Zmiana Regulaminu przyznawania pomocy finansowej Członkom SIPiP

 

Szanowni Państwo,

Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że dnia 25 lutego 2021r. podjęła uchwałę nr 1/VII/21 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Rady SIPiP Nr 150/VII/20  z dnia 05 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej Członkom Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu przyznawania pomocy finansowej Członkom Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w odniesieniu do ppkt. 5 litera „e) rozpoznanie choroby COVID-19 u Członka SIPiP, w przebiegu której  rozwinęły się powikłania chorobowe powodujące konieczność leczenia w warunkach szpitalnych lub domowych (udokumentowany proces leczenia przez wnioskodawcę) – pomoc jednorazowa do 1500,00 zł (do jednego tysiąc pięćset złotych)”; przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie 20 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały tj. do 17 marca 2021r. O rozpatrzeniu wniosku decyduje data nadania e-maila, data stempla pocztowego lub data wpływu do sekretariatu Izby.

 

 

Z poważaniem
Gabriela Hofman
Przewodnicząca Rady