Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

  • Opinia dr n.med. Magdaleny Sylwii Kamińskiej – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego w sprawie wykonywania procedury płukania ucha pacjenta przez pielęgniarkę POZ na pisemne zlecenie lekarza POZ na podstawie teleporady, bez wcześniej przeprowadzonej przez niego oceny kanału słuchowego pacjenta – pobierz