Aktualności

UWAGA !!!

KASA IZBY NIECZYNNA DO ODWOŁANIA.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs specjalistyczny w dziedzinie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek oraz „Szczepienia ochronne noworodka” dla położnych.

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 23.01.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń Izby: osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl bądź fax-em na nr 91/432 98 64.


CZAS KSZTAŁCENIA DLA PIELĘGNIAREK

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (Nr 03/08) wynosi 80 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne -35 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 45 godzin.

CZAS KSZTAŁCENIA DLA POŁOŻNYCH

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne noworodków (Nr 04/08) wynosi 40 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 25 godzin
 • zajęcia praktyczne – 15 godzin
Aktualności

20141118_akt1 20141118_akt2 20141118_akt3 20141118_akt4 20141118_akt5

Bez kategorii
Szanowni Państwo,
w związku ze zgłaszanymi trudnościami przy zakładaniu kont w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i obsługą tegoż rejestru jak również trudnościami przy realizacji podpisu elektronicznego, Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenie praktyczne w powyższej tematyce.
Miejsce szkolenia: siedziba Izby
Terminy szkoleń:
1) 26.11.2014r. w godz. 14.00 – 16.00
2) 28.11.2014r. w godz. 10.00 – 12.00
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w sekretariacie Izby pod nr tel. 91/4329861 do 25.11.2014r.
Liczba miejsc ograniczona!
Marzena Słowińska
Dział PWZ i Rejestru
Bez kategorii
Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs specjalistyczny w dziedzinie „Endoskopii” dla pielęgniarek.  

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 06.02.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  Izby:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

CZAS TRWANIA KURSU DLA PIELĘGNIAREK

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Endoskopia  wynosi 184 godziny dydaktycznych,  w tym:

 • zajęcia teoretyczne     –   93 godziny
 • zajęcia praktyczne      –   91 godzin.

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs specjalistyczny w dziedzinie Leczenia ran” dla pielęgniarek oraz „Leczenia ran” dla położnych

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 27.02.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  Izby:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.
CZAS TRWANIA KURSU DLA PIELĘGNIAREK

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Leczenie ran dla  pielęgniarek (Nr 11/07) wynosi 225 godzin dydaktycznych1, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 85 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 140 godzin.

 

CZAS TRWANIA KURSU DLA POŁOŻNYCH

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu

specjalistycznego Leczenie ran (Nr 12/07) wynosi 115 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 45 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 70 godzin.

 

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

KONFERENCJA

Przemoc seksualna wobec dzieci

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Dla kogo:

Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką a w szczególności: rodzice, studenci, młodzież licealna, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, osoby pracujące z dziećmi, terapeuci, fizjoterapeuci, rehabilitanci.

Rozpoczęcie :

Data:             11-12 grudnia 2014 r. godz. 9.00-17.00

Miejsce:

Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, Centrum Konferencyjne     

Budynek A, Sala Recepcyjna.

Zgłoszenia przyjmujemy faksem na nr 22 781-24-31, pocztą, e-mailem.

Koszt konferencji jednej osoby – 290 zł + vat

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje:

 • 11 godzin zajęć dydaktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (notes, długopis itp.),
 • kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
 • zaświadczenie o ukończeniu konferencji.

 

Harmonogram

Godzina Wykłady
11 grudnia 2014r.
godz. 9.00-10.30 Dr n.med. Wiesław Czernikiewicz
Sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci
godz. 10.35-12.05 Dr Katarzyna Bojarska
Diagnoza przy podejrzeniu o wykorzystanie seksualne dziecka
godz. 12.10-13.40 Dorota WernerInterwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
godz. 13.45-15.15 Dr Katarzyna Bojarska Jak ustrzec dziecko przed pedofilem
godz. 15.20-16.50 Dr Izabela Fornalik„Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Aspekty praktyczne.”
12 grudnia 2014r.
godz. 9.00-10.00 Prof. dr hab. Maria Beisert Wykorzystywanie seksualne dziecka:
istota zjawiska, objawy, skutki
godz. 10.05-11.35 prof. zw. dr hab. Zbigniew Izdebski
Agresja seksualna wśród młodocianych sprawców przestępstw
godz. 11.45-12.45 dr n. med. Michał Lew-Starowicz
Osoba dorosła wykorzystana seksualnie w dzieciństwie
godz. 12.55-13.55 Mgr Filip Szumski
Wykorzystanie seksualne dzieci w Internecie-zagrożenia , przeciwdziałanie
godz. 14.00-15.00 Mrg Anna RoszykKonstrukcja edukacyjnych programów profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci

Soyer Dom Szkoleń

ul. Różana 2, 05-270 Marki

tel./fax. (22) 781-11-65

e-mail: biuro@soyer.edu.pl

www.soyer.edu.pl

Szkolenia

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie informuje, że prowadzi nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kurs realizowany będzie

w okresie od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

Rekrutacja:

Uczestnikiem Kursu może być pielęgniarka/pielęgniarz, która/y:

 1. a) w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, 1027, z późn. zm.) jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

– ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód

u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

 1. b) jest zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) i realizuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 2. c) posiada prawo wykonywania zawodu;

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia:

 1. a) wniosku o dopuszczenie do Kursu
 2. b) kserokopii prawa wykonywania zawodu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 3. c) dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej:
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu
 • lub oświadczenie uczestnika Kursu o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową; (do pobrania ze strony internetowej),

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

mgr Maria Matusiak

 

Zaświadczenie – pobierz

Szkolenia

WYNIKI EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO

na kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo ratunkowe” organizowanym w pakiecie dla pielęgniarek i pielęgniarzy w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

z dnia 29.10.2014r.

 Lp.  NR STOLIKA  Liczba punktów
1. 11 44 pkt.
2. 15 42 pkt.
3. 28 42 pkt.
4. 54 42 pkt.
5. 42 41 pkt.
6. 32 40 pkt.
7. 4 40 pkt.
8. 13 39 pkt.
9. 36 39 pkt.
10. 3 39 pkt.
11. 41 39 pkt.
12. 12 38 pkt.
13. 6 38 pkt.
14. 25 38 pkt.
15. 48 37 pkt.
16. 27 37 pkt.
17. 24 37 pkt.
18. 51 37 pkt.
19. 29 36 pkt.
20. 46 36 pkt.
21. 35 36 pkt.
22. 18 36 pkt.
23. 26 36  pkt.
24. 8 36 pkt.
25. 55 35 pkt.
26. 9 35 pkt.
27. 21 35 pkt.
28. 14 35 pkt.
29. 16 34 pkt.
30. 17 34 pkt.
31. 44 33 pkt.
32. 7 33 pkt.
33. 30 33 pkt.
34. 47 33 pkt.
35. 40 32  pkt.
36. 39 31 pkt.
37. 34 31 pkt.
38. 23 31 pkt.
39. 45 29 pkt.
40. 33 29 pkt.
41. 52 28 pkt.

Na kurs zakwalifikowało się 35 osób, które uzyskały wynik w przedziale od 32- 44 punktów.

Pierwsze zajęcia odbędą się 03.11.2014r. o godz. 14.30 w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.