Covid 19. STANOWISKA

– Stanowisko Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w przypadku niedopełnienia obowiązku zaszczepienia się przeciwko COVID – 19 – czytaj

– Stanowisko Samorządów Zawodów Medycznych z dnia 20.12.2021r. w sprawie propozycji wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID – 19 dla pracowników wykonujących zawody medyczne – czytaj

– Stanowisko NRPiP w sprawie wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec wytycznych zawierających podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz sposób organizacji szczepień w punktach realizujących szczepienia przeciwko COVID 19 w punktach szczepień powszechnych a także drive – thru (DT) – czytaj

– Stanowiska pt. Stanowisko Prezydium ORPiP w Koszalinie w sprawie opiekuna medycznego – czytaj

– W sprawie zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – opiekun medyczny – czytaj

– W sprawie pilnego doprecyzowania rozporządzenia MZ z 08 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej na pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. , poz. 1749) – czytaj

– Odpowiedź z MZ w związku z wpłynięciem Stanowiska nr 3/VII/20 Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie proponowanych zmian w POZ – czytaj

– Pismo MZ w sprawie proponowanych zmian w Podstawowej opiece zdrowotnej – czytaj

– Stanowisko NRPiP w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – czytaj

– Stanowisko NRPiP w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina – czytaj

– Stanowisko NRPiP w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2020, poz. 562 ze zm.) – czytaj

– Stanowisko NRPiP w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych – czytaj

– Stanowisko NRPiP w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy – czytaj + odpowiedź Ministra Zdrowia – czytaj

– Stanowisko Rady SIPiP w sprawie Transgranicznych Pracowników Medycznych – pobierz

– Odpowiedź MZ w sprawie Transgranicznych Pracowników Medycznych – pobierz

– Sprzeciw wobec projektu Rozp. MZ w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy – pobierz

– Apel Rady SIPiP w sprawie pracowników transgranicznych – pobierz

– Stanowisko Rady SIPiP w sprawie ograniczeń wykonywania zawodu – pobierz

– Apel Rady SIPiP w sprawie badań w kierunku COVID 19 dla pracowników ochrony zdrowia – pobierz

– Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP – pobierz

– Odpowiedź Sekretarza Stanu J. Szczurek – Żelazko – pobierz

– NRPiP wniosek o standardy organizacyjne – pobierz

– Bez środków ochrony osobistej pielęgniarka jest jak żołnierz na linii walk bez karabinu – link

– Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 – pobierz

– Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  z dnia 11 marca 2020  w sprawie roli i zadań pielęgniarek w działaniach związanych z zapobieganiem rozwoju zagrożenia  koronawirusem SARS-CoV-2 – pobierz