Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W tym roku samorząd zawodowy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych obchodzi swoje 25 – lecie.

Z tej okazji Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych organizuje uroczyste obchody.

 

Uroczystość odbędzie się 28 października 2016r. /godz. 13.00 – 20.00/ w Operze na Zamku.

 

Serdecznie zapraszamy Pielęgniarki i Położne, które wyrażają chęć udziału.

W szczególności zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy jeszcze nigdy nie uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez naszą Izbę.

 

Zgłoszenia udziału przyjmuje Sekretariat Izby pod nr tel. 91/4329861 bądź na e-mail sipip@sipip.szczecin.pl .

Dane niezbędne do otrzymania zaproszenia:

– Imię i Nazwisko;

– adres do korespondecji;

– regularne opłacanie składki członkowskiej;

– nr PWZ lub nr PESEL.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

XXI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH, Warszawa 17-18 listopada 2016 r.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z organizowanymi przez nas szkoleniami:
XXI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ
„PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH”
Warszawa, 17 – 18 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam do udziału w corocznym sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych”.
Podobnie jak w ubiegłych latach troską organizatorów jest pokazanie rzeczy nowych, ale też przypominanie o sprawach kardynalnych, związanych z profilaktyką zakażeń szpitalnych.
W tym roku w wykładzie inauguracyjnym, Pani Mgr Maria Ciuruś będzie starała się pokazać wybrane aspekty ekonomiczne zakażeń szpitalnych i wpływ tzw. oszczędności” na całościowe koszty zakażeń.
Obserwując zachowania personelu medycznego, w tym też niestety swoje, poprosiłem o organizację sesji Pana Prof. Andrzeja Gładysza. Nie wiem jak Państwo ale ja chyba przestałem bać się zakażenia krwiopochodnego. O zgrozo złapałem się na tym, że w obliczu natłoku pacjentów, zdejmuje zakrwawiony opatrunek, bez rękawiczek. Pierwszą próbą usprawiedliwienia było że HIV jest obecnie niestraszny, WZW B mam wysoki poziom przeciwciał, a postępy z leczeniem WZW C też są coraz większe. Zgłaszanie zakłuć, to i tak dla większości personelu zabiegowego, czysta teoria. Jednocześnie wiemy doskonale, że taki sposób myślenia jest karygodny.
Znaczenie procedur higienicznych trudno przecenić i jest to tematyka która powinna być poruszana na każdych tego typu spotkaniach.
Pierwszy dzień obrad zakończy się tradycyjnie, sesją przygotowaną przez SHL. Wiemy że Zespół Dr Pawła Grzesiowskiego pokaże nam istotne zagadnienia, wskazując na ich zastosowanie w praktyce szpitalnej.
Zupełnie nowym tematem, dotychczas sporadycznie poruszanym na wcześniejszych Sympozjach, będzie postępowanie z pacjentem mającym trudno gojące się rany przewlekłe. Problem na pewno jest wielki i to nie tylko z samym leczeniem, ale też z miejscem gdzie pacjent ma być leczony. Jednym z najtrudniejszych decyzji podejmowanych przez chirurga dyżurującego w Izbie Przyjęć, jest uniknięcie położenia takiego pacjenta, zwykle skolonizowanego wieloma szczepami bakterii, na oddziale chirurgii. Wydaje się, że warto o tym porozmawiać.
Na koniec obrad, chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w interdyscyplinarnym panelu dyskusyjnym, na tematy może poboczne, ale związane z uprawianiem medycyny, w tym profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich Państwa, którzy chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami do zgłaszania streszczeń prac. Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby znalazły się one w programie obrad.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Organizatorów Sympozjum
Paweł Wójcik

Program sympozjum:

Sesja 1
Czy należy bać się zakażeń krwiopochodnych?

Sesja 2
Znaczenie procedur higienicznych przy narastającej oporności mikroorganizmów.

Sesja 3
Autonomiczna Sesja Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

Sesja 4
Chorzy z ranami przewlekłymi postępowanie i leczenie.

Sesja 5
Aspekty prawne, etyczne i socjologiczne w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń szpitalnych.

Dyskusja Panelowa

Szczegółowe informacje na stronie www.blokoperacyjny.pl

Opłaty rejestracyjne:

Opłata rejestracyjna dokonana:
– 1 października – 2 listopada 2016 r. – 540 zł
– po 2 listopada 2016 r. – 640 zł

Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.blokoperacyjny.pl

Cena zawiera podatek VAT.

W przypadku udziału w sympozjum dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby.

Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem sympozjum.

Patronat medialny

PROCEDURY HIGIENY W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA

Autor: Maria Ciuruś
Rok wydania: 2013
Nr wydania: II – poprawione i uzupełnione
Forma wydania: papierowa
Wydawca:Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
Cena: 96.00 zł.

Książka dostępna online na stronie www.prawoimedycyna.pl

Blok Operacyjny Sp. z o.o., ul. Bysławska 82 pok. 102, 04-993 Warszawa, (22) 867-24-25, www.blokoperacyjny.pl, www.blokoperacyjny.pl,

 

Praca

20161019_praca

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na  kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie  „Pielęgniarstwa rodzinnego” dla pielęgniarekPlanowany termin rozpoczęcia: 25.11.2016r. Wszystkie osoby zainteresowane kształceniem, zapraszamy do składania zgłoszeń.

     Kształcenie będzie prowadzone zgodnie z nowym  programem kształcenia po  zmianach  zatwierdzonych przez. Ministra Zdrowia, obowiązującego od 24.08.2015r.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)
 • zaświadczenie potwierdzające półroczny staż pracy

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w siedzibie SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres: szkolenia@sipip.szczecin.pl  lub  fax-em na nr  91- 432 98 68.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 150 godzin
 • zajęcia praktyczne – 175 godzin.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK:

 1. Wnioskowanie o objęcie opieką społeczną.
 2. Doradzanie w sprawach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej.
 3. Wizyty patronażowe u dzieci powyżej 6. tygodnia życia w środowisku zamieszkania.
 4. Profilaktyczna opieka nad dziećmi do 5. roku życia.
 5. Prowadzenie profilaktyki gruźlicy.
 6. Gromadzenie informacji o stanie zdrowia świadczeniobiorcy i członków jego rodziny z wykorzystaniem metod gromadzenia danych.
 7. Wizyta w domu świadczeniobiorcy u chorych leżących, niepełnosprawnych.
 8. Ocena potrzeb zdrowotnych i zakresu ich realizacji.
 9. Uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów pacjenta.
 10. Inicjowanie współpracy z grupami wsparcia.
 11. Realizacja zadań wynikających z procesu pielęgnowania świadczeniobiorcy w różnym stanie zdrowia, w tym przebywającego w domu w stanie terminalnym.
 12. Prowadzenie profilaktyki powikłań wynikających z unieruchomienia pacjenta.
 13. Udzielanie wsparcia w radzeniu sobie w życiu z chorobą i niepełnosprawnością.
 14. Organizowanie pomocy w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego i świadczeń socjalnych.
 15. Przygotowanie środowiska rodzinnego do sprawowania opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
 16. Udzielanie pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia.

 

 

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Zakopane 25-26.11.2016
Szanowni Państwo,

w imieniu organizatora VI Konferencji Choroby Układu Oddechowego u Dzieci i Młodzieży oraz II Forum Lekarza Praktyka, które odbędą się w Zakopanem w dniach 25 – 26 listopada 2016 roku serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie zainteresowane tematyką pielęgniarki.
Od dnia 15 października do 5 listopada przygotowaliśmy pulę kulkunastu opłat konferencyjnych w obniżonej cenie specjalnie dla środowiska pielęgniarskiego.
Opłata w kwocie 150 zł brutto zawiera: udział w obradach, warsztatach podczas konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe , lunche oraz kolacje w piątek, a także parking.
Opłata nie zawiera noclegów, które uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.
Serdecznie zapraszamy. Zaproszenie w PDF w załączeniu – pobierz
Pozdrawiam
Maciej Golec

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że w listopadzie 2016r.  planujemy rozpoczęcie   kursu specjalistycznego w dziedzinie:
„Wykonywanie i ocena testów skórnych„  dla pielęgniarek

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 45 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 24 godziny,

zajęcia praktyczne – 21 godzin.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA

PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO

WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH

 

 

 1. Przeprowadzenie wywiadu w kierunku: ekspozycji alergenowej, zażywania leków, chorób przewlekłych.
 1. Przygotowanie pacjenta do diagnostyki alergii metodą punktowych testów skórnych (w tym natywnych).
 1. Wykonanie punktowych testów skórnych preparatami standaryzowanymi i metodą natywną z zastosowaniem aktualnych metod i technik wykonania zgodnych ze standardami.
 1. Odczyt, wstępna ocena i wstępna interpretacja wyniku punktowych testów skórnych wg ogólnie stosowanych zasad.
 1. Przygotowanie pacjenta i wykonanie samodzielnie naskórkowych testów płatkowych kontaktowych z zastosowaniem aktualnych technik i metod stosowania.
 1. Dokonanie pomiaru naskórkowych testów płatkowych (kontaktowych) i ocena wyników wg stosowanych metod interpretacji.
 1. Edukowanie pacjenta z zakresu eliminacji/unikania alergenów ocenionych jako dodatnie w korelacji z zebranym wywiadem z uwzględnieniem występującej u pacjenta choroby alergicznej.

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20161116_konf1 20161116_konf2

Program konferencji – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
KONFERENCJA XI Warszawskie Dni Ultrasonograficzne – Diagnostyka i leczenie chorób piersi
  

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Już drugi raz tematem Warszawskich Dni Ultrasonograficznych jest diagnostyka chorób gruczołu piersiowego. Profilaktyka i wczesna diagnostyka raka piersi, najczęstszego nowotworu u kobiet, jest jednym z podstawowych zadań dla położników i ginekologów. Wśród różnych metod obrazowych stosowanych w diagnostyce chorób sutka poczesne miejsce zajmuje ultrasonografia. Polska jest krajem w którym dostępność i powszechność sonomammografii  jest bardzo wysoka. Jest to niewątpliwie jedna z przyczyn obserwowanego w naszym kraju przesunięcia w kierunku wcześniejszych rozpoznań raka piersi, co przekłada się na zwiększenie odsetka trwałych wyleczeń.
XI Warszawskie Dni Ultrasonografii organizujemy wspólnie z głównym z odpowiedzialnych za popularność diagnostyki ultrasonograficznej chorób piersi w naszym kraju, Profesorem Wiesławem Jakubowskim.
Jestem przekonany, że spotkanie to adresowane zarówno do Ginekologów – Położników jak i Radiologów będzie nie mniej interesujące od poprzedniego i będzie kolejnym krokiem na drodze do zmniejszenia ryzyka nieskutecznego leczenia tej bardzo groźnej i powszechnej choroby nowotworowej naszych pacjentek.

W oczekiwaniu na kolejne spotkanie, z wyrazami szacunku


Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski

W gronie wykładowców znajdą się tacy specjaliści jak:

Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski
Prof. dr hab. n.med. Wiesław Jakubowski

Dr n.med. Małgorzta Bińkowska
Dr n.med. Katarzyna Dobruch-Sobczak
Dr n.med. Małgorzata Strusińska
Dr n.med. Paweł Guzik
Dr n.med. Sławomir Mazur

Dr n.med. Maciej Postolski

Uczestnicy konferencji uzyskają punkty edukacyjne.

Koszt udziału w konferencji to 350 zł. 

Wszelkie szczegóły nt. spotkania oraz formularz do rejestracji on-line dostępne są na stronie www.wdu.mar-med.pl

Z poważaniem,

Zespół ALLTUS

Szkolenia

Komunikat

 

Informujemy że, najbliższy kurs uzupełniający będzie organizowany w terminie:  16.11.2016r. Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie są proszone o składanie kart zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em pod nr 91-432-98-68

Zgłoszenie na kurs uzupełniający musi zawierać:

 • kartę zgłoszenia,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia zaświadczenia ostatniego ukończonego kursu przetaczania krwi i jej składników.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących Przetaczania krwi i jej składników szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:

Uzupełniający:         110 zł
Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabory na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :   08-09.11.2016r.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • kartę zgłoszenia
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • ksero dowodu osobistego

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących Przetaczania krwi i jej składników szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:       

Podstawowy:         190 zł


Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64

CLOSE
CLOSE