Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Terminarz szkoleń – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Spraw Społecznych organizuje konferencję nt. alkoholowego zespołu płodowego w ramach międzynarodowej kampanii “Too young to drink”.
Konferencja odbędzie się 06 września br. w Szczecinie w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Gen. Sikorskiego 68 od godz. 10.00 /program w załączeniu/.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 01 września 2017r. e-mailowo na adres mpiasecka@wzp.pl.
O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowych informacji na temat konferencji udziela Pan Kamil Klebański – pracownik Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego pod nr tel. 91/4416222.
Program konferencji – pobierz
Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :   10-11.10.2017.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu

 

KOSZT KURSU:

Podstawowy:         190 zł

Dział Szkoleń SIPiP
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl
91/432-98-64

 

Szkolenia

 

Komunikat

 

Informujemy że, najbliższy kurs uzupełniający będzie organizowany w terminie:  27.10.2017.
Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie są proszone o składanie kart zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em pod nr 91-432-98-68

Zgłoszenie na kurs uzupełniający musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 • kserokopia zaświadczenia ostatniego ukończonego kursu przetaczania krwi i jej składników.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 16.05.2017r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:

Kurs uzupełniający:      110 zł

Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Viamedica Z pasją ku wiedzy
Łódzko-Poznańskie Dni Hipertensjologii
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Łódzko-Poznańskie Dni Hipertensjologii”, która odbędzie się w dniach 13-14 października 2017 roku w Auli Zachodniej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Opłata promocyjna obowiązuje do 30 września 2017 roku.

 


ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Temat przewodni konferencji:

Od nadciśnienia tętnicznego do niewydolności serca

Każdy z uczestników konferencji zarejestrowany do 30.08.2017 roku otrzyma w prezencie książkę pt. Przewlekła niewydolność serca. Kompendium 2015 w formie cyfrowej (e-book).

Przewlekła niewydolność serca. Kompendium 2015
Warunkiem otrzymania publikacji jest terminowe uiszczenie opłaty konferencyjnej.

OPŁATY

ZAREJESTRUJ SIĘ

PROGRAM
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
prof. dr hab. n. med. Andrzej TykarskiPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Jan Krekora
Kontakt: dnihipertensjologii@viamedica
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80—180 Gdańsk
tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60, e-mail: mailto:dnihipertensjologii@viamedica.

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

head
XIX MIĘDZYNARODOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII

Bydgoszcz, 13–16 września 2017 roku

REJESTRACJA

Dodatkowy pakiet fakultatywny
Zapraszamy serdecznie Państwa do wzięcia udziału w dodatkowym pakiecie fakultatywnym.

Pakiet fakultatywny wiąże się z dodatkową opłatą  200zł.
Sprawdź cenę >>

Zaproszenia można zakupić TU >>

Na pakiet fakultatywny składa się:

 1. Udział w koncercie 13 września 2017 roku organizowany w Operze Nova. Koncert w wykonaniu muzyków Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal,z udziałem solisty — Jarosława Żołnierczyka.W repertuarze między innymi:
  • Finał uwertury do opery „Wilhelm Tell”
  • Romanza Andaluza z tańców hiszpańskich op. 22.
  • Introdukcja i rondo capriccioso
  • Asturias
  • Walc z filmu „Ziemia obiecana”
  • Walc z filmu „Trędowata”
  • Uwertura do opery „Rusłan i Ludmiła”

   

 2. Udział w imprezie towarzyszącej 15 września 2017 roku organizowanej w Hali Widowiskowo-Sportowej Łuczniczka, gdzie odbędzie się koncert zespołu ElJazz Big Band. Organizator zapewnia transport.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, tel.: 58 320 94 94, faks: 58 320 94 60, e-mail: ptait2017@viamedica.pl, www.viamedica.pl

Aktualności

W przypadku, gdy we wniosku nie zamierzasz skorzystać
z elektronicznego podpisu (ePUAP) – to należy wybrać wersję „papierową” (do zaznaczenia w rejestrze SMK).
Wybierając  wersję papierową – konieczne są niezbędne dodatkowe czynności. Konieczne jest  wydrukowanie  swojego wypełnionego wniosku i przyniesienie osobiście do SIPIP ul. Kusocińskiego 16 LU 1
w Szczecinie

Prosimy pamiętać  aby zabrać ze sobą DOWÓD OSOBISTY.
Wizyta w SIPIP  jest etapem, który zakończy sukcesem rejestrację.

Uwaga! Polecamy i zachęcamy do rejestracji w wersji elektronicznej.

Wersja elektroniczna z ePUAP jest wersją wygodniejszą , którą można  wykonać z sukcesem bez wychodzenia z domu.  

Szczegółowe informacje i instrukcję obsługi  SMK znajdziecie Państwo w linku poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel: 91 432 98 64

 

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-pol…/

 

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na następujące specjalizacje:

 • pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek ( badania fizykalne, RKO , EKG)
 • pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek (badania fizykalne, RKO , EKG)
 • pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek (badania fizykalne)
 • pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek (badania fizykalne, RKO , EKG)
 • pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek (badania fizykalne, RKO , EKG)
 • pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek (badania fizykalne, leczenie ran)
 • pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek (badania fizykalne, RKO ,ROKN EKG)
 • pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek (badania fizykalne, RKO)

 

 • pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych (badania fizykalne, ROKN , leczenie ran)

 

W celu zapisania się na wybraną formę kształcenia podyplomowego należy:

 1. Złożyć wniosek o założenie konta w systemie SMK
 2. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Szczecińską Izbę
  Pielęgniarek i Położnych  i pełnej aktywacji konta należy kliknąć:
 • dane o planowanych szkoleniach – rodzaj kształcenia

dziedzina- kliknąć wybierz – znaleźć kurs w województwie zachodniopomorskim organizowany przez SIPIP i kliknąć zapisz się na kurs

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

Szkolenia

KOMUNIKAT

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzi nabór na bezpłatny kurs dokształcający:Psychologiczna relacja pomagania i metody wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny” w ramach projektu: „Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.07.00-32-K030/16.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie serdecznie zapraszamy do składania wymaganego kompletu dokumentów.

 

Kurs dokształcający obejmuje dwa weekendy zajęć teoretycznych, które są planowane na dni:

 • 22-24.09.2017
 • 13-15.10.2017

 

Cel kształcenia:

 • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:

 1. Złożenie wniosku o założenie konta w systemie SMK,
 2. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych i pełnej aktywacji konta należy kliknąć:
  Dane o planowanych szkoleniach – rodzaj kształcenia dziedzina- kliknąć wybierz – znaleźć kurs w województwie zachodniopomorskim organizowany przez SIPIP i kliknąć zapisz się na kurs

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl


oraz  złożenie u organizatora:

 • Wypełnionej ankiety rekrutacyjnej, którą należy dostarczyć  do Działu Szkoleń do 08.09.2017r. Ankietę można przynosić osobiście, przesyłać mailowo, faxem lub pocztą tradycyjną. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

 

 

Ankieta rekrutacyjna  – pobierz

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Ulotka – pobierz

Aktualności

Położna na Medal to prowadzona od 2014 roku kampania społeczno-edukacyjna zwracająca uwagę na kwestie związane z koniecznością podnoszenia standardów i jakości opieki okołoporodowej w Polsce poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. Istotną kwestią kampanii jest również podnoszenie świadomości społecznej na temat roli położnej w opiece okołoporodowej.

W ramach kampanii realizowany jest konkurs na najlepszą położną w Polsce.

Organizatorem kampanii i konkursu jest Akademia Malucha Alantan.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi poradnikami.

Materiały prasowe dostępne są w zakładce https://www.poloznanamedal2017.pl/materialy-prasowe

 

 

Patronat honorowy nad czwartą edycją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Partnerami merytorycznymi zostali: Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni.

Mecenasem kampanii jest marka Alantan Plus.

 

 

 

   Leszek Nowicki

 

    Prezes  Zarządu

   Prenatalis  Sp. z o.o.

    00-807  Warszawa  , Al. Jerozolimskie 96  p.XIII

NIP 7010407089

 

Informacje prasowe :

 1. Materiały prasowe – czytaj
 2. Nowy Gabinet Ginekologiczny – czytaj
 3. M jaj Mama – czytaj
 4. Dziecko Najlepsza Inwestycja – czytaj

 

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencja

 „Holizm w opiece nad pacjentem z raną przewlekłą”

15.09.2017 r.

 godziny miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
 09:00 – 09:30 dr hab. Marzenna Bartoszewicz, konsultant  wojewódzki ds. mikrobiologii klinicznejwykład: „Profil mikrobiologiczny rany przewlekłej”
09:30 – 09:45 mgr inż. Artur Małecki, Schulke Polska Sp. z o. o.wykład: „3 kroki w ranie”
09:45 – 10:15 dr Dariusz Czerski wykład: „Leczenie owrzodzeń przewlekłych w ambulatorium chirurgicznym”
10:15 – 10:30 Ewa Cincio, konsultant medyczny Nutricia Polskawykład: „Leczenie żywieniowe pacjentów z ranami przewlekłymi”
10:30 – 11:00 przerwa kawowa
11:00 – 11:30 mgr Sylwia Rogowska, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnejwykład: „Rola pielęgniarki w leczeniu ran odleżynowych, różnicowanie ran – studium przypadku”
11:30 – 12:00 dr Agata Gizawykład: „Rany na ciele. Rany na duszy. Jak pracować?”
12:00 – 12:15 dr Magdalena  Piechota , Conva Tec Polska Sp. z o.o.wykład: „Rola opatrunków specjalistycznych w leczeniu ran przewlekłych”
12:15 – 12:45 przerwa kawowa
12:45 – 13:00 mgr Tomasz Rachwalskiwykład: „Znaczenie oraz wpływ wczesnego uruchamiania osób,  na profilaktykę  zmian skórnych”
13:00 – 13:15 Bartosz Żołnowski, PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.wykład: „Terapia podciśnieniowa -wskazania i pułapki podczas jej stosowania”
13:15 – 13:45 Piotr Brewka, Real Olsztynwykład: „Innowacyjne materace przeciwodleżynowe- lepsze parametry terapeutyczne oraz wsparcie personelu w codziennej pielęgnacji”
13:45 – 14:00 zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

ZAPEWNIAMY:

 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji
 • przerwę kawową

OPŁATA KONFERENCYJNA:  50 zł

ZGŁOSZENIA:
Przyjmuje Biuro Konferencji
e-mail: konferencja@prolongavita.pl

Udział można zgłaszać także za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego

WPŁATY:
Należy dokonywać na konto: Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita”, al. Wojska Polskiego 78/17; 70-482 Szczecin

ING Bank Śląski 36 1050 1559 1000 0090 3048 6592

z dopiskiem: Konferencja 15.09.2017 r.

UWAGA:

 • liczba miejsc ograniczona
 • o przyjęciu zgłoszenia decyduje potwierdzenie wpłaty na konto Organizatora

Więcej informacji na stronie  – link

Szkolenia

Podręcznik użytkownika Systemu Monitorowania Jakości Kształcenia – pobierz

CLOSE
CLOSE