Realizacja zleceń lekarskich w domu chorego na podanie leków oznakowanych “Lz”

Pismo NIPiP do departamentu czytaj
Odpowiedź departamentu czytaj