Konferencje, Sympozja, Szkolenia

ZAPRASZAMY

pielęgniarki, położne oraz kierownictwo podmiotów leczniczych

na konferencję szkoleniową w dniu 24 maja 2018 roku

pod tytułem

„Pacjent wychodzi ze szpitala i co dalej?”

 

 

 1. Organizatorzy

– konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
– Urząd Wojewódzki – Wydział Zdrowia Publicznego.
–  Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych,

 1. Miejsce i czas konferencji

– Sala Rycerska w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3,
– przewidziany czas konferencji : 9,30 – 10,00 rejestracja, 10,00-13,50 wykłady

 1. Tematyka konferencji

– w trakcie konferencji będą poruszane kwestie dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej, budowania indywidualnego planu opieki medycznej nad pacjentem oraz profilaktyki i leczenia ran jako kosztochłonnego  świadczenia zdrowotnego.

 1. Udział w konferencji

– należy zgłosić do 15 maja, na adres email : vice@sipip.szczecin.pl lub numer telefonu91-432 98 63. Dane jakie należy podać: imię i nazwisko, nazwa podmiotu leczniczego lub praktyki, numer telefonu do kontaktu, adres eamil.

– udział w konferencji jest bezpłatny.

 1. Program konferencji – pobierz

 

 

 

 

 

 

Aktualności
Z przyczyn niezależnych od Organizatora powyższe warsztaty zostają odwołane.
O nowym terminie powiadomimy Państwa w stosownym czasie kolejnym komunikatem.
Konferencje, Sympozja, Szkolenia
W oczekiwaniu na IX konferencję Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych
PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH pt.:
MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „KROK PO KROKU”

Termin warsztatów: 7 czerwca 2018 roku
Miejsce: Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Warsztaty pod Honorowym Patronatem Dyrektora Szpitala dr Macieja Sobkowskiego.

Warsztaty – rejestracja

W imieniu kierownika naukowego konferencja prof. Macieja Wilczaka zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dot. morcelacji mięśniaków usuwanych metodą laparoskopową w świetle stanowiska FDA oraz Państwa własnego doświadczenia klinicznego. Będziemy wdzięczni za wyrażenie opinii w tej sprawie.

ANKIETA

Zachęcamy również do zapoznania się z programem konferencji i rejestracji.

Program
Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl
 

Szkolenia

Komunikat

 

Informujemy że, najbliższy kurs uzupełniający będzie organizowany w terminie: 26.06.2018r.
Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie są proszone o składanie kart zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em pod nr 91-432-98-68

Zgłoszenie na kurs uzupełniający musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 • kserokopia zaświadczenia ostatniego ukończonego kursu przetaczania krwi i jej składników.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 16.05.2017r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:

Kurs uzupełniający:      120 zł

Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :  21-22.06.2018.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu

Koszt kursu: 200,00 zł

 

Dział Szkoleń SIPiP
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl
91/432-98-64

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że organizujemy kurs specjalistyczny „Endoskopia” dla pielęgniarek

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 18.05.2018r.
Każda pielęgniarka , która będzie chciała wziąć  udział w  szkoleniu podyplomowym musi złożyć  swoje zgłoszenie poprzez system SMK.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 133 godziny dydaktyczne, w tym:

zajęcia teoretyczne – 63 godziny,

zajęcia praktyczne – 70 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu za wrażeniem zgody będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

 

Zgodnie z  ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. , poz.1991 z późn. zm.)

Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:

 1. Założenie konta w systemie SMK,
 2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

Szkolenia

KOMUNIKAT

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzi nabór na bezpłatny kurs dokształcający:Psychologiczna relacja pomagania i metody wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny” w ramach projektu: „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie serdecznie zapraszamy do składania wniosków na szkolenie.

 

Jedna edycja kursu dokształcającego obejmuje dwa weekendy zajęć teoretycznych, które są planowane w terminach:

 

 • I edycja: 18-20.05.2018 i 26-27.05.2018
 • II edycja: 08-10.06.2018 i 23-24.06.2018
 • III edycja: 07-09.09.2018 i 15-16.09.2018

 

Cel kształcenia:

 • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:

 • Złożenie wniosku na szkolenia za pośrednictwem systemu SMK

 

Program kursu – pobierz

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń pod numerem: 91 432-98-64                                                                

Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

organizuje uroczystość

12 maja 2018r. w Teatrze Polskim.

Serdecznie zapraszamy Pielęgniarki i Położne,

które wyrażają chęć udziału.

W szczególności zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy jeszcze nigdy nie uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez naszą Izbę.

Zgłoszenia udziału przyjmuje Sekretariat Izby pod nr tel. 91/4329861 bądź na e-mail sipip@sipip.szczecin.pl

Dane niezbędne do otrzymania zaproszenia:

– Imię i Nazwisko;

– adres do korespondencji;

– regularne opłacanie składki członkowskiej;

– nr PWZ lub nr PESEL;

– zakład pracy.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Do udziału w uroczystości uprawnia otrzymanie zaproszenia/biletu.

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

 

 

  

V OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA

„PIELĘGNIARSTWO  PEDIATRYCZNE

– NOWE WYZWANIA”

Ostróda, 18-19 czerwiec 2018 r.

 

                        

 

Organizatorzy:

 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

 

Kierownik naukowy:

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Elżbieta Dróżdż-Kubicka

mgr Ewa Romankiewicz

mgr Dorota Kosiorek

mgr Grażyna Piegdoń

mgr Emilia Kłos-Jasińska


 

Program

 

18 czerwiec 2018 r. (poniedziałek)
09.00 – 10.30 Rejestracja uczestników konferencji
10.30 – 10.50 Otwarcie konferencji  – Prezes PSPP  mgr Elżbieta Dróżdż – Kubicka
10.50 – 11.10 Wykład inauguracyjny– dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek – Konsultant

Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego – Wojewódzki                         Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn

11.10 – 14.00 Sesja I

 

Prowadzący sesję –  dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, mgr Grażyna Piegdoń
11.15 – 11.35 Pornografia- chęć poznania czy zagrożenie? – mgr Emilia Kłos-Jasińska – SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem Poznań
11.35 – 11.50 Uzależnienia behawioralne – mgr Agnieszka PawełkoBielsko -Biała
11.50 – 12.05 Różnicowanie objawów przemocy w aspekcie medycznym – dr n.o zdr. Tomasz Iwański – PWSz Oświęcim
12.05 – 12.35 Wybrane zaburzenia psychosomatyczne w okresie średniego dzieciństwa  – dr Izabela Sebastyańska-Targowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
12.35 – 12.55 Prezentacja firmy
12.55 – 13.15 Przerwa kawowa
13.15 -13.45 Szczepienia ochronne w Polsce – kierunki zmian – mgr Izabela Kucharska Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Warszawa
13.45 – 14.00 Szczepienia ochronne w praktyce pielęgniarki Podstawowej Opieki

Zdrowotnej – mgr Wioletta Nowak ,,Petrus’’ Zamość

14.00 – 15.00 – Obiad
15.00 – 17.00  Sesja II

 

Prowadzący  sesję – dr. n. o zdrowiu Urszula Chrzanowska, mgr Maria Danielewicz
15.00 – 15.10 Prezentacja firmy
15.10 – 15.25 Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z hiperamonemią –

mgr Joanna Czołnowska, mgr Aleksander Wiśniewski – Instytut  „Pomnik –  Centrum  Zdrowia Dziecka” Warszawa

15.25 – 15.40 Histiocytozy. Histiocytoza komórek Langerhansa – studium przypadku

mgr Elżbieta Piskrzyńska – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa

15.40 -15.55 Opieka pielęgniarska nad dzieckiem leczonym wyciągiem czaszkowym  grawitacyjnym HALO – mgr Katarzyna Sokołowska, mgr Agnieszka Kowalczyk – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn
15.55 -16.10 Przygotowanie rodziców/opiekunów do opieki nad pacjentem z założoną rurką tracheostomijną w domu – mgr Małgorzata Roman, mgr Izolda Banaszek, mgr Izabela Nowak – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn
16.10 -16.25 Zespół wynicowania i wierzchniactwa – mgr Danuta Skoczylas – Instytut „Pomnik –  Centrum  Zdrowia  Dziecka”  Warszawa
16.25 – 16.40 Społeczno-demograficzne uwarunkowania zachowań zdrowotnych rodziców i występowania zaburzeń masy ciała u dzieci – dr n. o zdr. Ewa Smoleń – Uniwersytet Medyczny Lublin, Krzysztof Kalita – Biuro Badań               i Analiz Statystycznych Rzeszów, dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn, mgr Ewa  Romankiewicz  – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn
16.40- 16.50 Prezentacja firmy
17.00 Zebranie konsultantów wojewódzkich z  konsultantem krajowym                                            w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego – sala widokowa           
17.00 Walne zebranie sprawozdawcze PSPP – sala konferencyjna
17.00- 20.00 Czas wolny (możliwość korzystania z atrakcji hotelowych: basen solankowy, sauny, jacuzzi)
20.00 – 03.00 Uroczysta kolacja
19 czerwiec 2018 r. (wtorek)
07.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.05  – Sesja III

 

Prowadzący sesję  –  mgr Elżbieta Dróżdż – Kubicka, mgr Ewa Romankiewicz
9.00 – 9.10 Prezentacja firmy
9.10 – 9.25 Pielęgnacja dzieci z powikłaniami po chemioterapii – Katarzyna Mazurek

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław

9.25 -9.40 Zasady obsługi i pielęgnacji zainplantowanego portu żylnego – mgr Maria Narojczyk – Instytut „Pomnik – Centrum  Zdrowia Dziecka” Warszawa
9.55-  10.05 Dyskusja, podsumowanie konferencji
10.10 – 12.00 Warsztaty z obsługi zainplantowanego portu żylnego – mgr Maria Narojczyk – sala widokowa
11.50-12.00 Wymeldowanie uczestników konferencji
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PIELĘGNIARSTWO

PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA

Ostróda 18-19 czerwiec 2018 r.

 

 

Dane Uczestnika

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………..

Stanowisko……………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce zatrudnienia………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………………….

 

Bez faktury                Faktura                   (zaznacz x)

 

Dane do rachunku (dokładna nazwa i adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

…………………………………………

podpis uczestnika

 

 

 

Informacje Organizacyjne

Termin konferencji: 18-19 czerwiec 2018

Miejsce szkolenia: Ostróda

Hotel Willa Port Conference Resort & SPA

ul. Mickiewicza 17

14-100 Ostróda

tel 89 642-46-00

Opłata szkoleniowa: Członkowie PSPP – 440,00 zł. (składki opłacone na bieżąco oraz za 2018r.),

Pozostali uczestnicy – 490,00 zł. (opłata szkoleniowa obejmuje: udział w konferencji,

materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, posiłki oraz udział w uroczystej kolacji).

Opłatę konferencyjną należy dokonać. w terminie do dnia 20 maja 2018 r. Po terminie 20 maja 2018r. koszt konferencji wynosi 520,00 zł do wyczerpania miejsc.

Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

e.romankiewicz@wssd.olsztyn.pl

Opłatę szkoleniową należy uiścić przelewem na konto Bank Zachodni WBK.

W tytule przelewu proszę umieścić Imię i Nazwisko uczestnika oraz dopisek „Konferencja pediatryczna”.

Nr konta: 14 1090 1753 0000 0001 2235 6999

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i rezerwacji pokoju w cenie promocyjnej (na koszt uczestnika)

po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do recepcji hotelu hasło „konferencja pediatryczna”

Dodatkowe informacje: Ewa Romankiewicz tel. 608-728-407

Aktualności
Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem, wyznaczony został dodatkowy termin: 20.04.2018 (piątek) 
(na szkolenia w terminie 11.04.2018 i 19.04.2018 brak jest już miejsc)

ORGANIZATOR:

iCentrum

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 1 lok. 20
73-110 Stargard

mplonka@centrum.stargard.pl


Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

CLOSE
CLOSE