Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 III OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA

„PIELĘGNIARSTWO  PEDIATRYCZNE

– NOWE WYZWANIA”

Ostróda, 22-23 czerwiec 2016 r.

 

 

Organizatorzy:

 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Okręgowa  Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

 

Kierownik naukowy:

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

 

 

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Elżbieta Dróżdż-Kubicka

mgr Ewa Romankiewicz

mgr Grażyna Piegdoń

mgr Dorota Kosiorek

 

 

Program

 

22 czerwiec 2016 r. ( środa )

09.00 – 10.30 –   Rejestracja uczestników konferencji

10.30 – 10.50 –   Otwarcie konferencji  – Prezes PSPP  mgr Elżbieta Dróżdż – Kubicka

10.50 – 11.10 –   Zdarzenia niepożądane w pediatrii – czy jesteśmy gotowi do nadzoru nad nimi ? – dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

 

11.10 – 14.10 Sesja I

Prowadzący  sesję – dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, mgr Grażyna Piegdoń

 

11.10 – 11.30-     Rehabilitacja neurologiczna u dzieci- Prof. dr hab. n. med.  Ireneusz Kowalski – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Kierownik Katedry Rehabilitacji, Wydział Nauk Medycznych UWM Olsztyn .

11.30 –  11.45 –   Ocena bólu i metody postępowania u dzieci i młodzieży z zespołem bólowym kręgosłupa – mgr piel. Edyta Jurkiewicz – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

11.45 –  12.00 –   Opieka medyczna nad dzieckiem z asymetrią długości kończyn dolnych przy zastosowaniu dystraktora MONOTUBE – mgr Małgorzata Kiełbik – Sobotka – Wojewódzki Specjalistyczny Szpitala Dziecięcy w Olsztynie

12.00 –  12.10 –  Prezentacja firmy

12.10 –  12.30 –  Przerwa kawowa

12.30 –  13. 10 - Alergia pokarmowa – najnowsze wytyczne rozpoznania i leczenia

dr hab. n. med. prof. UWM Elżbieta Jarocka-Cyrta -Wojewódzki Specjalistyczny Szpital  Dziecięcy w Olsztynie, Kierownik Katedry Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych UWM Olsztyn.

40 – Żywienie dzieci- dr n. med. Dariusz Gruszfeld – Instytut „ Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

13.40-  13.55 –   Edukacja diabetologiczna dzieci i młodzieży  podczas wypoczynku zorganizowanego  w czasie wakacji zimowych i letnich. Doświadczenia własne   –   mgr Justyna Biront Klinika Endokrynologii i Diabetologii ,Instytut „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”  w Warszawie

13.55- 14.10 –    Pokolenie homo mediens- czy potrzebne są zmiany metod edukacji terapeutycznej prowadzonej w pediatrii ?  – dr n. o. zdr. Natasza Tobiasz-Kałkun

Katedra Dietetyki, Instytut Pielęgniarstwa   i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny,Uniwersytet Rzeszowski,  Polska  Federacja Edukacji w Diabetologii, mgr Alicja Szewczyk – Klinika Endokrynologii  i Diabetologii, Instytut „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

 

14.10 – 15.00 – Obiad

15.00 – 16.55  Sesja II

Prowadzący  sesję –  dr n. med. Urszula Chrzanowska, mgr piel. Dorota Milecka

 

15.00 –  15.30 – Psychologiczne uwarunkowania kontaktu z dzieckiem chorym – dr Izabela

Sebastyańska – Targowska- Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

15.30 – 16.00 – Zastosowanie przymusu bezpośredniego  wobec pacjenta pediatrycznego – mgr Bożena Ścieglińska - Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie 

16.00 -16.15 – Satysfakcja rodziców z opieki pielęgniarskiej a czasookres hospitalizacji dzieci –  dr Ewa Smoleń, dr hab. n. med.  Anna Ksykiewicz – Dorota – Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, dr n. med. Krystyna Piskorz – Ogórek, mgr Ewa Romankiewicz – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

16.15 -16.30 –  Dzieci i młodzież w sieci uzależnień –  mgr Agnieszka Pawełko  – Szpital Pediatryczny   w Bielsku- Białej

16.30 – 16.45 – FAST-cynujące dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku-  mgr Iwona Kazimierowicz – Powiatowy Szpital w Otwocku

16.45- 16.55 –  Prezentacja firmy

17.00 – 18.00 – Walne zebranie członków PSPP – sala konferencyjna – Zebranie konsultantów wojewódzkich z  konsultantem krajowym w dziedzinie  pielęgniarstwa pediatrycznego – Sala Widokowa

18.00- 20.00 –  Czas wolny ( możliwość korzystania z atrakcji hotelowych : basen solankowy, sauny, jacuzzi )

20.00 – 03.00   Uroczysta kolacja

 

23 czerwiec 2015 r. ( czwartek )

07.00 – 9.00 –    śniadanie

 

9.00 – 10.30 - Sesja III

Prowadzący sesję  – mgr piel. Halina Gmaj- Budziarek, mgr piel. Emilia Kłos-Jasińska

 

9.00 – 9.10  –  Prezentacja firmy

9.10 – 9.50  –  Zakażenia w pediatrii – dr hab. n. med.  Marzenna Bartosiewicz – Katedra Mikrobiologii Uniwersytet  Medyczny we Wrocławiu

9.50 – 10.05 – Monitorowanie czynników mających wpływ na występowanie zakażeń szpitalnych -  mgr Lidia Rutka, mgr Ewa Romankiewicz – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

10.05 -10.20 – Antyseptyczna opieka okołooperacyjna pacjenta pediatrycznego z elementami leczenia ran – mgr Łukasz Bartkowski – Schűlke

10.20- 10.35 – Wpływ infekcji dróg rodnych paciorkowcem ß- hemolizującym na przebieg ciąży, dobrostan noworodka i rozwój niemowlęcia  -dr n. o. zdr. Beata Podsiadło-Zakład Propedeutyki i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM, dr n. ekon. Bogusława Serzysko – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu , Katedra Kardiologii, Wad Wrodzonych Serca i Elektroterapii z oddziałem Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mgr Bogusława Kupczak – Wiśniowska, mgr Jolanta Borgosz, lic. piel. Agata Grochal – Zakład Propedeutyki Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM.

10.35-10.50 – .Prezentacja firmy

10.50-           – Dyskusja, podsumowanie  konferencji

12.00            – Wymeldowanie uczestników konferencji

 

 

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PIELĘGNIARSTWO

PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA

Ostróda 22-23 czerwiec 2016 r.

 

 

Dane Uczestnika

Imię,.Nazwisko…………………………………………………………………………………………………

Email……………………………………………………………………………………………………………….

Stanowisko………………………………………………………………………………………………………

Miejsce..zatrudnienia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon..kontaktowy…………………………………………………………………………………………..

 

Bez faktury                Faktura                   (zaznacz x)

 

Dane do rachunku (dokładna nazwa i adres)

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………………………

podpis uczestnika

 

 

Informacje Organizacyjne

Termin konferencji: 22-23 czerwiec 2016

Miejsce szkolenia: Ostróda

Hotel Willa Port Conference Resort & SPA

ul. Mickiewicza 17

14-100 Ostróda

Opłata szkoleniowa: Członkowie PSPP – 420,00 zł. (składki opłacone na bieżąco oraz za 2016r.),

Pozostali uczestnicy – 470,00 zł. (opłata szkoleniowa obejmuje: udział w konferencji, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, posiłki oraz udział w uroczystej kolacji).

Opłatę konferencyjną należy dokonać. w terminie do dnia 31 maja 2016 r. Po terminie 31 maja 2016r. koszt konferencji wynosi 500,00 zł do wyczerpania miejsc.

Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać listownie lub drogą elektroniczną na adres:

04-703 Warszawa ul. Pożaryskiego 25 lokal 02; pspp@pspp.eu (z dopiskiem „Konferencja Pediatryczna”)

Opłatę szkoleniową należy uiścić przelewem na konto Bank Zachodni WBK.

W tytule przelewu proszę umieścić Imię i Nazwisko uczestnika oraz dopisek „Konferencja pediatryczna”.

Nr konta: 14 1090 1753 0000 0001 2235 6999

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i rezerwacji pokoju w cenie promocyjnej (na koszt uczestnika) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu 608-728-407.

Dodatkowe informacje: Ewa Romankiewicz tel. 608-728-407

Szkolenia

K o m u n i k a t

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie bezpłatnych kursów dla pielęgniarek i położnych.

 

Kursy organizowane w 2016r. i 2017 r.

 • kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych  cz. I – maj/czerwiec 2016r. , wrzesień 2016r. , listopad 2016r.
 • kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. II – wrzesień 2016r. ,
 • kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych  – maj/ czerwiec 2016r. , wrzesień 2016r. , listopad 2016r.
 • kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych  październik 2016r. , marzec 2017r.
 • kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek listopad 2016r.

UWAGA !!!

Każdy z uczestników może wziąć udział tylko w jednym kursie , wyjątek stanowią  kursy specjalistyczne Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych oraz Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 68.

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20160510_konf

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 Komunikat nr 1

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Komisja ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Komisja ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Komisja ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania

zapraszają pielęgniarki pracujące  w podstawowej opiece  medycznej

do udziału w krajowej konferencji

 

„ Problemy epidemiologiczne w pediatrii”

która odbędzie się w dniach 10-11.10.2016

 

 

 

Miejsce konferencji Hotel Dal Gdańsk ul. Czarny Dwór 4 , miejsce sprzyjające pracy i wypoczynkowi nad Polskim morzem. Noclegi rezerwowane indywidualnie hasło „konferencja pediatryczna” w atrakcyjnych, wynegocjowanych cenach (pokój  jednoosobowy 160 zł ze śniadaniem, pokój dwuosobowy 180 zł ze śniadaniem).

 

Koszt konferencji-100 złotych

Obejmuje: uczestnictwo w wykładach, wyżywienie (obiad pierwszego dnia, przerwy kawowe pierwszego i drugiego dnia).

Przewodniczące Komisji                                                                                                            Przewodnicząca OIPiP

Małgorzata Oklińska                                                                                                                   mgr Anna Wonaszek

Krystyna Paszko

Jolanta Zając

 

 

 

 Komunikat 2

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Komisja ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Komisja ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Komisja ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania

zapraszają  na krajową konferencję

„Problemy epidemiologiczne w pediatrii”

która odbędzie się w dniach 10-11.10.2016 roku

w Hotelu Dal Gdańsk ul. Czarny Dwór 4.

 

 

W dniu 10.10.2016 r planujemy rozpoczęcie od godz.09.00 , a zakończenie 11.10.2016 r o godz. 13.00.

Tematem konferencji będzie między innymi :

-postępowanie po narażeniu zawodowym na czynnik biologiczny

-monitorowanie zakażeń i jego znaczenie dla redukcji zakażeń w oddziale pediatrycznym

-znaczenie higieny rąk w profilaktyce zakażeń

-epidemiologia chorób wątroby u dzieci wczoraj i dziś

-transplantacja wątroby u dzieci

-znaczenie badań mikrobiologicznych dla procesu terapeutycznego w pediatrii

-postępowanie w ognisku epidemicznym  oraz znaczenie izolacji na oddziale pediatrycznym

-kluczowy pierwszy rok życia-szczepienia ochronne przypadki kliniczne

-aspekty prawne

Zaproszeni prelegenci :

-prof. Irena Jankowska

-prof. Anna Liberek

-dr Paweł Grzesiowski

-dr Aneta Górka-Kot

-dr Marek Lorenc

-dr n. med. Krystyna Paszko

 

Druk karty zgłoszenia uczestnictwa do pobrania ze strony OIPiP w Gdańsku i prosimy o przesłanie na adres OIPi P w Gdańsku fax; 58 322 33 12, lub skan e-mail: biuro@oipip.gda.pl  do dnia 31.08.2016r  .

Opłatę  uczestnictwa w  wysokości 100 złotych należy dokonać  na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 80-147

Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17A

nr konta: 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

z dopiskiem: Imię i nazwisko, konferencja pediatryczna 10-11.10.2016r.

Zgłoszenia wystąpień prosimy przesłać do dnia 30.06.2016r.

Szczegółowy program będzie umieszczony na stronie OIPiP w Gdańsku we wrześniu 2016r.  po otrzymaniu od prelegentów zgłoszeń wystąpień.

Rezerwacja noclegów na hasło „konferencja pediatryczna” bezpośrednio w Hotelu Dal tel. 58 511 23 /08,  www.hoteldal.pl  .

 

 

Przewodniczące komisji:

Małgorzata Oklińska

Krystyna Paszko

Jolanta Zając

 

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie Akademii Chirurgii Ręki dla pielęgniarek i instrumentariuszek ortopedycznych bloków operacyjnych , którego Organizatorem jest Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży GUMed.
Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku, w Gdańsku w Hotelu Qubus ul. Chmielna 47.
Koszt uczestnictwa: 100,00 zł
Poniżej przedstawiamy program części pielęgniarskiej kursu:

Sesje teoretyczne

10.00 – 10.15 Otwarcie kursu

10.15 – 12.30 SESJA I

Wykładowcy: Ewa Hys, Iwona Zaporowska-Bugajewska

 1. Współpraca lekarza i instrumentariuszki
 2. Prawidłowy sposób przygotowania instrumentarium chirurgicznego
 3. Aseptyka i antyseptyka na bloku operacyjnym
 4. Panel dyskusyjny

12.30 – 12.45 Przerwa

12.45 – 15.00 SESJA II

Wykładowcy: Iwona Zaporowska-Bugajewska, Ewa Hys
Leczenie ran w ortopedii

Organizacja pracy w zespołach interdyscyplinarnych

Współczesne materiały opatrunkowe.

Panel dyskusyjny

15.00 – 15.45 Lunch

Warsztaty

15.45 – 18.00  Instrumentacja endoprotezy kolana

18.00 – 18.30   Panel dyskusyjny

18.30 Varia

Wszystkie informacje dotyczące kursów znajdziecie Państwo na stronie:

www.thehand.pl   w zakładce Akademia Chirurgii Ręki.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.thehand.pl ,  w zakładce: Akademia Chirurgii Ręki

 

Organizatorzy: Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży GUMed
Kierownik Naukowy Kursu: dr hab.n.med. Tomasz Mazurek
Miejsce kursu: Hotel QUBUS, Gdańsk, ul. Chmielna 47

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Medical Icons Team

 

_____________________________________

 

 

MEDICAL ICONS sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała

ul.Cieszyńska 2 lok.2

KRS 0000444337 | NIP 5472145139

0048 33 810 11 88

e-mail: biuro@medicalicons.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

KOMUNIKAT I

Komisja ds. Położnych przy

Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych

zaprasza do udziału w

Konferencji szkoleniowej

 

Koszt: 850zł

 

która odbędzie się w dn. 30.09 – 02.10.2016 r. w Łukęcinie

 Hotel „Wielki Błękit”

przy ul. Spacerowej 3

Osoby chętne do uczestnictwa prosimy o dostarczenie kart zgłoszeń osobiście, drogą elektroniczną na adres administracja@sipip.szczecin.pl

lub faxem na nr 091/4329868

 

UWAGA! Karta zgłoszenia nie obliguje Izby do refundacji.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek o refundację.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji, refundacja nie zostaje cofnięta.

Więcej informacji organizacyjnych w następnych komunikatach, po posiedzeniu komisji, tj. 11 maja.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Aktualności

20160427_akt

Galeria Szkoleń
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20160519_konf

Program konferencji – pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Szkolenia

Informujemy, że wymienione niżej terminy kursów są ostatnimi przed okresem urlopowym. Kolejne edycje kursów podstawowych oraz uzupełniających z zakresu przetaczania krwi i jej składników będą realizowane od września 2016r.

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, uzupełniający.

Kursy uzupełniające dla osób przeszkolonych w okresie:  MAJ-CZERWIEC-LIPIEC-SIERPIEŃ  2012 będą organizowane w terminach :  24.05.2016  oraz  25.05.2016

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o dostarczenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs uzupełniający musi zawierać:

 • kartę zgłoszenia
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • ksero dowodu osobistego
 • ksero zaświadczenia ostatniego ukończonego kursu z zakresu przetaczania krwi i jej składników

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących Przetaczania krwi i jej składników szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:

Uzupełniający   110 zł
Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64