Aktualności
Aktualności

Stowarzyszenie „Erudycja” z Olsztyna, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, rozpoczyna realizację 3-dniowych szkoleń dla personelu mającego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne i odbywają się w formie hybrydowej na terenie całej Polski (8h dydaktycznych zajęć teoretycznych w formie zdalnej, 8h dydaktycznych warsztatów w formie stacjonarnej).

Szkolenia skierowane są do:

 • personelu medycznego i niemedycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych ( lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, pracownicy rejestracji, pracownicy ochrony, itp.).

Uczestnikom szkoleń zostaną zapewnione bezpłatnie:

 • materiały szkoleniowe
 • podczas warsztatów: wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdów i nocleg dla osób spoza miejsca szkolenia
 • dostęp do tłumacza języka migowego i/lub asystent osoby niepełnosprawnej (w przypadku uprzednio zgłoszonej potrzeby).

Aby zgłosić się na szkolenie należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną na adres:

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja”, ul. Staromiejska 15 lok. 2, 10-017 Olsztyn.

Równocześnie, zeskanowany formularz można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: erudycja@tlen.pl

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.stowarzyszenie-erudycja.pl

Szkolenie stanowi realizację zadania pod nazwą Szkolenia dla personelu mającego kontakt
z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną, w ramach Zadania 2 Podnoszenie kompetencji kadr medycznych i innych specjalistów uczestniczących w realizacji działań profilaktycznych na rzecz opieki psychiatrycznej, Celu Operacyjnego 3 Promocja zdrowia psychicznego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021- 2025.

Aktualności

 

Piątek, 27 maja 2022

 

 

Wiedza pielęgniarek na temat ran przewlekłych i metod ich leczenia
Zgodnie z przepisami pielęgniarka może leczyć rany trudno gojące się na zlecenie lekarskie lub samodzielnie. Czy personel pielęgniarski ma odpowiednią wiedzę, aby zajmować się tym trudnym zagadnieniem? Czy jest do tego właściwie przygotowywany w toku kształcenia? Jakie czynniki wpływają na kompetencje w tym zakresie? Na te pytania starały się odpowiedzieć autorki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 145 pielęgniarek i pielęgniarzy. więcej…
Techniki leczenia ran stopy cukrzycowej przy użyciu komórek macierzystych
Naukowcy i klinicyści dokonali metaanalizy prac zawierających wyłącznie ukończone terapie, terapie doświadczalne oraz studia przypadków z ośrodków klinicznych na całym świecie. więcej…

 

Mukormykoza – trudna w terapii, groźna powypadkowa infekcja grzybicza
Mukormykoza jest rzadko pojawiającą się infekcją angioinwazyjną wywoływaną przez grzyby filamentalne. więcej…

 

Odkryto białko kluczowe w gojeniu się ran
Jak wykazały badania naukowców brytyjskich, białko p53 odgrywa niezwykle istotną rolę w migracji komórek nabłonka i odnowie tkanek. Odkrycie to wykazało, jakie procesy są wykorzystywane przez komórki do regeneracji tkanek, co może posłużyć do opracowania leków, które mogą przyspieszyć i ułatwić gojenie ran. więcej…

 

Chorzy na cukrzycę – trudne gojenie ran
Podczas normalnego gojenia ran liczba starzejących się fibroblastów i komórek śródbłonka w skórze przejściowo wzrasta, a zamykanie ran jest przyspieszane przez wydzielanie płytkopochodnego czynnika wzrostu AA (PDGF-aa), który indukuje różnicowanie miofibroblastów. więcej…

 

Łuszczyca i ryzyko innych chorób
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (VTE) i choroba naczyń obwodowych (PVD) – ich występowanie jest nieco bardziej prawdopodobne u pacjentów z łuszczycą niż u osób bez diagnozy tej choroby. Tak wynika z przeglądu opublikowanego w „JAMA Dermatology”, w którym przypomina się o tej zależności. więcej…

 

Beta-blokery zmniejszają śmiertelność pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu
Urazy czaszki i idące za nimi urazowe uszkodzenie mózgu (TBI), następujące często w czasie wypadków drogowych i katastrof (np. budowlanych) to jedna z wiodących przyczyn śmiertelności wśród pacjentów urazowych na całym świecie. więcej…

 

 

Zbyt łatwo zdjęliśmy maseczki
– Rekomendacje dotyczące łagodzenia obostrzeń w korzystaniu z praw pacjenta nadal wskazują na konieczność zasłaniania ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego – podkreśla prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka. więcej…

 

Dlaczego recepty od farmaceuty to domena miast?
Po zmianach w przepisach w czasie pandemii wzrosła liczba recept wystawianych przez farmaceutów. Z takiego rozwiązania najchętniej skorzystali mieszkańcy większych miast. Na wsiach nie wypisywano recept farmaceutycznych. więcej…

 

Nie można ograniczać odwiedzin u pacjentów
– Z uwagi na zmniejszenie zagrożenia epidemicznego oraz zniesienie stanu epidemii COVID-19 utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń odwiedzin może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – informuje rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. więcej…

 

 

Bezpieczeństwo pacjenta operowanego. Część IV
Jak zapobiegać zakażeniom miejsca operowanego? Jakie są aktualnie obowiązujące wymagania dotyczące obłożeń i fartuchów chirurgicznych? Jakie obowiązki i zasady wynikają z nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznamy podczas bezpłatnego webinaru, który odbędzie się 8 czerwca! więcej…

 

Weź udział w jubileuszowej edycji Kongresu Starzenia!
Już po raz dziesiąty, tradycyjnie w Trójmieście, odbędzie się Kongres Starzenia Pacjent 65+ w Codziennej Praktyce Lekarskiej. Na uczestników czekają niespodzianki i przede wszystkim bardzo bogaty program wystąpień. więcej…

 

Konferencja Czasopisma „Current Topics In Diabetes”
„Current Topics in Diabetes” zawiera oryginalne artykuły z zakresu badań podstawowych i klinicznych, najnowsze doniesienia oraz wytyczne diabetologiczne. Wszystkie te kwestie poruszone zostaną podczas konferencji, która odbędzie się 24 i 25 czerwca w formule online. więcej…

 

IX Ogólnopolska Konferencja Pułapki Codziennej Praktyki Lekarskiej
Pułapki – jak ich uniknąć? Dowiemy się we wrześniu, podczas kolejnej edycji popularnej konferencji, która w tym roku odbędzie się w Poznaniu! więcej…

 

e-Akademia Farmaceuty – kolejna część już 4 czerwca
Jaka jest rola farmaceuty podczas opieki nad pacjentem z raną? Jak dobrać opatrunek specjalistyczny ze względu na fazę rany? Jak postępować w przypadku bólu w ranie przewlekłej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymają uczestnicy cyklu edukacyjnego e-Akademia Farmaceuty – Gorące Tematy w Farmacji. Zapraszamy na kolejne spotkania – 4 czerwca i 8 października. więcej…

 

 

Redaktor prowadzący: Iwona Konarska

 

AktualnościAktualnościAktualności
 1. Informacja ogólna – czytaj
 2. Informacja prasowa – czytaj
 3. Komunikat KAS – czytaj
AktualnościAktualnościAktualności

 

Program rekolekcji i pielgrzymki – pobierz

Aktualności
Aktualności

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS organizuje kurs  polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.

Pielęgniarki i położne często mają problem jak porozumieć się z pacjentem głuchym i jak udzielić mu pomocy, przez co kontaktują się z tymi osobami za pośrednictwem ich rodzin.

   Kursy odbywają się w średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00). Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie. 

Ze względu na pandemię COVID-19 kurs prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzić czas i środki, a  jak praktyka pokazała jest bardzo efektywny.

Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 1000,00 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON. 

Dofinansowanie do kursu w województwie zachodniopomorskim wynosi do 90% ceny kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek w wysokości ok. 100,00 zł.

    Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a pielęgniarki i położne mają taki kontakt bardzo często. 

Wnioski należy przesłać do nas celem sprawdzenia na adres poczty elektronicznej, a po weryfikacji oryginał przesłać do PFRON. 

    Wnioski należy przesłać do nas jak najszybciej, a najpóźniej do 31.01.2022. ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy się kolejność zgłoszeń.

Pomagamy w wypełnieniu wniosku, który załączamy do niniejszej wiadomości. 

Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. 

Wniosek o dofinansowanie – pobierz

AktualnościAktualności
Aktualności

POMÓŻ PIELĘGNIARCE /czytaj/

Aktualności

https://www.icn.ch/news/nursesforpeace-ukrainian-nurses-tell-international-council-nurses-mounting-humanitarian-crisis?fbclid=IwAR3aYYD-I1rLvY3TEDVAF0iDeDsR_Q3o_8wGiYpdSwoX7gRUK4AzXTgVkCY

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) zorganizowała wczoraj specjalne seminarium internetowe z europejskimi liderami pielęgniarek, które zgromadziły grupy pielęgniarskie w celu omówienia kryzysu na Ukrainie. Kilka ukraińskich liderów pielęgniarek dołączyło do spotkania z piwnic swoich szpitali. Uczestnicy wyrazili solidarność i wsparcie dla pielęgniarek i mieszkańców Ukrainy w przesłaniu jedności od pielęgniarek z całego świata.

Po spotkaniu ICN, Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) i Europejskie Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych (EFNNMA) wydały wspólne oświadczenie, w którym zdecydowanie potępiły rosyjską inwazję na Ukrainę, zakłócenia w służbie zdrowia i ataki na opiekę zdrowotną obiektów i niewinnych cywilów. ICN, EFN i EFNNMA wzywają do natychmiastowego zawieszenia broni, zakończenia wszelkich działań wojennych i rozpoczęcia zintensyfikowanych negocjacji dyplomatycznych w celu zapewnienia pokoju.

Webinarium zatytułowane #NursesforPeace – Ukraina i reakcja pielęgniarek zgromadziło liderów krajowych stowarzyszeń pielęgniarskich Ukrainy, Węgier, Mołdawii, Polski, Rumunii i Słowacji, a także liderów ICN, EFN i EFNNMA, aby dzielić się informacjami i decydować o działania mające na celu ochronę pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, ochronę obiektów i zaopatrzenia oraz zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej.

Oprócz wspólnego oświadczenia ICN rozpoczęła kampanię w mediach społecznościowych #NursesforPeace , aby dołączyć do pielęgniarek na całym świecie w solidarności z pielęgniarkami z Ukrainy. Banery, kafelki mediów społecznościowych i inne zasoby kampanii można pobrać tutaj . ICN zachęca zwolenników kampanii do publikowania zdjęć, na których trzymają banery w mediach społecznościowych, używając tagu #Pielęgniarki dla Pokoju.

Przewodnicząca ICN Pamela Cipriano powiedziała:

„ICN, EFN i EFNNMA dołączają swój głos do wezwania do zakończenia działań wojennych na Ukrainie i wspólnego dążenia do dyplomatycznego rozwiązania, aby zakończyć tę inwazję. 28 milionów pielęgniarek na świecie solidaryzuje się ze swoimi kolegami z Ukrainy i jednym głosem domaga się położenia kresu agresji, która przyniosła już nieznaną liczbę ofiar śmiertelnych i setki tysięcy przesiedlonych. Nigdy więcej żyć nie powinno być straconych. Pod hasłem #NursesforPeace będziemy nadal wykorzystywać każdą dostępną nam drogę, aby wspierać wysiłki humanitarne zarówno na Ukrainie, jak i w krajach sąsiadujących, gdzie pielęgniarki ponownie odgrywają główną rolę przywódczą. Mamy ogromny dług wdzięczności wobec odważnych pielęgniarek ukraińskich oraz tych z krajów ościennych, które w pozornie niemożliwych okolicznościach starają się znaleźć praktyczne rozwiązania, aby chronić i opiekować się swoimi pacjentami. Historie z ziemi, które usłyszeliśmy podczas webinaru, były zarówno pokorne, jak i budzące podziw”.

Howard Catton, dyrektor generalny ICN, docenił niesamowite świadectwo ukraińskich pielęgniarek mówiących: „Zdrowie i pokój są nierozłączne i jako globalna społeczność pielęgniarek, naszymi wartościami są promowanie zdrowia, zapewnienie opieki i współczucia oraz poprzez uzdrowienie przynosić pojednanie. Pandemia jeszcze nie jest za nami, ale po raz kolejny ludzie na całym świecie są świadkami niezachwianej odwagi i siły pielęgniarek, aby chronić nasze zdrowie i ludzkość. Wzywamy wszystkich do solidarności z ukraińskimi pielęgniarkami i wsparcia #Pielęgniarki dla Pokoju”.

Świadectwa pielęgniarek

Nataliya Lishchenko, była dyrektor szkoły pielęgniarskiej na Ukrainie, która współpracuje z ICN w celu nawiązania kontaktu z ukraińskimi pielęgniarkami, ułatwiła tłumaczenie dla ukraińskich kolegów pielęgniarek, którzy przyłączyli się do rozmowy. Opowiedziała o sytuacji pielęgniarek na Ukrainie, z których wiele przebywa w szpitalach, w których pracują, by opiekować się pacjentami. „Wiem, że moi koledzy na Ukrainie potrzebują dużo wsparcia psychospołecznego, wsparcia emocjonalnego. Sytuacja jest niezwykle trudna, niebezpieczna i traumatyczna dla ukraińskich pielęgniarek, ale są one zaangażowane w opiekę. Świadomość, że mają wsparcie międzynarodowej społeczności pielęgniarskiej, jest naprawdę ważna i pomaga utrzymać ich w tych niewiarygodnie trudnych czasach”.

Tetiana Czernyszenko, prezes Stowarzyszenia Pielęgniarek Ukrainy, wzięła udział w webinarium z Kijowa. Mówiła o trwającym konflikcie, mówiąc, że wiele miast jest pod ostrzałem, a wielu cywilów zostało rannych lub zabitych. „Nasi ludzie szukają schronienia na stacjach metra, a bomby uderzają nie tylko w miejsca zamieszkania, ale także w szpitale… Dzieci były nawet dostarczane w schronach metra lub w piwnicach szpitali”. Podziękowała krajom granicznym, które przyjęły i zaopiekowały się wieloma ukraińskimi uchodźcami.

Aneliya, starsza pielęgniarka z Kijowa, jest jedną z tych pielęgniarek, które mieszkają w szpitalu. „Widzimy wzmożone ataki w Kijowie i przygotowujemy się na dużą liczbę rannych. Szczególnie martwi nas narastający brak podstawowych środków medycznych, w tym opasek uciskowych. Zapewniamy również szkolenie z pierwszej pomocy cywilom, ale rozpaczliwie potrzebujemy więcej zapasów”.

Halyna, liderka pielęgniarek na Ukrainie, powiedziała, że otrzymała wiadomości od pielęgniarek z całego kraju, które nocują w schroniskach i szpitalach. „Wysyłają swoje dzieci i wnuki do sąsiednich krajów i jestem bardzo wdzięczny za tę pomoc”.

Svitlana, szefowa pielęgniarek w Tarnopolu, powiedziała, że pielęgniarki zrobiły wszystko same. Ponieważ Tarnopol znajduje się na zachodzie Ukrainy, sytuacja jest spokojniejsza niż w Kijowie i Charkowie. „Mamy centra dystrybucyjne ze studentami i innymi wolontariuszami oraz otrzymujemy łańcuchy dostaw z Polski i innych krajów. Rozdajemy wszystko, co otrzymujemy, miastom, które tego potrzebują”.

Ukraińskie pielęgniarki zaapelowały o wsparcie psychospołeczne i środki medyczne, w tym: środki do pielęgnacji ran, takie jak opaski uciskowe, leki i antybiotyki, a także jednorazowy peeling. Każdy, kto chce przekazać darowiznę na Fundusz Humanitarny ICN na wsparcie pielęgniarek na Ukrainie, może to zrobić tutaj .

Przedstawiciele narodowego stowarzyszenia pielęgniarek w krajach sąsiadujących z Ukrainą mówili o sytuacji uchodźców i o tym, jak pomagają w zaopatrzeniu Ukrainy. Liderzy pielęgniarek ze Słowacji, Polski, Rumunii i Mołdawii mówili o „ogromnej fali solidarności i wsparcia ze strony jednostek”, aby pomóc uchodźcom zalewającym ich granice. Opisywali napływ ludzi – głównie kobiet i dzieci – przybywających po dniach w drodze: zmęczonych, zmarzniętych, głodnych i w szoku. Wiele pielęgniarek przyjmuje uchodźców do swoich domów, ale ich szefowie ostrzegli przed niebezpieczeństwem prób dostarczenia zaopatrzenia na Ukrainę indywidualnie i zalecili osobom, które chcą pomóc, skorzystanie z oficjalnych kanałów. Fundusz Humanitarny ICNoferuje sposób, w jaki pielęgniarki mogą zapewnić wsparcie finansowe swoim kolegom pielęgniarskim na Ukrainie.

Elizabeth Adams, prezes EFN, podziękowała ICN za wspaniałe przywództwo w organizacji spotkania, mówiąc: „Nasze szczere kondolencje i myśli są ze wszystkimi naszymi kolegami na Ukrainie. Wiemy, jaką niesamowitą pracę wykonujesz i szukamy każdej okazji, aby wesprzeć Cię w każdy możliwy sposób. Wysłuchaliśmy dziś waszych próśb, w szczególności o podjęcie w przyszłości bardziej pokojowego rozwiązania. Masz pełne wsparcie EFN i kontynuujemy współpracę ze wszystkimi naszymi kolegami, aby nadal Cię wspierać. Serdecznie dziękujemy naszym kolegom z krajów przygranicznych za niesamowitą pracę, którą wykonują”.

Mervi Jokinen, wiceprezes EFNNMA, również wyraził solidarność w poparciu wszystkich pielęgniarek i położnych na Ukrainie. Podkreśliła znaczenie współpracy: „Powinniśmy mieć jednolity front, możemy mieć wpływ na naszą własną organizację i współpracować z międzynarodowymi agencjami, ekspertami w zakresie zarządzania kryzysami zdrowotnymi, a także potrzebujemy praktycznego wsparcia psychospołecznego dla wszystkich naszych pielęgniarek i położnych ”.

ICN będzie nadal współpracować z krajowymi stowarzyszeniami pielęgniarek w regionie, aby wspierać mieszkańców Ukrainy, w tym tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju.

Aby pokazać swoje wsparcie dla pielęgniarek i mieszkańców Ukrainy, podpisz wspólne oświadczenie ICN-EFN-EFNNMA tutaj , przekaż darowiznę tutaj i dołącz do naszej kampanii w mediach społecznościowych #NursesforPeace tutaj .

Co możesz zrobić?

 1. Podpisać wspólne oświadczenie ICN-EFN-EFNNMA
 2. Pobierać zdjęcia #NursesforPeace i okaż swoje wsparcie, udostępniając je w mediach społecznościowych
 3. Podarować na Fundusz Humanitarny ICN

Europejskie Stowarzyszenie Położnych – Oświadczenie 27 lutego 2022 r.

Drodzy przyjaciele, drodzy koledzy, drogie położne

24 lutego 2022r., wybuchła wojna w Ukrainie, byliśmy przerażeni. Trwa tragedia humanitarna.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że kraje leżące wzdłuż granic Ukrainy otworzyły swoje granice, aby chronić i pocieszać tysiące osób uciekających ze swoich domów. Obywatele z krajów bardziej oddalonych od strefy konfliktu przygotowują się do pomocy. Za tymi liczbami kryje się ogromne cierpienie, strach, roztrzaskane marzenia, rozdzielone rodziny i rozpaczliwe pożegnania. Kobiety i dzieci są często pierwszymi ofiarami konfliktów zbrojnych. Ukraińskie matki rodzą teraz w schronach i na stacjach metra podczas nalotów.

Europejskie Stowarzyszenie Położnych ma nadzieję, że prawa ludności cywilnej będą zawsze przestrzegane oraz że siła pokoju odeprze brutalną siłę broni. Inteligencja i człowieczeństwo powstrzymają to szaleństwo.

Wiemy, że pracownicy służby zdrowia, położne, będą, jak zawsze, chronić i sprawować opiekę nad kobietami i rodzinami uciekającymi przed wojną.

Europejskie Stowarzyszenie Położnych zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć swoje koleżanki podczas tych trudnych czasów i przekazać dalej głos położnych zaangażowanych w tę zawieruchę wojenną.

Z całego serca

Agnes Simon

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Położnych

Melania Tudose

Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Położnych

Joeri Vermeulen

Sekretarz Europejskiego Stowarzyszenia Położnych

Ewa Matintupa

Skarbnik Europejskiego Stowarzyszenia Położnych

Gergana Nikolova

Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Położnych

Burçu Jurtsal

Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Położnych

 

Europejskie Stowarzyszenie Położnych jest pozarządową organizacją non-profit zrzeszającą położne, reprezentującą organizacje i stowarzyszenia położnych, organizacje i stowarzyszenia położnych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i krajów kandydujących do UE oraz Rady Europy.

Aktualności

Aktualności

Aktualności
Aktualności
 1. rozwiązywaniem problemów związanych z dekontaminacją w obszarze medycznym, w tym:
 • analizą przepisów prawa, rekomendacji i norm PN-EN-ISO regulujących procesy dekontaminacji
 • aktualizacją procedur mycia i dezynfekcji w obszarze medycznym
 • różnicowaniem dezynfekcji niskiego, średniego i wysokiego stopnia
 • doborem preparatów bójczych w oparciu o normy PN-EN-ISO
 1. rozwiązywaniem problemów związanych z gospodarowaniem odpadami w obszarze medycznym, w tym:
 • interpretacją  aktów prawnych obowiązujących w Polsce i UE
 • selektywną zbiórką, magazynowaniem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych
 • różnicowaniem tzw. odpadów lustrzanych, w tym odpadów medycznych zakaźnych i wysoce zakaźnych
 • postępowaniem z odpadami wytwarzanymi w domu pacjenta, placówkach kosmetycznych lub domach opieki

Wszystkie osoby zainteresowane rozwiązywaniem powyższych problemów zapraszamy do zapoznania się z propozycją szkoleniową znajdującą się na stronie Narodowego Instytutu Leków https://www.nil.gov.pl w zakładce DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA w folderze KURSY I SZKOLENIA – webinarium IV, webinarium V i webinarium VI

Biuro Organizacji Działalności

Naukowo-Badawczej z Biblioteką
a.ziolko@nil.gov.pl

tel. 22 851 52 03

Aktualności