Aktualności

20151126_akt

Karta zgłoszenia – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „ProLongaVita” Konferencję Szkoleniową nt. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – zmiany legislacyjne w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej”, która odbędzie się w dniu 05 grudnia 2015 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Konferencja dedykowana jest dla pielęgniarek i położnych.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny na naszej stronie www.prolongavita.pl), telefonicznie: 533 550 504 lub mailowo: m.paszkiewicz@prolongavita.pl.

 20151205_konf1

20151205_konf2

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego w dniach 4-6 kwietnia 2016 roku w Strzelinku k/ Słupska organizuje VII Konferencję Naukowo – szkoleniową pod tytułem ” BEZPIECZNIE DO CELU… EWAKUACJA I TRANSPORT W RATOWNICTWIE”

Wszelkie informacje o Konferencji na stronie www.ptpr.org.pl

Praca

 

 

SP ZOZ MSW w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, poszukuje pielęgniarek chętnych do podjęcia współpracy w oddziale Neurologii, Wewnętrznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym oraz Przychodni.

Informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 43 29 523 lub 91 43 29 506.

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że trwa rekrutacja na kurs podstawowy z zakresu “Przetaczania krwi i jej  składników” dla pielęgniarek i położnych. Planowany termin realizacji kursu  odbędzie się w dniach:   17-18.12.2015r.

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, e-mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

Zgłoszenie na kurs uzupełniający musi zawierać:

 • kartę zgłoszenia
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • kserokopia dowodu osobistego

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących Przetaczania krwi i jej składników szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata.

KOSZT KURSU: Podstawowy- 190 zł,

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na organizowane przez Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „ProLongaVita” Seminarium Szkoleniowe nt. „Problemy zdrowotne
i psychospołeczne u dzieci w szkole podstawowej”,
które odbędzie się w dniu 28 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej „Azoty Arena” w Szczecinie.

Seminarium dedykowane jest dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, pielęgniarek POZ, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem zdrowia dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z programem seminarium.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny na naszej stronie www.prolongavita.pl), telefonicznie: 533 550 504 lub mailowo: m.paszkiewicz@prolongavita.pl.

20151128_konf1

20151128_konf2

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Zaburzenie świadomości – wyzwania XXI wieku”

Miejsce Konferencji

Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45, Toruń

Data Konferencji

7-8 grudnia

 

Fundacja „Światło” w Toruniu w dniach 7-8 grudnia 2015 r. IV Międzynarodową Konferencję Naukową  „Zaburzenia Świadomości – wyzwania XXI wieku”. Sygnalizujemy to wydarzenie, gdyż pragniemy w pięknym Toruniu skupić ludzi, którym nie jest obojętny los osób w stanie apalicznym.

 

I Konferencja – Rzucała Światło na Apalicznych

II Konferencja – potwierdzała, że Jest Życie w Śpiączce

III Konferencja – zwróciła uwagę na istnienie świadomości pacjentów oraz możliwość komunikacji z nimi

 

IV Konferencja ma na celu zapoznanie się z naukowym dorobkiem światowym w zakresie postępowania z osobami z zaburzeniami świadomości oraz wyznaczenie dalszych kierunków działania.

W Konferencji udział wezmą lekarze oraz pracownicy naukowi z kraju i zagranicy.

Świat otworzył się na człowieka w stanie wegetatywnym dając pacjentom i ich rodzinom szansę godniejszego życia, a medycynie narzędzia do pełniejszego diagnozowania i w ślad za tym leczenia i rehabilitacji.

Zapraszamy do przepięknego, nadwiślańskiego Torunia, gdzie Kopernik wszystkich wita i „gotyk jest na dotyk”.

 

 

Z wyrazami szacunku

Janina Mirończuk

Prezes Fundacji „Światło”

Aktualności
Szanowni Państwo,
z dniem 01.01.2016r. wchodzi w życie art. 15 a i b ustawy o zawodach pielęgniarki  i położnej. Nadaje on uprawnienie związane z ordynowaniem leków oraz określonych wyrobów medycznych, w tym z wystawiać na nie zlecenie albo recepty.
W związku z powyższym SIPIP planuje zorganizować szkolenie w powyższym temacie, które prowadzić będą pracownicy ZOW NFZ.
Uprzejmie proszę o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 28 listopada br. na nr tel. 91/4329861 bądź mailem na adres sipip@sipip.szczecin.pl
Z poważaniem
Maria Matusiak
Przewodnicząca Rady
Szkolenia

 

NOWOŚĆ !!!

 

K o m u n i k a t

 

W związku  z wejściem życie  nowych, szczegółowych programów kształcenia po zmianach zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24.08.2015r.

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na  nowy kurs specjalistyczny w dziedzinie: „ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT„ dla pielęgniarek i położnych .
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 65 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 45 godzin

zajęcia praktyczne – 20 godzin.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art.15aust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435,z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne,z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
 1. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
 1. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.
 2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
 1. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki,leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
 1. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, conajmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia
 1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
 1. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu „Spotkań z ekspertem”, którego program kierujemy do lekarzy pediatrów, laryngologów dziecięcych, pulmonologów, pielęgniarek oraz pozostałych specjalistów zainteresowanych tematyką diagnostyki i leczenia chorób dzieci.

W takcie każdego spotkania zaplanowaliśmy udział wybitnych ekspertów, którzy podzielą się z Państwem najnowszymi doniesieniami z zakresu pediatrii oraz laryngologii dziecięcej.

Spotkania mają charakter bezpłatny lecz wymagana jest rejestracja na stronie: www.spotkaniezekspertem.pl

 

Z pozdrowieniami,

Zespół Alfakonferencje

 

 

Termin spotkania:

Wtorek, 24.11.2015

 

 

Program spotkania:

17.00 – 17.15 Rejestracja uczestników
17.15 – 17.20 Powitanie uczestników
17.20 – 17.50 Kaszel u dziecka – problemy i postępowanieDr n. med. Paweł Gonerko
17.50 – 18.20 O nosie trochę inaczejDr hab. n. med. Artur Niedzielski
18.20 – 18.35 Prezentacja produktowa firmy Salveo Poland
18.35 – 19.15 Uroczysta kolacja
19.15 Zakończenie spotkania

 

 

Miejsce spotkania:

Hotel Radisson Blu

Plac Rodla 10

70-419 Szczecin

www.radissonblu.com

 

 

Koszt udziału w spotkaniu:

Wszystkim uczestnikom dokonującym rejestracji przed konferencją gwarantujemy bezpłatny udział w spotkaniu.

 

 

Zapraszamy do rejestracji!

Rejestracja oraz szczegóły spotkania>>>