Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  informuje, że rozpoczął się  nabór na bezpłatny kurs  kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego”  dla pielęgniarek w ramach projektu nr RPZP.08.06.00-32-K064/18-00  o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek  i położnych

            Planowany termin rozpoczęcia kursu oraz pierwszych zajęć teoretycznych to: 04.10.2019r.  

Pierwszy weekend zajęć teoretycznych przypada w terminach:

 • 04.10.2019 – 15.00
 • 05.10.2019 – 8.30
 • 06.10.2019 – 8.30

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 150 godzin,
zajęcia praktyczne – 175 godzin.

W kursie mogą wziąć udział osoby, które:

 1. pracują, uczą się lub zamieszkują (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego,
 2. osoby z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą !!!
 3. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu

PONADTO:

 1. Przy składaniu wniosku wymagane jest załączenie zaświadczenia: potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ALE NIE DZIAŁALNOŚĆ !!!
 2. Przy składaniu wniosku w SMK wymagane jest załączenie zaświadczenia: o posiadanym co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie, wnioski niepełne tj. bez stosownego załącznika nie biorą udziału w rekrutacji, są z automatu odrzucane

Zgłoszenia na kurs tylko za pośrednictwem systemu SMK

Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP  i kliknąć złóż wniosek na kurs.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń SIPiP: 91 432-98-64

dodano: 25.06.2019

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Aktualności

Szanowni Państwo,

 

aż co piąta młoda matka w Polsce (20,06%) twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje przedwcześnie z karmienia piersią – wynika z badań przeprowadzonych  w 2018 roku na grupie ponad 3 tysięcy kobiet.

 

Celem badań, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych była próba poznania postaw i wiedzy młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią. Wyniki badań potwierdzają dużą rolę wsparcia karmienia naturalnego, zarówno poprzez propagowania karmienia piersią już w okresie ciąży, jak i wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matek karmiących.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią”.

 

W załączeniu link do wypowiedzi Pani dr hab. Beaty Pięty, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych na temat badania opinii:

 

https://www.youtube.com/watch?v=x2iG2x1GcnQ

List zaproszenie do zapoznania się z wynikami badania opinii – pobierz

Krótkie podsumowanie wyników badania opinii młodych matek na temat laktacji i roli położnej – pobierz

Badanie Opinie młodych matek na temat karmienia piersią – pobierz

Raport z badań Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią – pobierz

 

poważaniem,

 

Małgorzata Łaniecka | Marketing Manager
iLCS  – Marynarska 14 | Warszawa 02-673

Praca

 

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW w Policach

poszukuje do współpracy w nowo powstałej placówce w Tanowie :

 

– pielęgniarek

wymagania:

– wykształcenie pielęgniarskie, mile widziany kurs specjalistyczny  opieki paliatywnej albo  w trakcie tego kursu,

– aktualne prawo wykonywania zawodu.

 

– fizjoterapeutów

wymagania:

– wykształcenie w kierunku fizjoterapia  lub rehabilitacja ruchowa

– aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 

-opiekunów medycznych

wymagania:

– wykształcenie  potwierdzone dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekuna medycznego.

 

Oferujemy:

– atrakcyjne warunki pracy

– pracę w oparciu o najwyższe standardy opieki nad pacjentem na wysokiej jakości   sprzęcie

– możliwość rozwoju zawodowego, m.in. poprzez udział w szkoleniach, konferencjach naukowych

 

Zainteresowane osoby  prosimy  o nadsyłanie aplikacji (CV) z zamieszczeniem klauzuli  o ochronie danych osobowych na adres e-mail: info@hospicjum-police.pl

 

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą  przy ul.Grunwaldzkiej 13, 72-010 Police. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jan Wiśniewski, który dostępny jest pod adresem email: info@hospicjum-police.pl lub telefonem nr 601 958 540. Podane dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO), w zakresie określonym w art.22¹§1 Ustawy Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W pozostałym zakresie, w tym dane kontaktowe, na podstawie mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia przedmiotowej oferty. Jeżeli w składanej dokumentacji aplikacyjnej zawarte będą tzw. dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie ode mnie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemu informatycznego oraz obsługę poczty elektronicznej. Administrator nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przez okres 12 miesięcy. Przysługuje mi prawo: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych, w zakresie określonym w Kodeksie pracy jest obowiązkowe i konieczne do  realizacji celu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

 

Aktualności

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

KOMUNIKAT V

 

Komisja ds. Położnych przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych

Zaprasza do udziału
w
 Konferencji szkoleniowej:

Temat: “Nowe ujęcie znajomych problemów w położnictwie i ginekologii”

 

przewidywany termin:  20-22.09.2019r.

Miejsce: OW „Wielki Błękit”   Łukęcin, ul. Spacerowa 3.

 

Koszt:     850 zł

 

Osoby chętne do uczestnictwa prosimy o składanie kart zgłoszeń osobiście lub

drogą elektroniczną na adres  as-szkolenia@sipip.szczecin.pl

Termin składania kart zgłoszeń do dnia         06.09.2019r.

 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

 

 

UWAGA! Karta zgłoszeniowa nie obliguje Izby do refundacji.

Aby ja otrzymać należy złożyć wniosek o refundację.

 

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w konferencji,
refundacja nie zostaje cofnięta.

                                      

Bloki tematyczne planowanej konferencji szkoleniowej dla położnych:

 

 • TEMATY BLOKU POŁOŻNICZEGO:
 1. Nowoczesne metody leczenia hiperbilirubinemii
 2. Nowoczesne metody leczenia cholestazy wątrobowej
 3. Choroba nowotworowa a ciąża
 4. Prowadzenie porodu przez położną u pacjentki niepełnosprawnej
 5. Nowe rozporządzenie nowelizujące standard opieki okołoporodowej

 

 • TEMATY BLOKU GINEKOLOGICZNEGO:
 1. Wsparcie kobiety w chorobach onkologicznych
 2. HPV – diagnostyka molekularna
 3. Hormonalna terapia zastępcza
 4. Problemy ginekologiczne młodych kobiet
 5. Jak radzić sobie z menopauzą
 6. Postępowanie w bólu pooperacyjnym, po operacjach ginekologicznych
 7. Nietrzymanie moczu – poważny problem społeczny
 8. Rehabilitacja i profilaktyka leczenie nietrzymania moczu

 

Więcej informacji organizacyjnych oraz program szczegółowy konferencji z nazwiskami prelegentów w kolejnych komunikatach.

w razie pytań zapraszamy do kontaktu 91 432-98-64

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Wniosek o refundacje – pobierz

Program konferencji – pobierz

dodano 16.05.2019

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że rozpoczynamy bezpłatny kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek w ramach projektu: finansowany środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek i położnych nr RPZP.08.06.00-32-K064/18.

Termin rozpoczęcia:  06.09.2019r.  o godz. 15.00,  miejsce odbywania zajęć teoretycznych: ZS nr 4 ul. Kusocińskiego 3

Zajęcia teoretyczne kursu obejmują 2 weekendy zajęć i są przewidziane w terminach:

 • 06-08.09.2019
 • 13-15.09.2019

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 80 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,

zajęcia praktyczne – 45 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu
w podziale na grupy

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

W kursie mogą wziąć udział osoby, które :

Jeżeli uczestnik składał już wniosek przez SMK na poprzednią edycje kursu, niestety musi złożyć nowy wniosek na nowy proponowany termin.
WNIOSKI NIE PRZECHODZĄ Z EDYCJI NA EDYCJĘ! Proszę pamiętać o załączaniu wszystkich wymaganych załączników.

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 5. zamieszkują obszar miast średnich pracujące, uczące się lub zamieszkujące (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą.
 6. do wniosku należy załączyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność.
 7. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu

dodano 12.06.2019

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  informuje, że trwa  nabór na pełnopłatny  kurs  specjalistyczny “DIALIZOTERAPIA” dla pielęgniarek.

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 20.09.2019

Rozpoczęcie planowane na godzinę 15.00, zajęcia będą odbywały się w ZS nr 4, ul. Kusocińskiego 3.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 165 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 90 godz.,
 • zajęcia praktyczne – 75 godz.

Wnioski na kurs można już składać za pośrednictwem SMK

Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:

Po zalogowaniu się do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP w konkretnym terminie i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki  od godz. 15.00, soboty i niedziele od godz. 08.00
Zajęcia praktyczne
odbywają się w tygodniu, w godzinach pracy placówek, oddziałów, w podziale na grupy.

Na zajęcia praktyczne niezbędny jest (fartuch, obuwie zmienne, ksero aktualnej książeczki zdrowia). Wszyscy uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW

Chętne osoby zapraszamy do składania wniosków na szkolenie.

w razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń:
91 432-98-64
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl

dodano 26.04.2019

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu naukowym kierowanym do pielęgniarek operacyjnych pod tytułem:

III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii

„ Wyzwanie na najbliższą przyszłość w onkologii –

chirurgia wspomagana robotowo i chirurgia rekonstrukcyjna”

 

Wydarzenie to będzie miało miejsce 20 września 2019r. w

Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

 

Spotkanie jest organizowane przez Pielęgniarki i Położne Operacyjne Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Zespół Pielęgniarek Operacyjnych OIPiP w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej.

Podczas jednodniowej konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach naukowych, warsztatach oraz porozmawiać na żywo z zespołem operacyjnym w trakcie bezpośredniej transmisji operacji z Sali operacyjnej.

Na III już Konferencji przedstawimy rolę pielęgniarek operacyjnych oraz anestezjologicznych podczas operacji z  użyciem  Systemu robotowego  Da Vinci Xi  ( bezpośrednia transmisja z Sali operacyjnej) , skupimy się na operacjach rekonstrukcyjnych po zabiegach onkologicznych  ( rekonstrukcje twarzoczaszki, krtani, rekonstrukcje piersi – porównanie doświadczeń ), oraz przedstawimy nowe osiągnięcia w zakresie edukacji uniwersyteckiej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego – co osiągnęłyśmy.

Lista prelegentów nie jest jeszcze zamknięta. Zachęcamy do współpracy i dzielenia się własnymi doświadczeniami z koleżankami i kolegami z całej Polski.

W dniu 19 września 2019r. wieczorem, rozpoczniemy naszą konferencję kolacją integracyjną połączoną z zabawą sportową.

Program konferencji – pobierz

Zapraszamy do Poznania !

Komitet Organizacyjny :

Anna Czapla – Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań

anna.czapla@wco.pl, tel. 604 799 823

Jolanta Plens – Gałąska – Szpital Św. Rodziny, Poznań

jolapg@wp.pl tel. 608 658 027

 

Praca

Przychodnia BMK ZOZ SJ zatrudni pielęgniarkę POZ na cały etat oraz zatrudni pielęgniarkę na część etatu, lokalizacja: ul. Kolonistów 81/U2 Szczecin (przy ul. Szosa Polska),

dodatkowe informacje pod numerem tel.: 72 89 45 0 44

lub e-mail: przychodnia@zoz.szczecin.pl

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  informuje, że trwa  nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny z zakresu “Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych prowadzony w ramach projektu: Wyższe kompetencje pielęgniarek i położnych nr RPZP.08.06.00-32-K064/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 27.09.2019

Rozpoczęcie planowane na godzinę 15.00, zajęcia teoretyczne będą odbywały się w ZS nr 4, ul. Kusocińskiego 3.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 50 godz.,
 • zajęcia praktyczne – 58 godz.

Wnioski na kurs można już składać za pośrednictwem SMK

W kursie mogą wziąć udział osoby, które :

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 4. osoby: pracujące, uczące  się lub zamieszkujących (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą.
 5. do wniosku należy załączyć zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność – wniosek bez załącznika nie będzie brał udziału w rekrutacji!
 6. aktualne prawo wykonywania zawodu

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki  od godz. 15.00, soboty i niedziele od godz. 08.00
Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu, w godzinach pracy placówek, oddziałów, w podziale na grupy.

Na zajęcia praktyczne niezbędny jest (fartuch, obuwie zmienne, ksero aktualnej książeczki zdrowia). Wszyscy uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW

Chętne osoby zapraszamy do składania wniosków na szkolenie.

w razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń:
91 432-98-64
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl

dodano 04.06.2019

 

Aktualności

Aktualności
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzyniu oferuje studia licencjackie:
– Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych /dla osób, które ukończyły 5 –letnie Liceum Medyczne lub 2/2,5 letnie Studium Medyczne/
– studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo
– studia podyplomowe dla kadr medycznych
Pełna oferta na stronie www.psw.kwidzyn.edu.pl
CLOSE
CLOSE