Raport WUP – Wydziału Badań i Analiz – tom 2 „Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy w opinii aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych”