Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Edukacja i Medycyna zaprasza na seminarium:
Opieka nad Matką i Dzieckiem w praktyce pielęgniarskiej i położnej
Szczecin 13.12.2014r. (sobota godz. 9.00 – 12.15)
Więcej informacji w linku poniżej
Aktualności

W dniu 31 października 2014r. na mitingu w Tallinie odbyło się głosowanie zarządu EORNA i 100% zagłosowało za przyjęciem OSI, a tym samym Polski, do EORNA.
Wprowadziliśmy nasze pielęgniarstwo operacyjne do Europy. Jesteśmy bardzo dumni z tego i cieszymy się, że będziemy reprezentować Polskę i pielęgniarstwo operacyjne na forum Europy.
Na stronie EORNA http://www.eorna.eu/ jest już polska flaga.
W związku z członkostwem w EORNA, w dniu 15 lutego będziemy obchodzić Europejski Dzień Pielęgniarki Operacyjnej wprowadzony przez tą organizację w całej Europie.

Aktualności

KONSULTANT KRAJOWY

w  Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego – Beata Ostrzycka

Miejsce pracy: SP ZOZ MSW  z Warmińsko –Mazurskim Centrum  Onkologii

10-228 Olsztyn,  Al. Wojska Polskiego 37, Tel. 89 539 8078, kom 663 370 200, bostrzycka@wp.pl

Olsztyn , 18 listopad  2014 rok                                                                  KKPR- 24/ 11 /2014

Pani

Maria Matusiak

Przewodnicząca Rady  Szczecińskiej

Izby Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W odpowiedzi na pismo znak: SIPP/VIII-14/2246/14 przedstawiam opinię w sprawie Benzetacilu. Opinia na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Import równoległy leków do Polski jest możliwy w Polsce od 1 maja 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Wspólnot Europejskich. Postanowienia Traktatu akcesyjnego są obowiązującym prawem w Polsce, a orzeczenia Trybunału są wiążące dla interpretacji prawa przez polskie sądy. Szczegółowe regulacje w zakresie importu równoległego zawiera ustawa Prawo farmaceutyczne.

Przed wprowadzeniem do obrotu w Polsce, produkty z importu równoległego są przepakowane do opakowania oznakowanego w języku polskim, do którego dołączana jest polskojęzyczna ulotka. Proces przepakowania nie ma wpływu na właściwości terapeutyczne i bezpieczeństwo stosowania leku. Jest to proces, który nie ingeruje w opakowanie wewnętrzne leku. Pozostaje ono w nienaruszonej postaci, tzn. takiej, w jakiej zostało dopuszczone do obrotu w kraju źródłowym.

Podmiot uprawniony do importu równoległego może wprowadzić produkt importowany równolegle do obrotu pod nazwą stosowaną na terytorium Polski, stosowaną w państwie, z którego produkt leczniczy jest sprowadzony, albo powszechnie stosowaną lub naukową opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu uprawnionego do importu równoległego.

Importer równoległy, chcąc przepakować produkt leczniczy, musi spełnić następujące wymagania:

 • przepakowanie nie wpłynie niekorzystnie na oryginalny stan produktu
 • nowe opakowanie zawiera informację o tym, kto wyprodukował i przepakował produkt
 • wygląd przepakowanego produktu nie szkodzi renomie znaku towarowego ani jego właściciela
 • właściciel znaku towarowego został uprzednio powiadomiony o zamiarze wprowadzenia przepakowanego produktu do obrotu

Przepisy wymagają, aby ulotka informacyjna dla pacjenta w produkcie pochodzącym z importu równoległego zawierała dokładnie takie same informacje, jak ulotka dołączona do produktu wprowadzonego na rynek bezpośrednio przez jego producenta. Obowiązek uaktualniania ulotek informacyjnych zgodnie ze zmianami w referencyjnych drukach informacyjnych spoczywa na importerze równoległym.

Zarówno na opakowaniu zewnętrznym, jak i na ulotce przepakowanego leku znajduje się informacja następującej treści „Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku”. Dodatkowo ulotka zawiera tłumaczenie użytych na opakowaniu wewnętrznym nazw obcojęzycznych.

Preparat z importu docelowego o nazwie BENZETACIL zgodnie z powyższym powinien zawierać ulotkę informacyjną oraz charakterystykę produktu leczniczego również w języku polskim. Wszystkie preparaty zgodnie z obowiązującymi przepisami podawane pacjentom w Polsce muszą zawierać informacje w języku polskim, tak aby zachować wszelkie standardy bezpieczeństwa.

 

Z poważaniem

KONSULTANT  KRAJOWY

w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego

Beata Ostrzycka

Aktualności

20141124_akt

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs specjalistyczny w dziedzinie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek oraz „Szczepienia ochronne noworodka” dla położnych.

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 23.01.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń Izby: osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl bądź fax-em na nr 91/432 98 64.


CZAS KSZTAŁCENIA DLA PIELĘGNIAREK

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (Nr 03/08) wynosi 80 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne -35 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 45 godzin.

CZAS KSZTAŁCENIA DLA POŁOŻNYCH

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne noworodków (Nr 04/08) wynosi 40 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 25 godzin
 • zajęcia praktyczne – 15 godzin
Aktualności

20141118_akt1 20141118_akt2 20141118_akt3 20141118_akt4 20141118_akt5

Bez kategorii
Szanowni Państwo,
w związku ze zgłaszanymi trudnościami przy zakładaniu kont w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i obsługą tegoż rejestru jak również trudnościami przy realizacji podpisu elektronicznego, Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenie praktyczne w powyższej tematyce.
Miejsce szkolenia: siedziba Izby
Terminy szkoleń:
1) 26.11.2014r. w godz. 14.00 – 16.00
2) 28.11.2014r. w godz. 10.00 – 12.00
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w sekretariacie Izby pod nr tel. 91/4329861 do 25.11.2014r.
Liczba miejsc ograniczona!
Marzena Słowińska
Dział PWZ i Rejestru
Bez kategorii
Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs specjalistyczny w dziedzinie „Endoskopii” dla pielęgniarek.  

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 06.02.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  Izby:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

CZAS TRWANIA KURSU DLA PIELĘGNIAREK

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Endoskopia  wynosi 184 godziny dydaktycznych,  w tym:

 • zajęcia teoretyczne     –   93 godziny
 • zajęcia praktyczne      –   91 godzin.

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs specjalistyczny w dziedzinie Leczenia ran” dla pielęgniarek oraz „Leczenia ran” dla położnych

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 27.02.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  Izby:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.
CZAS TRWANIA KURSU DLA PIELĘGNIAREK

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Leczenie ran dla  pielęgniarek (Nr 11/07) wynosi 225 godzin dydaktycznych1, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 85 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 140 godzin.

 

CZAS TRWANIA KURSU DLA POŁOŻNYCH

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu

specjalistycznego Leczenie ran (Nr 12/07) wynosi 115 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 45 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 70 godzin.

 

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.