Centrum Edukacji Branżowej zaprasza na Szkolenie on-line pt. Uprawnienia związane z rodzicielstwem w podmiotach leczniczych 12.09.2023 oraz Praktyczne aspekty zatrudniania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem nowelizacji przepisów 11-13.10.2023r. Jastrzębia Góra