Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20161014_konf1 20161014_konf2

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że 02.09.2016r. planujemy rozpoczęcie   kursu specjalistycznego w dziedzinie: „Leczenie ran”  dla pielęgniarek i „Leczenie ran”  dla położnych
Wg nowego programu po  zmianach zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24.08.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

Czas trwania kształcenia Leczenie ran dla pielęgniarek :

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 200 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 80 godzin,

zajęcia praktyczne – 120 godzin.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA

PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO

LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK

 1. Planowanie i realizacja działań w profilaktyce odleżyn i owrzodzeń.
 2. Opatrywanie ran odleżynowych do III stopnia włącznie.
 3. Pobranie materiału biologicznego z rany do badania bakteriologicznego.
 4. Wykonanie i interpretacja badania wskaźnik kostka/ramię.
 5. Zastosowanie kompresjoterapii – wyrobów dziewiarskich.
 6. Usuwanie szwów z rany.
 7. Edukacja chorego i rodziny w zakresie profilaktyki i leczenia ran przewlekłych.

 

Czas trwania kształcenia Leczenie ran dla położnych :

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 115 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 45 godzin,

zajęcia praktyczne – 70 godzin.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA JEST POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO
LECZENIE RAN DLA POŁOŻNYCH

 1. Planowanie i realizacja działań w profilaktyce odleżyn.
 2. Opieka nad raną odleżynową do III stopnia włącznie.
 3. Prowadzenie dokumentacji profilaktyki i leczenia odleżyn.
 4. Pobieranie materiału biologicznego z rany do badania bakteriologicznego.
 5. Usuwanie szwów z rany.
 6. Zaopatrzenie przetok.
 7. Edukacja chorej i rodziny w zakresie profilaktyki i leczenia ran.
Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że 02.09.2016r. planujemy rozpoczęcie   kursu specjalistycznego w dziedzinie: „Szczepień ochronnych ” dla pielęgniarek i „Szczepień ochronnych” dla położnych

Wg nowego programu po  zmianach zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24.08.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 68.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego Szczepień ochronnych dla pielęgniarek w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 80 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,

zajęcia praktyczne – 45 godzin.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK

 1. Wykonanie szczepień ochronnych w ramach kalendarza szczepień i na zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych z tym zaświadczeń.
 2. Wykonanie i odczytanie próby tuberkulinowej.
 3. Rozpoznanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich wystąpienia.
 4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych oraz dokonywanie analizy wykonalności szczepień ochronnych.
 5. Edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie szczepień ochronnych.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego Szczepień ochronnych dla położnych w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 52 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 25 godzin,

zajęcia praktyczne – 27 godzin.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA POŁOŻNYCH

 1. Wykonywanie szczepień ochronnych u noworodków w ramach kalendarza szczepień.
 2. Wykonywanie szczepień ochronnych przeciw HPV zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 3. Rozpoznawanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich wystąpienia.
 4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień oraz dokonywanie analizy wykonalności szczepień ochronnych u noworodków.
 5. Edukowanie rodziców/opiekunów w zakresie szczepień ochronnych u noworodków.
 6. Edukowanie w zakresie szczepień ochronnych przeciw HPV.
Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na  kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie  „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii” dla położnych.

     Zgodnie z nowym  programem kształcenia po  zmianach  zatwierdzonych przez. Ministra Zdrowia, obowiązującego od 24.08.2015r.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)
 • zaświadczenie potwierdzające półroczny staż pracy
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu specjalistycznego w dziedzinie Resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarek i położnych (kopia)
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu specjalistycznego w dziedzinie Wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiografii dla pielęgniarek i położnych (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 68.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 377 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 160 godzin

zajęcia praktyczne – 217 godzin.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII

 1. Przygotowanie do znieczulenia ogólnego, przewodowego (leków, sprzętu i aparatury).
 2. Przygotowanie pacjentki do znieczulenia ogólnego, przewodowego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa (identyfikacja pacjentki, kontrola ułożenia na stole operacyjnym i do znieczulenia, założenie i pielęgnowanie dostępu naczyniowego oraz podłączenie aparatury monitorującej).
 3. Udział w znieczuleniu (asystowanie przy indukcji znieczulenia, kondukcji i podczas budzenia pacjentki).
 4. Pomiar ciśnienia w balonie uszczelniającym rurkę inkubacyjną/tracheotomijną.
 5. Opieka nad pacjentką w sali wzbudzeń (ocena stanu świadomości, stanu ogólnego, obserwacja w kierunku powikłań, wykonywanie zleceń lekarskich, dokumentowanie CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  str. 50wykonanych czynności). Przygotowanie pacjentki do przekazania na oddział, delegowanie zadań celem zapewnienia pacjentce dalszej opieki – zalecenia pooperacyjne).
 6. Ocena poziomu natężenia bólu, przygotowanie i podawanie leków przeciwbólowych różnymi drogami.
 7. Udział w znieczuleniu przewodowym (asystowanie przy znieczuleniu, ocena wysokości znieczulenia przewodowego, obserwacja i zapobieganie powikłaniom).
 8. Ocena stanu pacjentki w zakresie wydolności poszczególnych układów.
 9. Pobieranie materiału i ocena wyników badań laboratoryjnych.
 10. Udział w procedurach inwazyjnych i uczestnictwo w procesie leczenia.
 11. Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCZ) metodą hydrostatyczną i w sposób inwazyjny oraz pomiar ciśnienia tętniczego w sposób bezpośredni (metoda krwawa).
 12. Prowadzenie żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
 13. Ocena podstawowych parametrów życiowych i badań laboratoryjnych.
 14. Rozpoznawanie powikłań i zapobieganie im w stanach zagrożenia życia.
 15. Planowanie i realizowanie działań w stanach zagrożenia życia na podstawie stanu ogólnego i położniczego.
 16. Zaintubowanie pacjentki w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta.
 17. Przygotowanie, asystowanie, monitorowanie i zapobieganie powikłaniom podczas analgezji zewnątrzoponowej porodu.
 18. Udział w krótkich znieczuleniach dożylnych bez intubacji dotchawiczej, monitorowanie stanu ogólnego.
 19. Dokumentowanie wykonywanych świadczeń zdrowotnych.
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

KOMUNIKAT II

Komisja ds. Położnych przy

Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych

zaprasza do udziału w

Konferencji szkoleniowej  pt.:
„Najnowsze problemy Naszej specjalizacji”

 

która odbędzie się w dn. 30.09 – 02.10.2016 r. w Łukęcinie

 Hotel „Wielki Błękit”

przy ul. Spacerowej 3

Konferencja obejmować będzie:

 • blok położniczo – neonatologiczny
 • blok ginekologiczno – onkologiczny
 • aspekty prawne i psychologiczne
 • kontrowersje wokół nowości zawodowych

Koszt: 850zł

Osoby chętne do uczestnictwa prosimy o dostarczenie kart zgłoszeń osobiście, drogą elektroniczną na adres administracja@sipip.szczecin.pl

lub faxem na nr 091/4329868

 

UWAGA! Karta zgłoszenia nie obliguje Izby do refundacji.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek o refundację.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji, refundacja nie zostaje cofnięta.

 

Więcej informacji organizacyjnych w następnych komunikatach


KOMUNIKAT I

Komisja ds. Położnych przy

Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych

zaprasza do udziału w

Konferencji szkoleniowej

 

Koszt: 850zł

 

która odbędzie się w dn. 30.09 – 02.10.2016 r. w Łukęcinie

 Hotel „Wielki Błękit”

przy ul. Spacerowej 3

Osoby chętne do uczestnictwa prosimy o dostarczenie kart zgłoszeń osobiście, drogą elektroniczną na adres administracja@sipip.szczecin.pl

lub faxem na nr 091/4329868

 

UWAGA! Karta zgłoszenia nie obliguje Izby do refundacji.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek o refundację.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji, refundacja nie zostaje cofnięta.

Więcej informacji organizacyjnych w następnych komunikatach, po posiedzeniu komisji, tj. 11 maja.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

PROFILAKTYKA ROZWAŻNEGO KIEROWNIKA, CZYLI JAK UNIKAĆ POSĄDZENIA O MOBBING

Poznań, BOMIS, 30 czerwca 2016 r.

To szkolenie pomaga sprostać art. 94 kodeksu pracy i zrealizować obowiązek  zapobiegania mobbingowi. Definicja pojęcia bywa jednak różnie interpretowana, co prowadzi do pomówień i często nieuzasadnionych oskarżeń. Udzielamy konkretnych wskazówek, jak być szanowanym szefem, świadomym pracownikiem i wypełniającym prawo pracodawcą. Zajęcia rozwijają konkretne umiejętności szefów w zakresie prowadzenia rozmów z pracownikami, formułowania krytyki i pochwały, informowania o zmianach, rozwiązywania konfliktów.

 

MEDIATOR WEWNĘTRZNY – JAK ZARZĄDZAĆ KONFLIKTAMI W ORGANIZACJI

Poznań, BOMIS, 6 – 7 lipca lub 10 – 11 sierpnia 2016 r

Celem warsztatów jest propagowanie ugodowych metod rozwiązywania sporów w miejscu pracy jako najbardziej opłacalnych z perspektywy poszczególnych pracowników jak i całej organizacji; promowanie koncyliacyjnego styl zarządzania i komunikowania się w organizacji; wyposażenie uczestników w umiejętności i narzędzia budowania porozumienia w relacjach interpersonalnych w organizacji; zmiana nastawienia do konfliktów na poziomie zarządczym, jak i w relacjach interpersonalnych między współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi; wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych w organizacji za sprawy pracownicze, komunikacyjne, wizerunkowe; rozwinięcie świadomości uczestników szkolenia w zakresie postrzegania konfliktów jako nieuniknionych sytuacji tak w życiu zawodowym, jak i osobistym; wsparcie uczestników w  przyjmowaniu asertywnych i budujących porozumienie postaw w relacjach interpersonalnych  w miejscu pracy, a także w życiu osobistym; pomoc w  dobrze metod rozwiązywania konfliktów w pozycji szefa, podwładnego, współpracownika, osoby obsługującej klienta; dostarczenie inspiracji do dalszego rozwoju osobistych umiejętności  komunikacyjnych.

 

TRUDNY PACJENT – JAK GO OBSŁUGIWAĆ 

szkolenie warsztatowe dla pracowników rejestracji i administracji wg Standardu ASPES                                                                              

Jego celem jest rozwijanie umiejętności personelu w dążeniu do porozumienia z pacjentem niecierpliwym, roszczeniowym, wypowiadającym się pod wpływem emocji, oczekującym obsługi ponad możliwości i kompetencje personelu; wykształcenie profesjonalnej postawy pracowników pierwszego kontaktu, która decyduje o jakości relacji z pacjentami i ich satysfakcji z obsługi, a także kształtuje wizerunek całej organizacji; doskonalenie osobistej postawy uczestników  szkolenia wobec sytuacji zaskakujących, niepożądanych i wymykających się procedurom.

 

SŁOWA PIERWSZEJ POMOCY, CZYLI JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z PACJENTEM I JEGO RODZINĄ

szkolenia dla personelu medycznego wg Standardu ASPES

Komunikat oczywisty dla  personelu medycznego bywa zaskakujący, kłopotliwy, a często niezrozumiały dla pacjenta. To na lekarzu  spoczywa odpowiedzialność za kształtowanie relacji z pacjentem, a umiejętność porozumiewa się jest podstawą tej relacji. Świetnie wykształceni specjaliści i wybitni eksperci w swej dziedzinie często nie mają świadomości, że zamiast pomagać, szkodzą pacjentowi wypowiedzią niefortunną lub niedostosowaną do jego percepcji. Podobnie sprawa ma się ze sposobem prowadzenia rozmów z rodziną pacjenta. Jeśli zatem uznają Państwo jakość komunikacji z pacjentem za ważną dla siebie kompetencję zawodową, proponujemy to szkolenie. Łączy ono w sobie walory poznawcze z motywacyjnymi.

 

Powyższe szkolenia organizujemy w dogodnym czasie i miejscu dla uczestników.

 

BOMIS prowadzi również Ośrodek Mediacji Gospodarczych. Rekomendujemy pracodawcom i pracownikom służby zdrowia, lekarzom i pacjentom w sytuacjach spornych i konfliktowych  mediację zamiast procesu sądowego.

 

Informacje dodatkowe dostępne są  dla Państwa na stronie www.bomis.pl oraz www.trudni.eu.

 

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji  pod numerami telefonów: 61/671 29 24 lub kom.  665 484 888, a także adresem e-mail: bomis@bomis.pl.

 

Zapraszamy także na naszą stronę na Facebooku: www.facebook.com/BOMIS.Poznan.

 

Z poważaniem

Marzena Raźniewska-Półkoszek

dyrektor zarządzający

 

BOMIS  Poznań 60-792 ul. Wojskowa 6/E5

tel. 61/671 29 24 www.bomis.pl

edukacja – doradztwo – rzeczoznawcy – konsultanci biznesowi – mediatorzy

 

 

 

 

 

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabory na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, uzupełniający.

Najbliższy kurs uzupełniający będzie organizowany w terminie :   07.09.2016r.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o dostarczenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs uzupełniający musi zawierać:

 • kartę zgłoszenia,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia zaświadczenia ostatniego ukończonego kursu przetaczania krwi i jej składników.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących Przetaczania krwi i jej składników szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:

Uzupełniający:         110 zł
Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Kierownictwo Instytutu Szkoleniowego Wymiaru Sprawiedliwości pragnie poinformować, iż w ramach realizacji swoich działań statutowych, zmierzających do szeroko rozumianego propagowania zasad prawa, organizuje, skierowane do środowiska lekarskiego, szkolenie pn. „Jak bronić się przed odpowiedzialnością karną z tytułu błędów medycznych”. Przedmiotowe szkolenie organizowane jest w związku z obowiązującym od 15 kwietnia 2016 r. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości (Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury), przewidującym możliwość tworzenia odrębnych komórek organizacyjnych zajmujących się sprawami karnymi związanymi z błędami medycznymi.

Podstawowym celem szkolenia będzie zapoznanie środowiska medycznego z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa medycznego, prawa karnego procesowego i materialnego oraz metodologią pracy jednostek organów ścigania w kontekście ewentualnej obrony przed niesłusznym oskarżeniem o popełnienie deliktowego błędu medycznego.

Ze szczegółami szkolenia zapoznać się można na stronie internetowej: http://isws.edu.pl/szkolenie/obrona-przed-odpowiedzialnoscia-karna-z-tytulu-bledow-medycznych/

Prosimy o poinformowanie o przedmiotowym szkoleniu Członków Państwa Izby.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Cieśla
Wiceprezes Zarządu

Instytut Szkoleniowy Wymiaru Sprawiedliwości
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
tel./fax: +48 22 290 62 14
e-mail: sekretariat@isws.edu.pl
www.isws.edu.pl

Podmiot zarejestrowany w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000307386, REGON 141628999, NIP 5213506022.

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Warszawa, 2016-06-19

L. dz. 1479/16/FPO

Szanowni Państwo

 • Kierownicy jednostek sektora publicznego
 • Kadra kierownicza przedsiębiorstw
 • Kierownicy działów ds. zamówień publicznych
 • Księgowi
STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

prowadzi obecnie rekrutację na dwie edycje kursu e-learning pn.

Specjalista ds. zamówień publicznych – poziom zaawansowany

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 czerwca 2016 r.

Linki do stron oraz formularzy poszczególnych edycji kursu (kliknij aby przejść do strony):

Program kursu:

 1. Zamówienia publiczne – wstęp do przedmiotu.
 2. Podział zamówień publicznych na klasyczne i sektorowe. Przepisy prawa, akty wykonawcze stosowane w procedurach dotyczących zamówień publicznych, w tym wyłączenia spod działania ustawy.
 3. Tryby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Priorytet stosowania podstawowych trybów.
 4. Różnice w sposobie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych zależnie od podmiotu zamawiającego, przedmiotu zamówienia i okoliczności.
 5. Komisja przetargowa, procedury i cele, fakultatywność i obligatoryjność powołania, regulamin – istotne zapisy. Wyłączenia z postępowania powołanych członków komisji – okoliczności.
 6. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. Naczelność zasad lex specialis, tj. szczególnych, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Reguły lex generalis (ogólne) wynikające z Kodeksu cywilnego.
 7. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  • Planowanie – obowiązkowe czy nie, konsekwencje.
  • Możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego – przesłanki, procedura, konsekwencje – ryzyka wynikające z art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Przedmiot zamówienia:
   • dostawy,
   • usługi – priorytetowe i niepriorytetowe,
   • roboty budowlane – definicja roboty budowlanej i obiektu budowlanego wynikająca ze znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych (lex specialis), wykaz robót budowlanych, FIDIC – stosować czy nie?
  • Opis przedmiotu zamówienia czy określenie, z czego wynika różnica pojęć, konsekwencje.
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
  • Szacunek wartości – sumowanie zamówień publicznych – zgodne z prawem, a kiedy tego robić nie wolno – w celu ominięcia przepisów prawa. Konsekwencje.
  • Warunki udziału w postępowaniu – zasada proporcjonalności.
   • podmiotowe – jak dowieść upadłości z zapisów wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
   • przedmiotowe.
  • Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
   • zaświadczenia, oświadczenia i poświadczenia – zasadnicze różnice,
   • dowody.
  • Kryteria oceny ofert – kryterium cenowe i pozacenowe. Elementarne ryzyka.
 8. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  • Ustalanie terminów – przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy.
  • Publikowanie ogłoszeń – zmiany w rozporządzeniu.
  • Zapytania Wykonawców, wnioski o wyjaśnienia.
  • Publikowanie zmian, modyfikacji siwz, ogłoszeń o zmianach.
  • Oferty – składanie, otwarcie, badanie i ocena, wezwania do uzupełnień.
  • Wykonawcy, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy. Nacisk na wykonawstwo robót budowlanych.
  • Zasoby osób trzecich – ograniczenia, ryzyka.
  • Podatek VAT – nowelizacja ustawy Prawo o zamówień publicznych:
   • wykluczenie Wykonawców, w konsekwencji – odrzucenie oferty,
   • grupy kapitałowe.
  • Konsekwencje niespełnienia przez wykonawców warunków przedmiotowych – odrzucenie ofert wykonawców.
  • Błędy w obliczeniu ceny.
  • Omyłki – powiadamiać Wykonawcę czy nie, oczekiwać odpowiedzi od Wykonawcy czy nie?
  • Rażąco n. ceny oferty.
  • Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
   • wybór najkorzystniejszej oferty,
   • wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty,
   • unieważnienie postępowania,
   • zawiadomienie Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, teoria wysłania,
   • reakcje Wykonawców na rozstrzygnięcie postępowania – konsekwencje.
  • Umowy z Wykonawcami zamówień publicznych:
   • zapisy umowy – jej dwustronność,
   • zmiany umów – kiedy aneks, kiedy nowa umowa,
   • ryzyka a zmiany w umowach na roboty budowlane,
   • kary za zwłokę czy opóźnienie, racjonalność zapisów,
   • możliwość żądania odszkodowania,
  • Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga do sądu.
 9. Dokumentowanie postępowania. Protokoły postępowania w zależności od trybu postępowania.
  • Formatować formularz czy nie? – warunek przejrzystości i transparentności.
  • Załączniki do protokołu – co je stanowi? (obligatoryjne, fakultatywne).
 10. Nieuprawnione żądania formalności – niecelowość, nieoszczędność i nieefektywność czyli niegospodarność :
  • Załączanie do protokołu postępowania: protokołu z otwarcia ofert, list obecności , wydruków ze strony internetowej, dokumentów zamieszczonych w miejscu pub. dostępnym.
  • Załączanie alternatywnie – w celu asekuracji – oświadczenia Zamawiającego.
 11. Czynności kancelaryjne ułatwiające „dekretowanie” wydatków, a w następstwie sprawozdawczość. Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych – ich specyfika wynikająca z różnych progów wartości udzielonych zamówień – dylematy.
 12. Odpowiedzialność Zamawiającego i osób wykonujących czynności w postępowaniu – audyty i kontrole, obrona, czyn popełniony nieumyślnie, ciężar dowodzenia.
 13. Dofinansowanie ze środków unijnych. Relacje Dysponent – Beneficjent. Podstawy wydatkowania środków unijnych. Korekty.
 14. Projekt nowej ustawy implikującej przepisy dyrektyw. Za i przeciw – kontrowersje.
 15. Jednolity Dokument Zamówienia.
Koszty szkolenia są w 60% finansowane przez Fundację Państwo Obywatelskie – organizację pożytku publicznego. Opłata za szkolenie (stanowiąca 40% kosztów) wynosi netto 384 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20160617_konf