Covid 19. PRAWO

– Rozporządzenie przedłużające tzw. „zembalowe’ do 31.12.2020r. – pobierz

– Hospitalizacja pacjentów psychiatrycznych (dorosłych oraz dzieci) w stanie nagłym, z podejrzeniem COVID-19 – uzupełnienie – pobierz

– Wykaz aktów prawnych Kancelaria prawna NRPiP – pobierz

– Rozporządzenie MZ z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – pobierz

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną – pobierz

– Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pobierz

– Rozporządzenie MZ  z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego – pobierz

– Rozporządzenie MZ z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji – pobierz