Covid 19. PRAWO

– Ustawa z 28.10.2020r. o zmianie ustawy w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID 19 /D.U.  poz.2112/ – pobierz

– Rozporządzenie Rady Ministrów z 26.11.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U. poz. 2091/ – pobierz

– Ustawa z 28.10.2020r. o zmianie ustawy w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID 19 /D.U. poz. 2113/ – pobierz

– Rozporządzenie MZ z dnia 28 kwietnia 2020 r. ograniczające miejsca pracy medykom – pobierz

– Informacje na temat Rozporządzenie MZ z dnia 28 kwietnia 2020 r. ograniczające miejsca pracy medykom opracowane i udostępnione dzięki prawnikom Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Katowicach i Częstochowie – pobierz

– Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19 – pobierz

– Rozporządzenie RM z 2 maja 2020r. pracownicy transgraniczni – pobierz

– ZARZĄDZENIE Nr 42/2020/DEF PREZESA NFZ z 20.04.2020 – pobierz

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – pobierz

– USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -191 – pobierz

– USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – pobierz

– USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju- pobierz

– NIPiP opublikowała informację dot. zmian przepisów związanych z epidemią COVID-19 – link

– Rozporządzenie przedłużające tzw. „zembalowe’ do 31.12.2020r. – pobierz

– Hospitalizacja pacjentów psychiatrycznych (dorosłych oraz dzieci) w stanie nagłym, z podejrzeniem COVID-19 – uzupełnienie – pobierz

– Wykaz aktów prawnych Kancelaria prawna NRPiP – pobierz

– Rozporządzenie MZ z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – pobierz

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną – pobierz

– Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pobierz

– Rozporządzenie MZ  z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego – pobierz

– Rozporządzenie MZ z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji – pobierz