Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

VIII Spotkanie po EASD
Viamedica Z pasją ku wiedzy
VIII Spotkanie po EASD

Zapraszamy do udziału w VIII spotkaniu po EASD,
czyli po corocznym spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą
(European Association for the Study of Diabetes).SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 
Termin:
23 września 2017 roku

Miejsce:
Gdańsk, Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO


ZAREJESTRUJ SIĘ

 
Więcej informacji:
www.easd.viamedica.pl

Kontakt:
www.easd.viamedica.pl
e-mail: easd@viamedica.pl
tel.: (58) 320 94 94

ORGANIZATOR
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.,
ul. Świętokrzyska 73, 80—180 Gdańsk,
tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60
e-mail: viamedica@viamedica.pl

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k. ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk
tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60, e-mail: easd@viamedica.pl,

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita” kursie „Rehabilitacja kardiologiczna” – moduł podstawowy, który odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2017 roku w Klinice Rehabilitacji „ProLongaVita” w Szczecinie.

 

Kurs jest skierowany do pielęgniarek i fizjoterapeutów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką rehabilitacji kardiologicznej.

 

Poniżej dołączamy program kursu wraz z informacjami organizacyjnymi.

 

Zgłoszenia można przesyłać mailowo (e-mail: konferencja@prolongavita.pl), telefonicznie (tel. 570  429 400) lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.prolongavita.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

 

8 czerwca 2017 roku zapraszamy do Katowic na II edycję konferencji pt. ,,Wzmacnianie kompetencji we współpracy z lekarzem i pacjentem” poświęconej aktualnym wyzwaniom rynkowym i organizacyjnym w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych. Organizatorem wydarzenia jest czasopismo OSOZ Polska.

Zaproszeni eksperci omówią zagadnienia, których znajomość pozwoli udoskonalić warsztat pracy i pogłębić posiadane kwalifikacje w zakresie komunikacji z pacjentem, obowiązujących aspektów prawnych, nowych narzędzi cyfrowych, monitorowania zdarzeń niepożądanych.

Praca pielęgniarki i położnej wymaga płynnego koordynowania procesu leczenia, umiejętności łączenia informacji z różnych źródeł, nadzorowania terapii, współdziałania z lekarzem oraz pacjentem, kontrolowania stanu zdrowia i dodatkowo psychologicznego i emocjonalnego wspierania chorego w ramach pobytu w szpitalu lub domu. Podczas czerwcowego spotkania wspólnym mianownikiem wszystkich tych zagadnień będzie informatyzacja ochrony zdrowia.

Szybko postępująca cyfryzacja jest ogromną szansą dla pielęgniarek i położnych, ułatwiając synchronizację informacji i organizację codziennych zadań, zapewniając płynność pracy, efektywność i jej wysoką jakość. Ponadto omówione zostaną plany dotyczące ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów  oraz założenia do obowiązkowego rejestrowania i przeprowadzania analizy zdarzeń niepożądanych. Obydwie zmiany prawne będą miały spory wpływ na pracę pielęgniarek i położnych, zarówno w podstawowej jak i specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Pełne informacje oraz formularz zgłoszenia znajdują się pod linkiem: https://www.osoz.pl/konferencja/szczegoly/865

Zapraszamy na konferencję!

 

Szkolenia

Ankieta rekrutacyjna – pobierz

Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Program – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

Szkolenia
Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :   20-21.06.2017.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

  • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

  • kartę zgłoszenia
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • ksero dowodu osobistego

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących Przetaczania krwi i jej składników szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:       

Podstawowy:         190 zł


Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64

Szkolenia

Komunikat

 

Informujemy że, najbliższy kurs uzupełniający będzie organizowany w terminie: 22.06.2017.
Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie są proszone o składanie kart zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

  • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em pod nr 91-432-98-68

Zgłoszenie na kurs uzupełniający musi zawierać:

  • kartę zgłoszenia,
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopia zaświadczenia ostatniego ukończonego kursu przetaczania krwi i jej składników.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących Przetaczania krwi i jej składników szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:

Uzupełniający:         110 zł
Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Zapraszam na seminarium dotyczące wszystkich aspektów odmowy udostępnienia informacji publicznej, sądowej kontroli tego procesu, oraz możliwości zabezpieczenia się przed ewentualną odpowiedzialnością karną z tytułu skarg o nieudostępnienie informacji.

Szczególną korzyścią jest komplet wzorów pism i decyzji ,  które uczestnicy otrzymują w materiałach, a także w formie elektronicznej w formacie pozwalającym na ich edycję.

TEMAT:   ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ – kiedy możemy wydać decyzję; jak wygląda sądowa kontrola,  wzory pism.


MIEJSCE: Szczecin

DATA: 13 czerwca 2017r.

CENA: 475 zł (rabat 15 zł/os. przy zgłoszeniu 2 i więcej uczestników)

TRENER PROWADZĄCY:  dr Piotr Sitniewski – prezes i założyciel Fundacji JAWNOSC.PL, działającej na rzecz jawności życia publicznego; autor rozprawy doktorskiej z tej tematyki,  komentarza do ustawy, oraz kilkudziesięciu artykułów, a przy tym niezwykle komunikatywny i skuteczny trener, zawsze bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.  Jest on także autorem książki Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi (Wolters Kluwer 2014 r.), która stanowi syntetyczne zestawienie najczęściej pojawiających się zagadnień związanych z praktyczną stroną realizacji prawa do informacji publicznej.

Pełna informacja w załączniku niniejszej wiadomości.

Cezary Móżdżyński

Program – pobierz

CLOSE
CLOSE