Praca

 

Centrum Diagnostyki Medycznej  HAHS oferuje profesjonalne usługi medyczne w bardzo szerokim zakresie.

Do naszej placówki w Szczecinie przy ul. Felczaka poszukujemy

pielęgniarki

Od kandydatek oczekujemy:

 • chęci do działania
 • odpowiedzialności
 • umiejętności pracy w zespole
 • zaangażowania i dyspozycyjności

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne warunki pracy

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z p. Olą Maćkowiak w siedzibie kliniki pod nr tel.  91 4614 318 lub mailowy: info@hahs-lekarze.pl

 

 

Szkolenia
Szkolenia

 

 Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że rozpoczyna kurs specjalistyczny w dziedzinie Resuscytacji krążeniowo –oddechowej Nr (01/11) dla pielęgniarek i  położnych.
Spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia rozpoczną się  w dniu 10.04.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (Nr 01/11) wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne              –  30 godzin,

ćwiczenia w warunkach symulowanych –  25 godzin,

zajęcia praktyczne               –  35 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELĘGNIARSTWO RODZINNE” dla pielęgniarek.

 

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • zaświadczenie potwierdzające półroczny staż pracy

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  Izby:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego “Pielęgniarstwo rodzinne” zaplanowano na 488 godzin dydaktycznych, w tym:

 

 • Blok ogólnozawodowy – 135 godzin
 • Blok specjalistyczny – 353 godziny

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs specjalistyczny w dziedzinie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek oraz „Szczepienia ochronne noworodka” dla położnych.

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 27.03.2015r. 
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  Izby:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.
CZAS KSZTAŁCENIA  DLA  PIELĘGNIAREK

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (Nr 03/08) wynosi 80 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne -35 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 45 godzin.

 

CZAS KSZTAŁCENIA DLA POŁOŻNYCH

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne noworodków (Nr 04/08) wynosi 40 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 25 godzin
 • zajęcia praktyczne – 15 godzin
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Zespół ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego

przy

Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych

zaprasza

Pielęgniarki i Położne

Do udziału w bezpłatnych II warsztatach diabetologicznych :

Elementy w terapii cukrzycy – samokontrola”

Termin: 20.04.2015r (poniedziałek)

Godzina: 15.30 – 18.00

miejsce: siedziba Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 30

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują:

Certyfikaty uczestnictwa,

Materiały edukacyjne.

W trakcie warsztatów zapraszamy na poczęstunek.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonywać telefonicznie w Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych pod nr telefonu: 914329861

W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Aktualności

Obecność Delegatów obowiązkowa!

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

           ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zaprasza na konferencję pt.

„Schorzenia dermatologiczne w praktyce pielęgniarki i położnej”

 

która odbędzie się w dniu 13.03.2015r. (godz. 9.30-15.00) w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ul. Noskowskiego 12/14 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19)

 

TEMATY KONFERENCJI:

1.”Budowa i czynność skóry. Pierwotne i wtórne wykwity skóry – rozpoznanie i znaczenie kliniczne”

2.”Łuszczyca jako jedna z najczęściej występujących chorób skóry”

3.”Sucha skóra – przyczyny, leczenie, pielęgnacja. Znaczenie systematycznej pielęgnacji skóry”

4.”Zdrowa skóra. Metody oceny stanu skóry i możliwości poprawy jej kondycji”

5.”Choroby dermatologiczne z którymi może się spotkać pielęgniarka / położna w swojej praktyce zawodowej -pacjent z różą, owrzodzeniami podudzi, półpaścem, świerzbem, wszawicą, kiłą”

6.”Stany zagrożenia życia w dermatologii – erytrodermia, rumień wielopostaciowy”

7.”Problemy praktyczne w pielęgnowaniu pacjenta z chorobami skóry i zagrożenia wynikające dla pielęgniarki i położnej”

 

Opłata konferencyjna :

– dla członków OIPiP w Poznaniu –  30 zł (bez możliwości refundacji)

– dla pozostałych uczestników – 70  zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto OIPiP :

BZ WBK III Oddział Poznań
nr  50 1090 1359 0000 0000 3501 8602

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty przyjmujemy do dnia 06.03.2015r.

Zapraszamy

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,
Komisja ds. położnych przy SIPiP planuje konferencję pt. “Kobieta w systemie opieki zdrowotnej, problemy w położnictwie i ginekologii”.
Termin: 22 – 24 maj 2015r.
Miejsce: Hotel “Wielki Błękit” – Łukęcin
Cena: w trakcie negocjacji
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY WKRÓTCE!!!
Osoby zainteresowane prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony internetowej
Galeria