Aktualności

2016_pielr_kom

Regulamin – pobierz

Harmonogram – pobierz

Karta zgłoszenia uczestnika – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20161216_konf

Szkolenia

20161123_szkol

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Oświadczenie – pobierz

Szkolenia

Komunikat

 

Informujemy że, najbliższy kurs uzupełniający będzie organizowany w terminie:  14.12.2016r. Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie są proszone o składanie kart zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em pod nr 91-432-98-68

Zgłoszenie na kurs uzupełniający musi zawierać:

 • kartę zgłoszenia,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia zaświadczenia ostatniego ukończonego kursu przetaczania krwi i jej składników.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących Przetaczania krwi i jej składników szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:

Uzupełniający:         110 zł
Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabory na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :   20-21.12.2016r.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • kartę zgłoszenia
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • ksero dowodu osobistego

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących Przetaczania krwi i jej składników szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:       

Podstawowy:         190 zł


Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Zapraszamy do udziału w Konferencji Standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii
Zapraszamy do bezpłatnego udziału w Konferencji Standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii która się odbędzie 2 grudnia 2016 roku w hotelu Mercure w Gdańsku.
W programie m.in.:
 • Schizofrenia
 • Depresja nawracająca
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Zaburzenia lękowe
Wśród wykładowców:
 • prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
 • prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
 • prof. dr hab. n. med. Jan Jaracz
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
Zgłoszenia i kontakt:
Zapraszamy do rejestracji: www.standardypsychiatria.viamedica.pl

Zarejestruj się


Więcej informacji: standardypsychiatria2016@viamedica.pl, tel.: 58 320 94 94

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 94, faks: 58 320 94 60, e-mail: mailto:sok@viamedica.pl, www.viamedica.pl

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20161117_akt

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na  kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie  „Pielęgniarstwa rodzinnego” dla pielęgniarek.  Planowany termin rozpoczęcia: 09.12.2016r. Wszystkie osoby zainteresowane kształceniem, zapraszamy do składania zgłoszeń.

     Kształcenie będzie prowadzone zgodnie z nowym  programem kształcenia po  zmianach  zatwierdzonych przez. Ministra Zdrowia, obowiązującego od 24.08.2015r.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)
 • zaświadczenie potwierdzające półroczny staż pracy

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w siedzibie SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres: szkolenia@sipip.szczecin.pl  lub  fax-em na nr  91- 432 98 68.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 150 godzin
 • zajęcia praktyczne – 175 godzin.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK:

 1. Wnioskowanie o objęcie opieką społeczną.
 2. Doradzanie w sprawach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej.
 3. Wizyty patronażowe u dzieci powyżej 6. tygodnia życia w środowisku zamieszkania.
 4. Profilaktyczna opieka nad dziećmi do 5. roku życia.
 5. Prowadzenie profilaktyki gruźlicy.
 6. Gromadzenie informacji o stanie zdrowia świadczeniobiorcy i członków jego rodziny z wykorzystaniem metod gromadzenia danych.
 7. Wizyta w domu świadczeniobiorcy u chorych leżących, niepełnosprawnych.
 8. Ocena potrzeb zdrowotnych i zakresu ich realizacji.
 9. Uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów pacjenta.
 10. Inicjowanie współpracy z grupami wsparcia.
 11. Realizacja zadań wynikających z procesu pielęgnowania świadczeniobiorcy w różnym stanie zdrowia, w tym przebywającego w domu w stanie terminalnym.
 12. Prowadzenie profilaktyki powikłań wynikających z unieruchomienia pacjenta.
 13. Udzielanie wsparcia w radzeniu sobie w życiu z chorobą i niepełnosprawnością.
 14. Organizowanie pomocy w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego i świadczeń socjalnych.
 15. Przygotowanie środowiska rodzinnego do sprawowania opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
 16. Udzielanie pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia.
Aktualności

CENTRUM AKTYWIZACJI I JĘZYKA MIGOWEGO

ZAPRASZA NA:

 

KURSY JĘZYKA MIGOWEGO

W 90% dofinansowane przez PFRON

Oferujemy:

60h dydaktycznych szkolenia / 70zł od osoby

dla osób które złożą wniosek o dofinansowanie w 2016 roku

na szkolenia planowane w roku 2017

i otrzymają dofinansowanie z PFRON 630zł

Terminy szkoleń ustalane są z organizatorem przed podpisaniem umowy

o dofinansowanie.

Istnieje możliwość odbycia szkoleń w ciągu roku szkolnego oraz w wakacje.

Zajęcia są prowadzone zarówno w tygodniu jak i w weekendy,

w godzinach pracy lub poza godzinami pracy.

Więcej informacji udziela organizator szkolenia:

Joanna Hryniuk

tłumacz biegły i wykładowca języka migowego

tel:  795949299, email: asiah@post.pl

(preferowany kontakt mailowy)

Wniosek – pobierz

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Szanowni Państwo,

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii udostępniła pulę darmowych zaproszeń na zbliżającą się XI Ogólnopolską Konferencję „Insulinoterapia – dokąd zmierzamy”.

 

Termin: 9 grudnia (piątek) 2016r.
Miejsce: Aula w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki, ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie

 

Podczas konferencji liczni wystawcy będą rozdawać materiały oraz gadżety promocyjne uczestnikom, a po zakończeniu organizatorzy zapraszają na lunch.

 

Zainteresowane osoby prosimy o rejestrację przez formularz rejestracyjny na stronie internetowej z dopiskiem w uwagach „Zaproszenie PFED”.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Termin bezpłatnej rejestracji mija 28 listopada 2016r.

 

Program – pobierz
Rejestracja na wydarzenie – link

Serdecznie zapraszamy!

Uniwersytet Zdrowia

UNIWERSYTET ZDROWIA  – Dranel Sp.J., ul. Pelikanów 47/49, 02-843 W-wa, tel. 22 894 41 94

 

CLOSE
CLOSE