Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że  19 czerwca 2015 r. planujemy rozpoczęcie kursu specjalistycznego w dziedzinie Szczepienia ochronne i Szczepienia ochronne noworodków
       Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

  • kartę zgłoszenia
  • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia ćwiczeniowe  w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Planowane zajęcia teoretyczne odbędą się:  19-20-21.06.2015r. oraz 26-27-28.06.2015r.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

Szkolenia
Planowany termin rozpoczęcia 19.06.2015r.
Zajęcia teoretyczne odbyły by się w weekend 19-20-21.06.2015 oraz 26-27-28.06.2015r.
Aktualności

Szanowni Państwo,

Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie zaprasza położne, które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi do udziału w konkursie na realizatorów projektu „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.pl.
Osoby, które w wyniku konkursu nawiążą współpracę z IPCZD, zostaną zaproszone na  szkolenie dla trenerów żywieniowej promocji zdrowia z elementami aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Otrzymają również materiały edukacyjne, które jednocześnie stanowią narzędzie pracy z kobietami w ciąży i matkami karmiącymi.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z materiałami konkursowymi zamieszczonymi na stronie internetowej IPCZD: www.czd.pl w zakładce: „Zamówienia publiczne i konkursy”.
Link konkursu:
Załączniki do ogłoszenia – pobierz
W przypadku pytań proszę o kontakt,
z poważaniem,
Małgorzata Wojtyło
Zakład Zdrowia Publicznego IPCZD
tel.: 22 815 77 01
m.wojtylo@IPCZD.PL 
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20150611_konf2 20150611_konf0 20150611_konf1

Aktualności
PRZYPOMINAMY!!!
Komisja ds. jakości w ochronie zdrowia przy SIPiP zaprasza do udziału w konferencji pt. Jakość w ochronie zdrowia – teoria i praktyka, która odbędzie się 11 czerwca br. od godz. 9.00 w budynku Buchaltera Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 83. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.
Informacje szczegółowe o konferencji tutaj
                                                                                                               SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Aktualności

20150518_akt

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20150529_konf

Szkolenia

 Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że w czerwcu 2015 r. planujemy rozpoczęcie kursu specjalistycznego w dziedzinie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka  (01/07) dla pielęgniarek i położnych.
       Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

  • kartę zgłoszenia
  • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka (Nr 01/07) wynosi
41 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne     (wykłady)       –   20 godzin,

ćwiczenia w warunkach symulowanych         –   21 godzin.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia ćwiczeniowe  w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

 

Szkolenia

 

 Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że rozpoczyna kurs specjalistyczny w dziedzinie Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworówdla pielęgniarek i położnych

Spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia rozpoczną się  w dniu 29.05.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

  • kartę zgłoszenia
  • prawo wykonywania zawodu (kopia)

Koszt kursu wynosi 380 zł

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP :  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

                                                                                 

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów wynosi 70 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,

zajęcia praktyczne – 35 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że organizujemy kurs specjalistyczny w dziedzinie „Podstawy dializoterapii (Nr 08/07) dla pielęgniarek.

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 20.03.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

  • kartę zgłoszenia
  • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Podstawy dializoterapii (Nr 08/07) wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne     – 34 godziny,

zajęcia praktyczne      – 56 godzin.

 

Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.