Szkolenia
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20160715_konf1 20160715_konf2 20160715_konf3 20160715_konf4 20160715_konf5

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Szanowni Państwo,z przyjemnością informujemy, że V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2017 r. w Elblągu.

Do udziału w naszym Zjeździe chcielibyśmy zaprosić wszystkie osoby zaangażowane i zainteresowane problemami opieki świadczonej chorym z przewlekłymi, postępującymi, zagrażającymi życiu chorobami. Wiodącym hasłem spotkania będzie „Zintegrowana opieka paliatywna w XXI wieku”. Chcielibyśmy, aby Zjazd pozwolił na pogłębienie i rozwój nowych form współpracy specjalistów z obszarów opieki nad chorym: medycznej, psychologicznej i duchowej.

Termin:

8-10 czerwca 2017 r.

Miejsce:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
Hala Sportowo-Widowiskowa
ul. Grunwaldzka 135
82-300 Elbląg

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Krystyna DE WALDEN-GAŁUSZKO

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
lek. Wiesława POKROPSKA

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego
organizacja pożytku publicznego

Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak

Patronat Honorowy:

 

Komitet Honorowy:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki

Prezydent Elbląga
Witold Wróblewski

Biskup Elbląski
Jacek Jezierski

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Marek Zabłocki

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
Elżbieta Gelert

TEMATY ZJAZDU
REJESTRACJA I OPŁATY

Zapraszamy na www.Vzjazdptmp.pl

www.termedia.pl
szkolenia@termedia.pl
tel./faks +48 61 656 22 00

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Szanowni Państwo,

Przypominamy o trwającej rejestracji na XI Ogólnopolską Konferencję Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii „Insulinoterapia – Dokąd Zmierzamy”.

Termin: 9 grudnia (piątek) 2016r.
Miejsce: Aula w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki, ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie

 

Rejestracja na wydarzenie:


„Terapia insuliną zrewolucjonizowała leczenie cukrzycy, pozwalając nie tylko znacznie wydłużyć czas życia chorych, ale też poprawić jego jakość. Ogólną zasadą w medycynie jest dążenie, aby sposób leczenia chorego możliwie najlepiej imitował procesy zachodzące w zdrowym organizmie. Zgodnie z tą zasadą zmienia się insulinoterapia: coraz lepiej naśladuje ona procesy fizjologiczne przebiegające w organizmie zdrowego człowieka. (…)

 

Sformułowanie celów terapeutycznych wymaga nowego podejścia do potrzeb osób z cukrzycą. Aby zdecydować, jak tym potrzebom sprostać, trzeba je precyzyjnie określić i ocenić. A to oznacza, że profesjonaliści zajmujący się pacjentami z cukrzycą i edukacją terapeutyczną na co dzień powinni stosować skuteczne, nowoczesne narzędzia. Tym zagadnieniom będzie poświęcona 11. Konferencja PFED.”

 

Program oraz pozostałe szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej:

Serdecznie zapraszamy!

Uniwersytet Zdrowia

UNIWERSYTET ZDROWIA  – Dranel Sp.J., ul. Pelikanów 47/49, 02-843 W-wa, tel. 22 894 41 94

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na  kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie  „Pielęgniarstwa rodzinnego” dla pielęgniarek.  Planowany termin rozpoczęcia: 30.09.2016r. Wszystkie osoby zainteresowane kształceniem, zapraszamy do składania zgłoszeń.

     Kształcenie będzie prowadzone zgodnie z nowym  programem kształcenia po  zmianach  zatwierdzonych przez. Ministra Zdrowia, obowiązującego od 24.08.2015r.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)
 • zaświadczenie potwierdzające półroczny staż pracy

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w siedzibie SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres: szkolenia@sipip.szczecin.pl  lub  fax-em na nr  91- 432 98 68.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 150 godzin
 • zajęcia praktyczne – 175 godzin.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK:

 1. Wnioskowanie o objęcie opieką społeczną.
 2. Doradzanie w sprawach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej.
 3. Wizyty patronażowe u dzieci powyżej 6. tygodnia życia w środowisku zamieszkania.
 4. Profilaktyczna opieka nad dziećmi do 5. roku życia.
 5. Prowadzenie profilaktyki gruźlicy.
 6. Gromadzenie informacji o stanie zdrowia świadczeniobiorcy i członków jego rodziny z wykorzystaniem metod gromadzenia danych.
 7. Wizyta w domu świadczeniobiorcy u chorych leżących, niepełnosprawnych.
 8. Ocena potrzeb zdrowotnych i zakresu ich realizacji.
 9. Uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów pacjenta.
 10. Inicjowanie współpracy z grupami wsparcia.
 11. Realizacja zadań wynikających z procesu pielęgnowania świadczeniobiorcy w różnym stanie zdrowia, w tym przebywającego w domu w stanie terminalnym.
 12. Prowadzenie profilaktyki powikłań wynikających z unieruchomienia pacjenta.
 13. Udzielanie wsparcia w radzeniu sobie w życiu z chorobą i niepełnosprawnością.
 14. Organizowanie pomocy w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego i świadczeń socjalnych.
 15. Przygotowanie środowiska rodzinnego do sprawowania opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
 16. Udzielanie pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

 

 

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że w terminie 02.09.2016  planujemy rozpoczęcie  specjalistycznego w dziedzinie „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu dokształcającego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP, osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91-432 98 68.

CZAS TRWANIA: łączny wymiar: 90 godzin,

 • zajęcia teoretyczne – 20 h
 • ćwiczenia w warunkach symulowanych – 40 h
 • zajęcia praktyczne – 30 h

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA:

 1. Rozpoznanie stanów zagrożenia zdrowotnego na podstawie monitorowania bezprzyrządowego i przyrządowego;
 2. Planowanie i realizacja interwencji w stanach zagrożenia zdrowotnego;
 3. Wykonanie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych;
 4. Wykonanie defibrylacji elektrycznej z użyciem defibrylatora manualnego;
 5. Podawanie leków i płynów infuzyjnych w stanach zagrożenia zdrowotnego;
 6. Udrożnienie przyrządowe dróg oddechowych przy użyciu:
 • rurki ustno-gardłowej;
 • rurki nosowo-gardłowej;
 • worka samorozprężalnego z maską twarzową;
 • maski krtaniowej (Laryngeal Mask Airway –LMA);
 • rurki krtaniowej (Laryngeal Tube –LT);
 • innego przyrządu do udrożnienia dróg oddechowych.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  informuje, że 09.09.2016r. planujemy rozpoczęcie   kursu specjalistycznego w dziedzinie: „Szczepień ochronnych ” dla pielęgniarek i „Szczepień ochronnych” dla położnych

Wg nowego programu po  zmianach zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24.08.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 68.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego Szczepień ochronnych dla pielęgniarek w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 80 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,

zajęcia praktyczne – 45 godzin.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK

 1. Wykonanie szczepień ochronnych w ramach kalendarza szczepień i na zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych z tym zaświadczeń.
 2. Wykonanie i odczytanie próby tuberkulinowej.
 3. Rozpoznanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich wystąpienia.
 4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych oraz dokonywanie analizy wykonalności szczepień ochronnych.
 5. Edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie szczepień ochronnych.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego Szczepień ochronnych dla położnych w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 52 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 25 godzin,

zajęcia praktyczne – 27 godzin.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA POŁOŻNYCH

 1. Wykonywanie szczepień ochronnych u noworodków w ramach kalendarza szczepień.
 2. Wykonywanie szczepień ochronnych przeciw HPV zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 3. Rozpoznawanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich wystąpienia.
 4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień oraz dokonywanie analizy wykonalności szczepień ochronnych u noworodków.
 5. Edukowanie rodziców/opiekunów w zakresie szczepień ochronnych u noworodków.
 6. Edukowanie w zakresie szczepień ochronnych przeciw HPV.
Galeria Szkoleń
Galeria Szkoleń
Aktualności

Szanowna Pani

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Przesyłam za Pani pośrednictwem wyrazy uznania dla pielęgniarek i położnych regionu, za odpowiedzialną, fachową i pełną empatii pracę oraz zrozumienie w chorobie i cierpieniu.

Barbara Kot – Doniec

 

Warszawa, czerwiec 2016 r.