Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że trwa  nabór na pełnopłatny  kurs  specjalistyczny w dziedzinie Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 29.11.2019r.

Koszt kursu 450,00 zł

Po zakończonym szkoleniu istnieje możliwość ubiegania się o refundację części poniesionych kosztów

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 84 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 40 godzin,

zajęcia praktyczne – 44 godziny.

W kursie mogą wziąć udział osoby , które :

 

1.Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu
2.Założyły konto w systemie SMK,
3.Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
4.Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki  od godz. 15.00 , soboty , niedziele od godz. 08.30 Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu, w podziale na grupy.

Na zajęcia praktyczne niezbędny jest (fartuch, obuwie zmienne, ksero aktualnej książeczki zdrowia). Wszyscy uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW.

    

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na  bezpłatny kurs specjalistyczny „Wykonania  i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych  finansowany środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek i położnych nr RPZP.08.06.00-32-K064/18,

Termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 27.09.2019r. 

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 50 godzin;

zajęcia praktyczne – 58 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w od piątku do wtorku . Zajęcia praktyczne i ćwiczeniowe  w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

W kursie mogą wziąć udział osoby , które :

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 5. zamieszkują obszar miast średnich pracujące, uczące  się lub zamieszkujących (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą.
 6. załączenie w systemie SMK zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność.
 7. aktualne prawo wykonywania zawodu

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że rozpoczynamy  bezpłatny kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa ” dla pielęgniarek i położnych  w ramach projektu: finansowany środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek i położnych  nr RPZP.08.06.00-32-K064/18.

Zajęcia rozpoczną się 13.09.2019r.

Cel kształcenia:

 • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 20 godzin,

ćwiczenia w warunkach symulowanych – 40 godzin,

zajęcia praktyczne – 30 godzin.

W kursie mogą wziąć udział osoby , które :

 1. założyły konto w systemie SMK,
 2. złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs,
 5. zamieszkują obszar miast średnich pracujące, uczące  się lub zamieszkujących (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą,
 6. załączą w systemie SMK zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność,
 7. aktualne prawo wykonywania zawodu.
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo – zapraszam do Wrocławia 3-5.10.2019!

Jak już, we wcześniejszej zapowiedzi, przekazywałem – Konferencja „Ginekologia i Położnictwo na co dzień” – skierowana jest głównie do lekarzy praktyków na każdym szczeblu zaawansowania zawodowego, od rezydentów do ordynatorów oddziałów, jak również do położnych – pielęgniarek pracujących w każdym miejscu oddziału ginekologiczno-położniczego – od Sali Porodowej – przez Izbę Przyjęć aż do Bloku Operacyjnego.
Program, który jest w trakcie opracowywania, będzie zawierał:

 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ – w formie kursów zaplanowanych na dzień 3.10.2019 r. – poza typowym kursem histeroskopowym dla lekarzy planujemy zorganizować bezpłatny kurs (z ograniczoną liczbą miejsc) dla położnych – pielęgniarek obsługujących sprzęt endoskopowy – jakie są możliwości tego sprzętu?, jak go przygotowywać do zabiegów? jak przygotowywać do sterylizacji? jak przechowywać? jak konserwować? itp. są to pytania, na które odpowiedzą przedstawiciele firmy produkującej sprzęt endoskopowy.

Hasło przewodnie tego spotkania to „Dbajmy o nasz cenny sprzęt tak aby mógł on nam najdłużej służyć!”

 • CZĘŚĆ WYKŁADOWĄ – przedstawiającą swoje doświadczenia w postępowaniu położniczo-ginekologicznym w przypadkach spotykanych na co dzień. Zwróciłem się z prośbą o takie wykłady do najwybitniejszych ekspertów w swoich dziedzinach.
 • PREZENTACJE PRAC NADESŁANYCH – stanowi to pewnego rodzaju powrót do przeszłości, a zarazem novum w naszych konferencjach. Pojawią się dwie sesje, podczas których będzie można wysłuchać 5 minutowych wystąpień młodej kadry lekarzy i położnych przedstawiających nadesłane prace. Będzie to  – Sesja Rezydencka i oddzielna Sesja Pielęgniarek i Położnych.
 • PTGiP akredytacje punktowe poszczególnych konferencji – zapoznaj się zasadami! pobierz dokument!

 

Myślę, że tak skonstruowany program konferencji będzie na tyle atrakcyjny, że skłoni Państwa
do przybycia do nas do Wrocławia!

 

Prof. dr hab. Mariusz Zimmer

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Szczegółowe informacje na stronie – https://ginekologia2019.icongress.pl/

Szkolenia

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych

Komunikat

Informujemy, że wychodząc naprzeciw pielęgniarkom i położnym  Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  pozyskała  kolejne środki z funduszu Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapisywania się na następujące bezpłatne kursy:

KURSY KWALIFIKACYJNE dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo rodzinne  START 04.10.2019 (już w SMK)

KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek,  pielęgniarek i położnych 

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Jesień/Zima 2019
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa Jesień/Zima 2019
 • Leczenie systemowe nowotworów Jesień/Zima 2019
 • Endoskopia Jesień/Zima 2019
 • Leczenie ran Jesień/Zima 2019
 • Szczepienia ochronne START 06.09.2019  (już w SMK)

W kursie mogą wziąć udział osoby, które:

 1. pracują, uczą się lub zamieszkują (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego,
 2. osoby z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą!!!
 3. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu

WAŻNE:

 1. Przy składaniu wniosku wymagane jest załączenie zaświadczenia: potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ALE NIE DZIAŁALNOŚĆ!!!
 2. Przy składaniu wniosku na kurs kwalifikacyjny w SMK wymagane jest załączenie zaświadczenia: o posiadanym co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie, wnioski niepełne tj. bez stosownego załącznika nie biorą udziału w rekrutacji, są  odrzucane.

Zgłoszenia na kurs tylko za pośrednictwem systemu SMK

Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:

Po zalogowaniu do systemu jako pielęgniarka/położna należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP  i kliknąć złóż wniosek na kurs.

PRZYPOMINAMY, ŻE ILOŚĆ MIEJSC NA KAŻDE BEZPŁATNE SZKOLENIE JEST OGRANICZONA I DECYDUJE DATA WPŁYNIĘCIA POPRAWNIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych są prowadzone w ramach projektu nr RPZP.08.06.00-32-K064/18-00  o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek  i położnych


Pełnopłatne kursy dla pielęgniarek i położnych

Komunikat

Informujemy, że w terminie 25.10.2019 rozpoczynamy pełnopłatny kurs kwalifikacyjny w zakresie PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO dla pielęgniarek, koszt 1300,00 zł z możliwością ubiegania się po zakończonym szkoleniu o refundację części poniesionych kosztów.

Informujemy, że w terminie 22.11.2019 rozpoczynamy pełnopłatny kurs kwalifikacyjny w zakresie PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNE dla pielęgniarek, koszt 1550,00 zł z możliwością ubiegania się po zakończonym szkoleniu o refundację części poniesionych kosztów.

Informujemy również, że w terminie 20.09.2019 rozpoczynamy pełnopłatny kurs specjalistyczny DIALIZOTERAPIA  dla pielęgniarek, koszt 650,00 zł. Po zakończonym szkoleniu istnieje możliwość ubiegania się o refundację części poniesionych kosztów.
Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 165 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 70 godz.
zajęcia praktyczne –  95 godz.

Zgłoszenia można już składać za pomocą  SMK.
ZAPRASZAMY!!!!

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń 91 432-98-64 lub mailowo: szkolenia@sipip.szczecin.pl
dodano 04.07.2019r
Szkolenia

Szanowni Państwo,

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłosiło zapytanie ofertowe na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2019 roku „ zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnie w Państwa siedzibie, przesłanego w załączeniu zapytania ofertowego oraz poinformowanie osób, które byłby zainteresowane udziałem w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej.

Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej 2019 roku. W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761).

Osoby zainteresowane udziałem w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej proszone są o złożenie oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty) w formie skanu, który należy przesłać na adres mailowy sekretariat@ckppip.edu.pl do dnia 10 lipca 2019 r.

Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie www.ckppip.edu.pl w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.

Zapytanie ofertowe – pobierz

 

 

 

Kontakt do CKPPiP  

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
ul. A. Pawińskiego 5A / budynek D, piętro II / 02-106 WarszawaNIP: 525 20 92 286, REGON: 013285610sekretariat@ckppip.edu.plwww.ckppip.edu.pl
tel. +48 22 592 34 50

 

 

 

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  informuje, że rozpoczął się  nabór na bezpłatny kurs  kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego”  dla pielęgniarek w ramach projektu nr RPZP.08.06.00-32-K064/18-00  o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek  i położnych

            Planowany termin rozpoczęcia kursu oraz pierwszych zajęć teoretycznych to: 04.10.2019r.  

Pierwszy weekend zajęć teoretycznych przypada w terminach:

 • 04.10.2019 – 15.00
 • 05.10.2019 – 8.30
 • 06.10.2019 – 8.30

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 150 godzin,
zajęcia praktyczne – 175 godzin.

W kursie mogą wziąć udział osoby, które:

 1. pracują, uczą się lub zamieszkują (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego,
 2. osoby z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą !!!
 3. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu

PONADTO:

 1. Przy składaniu wniosku wymagane jest załączenie zaświadczenia: potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ALE NIE DZIAŁALNOŚĆ !!!
 2. Przy składaniu wniosku w SMK wymagane jest załączenie zaświadczenia: o posiadanym co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie, wnioski niepełne tj. bez stosownego załącznika nie biorą udziału w rekrutacji, są z automatu odrzucane

Zgłoszenia na kurs tylko za pośrednictwem systemu SMK

Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP  i kliknąć złóż wniosek na kurs.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń SIPiP: 91 432-98-64

dodano: 25.06.2019

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Aktualności

Szanowni Państwo,

 

aż co piąta młoda matka w Polsce (20,06%) twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje przedwcześnie z karmienia piersią – wynika z badań przeprowadzonych  w 2018 roku na grupie ponad 3 tysięcy kobiet.

 

Celem badań, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych była próba poznania postaw i wiedzy młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią. Wyniki badań potwierdzają dużą rolę wsparcia karmienia naturalnego, zarówno poprzez propagowania karmienia piersią już w okresie ciąży, jak i wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matek karmiących.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią”.

 

W załączeniu link do wypowiedzi Pani dr hab. Beaty Pięty, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych na temat badania opinii:

 

https://www.youtube.com/watch?v=x2iG2x1GcnQ

List zaproszenie do zapoznania się z wynikami badania opinii – pobierz

Krótkie podsumowanie wyników badania opinii młodych matek na temat laktacji i roli położnej – pobierz

Badanie Opinie młodych matek na temat karmienia piersią – pobierz

Raport z badań Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią – pobierz

 

poważaniem,

 

Małgorzata Łaniecka | Marketing Manager
iLCS  – Marynarska 14 | Warszawa 02-673

Praca

 

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW w Policach

poszukuje do współpracy w nowo powstałej placówce w Tanowie :

 

– pielęgniarek

wymagania:

– wykształcenie pielęgniarskie, mile widziany kurs specjalistyczny  opieki paliatywnej albo  w trakcie tego kursu,

– aktualne prawo wykonywania zawodu.

 

– fizjoterapeutów

wymagania:

– wykształcenie w kierunku fizjoterapia  lub rehabilitacja ruchowa

– aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 

-opiekunów medycznych

wymagania:

– wykształcenie  potwierdzone dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekuna medycznego.

 

Oferujemy:

– atrakcyjne warunki pracy

– pracę w oparciu o najwyższe standardy opieki nad pacjentem na wysokiej jakości   sprzęcie

– możliwość rozwoju zawodowego, m.in. poprzez udział w szkoleniach, konferencjach naukowych

 

Zainteresowane osoby  prosimy  o nadsyłanie aplikacji (CV) z zamieszczeniem klauzuli  o ochronie danych osobowych na adres e-mail: info@hospicjum-police.pl

 

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą  przy ul.Grunwaldzkiej 13, 72-010 Police. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jan Wiśniewski, który dostępny jest pod adresem email: info@hospicjum-police.pl lub telefonem nr 601 958 540. Podane dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO), w zakresie określonym w art.22¹§1 Ustawy Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W pozostałym zakresie, w tym dane kontaktowe, na podstawie mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia przedmiotowej oferty. Jeżeli w składanej dokumentacji aplikacyjnej zawarte będą tzw. dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie ode mnie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemu informatycznego oraz obsługę poczty elektronicznej. Administrator nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przez okres 12 miesięcy. Przysługuje mi prawo: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych, w zakresie określonym w Kodeksie pracy jest obowiązkowe i konieczne do  realizacji celu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

KOMUNIKAT V

 

Komisja ds. Położnych przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych

Zaprasza do udziału
w
 Konferencji szkoleniowej:

Temat: “Nowe ujęcie znajomych problemów w położnictwie i ginekologii”

 

przewidywany termin:  20-22.09.2019r.

Miejsce: OW „Wielki Błękit”   Łukęcin, ul. Spacerowa 3.

 

Koszt:     850 zł

 

Osoby chętne do uczestnictwa prosimy o składanie kart zgłoszeń osobiście lub

drogą elektroniczną na adres  as-szkolenia@sipip.szczecin.pl

Termin składania kart zgłoszeń do dnia         06.09.2019r.

 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

 

 

UWAGA! Karta zgłoszeniowa nie obliguje Izby do refundacji.

Aby ja otrzymać należy złożyć wniosek o refundację.

 

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w konferencji,
refundacja nie zostaje cofnięta.

                                      

Bloki tematyczne planowanej konferencji szkoleniowej dla położnych:

 

 • TEMATY BLOKU POŁOŻNICZEGO:
 1. Nowoczesne metody leczenia hiperbilirubinemii
 2. Nowoczesne metody leczenia cholestazy wątrobowej
 3. Choroba nowotworowa a ciąża
 4. Prowadzenie porodu przez położną u pacjentki niepełnosprawnej
 5. Nowe rozporządzenie nowelizujące standard opieki okołoporodowej

 

 • TEMATY BLOKU GINEKOLOGICZNEGO:
 1. Wsparcie kobiety w chorobach onkologicznych
 2. HPV – diagnostyka molekularna
 3. Hormonalna terapia zastępcza
 4. Problemy ginekologiczne młodych kobiet
 5. Jak radzić sobie z menopauzą
 6. Postępowanie w bólu pooperacyjnym, po operacjach ginekologicznych
 7. Nietrzymanie moczu – poważny problem społeczny
 8. Rehabilitacja i profilaktyka leczenie nietrzymania moczu

 

Więcej informacji organizacyjnych oraz program szczegółowy konferencji z nazwiskami prelegentów w kolejnych komunikatach.

w razie pytań zapraszamy do kontaktu 91 432-98-64

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Wniosek o refundacje – pobierz

Program konferencji – pobierz

dodano 16.05.2019

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że rozpoczynamy bezpłatny kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek w ramach projektu: finansowany środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek i położnych nr RPZP.08.06.00-32-K064/18.

Termin rozpoczęcia:  06.09.2019r.  o godz. 15.00,  miejsce odbywania zajęć teoretycznych: ZS nr 4 ul. Kusocińskiego 3

Zajęcia teoretyczne kursu obejmują 2 weekendy zajęć i są przewidziane w terminach:

 • 06-08.09.2019
 • 13-15.09.2019

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 80 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,

zajęcia praktyczne – 45 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu
w podziale na grupy

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

W kursie mogą wziąć udział osoby, które :

Jeżeli uczestnik składał już wniosek przez SMK na poprzednią edycje kursu, niestety musi złożyć nowy wniosek na nowy proponowany termin.
WNIOSKI NIE PRZECHODZĄ Z EDYCJI NA EDYCJĘ! Proszę pamiętać o załączaniu wszystkich wymaganych załączników.

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 5. zamieszkują obszar miast średnich pracujące, uczące się lub zamieszkujące (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą.
 6. do wniosku należy załączyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność.
 7. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu

dodano 12.06.2019

CLOSE
CLOSE