Zmiana nazwy kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji na Edukator i doradca w zakresie laktacji