PROTEST 7 czerwca 2021r.

 1. List otwarty do Wojewody Zachodniopomorskiego – czytaj
 2. Raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych – Kraj – czytaj
 3. Raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych – Województwa – czytaj
 4. List otwarty OZZPiP do Posłów RP – czytaj
 5. Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie poparcia protestu pielęgniarek i położnych – czytaj
 6. Stanowisko Prezydium NRL w sprawie poparcia protestu pielęgniarek i położnych – czytaj
 7. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie poparcia protestu pielęgniarek i położnych – czytaj
 8. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie poparcia protestu pielęgniarek i położnych – czytaj
 9. Protest pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie 07 czerwca br. – zdjęcia
 10. Protest w SPSR w Nowogardzie – zdjęcia
 11. Uchwała Senatu RP z 10.06.2021r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw – czytaj