Aktualności

KOMUNIKAT

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza na bezpłatne Spotkanie Edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w ramach
OTWARTEJ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ.
Spotkanie odbędzie 3 października 2017r. w godzinach 15:30 – 18:00
w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych przy
ul. Kusocińskiego 16lu1.

W trakcie spotkania przeprowadzone będą zajęcia teoretyczne
i praktyczne – ćwiczenia na fantomach.

Kartę zgłoszenia proszę dostarczyć osobiście,
przesyłać faxem na nr: 91 432-98-68 lub
e-mailem na adres: administracja@sipip.szczecin.pl

Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.

 Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Alicji Szewczyk – Przewodniczącej Polskiej Federacji Edukacji w  Diabetologii, przesyłam zaproszenie do udziału w V Jubileuszowej  Konferencji „Zadania pielęgniarki i położnej w  terapii cukrzycy”, która odbędzie się 29 września br. w Warszawie. Podczas spotkania będziecie mogli Państwo wziąć udział w warsztatach poświęconych następującym tematom:

 • Praca z pacjentem ze stopą cukrzycową,
 • Komunikacja z trudnym pacjentem
 • Praca z osobą w wieku podeszłym.

Przy rejestracji prosimy używać kodu rabatowego : jesien917
Rejestracji można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie : http://i.pzwl.pl/pip_2017/

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem,Paulina Potykanowicz,Młodszy specjalista ds. promocji

tel. 22 695 41 70, tel. 502 796 059 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. Grupa PWN ul. G. Daimlera 2 02-460 Warszawa

Program  –  pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zaprasza na konferencję pt.

„Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku” część II,

która odbędzie się 27.10.2017r. w  godz. 09.00-15.00 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ul. Noskowskiego 12/14 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19).

 

TEMATY KONFERENCJI:

 1. Zespoły udarowe konsekwencją współczesnego trybu życia.
 2. Zawał mięśnia sercowego, jego skutki i powrót do sprawności.
 3. Menopauza problemem współczesnej kobiety.
 4. Odżywianie kobiet.
 5. Wysiłkowe nietrzymanie moczu – jak długo tematem tabu ?
 6. Cera dojrzałej kobiety.
 7. Atrakcyjność wieku dojrzałego.

 

Opłata konferencyjna :

– dla członków OIPiP w Poznaniu –  40 zł (bez możliwości refundacji)

– dla pozostałych uczestników –  80  zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto OIPiP:

 

BZ WBK III Oddział Poznań
nr  50 1090 1359 0000 0000 3501 8602

 

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty przyjmujemy do dnia 13.10.2017r.

 

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

 

Zapraszamy

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 

II EDYCJA I Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących

Świlcza k/Rzeszowa, 27 – 30 listopada 2017r.

 

Opis szkolenia:

 

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

 

 • Przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji medycznej wynikające z ustawy o prawach pacjenta oraz innych aktów prawnych
 • Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności pielęgniarki i położnej oraz zasady wyboru optymalnych polis ubezpieczeniowych

 

 1. Unormowania prawne z zakresu zamówień publicznych i procedury ich stosowania w realiach podmiotu leczniczego, zasady eksploatacji wyrobów medycznych i produktów leczniczych

 

 1. Pielęgniarko i położno pielęgnuj swoje zdrowie i nie daj się chorobie

 

 • Poszerzenie wiedzy związanej z ergonomiką pracy na oddziale i w przychodni
 • Profilaktyka zdrowia
 • Zasady stosowania autoterapii bólu

 

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu epidemiologii na oddziale

 

 • Jak poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne w oddziale nie zwiększając budżetu
 • Epidemiologiczne ujęcie błędów pracowników medycznych

 

 1. Wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych

 

 1. Regulacje i unormowania prawne dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 

Po szkoleniu możliwość skorzystania z warsztatów:

 

 • „Zarządzanie emocjami – czyli jak radzić sobie w sytuacjach wywołujących emocje w nas i w innych”
 • „Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji”

 

Prowadzący szkolenie:

 

 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Paweł Strzelec – radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • Danuta Jaskulska – trener – prawnik, były arbiter z listy Prezesa UZP.  Duże praktyczne doświadczenie, udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza, przewodniczącego komisji oraz kontroli prowadzonych postępowań. Uwzględnia rozwiązania problemów zamówieniowych w aspekcie systemowym i biznesowym
 • Zdzisław Jarecki – mgr fizjoterapii
 • Marzena Stopa – specjalista ds. epidemiologii
 • Małgorzata Giemza –Konsultant ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego woj. Mazowieckiego
 • Andrzej Peńsko – lekarz, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Marcin Wanke – trener komunikacji interpersonalnej, andragog
 • Maciej Kierył – lekarz, muzykoterapeuta
 • Beata Szlendak – Z-ca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo po klilnięciu tutaj lub nanaszej stronie www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia” i „konferencje”.

Pozdrawiam,
Anna Osińska

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z organizowanymi przez nas szkoleniami na stronie blokoperacyjny.pl.
XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ
PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
Warszawa, 16-17 listopada 2017

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w obradach XXII Sympozjum PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH”.
Niezwykle trudno jest przygotować program cyklicznego, dorocznego spotkania, który nie byłby wyłącznie powtarzaniem oczywistych prawd, choć jak pamiętamy Repetitio est mater studiorum – Powtarzanie jest matką wiedzy”.

Niemniej jako organizatorzy czynimy starania aby każde Sympozjum niosło ze sobą powiew świeżości i pokazywało nowe problemy i zagadnienia, jakie napotykamy w swojej pracy, lub wskazywało te aspekty, które wymagają dyskusji.

Przedstawiona propozycja ramowego programu stanowi próbę pogodzenia tych dwóch celów. Czy udana? Sami Państwo ocenicie to najlepiej.

Efektem tych dążeń, jest mała rewolucja, co do liczby sesji zaplanowanych w czasie obrad, których będzie więcej, lecz będą nieco krótsze. Jeżeli Państwa wolą będzie pogłębienie któregoś z poruszanych wątków, jesteśmy gotowi to przeprowadzić, szczególnie, iż na bazie niektórych poruszanych tematów, można byłoby przygotować osobną konferencję.

Do udziału w obradach zapraszamy Wszystkich zainteresowanych problematyką zakażeń szpitalnych, mając nadzieje, iż zarządzający szpitalami też znają czas na udział w Sympozjum.

Dotychczasowe Sympozja nie byłyby tak dobrze oceniane, gdyby nie udział firm medycznych i farmaceutycznych dzięki Państwa obecności, mamy często jedyną unikalna szansę zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami.

Tradycyjnie zapraszamy też Państwa do zgłaszania własnych prac i referatów. Tych z Państwa, którzy się na to zdecydują prosimy o przesłanie streszczeń do 30 września 2017 roku.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu organizatorów obrad
Paweł Wójcik

Program sympozjum:

Potencjał leków recepturowych w leczeniu wieloopornych zakażeń – ograniczenia i możliwości.

Pobieranie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych rekomendacje i najczęstsze błędy.

Dekontaminacja szpitala.

Technika zabiegów inwazyjnych, a zakażenia szpitalne.

Sesja autonomiczna Stowarzyszenia Higieny Szpitalnej.

Odporność pacjenta, a ekspozycja na patogeny.

Aspekty prawne zakażeń szpitalnych.

Szczegółowe informacje na stronie www.blokoperacyjny.pl

Opłata rejestracyjna dokonana:

– do 31 lipca 2017 r. – 450 zł
– od 1 sierpnia do 30 września 2017 r. – 510 zł
– od 1 października do 7 listopada 2017 r. – 560 zł
– po 7 listopada 2017 r. – 640 zł
Cena zawiera podatek VAT.

Formularz rejestracyjny ,

Cena zawiera podatek VAT.

W przypadku udziału w sympozjum dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby.

Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem sympozjum.

Wszystkie opłaty należy przesłać do dnia 15 listopada 2017 r. na konto organizatora sympozjum zgodnie z wystawionym na podstawie zgłoszenia dokumentem proforma. W polu tytułem prosimy o wpisanie informacji: ZAKAŻENIA 16-17 listopada 2017 + imię i nazwisko uczestnika.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w sympozjum do 31.10.2017 roku zwracamy 50% wartości opłaty rejestracyjnej. W razie rezygnacji po 31.10.2017 roku nie przewidujemy zwrotów.
Ilość miejsc ograniczona, Uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń.

Oficjalny sponsor

Patronat medialny

Blok Operacyjny Sp. z o.o., ul. Bysławska 82 pok. 102, 04-993 Warszawa, (22) 867-24-25,www.blokoperacyjny.pl,

 

 

 

 

Szkolenia

Komunikat

 

Informujemy że, najbliższy kurs uzupełniający będzie organizowany w terminie:  31.10.2017.
Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie są proszone o składanie kart zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em pod nr 91-432-98-68

Zgłoszenie na kurs uzupełniający musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 • kserokopia zaświadczenia ostatniego ukończonego kursu przetaczania krwi i jej składników.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 16.05.2017r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:

Kurs uzupełniający:      110 zł

Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :   17-18.10.2017.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu

 

KOSZT KURSU:

Podstawowy:         190 zł

Dział Szkoleń SIPiP
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl
91/432-98-64

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Aktualności
Aktualności

CLOSE
CLOSE