Aktualności

KONSULTANT KRAJOWY

w  Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego – Beata Ostrzycka

Miejsce pracy: SP ZOZ MSW  z Warmińsko –Mazurskim Centrum  Onkologii

10-228 Olsztyn,  Al. Wojska Polskiego 37, Tel. 89 539 8078, kom 663 370 200, bostrzycka@wp.pl

Olsztyn , 18 listopad  2014 rok                                                                  KKPR- 24/ 11 /2014

Pani

Maria Matusiak

Przewodnicząca Rady  Szczecińskiej

Izby Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W odpowiedzi na pismo znak: SIPP/VIII-14/2246/14 przedstawiam opinię w sprawie Benzetacilu. Opinia na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Import równoległy leków do Polski jest możliwy w Polsce od 1 maja 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Wspólnot Europejskich. Postanowienia Traktatu akcesyjnego są obowiązującym prawem w Polsce, a orzeczenia Trybunału są wiążące dla interpretacji prawa przez polskie sądy. Szczegółowe regulacje w zakresie importu równoległego zawiera ustawa Prawo farmaceutyczne.

Przed wprowadzeniem do obrotu w Polsce, produkty z importu równoległego są przepakowane do opakowania oznakowanego w języku polskim, do którego dołączana jest polskojęzyczna ulotka. Proces przepakowania nie ma wpływu na właściwości terapeutyczne i bezpieczeństwo stosowania leku. Jest to proces, który nie ingeruje w opakowanie wewnętrzne leku. Pozostaje ono w nienaruszonej postaci, tzn. takiej, w jakiej zostało dopuszczone do obrotu w kraju źródłowym.

Podmiot uprawniony do importu równoległego może wprowadzić produkt importowany równolegle do obrotu pod nazwą stosowaną na terytorium Polski, stosowaną w państwie, z którego produkt leczniczy jest sprowadzony, albo powszechnie stosowaną lub naukową opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu uprawnionego do importu równoległego.

Importer równoległy, chcąc przepakować produkt leczniczy, musi spełnić następujące wymagania:

 • przepakowanie nie wpłynie niekorzystnie na oryginalny stan produktu
 • nowe opakowanie zawiera informację o tym, kto wyprodukował i przepakował produkt
 • wygląd przepakowanego produktu nie szkodzi renomie znaku towarowego ani jego właściciela
 • właściciel znaku towarowego został uprzednio powiadomiony o zamiarze wprowadzenia przepakowanego produktu do obrotu

Przepisy wymagają, aby ulotka informacyjna dla pacjenta w produkcie pochodzącym z importu równoległego zawierała dokładnie takie same informacje, jak ulotka dołączona do produktu wprowadzonego na rynek bezpośrednio przez jego producenta. Obowiązek uaktualniania ulotek informacyjnych zgodnie ze zmianami w referencyjnych drukach informacyjnych spoczywa na importerze równoległym.

Zarówno na opakowaniu zewnętrznym, jak i na ulotce przepakowanego leku znajduje się informacja następującej treści „Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku”. Dodatkowo ulotka zawiera tłumaczenie użytych na opakowaniu wewnętrznym nazw obcojęzycznych.

Preparat z importu docelowego o nazwie BENZETACIL zgodnie z powyższym powinien zawierać ulotkę informacyjną oraz charakterystykę produktu leczniczego również w języku polskim. Wszystkie preparaty zgodnie z obowiązującymi przepisami podawane pacjentom w Polsce muszą zawierać informacje w języku polskim, tak aby zachować wszelkie standardy bezpieczeństwa.

 

Z poważaniem

KONSULTANT  KRAJOWY

w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego

Beata Ostrzycka

Aktualności

20141124_akt

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs specjalistyczny w dziedzinie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek oraz „Szczepienia ochronne noworodka” dla położnych.

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 23.01.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń Izby: osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl bądź fax-em na nr 91/432 98 64.


CZAS KSZTAŁCENIA DLA PIELĘGNIAREK

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (Nr 03/08) wynosi 80 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne -35 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 45 godzin.

CZAS KSZTAŁCENIA DLA POŁOŻNYCH

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne noworodków (Nr 04/08) wynosi 40 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 25 godzin
 • zajęcia praktyczne – 15 godzin
Aktualności

20141118_akt1 20141118_akt2 20141118_akt3 20141118_akt4 20141118_akt5

Bez kategorii
Szanowni Państwo,
w związku ze zgłaszanymi trudnościami przy zakładaniu kont w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i obsługą tegoż rejestru jak również trudnościami przy realizacji podpisu elektronicznego, Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenie praktyczne w powyższej tematyce.
Miejsce szkolenia: siedziba Izby
Terminy szkoleń:
1) 26.11.2014r. w godz. 14.00 – 16.00
2) 28.11.2014r. w godz. 10.00 – 12.00
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w sekretariacie Izby pod nr tel. 91/4329861 do 25.11.2014r.
Liczba miejsc ograniczona!
Marzena Słowińska
Dział PWZ i Rejestru
Bez kategorii
Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs specjalistyczny w dziedzinie „Endoskopii” dla pielęgniarek.  

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 06.02.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  Izby:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

CZAS TRWANIA KURSU DLA PIELĘGNIAREK

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Endoskopia  wynosi 184 godziny dydaktycznych,  w tym:

 • zajęcia teoretyczne     –   93 godziny
 • zajęcia praktyczne      –   91 godzin.

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs specjalistyczny w dziedzinie Leczenia ran” dla pielęgniarek oraz „Leczenia ran” dla położnych

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 27.02.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  Izby:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.
CZAS TRWANIA KURSU DLA PIELĘGNIAREK

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Leczenie ran dla  pielęgniarek (Nr 11/07) wynosi 225 godzin dydaktycznych1, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 85 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 140 godzin.

 

CZAS TRWANIA KURSU DLA POŁOŻNYCH

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu

specjalistycznego Leczenie ran (Nr 12/07) wynosi 115 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 45 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 70 godzin.

 

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

KONFERENCJA

Przemoc seksualna wobec dzieci

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Dla kogo:

Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką a w szczególności: rodzice, studenci, młodzież licealna, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, osoby pracujące z dziećmi, terapeuci, fizjoterapeuci, rehabilitanci.

Rozpoczęcie :

Data:             11-12 grudnia 2014 r. godz. 9.00-17.00

Miejsce:

Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, Centrum Konferencyjne     

Budynek A, Sala Recepcyjna.

Zgłoszenia przyjmujemy faksem na nr 22 781-24-31, pocztą, e-mailem.

Koszt konferencji jednej osoby – 290 zł + vat

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje:

 • 11 godzin zajęć dydaktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (notes, długopis itp.),
 • kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
 • zaświadczenie o ukończeniu konferencji.

 

Harmonogram

Godzina Wykłady
11 grudnia 2014r.
godz. 9.00-10.30 Dr n.med. Wiesław Czernikiewicz
Sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci
godz. 10.35-12.05 Dr Katarzyna Bojarska
Diagnoza przy podejrzeniu o wykorzystanie seksualne dziecka
godz. 12.10-13.40 Dorota WernerInterwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
godz. 13.45-15.15 Dr Katarzyna Bojarska Jak ustrzec dziecko przed pedofilem
godz. 15.20-16.50 Dr Izabela Fornalik„Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Aspekty praktyczne.”
12 grudnia 2014r.
godz. 9.00-10.00 Prof. dr hab. Maria Beisert Wykorzystywanie seksualne dziecka:
istota zjawiska, objawy, skutki
godz. 10.05-11.35 prof. zw. dr hab. Zbigniew Izdebski
Agresja seksualna wśród młodocianych sprawców przestępstw
godz. 11.45-12.45 dr n. med. Michał Lew-Starowicz
Osoba dorosła wykorzystana seksualnie w dzieciństwie
godz. 12.55-13.55 Mgr Filip Szumski
Wykorzystanie seksualne dzieci w Internecie-zagrożenia , przeciwdziałanie
godz. 14.00-15.00 Mrg Anna RoszykKonstrukcja edukacyjnych programów profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci

Soyer Dom Szkoleń

ul. Różana 2, 05-270 Marki

tel./fax. (22) 781-11-65

e-mail: biuro@soyer.edu.pl

www.soyer.edu.pl

Szkolenia

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie informuje, że prowadzi nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kurs realizowany będzie

w okresie od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

Rekrutacja:

Uczestnikiem Kursu może być pielęgniarka/pielęgniarz, która/y:

 1. a) w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, 1027, z późn. zm.) jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

– ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód

u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

 1. b) jest zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) i realizuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 2. c) posiada prawo wykonywania zawodu;

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia:

 1. a) wniosku o dopuszczenie do Kursu
 2. b) kserokopii prawa wykonywania zawodu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 3. c) dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej:
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu
 • lub oświadczenie uczestnika Kursu o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową; (do pobrania ze strony internetowej),

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

mgr Maria Matusiak

 

Zaświadczenie – pobierz