Konferencje, Sympozja, Szkolenia

OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM

W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

 

Szczecin – 08.10.2016r.  (sobota godz. 09.00 – 14.00)

Silver Hotel – Rondo Hermana Hakena

Wykładowcy:

 

prof. zw. dr hab. n. med.  Ryszard Poręba

Specjalista ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr n. med. Ilona Małecka

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej UM w Poznaniu
dr n. med. Urszula Markowska

Adiunkt Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny

mgr Lena Siwonia
dyplomowana położna, certyfikowany doradca laktacyjny

Polski Bank Komórek Macierzystych

 

 

Program :

 

08.30 – 09.00             Rejestracja uczestników
09.00 – 09.50             Intymne problemy kobiet – zakażenia narządu rodnego, pęcherz nadreaktywny prof. R. Poręba

09:50 – 10.50             Opieka nad matką i noworodkiem w świetle standardów medycznych dr U. Markowska 

10.50 – 11.15             Komórki macierzyste – dostęp do medycyny XXI wieku  mgr L. Siwonia

11.15 – 11.45              Przerwa kawowa
11.45 – 12.45              Krótkoterminowe i odległe korzyści suplementowania DHA dla rozwoju dzieci ………………………….                       

12.45 – 13.45              Aktualny Program Szczepień Ochronnych  – dlaczego zmiany są konieczne dr A. Nitka

13.45 – 14.00            
Rozdanie certyfikatów, zakończenie konferencji

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
“Czas pracy pielęgniarki a odpowiedzialność zawodowa” – dnia 13.09.2016r. w godz. 14:30 – 17:45, odbędzie się  BEZPŁATNE  SZKOLENIE w sali konferencyjnej Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie ul. Kusocińskiego 16LU1. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób zatrudnionych na stanowiskach: pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych odcinkowych. Chęć  uczestnictwa w szkoleniu, proszę kierować na maila : danuta.kunecka@gmail.com  do 12.09.2016r.
Szczegóły dotyczące programu szkolenia, otrzymają osoby zgłaszające chęć uczestnictwa, drogą mailową.
Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabory na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs podstawowy będzie organizowany w dniach :   04-05.10.2016r.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • kartę zgłoszenia
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • ksero dowodu osobistego

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących Przetaczania krwi i jej składników szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:

Podstawowy:         190 zł
Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

XIX Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej

Szanowni Państwo,

w  imieniu  Fundacji  „Razem  Zmieniamy  Świat”  oraz  Toruńskich  Zakładów  Materiałów   Opatrunkowych  SA  serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  XIX Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, która w  tym roku przebiegać będzie pod przewodnim tytułem: „Rodzina, środowisko i instytucja w opiece długoterminowej”. Konferencja odbędzie się w Toruniu, w dniach 27-29 września 2016 r.

Od  lat  konferencja   skupia blisko 1000 uczestników z całej Europy – osób chcących  poszerzać  swoją  wiedzę,  dzielić się własnymi spostrzeżeniami i działać  na  rzecz  poprawy standardów opieki długoterminowej. Wszystkie te działania  mają  na  celu  podwyższenie  jakości  usług świadczonych osobom najsłabszym – starszym, niesamodzielnym, wymagającym wsparcia.

Podobnie  jak  w  poprzednich  latach  Partnerem  i  Patronem Merytorycznym Konferencji  jest  Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej oraz  europejskie  stowarzyszenie  European  Association  for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly E.D.E.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

www.tdod.pl
http://www.razemzmieniamyswiat.pl/pl_PL/content/o-konferencji

Program szczegółowy – pobierz

Ulotka – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,


Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych  i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową  – VI Bałtyckie Forum Zdrowia.

Termin: 17-18.11.2016
Miejsce: Greifswald, Niemcy


W tym roku Konferencja będzie połączona z wizytami studyjnymi w trzech niemieckich szpitalach. Szczegóły w załączonej ulotce.


W imieniu Organizatorów,

prof. dr hab. Iga Rudawska

dr Magdalena Soboń

Instytut Ekonomii

Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński

201601117_konf1 201601117_konf2

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita” Konferencję nt. „Zakażenia szpitalne w praktyce epidemiologicznej”, która odbędzie się w dniu 19 września 2016 roku
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Konferencja dedykowana jest pielęgniarkom, położnym, lekarzom rodzinnym, inspektorom sanitarnym oraz wszystkim osobom zainteresowanym powyższą tematyką.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny na naszej stronie www.prolongavita.pl), telefonicznie: 533 550 504 lub mailowo: m.paszkiewicz@prolongavita.pl.

20160919_konf1 20160919_konf2

Aktualności

20160811_akt1 20160811_akt2

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Państwowy Zakład Higieny oraz Główny Inspektorat Sanitarny

             zapraszają

pracowników sektora usług medycznych

LEKARZY, STOMATOLOGÓW, PIELĘGNIARKI, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, POŁOŻNE, oraz DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

na

BEZPŁATNE SZKOLENIA

w ramach projektu

„ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”

Biorąc udział w szkoleniu dowiecie się Państwo:

- na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych?
- co możemy zrobić, aby ochronić siebie, pacjentów oraz nasz personel przed zakażeniami krwiopochodnymi?
- jak mamy postępować, kiedy skaleczymy siebie albo pacjenta ostrymi narzędziami?
- jakie są nasze obowiązki kiedy do takiego zdarzenia dojdzie?
- jak postępować przy skaleczeniu ostrymi narzędziami?
- jak skutecznie możemy zadbać o właściwą higienę rąk i sprzętu?
- jakich środków dezynfekcyjnych powinniśmy używać?

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA

BEZPŁATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE ORAZ CERTYFIKAT!

PUNKTY MEDYCZNE ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU!

dla lekarzy, ratowników medycznych oraz diagnostów laboratoryjnych

Najbliższe spotkanie odbędzie się:

8 września 2016r. (czwartek)

w SZCZECINIE

w HOTELU NOVOTEL CENTRUM

przy ul. 3 Maja 31

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://szkoleniehcv.pzh.gov.pl/

osoba do kontaktu:
Michał Moskal
(tel. 606503904, e-mail: michal.moskal@kdkinfo.pl)

Serdecznie pozdrawiam.

Michał Moskal
e-mail: michal.moskal@kdkevents.pl
tel.: (22) 379-23-02
tel. kom.: 606 503 904

KDK Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa

www.kdkevents.pl

NIP: 5262837167, REGON: 140034252, KRS: 0000230249, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Kapitał Zakładowy: 51.000,00 PLN

 

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym zapraszają na II. edycję szkoleń, poświęconych zapobieganiu zakażeniom krwiopochodnym (HCV, HBV, HIV) w podmiotach leczniczych, które odbędą się na terenie całego kraju.

Szkolenie jest kluczowym zadaniem realizowanym w ramach Projektu 5 pt. „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)” w ramach Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”. Projekt KIK/35 jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia realizowany jest w latach 2012-2016.

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” jest pierwszym w kraju, kompleksowym przedsięwzięciem, którego realizacja w grupie pracowników zawodów medycznych ma na celu:

 • Zwiększenie skuteczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń krwiopochodnych (HCV, HBV, HIV) w Polsce, poprzez pogłębienie wiedzy personelu
  w zakresie czynników ryzyka i dróg szerzenia tych zakażeń w podmiotach medycznych.
 • Doskonalenie umiejętności personelu w zakresie prewencji zakażeń krwiopochodnych w trakcie wykonywanych procedur.
 • Zwiększenie świadomości w zakresie problemu wirusowego zapalenia wątroby typu C
  i zakażeń wirusem HCV zarówno u personelu medycznego (narażenie zawodowe na zakażenie) jak i u pacjentów (możliwość nie wykrytego zakażenia HCV).
 • Przeciwdziałanie stygmatyzacji pacjentów zakażonych wirusem HCV w trakcie leczenia i podczas wykonywania zabiegów medycznych.

Nadrzędnym celem Projektu KIK/35 jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce.

 

Realizatorami Projektu 5 pt. „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)” są Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Szkolenie odbędzie się w dniu 8 września 2016 roku w Szczecinie w Hotelu Novotel Centrum  przy ul. 3 Maja 31.

 

Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie http://szkoleniehcv.pzh.gov.pl

Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe.

Szkolenie kończy się testem, weryfikującym znajomość zagadnień, poruszanych podczas szkolenia, potwierdzonym certyfikatem.

Certyfikat zostanie przesłany na wskazany przez Uczestnika adres e-mail po zakończeniu szkolenia.

Lekarzom za odbycie szkolenia przysługuje 6 pkt. Edukacyjnych1.

Za udział w szkoleniu Uczestnicy nie ponoszą opłat.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji kształcenia.

 

Serdecznie zapraszamy!

1 Punkty nadaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny za odbycie szkolenia w wymiarze co najmniej 5h 30min.

Szkolenia

K o m u n i k a t

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

zaprasza na dofinansowany w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwiew ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15.

 

bezpłatne kursy specjalistyczne

 

 • Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych

- 05.09-05.10.2016r.- Szczecin – lista zamknięta

- 26.09-25.10.2016r. – Goleniów – lista zamknięta
– 17.10-15.11.2016r. – Szczecin

- 18.11-17.12.2016r. – Gryfice – lista zamknięta

Do wniosku należy dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej,

 

 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I

 

- 09.09-24.09.2016r. – lista zamknięta

- 16.09-01.10.2016r.

- 04.11-19.11.2016r.

 

Do wniosku należy dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem

           do części I
-  prawo wykonywania zawodu

– dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo

lub

– dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa / położnictwa

 

cz. II

 

- 21.10-06.11.2016r.

 

do części II

 • prawo wykonywania zawodu
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo

lub

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa / położnictwa

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 68.

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że 16.09.2016r. planujemy rozpoczęcie kursu specjalistycznego w dziedzinie: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”  dla pielęgniarek i dla położnych wg nowego programu po  zmianach zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24.08.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 68.

 

Czas trwania kształcenia Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych :

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 20 godzin,
 • ćwiczenia w warunkach symulowanych – 40 godzin.
 • zajęcia praktyczne – 30 godzin

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA

PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych:

 1. Rozpoznanie stanów zagrożenia zdrowotnego na podstawie monitorowania bezprzyrządowego i przyrządowego.
 2. Planowanie i realizacja interwencji w stanach zagrożenia zdrowotnego.
 3. Wykonanie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
 4. Wykonanie defibrylacji elektrycznej z użyciem defibrylatora manualnego.
 5. Podawanie leków i płynów infuzyjnych w stanach zagrożenia zdrowotnego.
 6. Udrożnienie przyrządowe dróg oddechowych przy użyciu:
 • rurki ustno-gardłowej;
 • rurki nosowo-gardłowej;
 • worka samorozprężalnego z maską twarzową;
 • maski krtaniowej (Laryngeal Mask Airway –LMA);
 • rurki krtaniowej (Laryngeal Tube –LT);
 • innego przyrządu do udrożnienia dróg oddechowych.