Szkolenia

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje o zmianach w postępowaniu kwalifikacyjnym jakie nastąpiły po nowelizacji programów kształcenia podyplomowego.

Zmiany dotyczą obowiązku okazywania się zaświadczeniem ukończenia odpowiedniego kursu specjalistycznego przy rekrutacji na wybrane kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne.

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej:

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

1)   posiadają prawo wykonywania zawodu;

2)   pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;

3) posiadają kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.

lub

 • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego “Wywiad i badanie fizykalne”

lub

 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

1)   posiadają prawo wykonywania zawodu;

2)   posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;

oraz legitymują się ukończonym odpowiednim kursem specjalistycznym wg wskazanego wykazu:

 

L.P. NAZWA SZKOLENIA DODATKOWE KWALIFIKACJE
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki RKO i EKG
 2 Pielęgniarstwo chirurgiczne RKO i EKG
 3 Pielęgniarstwo geriatryczne Leczenie ran
 4 Pielęgniarstwo internistyczne RKO i EKG
 5 Pielęgniarstwo kardiologiczne RKO i EKG
 6 Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią RKO
 7 Pielęgniarstwo neurologiczne RKO
 8 Pielęgniarstwo pediatryczne RKO i EKG
 9 Pielęgniarstwo ratunkowe RKO i RKO Noworodka
 10 Pielęgniarstwo transplantacyjne RKO i EKG + ważne przetaczanie krwi
 11 Pielęgniarstwo diabetologiczne -
 12 Pielęgniarstwo neonatologiczne -
 13 Pielęgniarstwo onkologiczne -
 14 Pielęgniarstwo operacyjne -
 15 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej -
 16 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej -
 17 Pielęgniarstwo psychiatryczne -
 18 Pielęgniarstwo rodzinne -
 19 Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania -
 20 Ochrona zdrowia pracujących -
Kurs kwalifikacyjny dla położnych
 21 Pielęgniarstwo rodzinne RKO i RKO Noworodka
 22 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie RKO i EKG
 23 Pielęgniarstwo operacyjne -
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych
 24 Pielęgniarstwo epidemiologiczne -
NAZWA SZKOLENIA DODATKOWE KWALIFIKACJE
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
 25 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki RKO i EKG
 26 Pielęgniarstwo chirurgiczne RKO i EKG
 27 Pielęgniarstwo geriatryczne RKO i EKG
 28 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej RKO
 29 Pielęgniarstwo pediatryczne RKO i EKG
 30 Pielęgniarstwo psychiatryczne RKO
 31 Pielęgniarstwo ratunkowe RKO i RKO Noworodka EKG
 32 Pielęgniarstwo rodzinne RKO i EKG
 33 Pielęgniarstwo Internistyczne RKO i EKG
 34 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Leczenie ran
 35 Ochrona zdrowia pracujących RKO
 36 Pielęgniarstwo onkologiczne -
 37 Pielęgniarstwo operacyjne -
Szkolenia specjalizacyjne dla położnych
 38 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze RKO Noworodka, Leczenie ran dla położnych
 39 Pielęgniarstwo rodzinne RKO i RKO Noworodka
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych
 40 Pielęgniarstwo epidemiologiczne -
 41 Pielęgniarstwo neonatologiczne -
Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór  na kurs specjalistyczny w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek  “Pielęgniarstwo anestezjologiczne  i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie” dla położnych. Planowany termin rozpoczęcia Październik 2015r

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki  i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu
 • zaświadczenie o co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie
 • kserokopię zaświadczenia ukończenia kursu specjalistycznego w zakresie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz kursu specjalistycznego w zakresie  Wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP :  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

Szkolenia

Szczecińska Izba Pielęgniarek i położnych informuje, że prowadzimy nabór na kształcenie podyplomowe:

Według nowych, szczegółowych programów kształcenia po zmianach zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujące od 24.08.2015r.

Aktualności

Szanowni Państwo!!!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji  Medycznego Uniwersytetu Seniora (w skrócie MUS PUM)

Termin rekrutacji:

28 sierpnia 2015 roku w godzinach 10:00-13:00 i 15:00-18:00.

Miejsce rekrutacji:

Aula Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, parter, ul. Rybacka 1, Szczecin.

Obowiązujące dokumenty:

 • potwierdzenie średniego wykształcenia (np. oryginał i kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu studiów wyższych),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Informacje dodatkowe:

Roczne studia w Medycznym Uniwersytecie Seniora przy PUM są kierowane do osób, które ukończyły 60. rok życia z minimum średnim wykształceniem.

Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Studiów.

Pytania proszę kierować na adres mailowy: magdalena.kaminska@pum.edu.pl

Link:

https://www.pum.edu.pl/studia/mus/aktualnosci

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

SZANOWNI PAŃSTWO,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ O PROBLEMATYCE POŁOŻNICZEJ, GINEKOLOGICZNEJ I NEONATOLOGICZNEJ ORAZ SPECJALNOŚCI, KTÓRE W BEZPOŚREDNI SPOSÓB ZAANGAŻOWANE SĄ W OPIEKĘ NAD MATKĄ I DZIECKIEM.

ZAPRASZAMY GOŚCI DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W DYSKUSJI NA TEMATY ZWIĄZANE Z DYLEMATAMI  PRAKTYKÓW OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM W DNIACH
25. – 26 . WRZEŚNIA 2015 R.

 

Organizatorzy:

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNEGO,
KATEDRA PIELĘGNIARSTWA, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA W PIELĘGNIARSTWIE,
KATEDRA PIELĘGNIARSTWA, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 

KATEDRA I KLINIKA ZDROWIA MATKI I DZIECKA,

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

 

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

 

MIEJSCE KONFERENCJI

HOTEL „ORLE” CENTRUM HOTELOWO – KONFERENCYJNE

GDAŃSK SOBIESZEWO 80 – 680 ul. LAZUROWA 8

www.orle.com.pl

 

Wiodąca tematyka konferencji:

 1. Położna i jej praca w mediach.

Gościem konferencji będzie Sylwia Szwed autorka książki „Mundra” wyd. w 2014 roku, która w sposób reporterski opowiada o pracy polskich położnych, dziennikarka, stała współpracowniczka Wysokich Obcasów oraz Anna Kowalczyk autorka bloga boskamatka.pl

 2. Wyzwania współczesnego położnictwa, neonatologii i ginekologii.

Nasze zaproszenie przyjęli: prof. Krzysztof Szymanowski, prof. Krzysztof Łukaszuk, prof. Magdalena Pisarska – Krawczyk, prof. Ewa Wender-Ożegowska, dr Jolanta Uchman oraz dr Roksana Maklak

3. Położna jako samodzielny profesjonalista. Kompetencje w teorii i praktyce.

Zapraszamy do dyskusji o różnych wymiarach zawodu położnej – gośćmi konferencji będą położne pracujące w przyszpitalnych domu narodzin w warszawskim szpitalu Żelazna – mgr Edyta Dzierżak – Postek oraz Katarzyna Grzybowska; dr hab. Aleksandra Gaworska – Krzemińska, kierująca pracami komisji pracującej nad zakresem nowym kompetencji dla zawodów pielęgniarki i położnej w zakresie wypisywania recept i ordynowania leków; dr hab. Grażyna Iwanowicz – Palus przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Położnych; mgr Beata Balon, położna POZ; mgr Magdalena Rudzińska położna specjalizująca się w ultrasonografii.

4. Diagnostyka i leczenie niepłodności.

Sesja przygotowana przez prof. Krzysztofa Łukaszuka na temat medycznych, społecznych i psychologicznych aspektów niepłodności. Sesja prowadzona będzie przez interdyscyplinarny zespół Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA.

 5. Zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne.

 6. Sesja studencka.

 7. Sesja plakatowa.

 

 

Zgłoszenia na Konferencję prosimy dokonywać wypełniając kartę rejestracji na stronie internetowej OIPiP w Gdańsku www.oipip-gd.home.pl (zakładka Konferencje) i przesłanie jej na adres zppg@gumed.edu.pl lub bblazejewska@gumed.edu.pl

Opłaty konferencyjne:

250 zł (udział w konferencji, materiały konferencyjne, posiłki, przekąski w czasie przerw kawowych, uroczysta biesiada w dniu 25. września, koncert niespodzianka)

Opłaty prosimy wnosić do 15. września 2015 na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

 ING Bank Śląski SA

nr konta 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

Gdańsk ul. Wyczółkowskiego 17 a

Z DOPISKIEM VIII KONFERENCJA SEKRETY ZDROWIA KOBIETY GUMED 2015

Proponowane możliwości noclegu:

HOTEL „ORLE” CENTRUM HOTELOWO – KONFERENCYJNE

GDAŃSK SOBIESZEWO 80 – 680 ul. LAZUROWA 8

www.orle.com.pl

Ceny dla uczestników, którzy będą rezerwować nocleg na hasło konferencja_ położne to:

90 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym i 150 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym

POKOJE GOŚCINNE „LAZUR”

http://www.wyspa.pl/static/prezentacje/lazur/index.html

Osoby zainteresowane publikacjami prac oryginalnych będą miały możliwość druku przesłanych tekstów w suplemencie Problemów Pielęgniarstwa zgodnie z wymogami dla autorów czasopisma.

http://pp.viamedica.pl

Warunkiem opublikowania przesłanego artykułu jest udział pierwszego Autora w Konferencji.

 

Proponujemy udział w sesji plakatowej, która będzie towarzyszyła konferencji.

W celu opracowania materiałów do zamieszczenia w książce abstraktów każdy uczestnik deklarujący udział czynny w konferencji w formie prezentacji plakatu zobowiązany jest do przygotowania streszczenia (w formacie programu Word – doc. lub docx) w języku polskim i języku angielskim, które należy nadesłać do organizatorów konferencji do 30.08.2015 r. na adres bblazejewska@gumed.edu.pl

Abstrakt musi zawierać tytuł, nazwiska autorów, afiliację, słowa kluczowe (maksymalnie 5 słów) i treść doniesienia ograniczoną do 350 słów. Tekst: czcionka Times New Roman 12, niepogrubiona, tekst wyjustowany, odstęp między wierszami 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm

 

KONKURS!!!

Dodatkowo zachęcamy Uczestników do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze zdjęcie/zdjęcia obrazujące różne aspekty pracy położnej. Zdjęcia prosimy przesyłać do 30.08.2015 r. drogą elektroniczną na adres bblazejewska@gumed.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biura Konferencji z dopiskiem Zdjęcie. Trzy najlepsze prace będą nagrodzone!

WAŻNE TERMINY

15. WRZEŚNIA  2015 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Wszystkie zapytania związane z Konferencją prosimy kierować na adres

zppg@gumed.edu.pl lub bblazejewska@gumed.edu.pl

lub telefonicznie: 0 58  349 19 68  

 

Biuro Konferencji:   Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego

       Katedra Pielęgniarstwa

       Wydział Nauk o Zdrowiu

       Gdański Uniwersytet Medyczny

       ul.Dębinki 7 bud. Nr 15

       80 – 952 Gdańsk

       zppg@gumed.edu.pl

Karta zgłoszenia uczestnika konferencji – pobierz

Kartę zgłoszeniową należy przesłać WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na adres: zppg@gumed.edu.pl lub bblazejewska@gumed.edu.pl

 

 

 

 

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że trwa kwalifikacja na kurs uzupełniający z zakresu “Przetaczania krwi i jej  składników” dla pielęgniarek i położnych. Prosimy o składanie kart zgłoszeń przez osoby przeszkolone w terminie od czerwca do września 2011r. Planowany termin realizacji kursu dla wyżej wymienionych osób odbędzie się w dniu 07.09.2015r.

Ponadto najbliższy kurs podstawowy z zakresu “Przetaczania krwi i jej składników” będzie organizowany w terminie : 14-15.09.2015r.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, e-mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-64

 

Zgłoszenie na kurs uzupełniający musi zawierać:

 • kartę zgłoszenia
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia zaświadczenia o ukończonym poprzednim kursie krwiodawstwa

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • kartę zgłoszenia
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • kserokopia dowodu osobistego

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących Przetaczania krwi i jej składników szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU: Uzupełniający 110 zł, Podstawowy 190 zł

 

Aktualności

20150811_akt1
20150811_akt2
20150811_akt3
20150811_akt4
20150811_akt5

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

W  dniu 11 września 2015 r.  zostanie zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Szczecinie   jednodniowe bezpłatne szkolenie dla położnych POZ/AOS w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skreeningu raka szyjki macicy.

Osoby zainteresowane kursem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

możliwość pobrania również ze strony WOK  :  www.wok-szczecin.pl   i przesłanie wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu , zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz Oświadczeniem uczestnika Kursu na adres  biura :

 

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący

Populacyjny Program Profilaktyki i

Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin

tel. 91-425-34-89

lub pocztą elektroniczną  skan na adres :  wokszn@pum.edu.pl

 

 

Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca  i godziny rozpoczęcia kursu umieszczone  zostaną na stronie internetowej WOK  oraz przesłane  pocztą elektroniczną do zainteresowanych osób.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Oświadczenie uczestnika w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych – pobierz

Zaświadczenie o odbyciu stażu praktycznego pobierania wymazów cytologicznych – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20150905_konf

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Aktualności

Szanowne Panie,
jako organizator kampanii społecznej Po Prostu Położna, chcemy zaprosić Panie na dwudniowe warsztaty skierowane specjalnie do położnych.

Szkolenie będzie składać się z części zawodowej, w której poruszone zostaną zagadnienia dotyczące psychologii w pracy położnej, mające na celu wzmacnianie tzw. umiejętności miękkich (takich jak empatia, czy radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych) oraz części pozazawodowej rozwijającej pasje poza pracą, połączonej z kursem makijażu i wizażu.

Całość odbędzie się w jednym z renomowanych ośrodków SPA w Polsce. W ramach szkolenia każda z Pań będzie mogła skorzystać z darmowych zabiegów pielęgnujących.

Szkolenie, nocleg, wyżywienie oraz zabiegi są całkowicie darmowe, dzięki wsparciu z Unii Europejskiej.

Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, aby wziąć udział w szkoleniu, jest zatrudnienie na umowę o pracę jako położna (najlepiej w placówkach zatrudniających nie więcej niż 10 osób) oraz wiek powyżej 45 lat.

Szkolenie kończy się wręczeniem certyfikatu portalu Siostra Ania (organizator kampanii Po Prostu Położna) pt. „Zaufana położna Siostry Ani”.

Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu potwierdzenia chęci udziału w szkoleniu.

Data i miejsce zostaną podane po zebraniu określonej liczby zgłoszeń.

Bardzo prosimy o udostępnienie tej informacji wśród innych położnych, spełniających powyższe warunki (umowa o pracę i wiek 45+).

Gorąco zapraszamy!

Zespół kampanii
Po Prostu Położna

www.poprostupolozna.pl
tel. 516 121 817
kampania@poprostupolozna.pl