Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że 28.11.2015r. planujemy rozpoczęcie kursu dokształcającego w dziedzinie „Pielęgnacja portów donaczyniowych i innych dojść dożylnych” dla pielęgniarek i położnych.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu dokształcającego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń SIPIP: osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl bądź fax-em na nr 91/432 98 64.

CZAS TRWANIA: łączny 15 godzin;

 • zajęcia teoretyczne – 8 h
 • ćwiczenia na fantomie – 3 h
 • zajęcia praktyczne – 4 h

Zajęcia teoretyczne odbędą się 28.11.2015r. Zajęcia ćwiczeniowe w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy. Koszt kursu wynosi 120 zł .

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

Szkolenia

Komunikat

 

W związku  z wejściem życie  nowych, szczegółowych programów kształcenia po zmianach zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24.08.2015r. Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że rozpoczynamy kurs specjalistyczny w dziedzinie  Szczepień ochronnych dla pielęgniarek i Szczepień ochronnych dla położnych.
Spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia planowane są  w dniu 06.11.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 80 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,

zajęcia praktyczne – 45 godzin.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne noworodka dla położnych w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 52 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 25 godzin,

zajęcia praktyczne – 27 godzin.

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności”, która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2015r. w Barlinku. Zapraszamy do czynnego lub biernego uczestnictwa. W przypadku uczestnictwa czynnego, prosimy o podanie tematu i przesłanie streszczenia do 30 października 2015r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.pum.edu.pl/samotni. W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego: ksamotni@pum.edu.pl lub telefonicznego: (91)4414751

Łączę wyrazy szacunku
dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek prof. nadzw. PUM
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

W imieniu
Komitetu Organizacyjnego
dr n. zdr. Magdalena Kuczyńska

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że 27.11.2015r. planujemy rozpoczęcie kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnegodla pielęgniarek zgodnie z nowym programem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 24.08.2015r.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić położna, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia

 • prawo wykonywania zawodu (kopia)
 • zaświadczenie potwierdzające półroczny staż pracy

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń SIPIP: osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl bądź fax-em na nr 91/432 98 64.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne150 godzin,

zajęcia praktyczne175 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się
w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy , w ramach kosztu kursu są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

Aktualności
Praca

Preferowana osoba z kursami, prawem jazdy i najchętniej w pełnym wymiarze godzin. Proszę o kontakt pod numerem 793 955 735.

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20151013_konf1

Szkolenia

20150925_kom_akt

Szkolenia

Uczestnik szkoleń musi posiadać przed przystąpieniem do kursów kwalifikacyjnych

 i specjalizacji niżej wymienione kwalifikacje :

 

Warunkiem uczestnictwa w w/w specjalizacjach jest  posiadanie  kwalifikacji w zakresie badań fizykalnych udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.

lub

 • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne

lub

 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.
L.P. NAZWA SZKOLENIA DODATKOWE KWALIFIKACJE

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki ROK i EKG
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne ROK i EKG
3. Pielęgniarstwo geriatryczne Leczenie ran
4. Pielęgniarstwo internistyczne ROK i EKG
5. Pielęgniarstwo kardiologiczne ROK i EKG
6. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią ROK
7. Pielęgniarstwo neurologiczne ROK
8. Pielęgniarstwo pediatryczne ROK i EKG
9. Pielęgniarstwo ratunkowe ROK i ROK Noworodka
10. Pielęgniarstwo transplantacyjne ROK i EKG + ważne przetaczanie krwi
11. Pielęgniarstwo diabetologiczne -
12. Pielęgniarstwo neonatologiczne -
13. Pielęgniarstwo onkologiczne -
14. Pielęgniarstwo operacyjne -
15. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej -
16. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej -
17. Pielęgniarstwo psychiatryczne -
18. Pielęgniarstwo rodzinne -
19. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania -
20. Ochrona zdrowia pracujących -

Kurs kwalifikacyjny dla położnych

21. Pielęgniarstwo rodzinne ROK i ROK Noworodka
22. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie ROK i EKG
23. Pielęgniarstwo operacyjne -

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych

24. Pielęgniarstwo epidemiologiczne -
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
25. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki ROK i EKG, badania fizykalne
26. Pielęgniarstwo chirurgiczne ROK i EKG, badania fizykalne
27. Pielęgniarstwo geriatryczne ROK i EKG, badania fizykalne
28. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej ROK , badania fizykalne
29. Pielęgniarstwo pediatryczne ROK i EKG, badania fizykalne
30. Pielęgniarstwo psychiatryczne ROK, badania fizykalne
31. Pielęgniarstwo ratunkowe ROK i ROK Noworodka EKG, badania fizykalne
32. Pielęgniarstwo rodzinne ROK i EKG, badania fizykalne
33. Pielęgniarstwo Internistyczne ROK i EKG, badania fizykalne
34. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Leczenie ran, badania fizykalne
35. Ochrona zdrowia pracujących ROK , badania fizykalne
36. Pielęgniarstwo onkologiczne badania fizykalne
37. Pielęgniarstwo operacyjne badania fizykalne
Szkolenia specjalizacyjne dla położnych
38. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze ROK Noworodka, Leczenie ran dla położnych, badania fizykalne
39. Pielęgniarstwo rodzinne ROK i ROK Noworodka, badania fizykalne
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych
40. Pielęgniarstwo epidemiologiczne badania fizykalne
41. Pielęgniarstwo neonatologiczne badania fizykalne
Szkolenia

Szczecińska Izba Pielęgniarek i położnych informuje, że prowadzimy nabór na kształcenie podyplomowe:

Według nowych, szczegółowych programów kształcenia po zmianach zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujące od 24.08.2015r.