Covid 19. ZASIŁEK CHOROBOWY

– Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych ( informacja ZUS z dnia 11 grudnia 2020 r.) – pobierz

– Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy wynika z COVID-19, które należy przedłożyć do Pracodawcy bądź ZUS – pobierz

– Podstawa prawna  Art. 20 i Art. 28 Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2112 Tekst ujednolicony ) – pobierz