Szkolenia

Treść rozporządzenia w pliku pdf – pobierz

Praca

Aktualności

OGŁOSZENIE

 

W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2017r. pierwszej kadencji Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.186 z późn. zm.) Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych oczekuje zgłoszeń kandydatów do przedstawienia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu do składu Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie na nową kadencję na lata 2018-2023.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie     nauk medycznych;
 2. wykonywać zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych;
 3. posiadać wiedzę w zakresie praw pacjenta;
 4. korzystać z pełni praw publicznych.

 

Kandydaci składają w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2017r w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Kusocińskiego 16LU1:

 1. życiorys i list motywacyjny;
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego;
 5. kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) poświadczających wykształcenie kandydata;
 6. kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) poświadczających wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych;
 7. dane kontaktowe kandydata (adres, nr tel/fax, adres e-mail).

 

Praca

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Fundacja My Pacjenci, NRPiP, NIL, NIA w ramach projektu Razem dla zdrowia organizuje warsztaty na temat „Efektywna współpraca zawodów medycznych jako klucz do sukcesu w profilaktyce otyłości”, które odbędą się 30.06.2017, godz.9.00 – 16.00 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Sobieskiego 110.  Zapisy już są otwarte i odbywają się przez stronę projektu www.razemdlazdrowia.pl w zakładce Spotkania natomiast szczegółowe informacje można uzyskać poprzez infolinię: 690 677 446 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00) e-mail: kontakt@razemdlazdrowia.pl Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych Fundacja My Pacjenci zwraca się z prośbą o informację w tym zakresie i pilną rejestrację. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Pozdrawiam

Mariola Łodzińska

Wiceprezes NRPiP

WARSZTATY nr 4 „Efektywna współpraca zawodów medycznych jako klucz do sukcesu w profilaktyce otyłości”

Naczelna Izba Lekarska, Warszawa, ul. Sobieskiego 110,

30.06.2017, godz.9.00 – 16.00

Godzina Tytuł wystąpienia Prelegent                                     
09.00 – 09.15 Powitanie uczestników. Przedstawienie celu i programu spotkania – potrzeba stworzenia wspólnego forum na rzecz zdrowego żywienia dzieci. Ewa Borek, FMP

Zofia Małas, NIPIP

Dr Tomasz Maciejewski, IMID

Dr Danuta Gajewska, PTD

09.15 – 09.30 Rola pielęgniarek pediatrycznych i położnych oraz pielęgniarek szkolnych w realizacji profilaktyki otyłości u dzieci. Koordynowana opieka nad dzieckiem w POZ. Dr Krystyna Piskorz-Ogórek, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

 

09.30 – 9.45 Rodzice potrzebują wsparcia i dostępu do skutecznej edukacji żywieniowej w POZ. Rola wielu inicjatyw i współpracy wielu środowisk . Ewa Borek, FMP
9.45 – 10.00 Program pierwotnej i wtórnej profilaktyki otyłości oraz screeningu nieprawidłowej masy ciała u dzieci w wieku 0-3 lata. Rola współpracy pielęgniarek, położnych, dietetyków i lekarzy w POZ. Rola pielęgniarki szkolnej. Beata Ostrzycka

Alicja Szewczyk, konsultanci krajowi w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i edukacji w diabetologii

10.00 – 10.15 Schemat porad dietetycznych dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku 0-3 lata Dr Danuta Gajewska, Polskie Towarzystwo Dietetyki
10.15 – 10.45 Program 1000 pierwszych dni: Polscy rodzice popełniają zbyt wiele błędów w żywieniu dzieci. Prezentacja wyników badania „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia” Prof. Halina Weker, IMID
10.45 – 11.00 Nadwaga i otyłość u 8-latków w Polsce –  wstępne wyniki międzynarodowego programu COSI Prof. Anna Fijałkowska, IMID
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
 
11.30 – 11.45 Znaczenie właściwych nawyków żywieniowych w profilaktyce próchnicy u dzieci NIL
11.45 – 12.00 Program „6-10-14 dla zdrowia” jako pilotaż zasadności proponowanych rozwiązań. Programy samorządowe i możliwość ich wykorzystania. Dr Michał Brzeziński, PTPZ, GUMed
12.00 – 12.15 Rekomendacje WHO w zakresie profilaktyki otyłości u dzieci. Znakowanie i  opodatkowanie żywności – doświadczenia innych krajów. Dr Paulina Karwowska, WHO Polska
12.15 – 12.30 Zapobiegać otyłości u dzieci czy ją leczyć u dorosłych? Konsekwencje ekonomiczne sposobów walki z otyłością Prof. Tomasz Bednarczuk, WUM

Tomasz Faluta, FMP

12.30 – 12.45 Profilaktyka pierwotna i wtórna oraz screening otyłości u dzieci w koszyku świadczeń gwarantowanych. Inicjatywa 6ciu konsultantów krajowych.  Propozycja rozwiązań systemowych. TBD konsultant krajowy
12.45 – 13.00 Profilaktyka i leczenie otyłości u osób dorosłych – proponowane rozwiązania TBD
13.00 – 14.00 Lunch
14.00-15.30 Dyskusja moderowana z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, konsultantów krajowych, lekarzy, dietetyków, pielęgniarek i rodziców: Profilaktyka otyłości dzieci w koszyku świadczeń gwarantowanych – finansowanie profilaktyki otyłości dzieci i modelu współpracy zawodów medycznych w POZ. Prowadzenie – Maria Libura, Uczelnia Łazarskiego Uczestnicy: Dr Tomasz Maciejewski, Przedstawiciele MZ, Min. Józefa Szczurek Żelazko*, Zbigniew Król*, NFZ Wojciech Zawalski*, Prof.. Mirosław Wielgoś*, Prof. Mirosław Wysocki*, Prof. Jolanta Sykut – Cegielska*, przedstawiciel NIL, dr Danuta Gajewska, Zofia Małas, dr Michał Brzeziński, Ewa Borek, FMP, przedstawiciele rodziców
15.30 – 15.45 Podsumowanie spotkania, wnioski i uzgodnienia Min. Józefa Szczurek-Żelazko, Zofia Małas, NIPIP

Dr Tomasz Maciejewski, IMID

Dr Danuta Gajewska, PTD

16.00 Zakończenie spotkania, uzgodnienie i podpisanie petycji w sprawie zainicjowania w Polsce programu profilaktyki otyłości u dzieci Ewa Borek, FMP

 

Parlamentarzyści prof. Raczak GUM, Rajmund Miller, Beata Małecka-Libera*

*Paneliści w trakcie potwierdzania

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „ProLongaVita” konferencji pt.„Nowe trendy w leczeniu cukrzycy”, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli(ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin) w Szczecinie.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie www.prolongavita.pl lub mailowo (e-mail: konferencja@prolongavita.pl).

Program – pobierz

Praca

Przychodnia BMK ZOZ SJ zatrudni pielęgniarkę POZ na cały etat oraz zatrudni pielęgniarkę POZ na część etatu, lokalizacja: ul. Kolonistów 81/U2 Szczecin

(przy ul. Szosa Polska),

dodatkowe informacje pod numerem tel.: 72 89 45 0 44

lub e-mail: przychodnia@zoz.szczecin.pl

Praca

ZATRUDNIĘ

PIELĘGNIARKĘ ŚRODOWISKOWO – RODZINNĄ

W PLACÓWCE POZ:

PRZYCHODNIA – BUKOWE

 UL.SELEDYNOWA 99; 70-781 SZCZECIN

WSZELKIE INFORMACJE DOSTĘPNE POD NUMEREM TELEFONU 602758704

Galeria Szkoleń
Galeria Szkoleń
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

CLOSE
CLOSE