Aktualności

Aktualności
  1. XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów VIII kadencji odbędzie się 18 marca 2023r. w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie /Delegaci o szczegółach Zjazdu zostaną powiadomieni pisemnie/
  2. Uchwała NRPiP z 23.06.2022r. w sprawie kalendarza wyborczego 2023 – czytaj
  3. Uchwała NRPiP z 23.06.2022r. w sprawie terminu VIII KZPiP – czytaj 

Aktualności
Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych w 2023 roku

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla położnych czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego” dla położnych czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla położnych czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii” dla położnych czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Endoskopia” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek i położnych czytaj
Aktualności

Aktualności

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego życzę Wam siły i determinacji w pokonywaniu codziennych trudności, nie tylko tych związanych z technicznymi stronami wykonywanych przez nas czynności, ale żebyśmy zauważali także ludzkie aspekty naszej specjalności.

,,Ucz się, bądź liderem, inspiruj”

Niech hasło tegorocznego święta stanie się przyczynkiem do tego, by każdy z nas poczuł potrzebę dzielenia się wiedzą z innymi, realizował ją i spotkał się z życzliwym odbiorem.

Pozdrawiam
Ewa Zamojska-Kościów

Przewodnicząca Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego.

Aktualności

AktualnościAktualności

Karta rekrutacyjna – pobierz

Aktualności

Samorządy zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego prowadzą zbiórkę pieniężną na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie. Centralny Szpital Miejski w Izium był największą placówką medyczną w okupowanym obwodzie charkowskim. Podczas zdobywania miasta przez wojska rosyjskie zniszczono cztery bloki operacyjne i intensywnej terapii, zniszczono lub skradziono sprzęt medyczny. Obecnie instytucja pracuje na 10% możliwości.

Zbiórka prowadzona jest na portalu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/zygdc2  pod hasłem: „Razem odbudujmy szpital w Izium – Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego dla Ukrainy”. Zbiórka prowadzona będzie przez najbliższe trzy miesiące.

Aktualności
Aktualności

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie i analiza sytuacji w zawodach pielęgniarki i położnej. Jest to zarazem pierwszy projekt badawczy, który skierowany jest do członków naszego samorządu.

Ankieta pt. Stan pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” jest próbą odpowiedzi na wiele pytań.

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Chcemy poznać Wasze motywacje do podjęcia zawodu w przeszłości, a także te, które sprawiają, że wykonujecie go obecnie. Zapytamy o Waszą sytuację zawodową: o wynagrodzenia, miejsca pracy, satysfakcję z wykonywanej pracy, a także o czas, jaki na nią poświęcacie.

Stawiamy na transparentność i otwartą dyskusję, dlatego będą także pytania o ocenę działań Samorządu i oczekiwania wobec Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Będzie także możliwość wypowiedzi na temat nowych uprawnień i kompetencji, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Wszystkie te kwestie są niezwykle ważne dla rozwoju i przyszłości naszych zawodów, dlatego prosimy o jej wypełnienie.

Pamiętajcie – każda ankieta ma znaczenie, bo przynosi rzetelne informacje o aktualnym stanie środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wziąć udział w badaniu. Jego wyniki posłużą nam do rozmów z osobami i instytucjami decydującymi o ochronie zdrowia w Polsce, a więc także o sytuacji naszych zawodów. Będą dla nas istotnym argumentem w prowadzeniu negocjacji o lepszą przyszłość pielęgniarek i położnych.

Ankieta jest anonimowa – jej wypełnienie zajmie Wam nie więcej niż kilkanaście minut. Na wypełnione ankiety czekamy do 27 stycznia 2023 roku.

Raport z ankiety zostanie opublikowany na stronie NIPiP.

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78 lok. 10

02-757 Warszawa

Opracował: Paweł Jędrysiak

Aktualności

W 2023 r. Urząd Statystyczny w Krakowie realizuje zadania w zakresie zbierania i analizy danych statystycznych na sprawozdaniach o symbolu MZ od podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województw zachodniopomorskiego.

Wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań MZ z danymi za rok 2022 prosimy kierować ‑ zgodnie z zestawieniem ‑ do Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków.

Obowiązek sprawozdawczy wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.06.1995r. o statystyce publicznej (Dz.U.2022.459 z późń.zm.) oraz z rozporządzenia RM z 19.11.2021r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2022 (Dz.U. poz.2303 z późń.zm.) – dział 1.29.

 

Od 2022r. obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie praktyki zawodowe niezależnie od kodu w księdze rejestrowej.

Informacje szczegółowe – pobierz

 

Urząd Statystyczny w Krakowie

ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków

tel. +48 12 33 49 870

SekretariatUSKRK@stat.gov.pl
krakow.stat.gov.pl

 

 

Informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .

 

Gdzie uzyskać pomoc:

 w sprawach metodologicznych prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa Urzędem Wojewódzkim lub Urzędem Statystycznym:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia?modSingleId=88631

 z zakresu medycyny pracy (MZ-35A, MZ-35B) – pytania prosimy kierować do właściwego dla Państwa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy lub Instytutu Medycyny Pracy

(nr telefonu: 42 631 46 71);

 z zakresu sprawozdań MZ-15, MZ-19, MZ-30 – informacji udziela Instytut Psychiatrii i Neurologii (nr telefonu: 22 458 26 15);

 pomoc techniczną w sprawach Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia?modSingleId=88626

 

 

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE proszę o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej  https://krakow.stat.gov.pl/rodo/  informacją o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez  Urząd Statystyczny w Krakowie Pani/Pana danych osobowych.

Aktualności

Wiadomości w czepku nr 3(140) maj-grudzień 2022 – pobierz

Aktualności

W głosowaniu w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim, w ramach projektów ogólnomiejskich, na pozycji 39. występuje projekt „Wspólny Dom Hospicyjny”, który ma na celu pozyskanie funduszy na remont budynku przy al. Wojska Polskiego mającego być siedzibą dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Kluczowe jest, aby jak największa ilość szczecinian wzięła udział w głosowaniu. Oddanie głosu w plebiscycie jest całkowicie bezpłatne, głosować może każdy mieszkaniec Szczecina, również dzieci. Głosy można oddawać internetowo do 13.12.2022r., link do głosowania dostępny na stronach zhdd.pl oraz na profilu facebookowym Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. W załączniku przesyłam materiały promocyjne projektu.

Remont nowej siedziby pozwoli Fundacji na poprawę jakości świadczonych dotychczas usług w zakresie centrum opieki paliatywnej oraz rozwój w postaci otwarcia kolejnych jednostek jak Poradnia Leczenia Bólu czy Hospicjum Perinatalne oraz Poradnia Psychologiczna wsparcia osób po stracie. Pozyskiwanie środków z innych źródeł niż kontrakty z NFZ jest podstawą funkcjonowania i jedyną możliwością rozwoju dla jednostek opieki paliatywnej, co pozwala na łatwiejszy i szybszy dostęp mieszkańców naszego rejonu do świadczeń z tego zakresu.

Mam nadzieję, że mając na celu wspólne dobro mieszkańców Szczecina w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej i dostępu do usług medycznych, będą Państwo chcieli pomóc nam zachęcić jak największą liczbę szczecinian do oddania swoich głosów na ten projekt.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dr n. med. Jędrzej Stolarczyk

Kierownik Medyczny Hospicjum Domowego dla Dorosłych ZHDD

Tel. 604227615

e-mail: jedrzej.stolarczyk@gmail.com

 

 

 

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Szanowne Panie,

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Panie do Buska-Zdroju do Hotelu***Gromada Medical SPA. Byłoby nam niezmiernie miło móc gościć Panie w naszym obiekcie.

Na tę okoliczność przygotowaliśmy dla Pań specjalną ofertę ze specjalną ceną tylko dla Pań na pobyt z zabiegami w 2023 r.

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” to firma działająca na rynku turystycznym od 85 lat. W tym roku obchodzimy jubileusz 85-lecia. Byłoby nam niezmiernie miło, gdybyśmy mogli świętować go wspólnie z Państwem.

Miasto Busko-Zdrój jest jednym z głównych zdrojowisk polskich. Ale to co przyciąga to przede wszystkim naturalne źródła lecznicze. Woda siarczkowa zwana inaczej siarczkowo – siarkowodorową zalicza się do bardzo rzadko spotykanych wód leczniczych i stawia Busko – Zdrój w rzędzie unikalnych uzdrowisk w Europie.

Hotel***Gromada Medical SPA w Busku-Zdroju to niezwykłe miejsce, położone w części uzdrowiskowej popularnego kurortu, tuż przy zabytkowym Parku Zdrojowym ze słynną Pijalnią Wód oraz przy niedawno otwartej Tężni oddalonej o 80 m od Hotelu. Nasz obiekt to zatem idealna przestrzeń dla odpoczynku i uzdrowienia. Posiadamy 50 pokoi wyposażonych w łazienkę, TV, telefon, Wi-Fi, czajnik. Do dyspozycji Gości oddajemy również: restaurację z prawdziwą domową kuchnią oraz kawiarnię dla smakoszy „małej czarnej“ lub wielbicieli kolorowych trunków, natomiast dla grup szkoleniowych także salę konferencyjną wyposażoną w rzutnik multimedialny, flipchart, ekran, sprzęt TV, nagłośnienie oraz klimatyzację.

Chcąc sprostać oczekiwaniom Gości, w naszym Hotelu został uruchomiony Zakład Leczniczy z pełnym zapleczem rehabilitacyjnym, wyposażony w nowoczesny, najwyższej generacji sprzęt medyczny. Wykwalifikowana kadra fizjoterapeutów zatrudniona w Zakładzie to wysokiej klasy specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie fizjoterapii zgodne z najnowszymi standardami. W oparciu o najnowsze dokonania naukowe i indywidualne podejście do Pacjenta, z pewnością pomogą osiągnąć zamierzone rezultaty i pomogą poprawić sprawność oraz jakość życia. Bogata oferta zabiegów z zakresu balneoterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masaży oraz kinezyterapii
pomoże przy schorzeniach narządu ruchu, problemach ortopedycznych, kostnych, reumatycznych oraz skórnych. Zbawienne „płynne złoto” Buska-Zdroju, czyli kąpiele siarczkowe oraz wiele innych zabiegów są już dostępne dla naszych Gości na miejscu w Hotelu.

W załączniku pozwalamy sobie przesłać ofertę specjalną dla Pań – pobierz

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

 

Z poważaniem,
Magdalena Śliwa
Kierownik Operacyjno-Handlowy

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „GROMADA” │Hotel Gromada Medical SPA w Busku-Zdroju │ ul. Waryńskiego 10 │28-100 Busko-Zdrój
Tel.:+48 41 378 30 01; 502 456 422 │ fax:+48 41 378 30 01 │e-mail: m.sliwa@gromada.plwww.gromada.pl
NIP 525-000-79-68 │REGON 000332937 │KRS 0000076030
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Administratorem danych osobowych jest Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada z siedzibą Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.
Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.gromada.pl w Polityce Prywatności
Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://www.rzetelnafirma.pl/18DX490L

 

Aktualności