Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Komunikat nr 1

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Komisja ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Komisja ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Komisja ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania

zapraszają pielęgniarki pracujące  w podstawowej opiece  medycznej

do udziału w krajowej konferencji

„ Problemy epidemiologiczne w pediatrii”

która odbędzie się w dniach 10-11.10.2016

 

 

Miejsce konferencji Hotel Dal Gdańsk ul. Czarny Dwór 4 , miejsce sprzyjające pracy i wypoczynkowi nad Polskim morzem. Noclegi rezerwowane indywidualnie hasło „konferencja pediatryczna” w atrakcyjnych, wynegocjowanych cenach (pokój  jednoosobowy 160 zł ze śniadaniem, pokój dwuosobowy 180 zł ze śniadaniem).

 

Koszt konferencji-100 złotych

Obejmuje: uczestnictwo w wykładach, wyżywienie (obiad pierwszego dnia, przerwy kawowe pierwszego i drugiego dnia).

Przewodniczące Komisji                                                                                                            Przewodnicząca OIPiP

Małgorzata Oklińska                                                                                                                   mgr Anna Wonaszek

Krystyna Paszko

Jolanta Zając

Komunikat 2

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

    Komisja ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Komisja ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Komisja ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania

zapraszają  na krajową konferencję

„Problemy epidemiologiczne w pediatrii”

która odbędzie się w dniach 10-11.10.2016 roku

w Hotelu Dal Gdańsk ul. Czarny Dwór 4.

 

W dniu 10.10.2016 r planujemy rozpoczęcie od godz.09.00 , a zakończenie 11.10.2016 r o godz. 13.00.

Tematem konferencji będzie między innymi :

-postępowanie po narażeniu zawodowym na czynnik biologiczny

-monitorowanie zakażeń i jego znaczenie dla redukcji zakażeń w oddziale pediatrycznym

-znaczenie higieny rąk w profilaktyce zakażeń

-epidemiologia chorób wątroby u dzieci wczoraj i dziś

-transplantacja wątroby u dzieci

-znaczenie badań mikrobiologicznych dla procesu terapeutycznego w pediatrii

-postępowanie w ognisku epidemicznym  oraz znaczenie izolacji na oddziale pediatrycznym

-kluczowy pierwszy rok życia-szczepienia ochronne przypadki kliniczne

-aspekty prawne

Zaproszeni prelegenci :

-prof. Irena Jankowska

-prof. Anna Liberek

-dr Paweł Grzesiowski

-dr Aneta Górska-Kot

-dr Marek Lorenc

-dr n. med. o zdrowiu Krystyna Paszko

– dr Ewa Michnowska

 

Druk karty zgłoszenia uczestnictwa do pobrania ze strony OIPiP w Gdańsku i prosimy o przesłanie na adres OIPi P w Gdańsku fax; 58 322 33 12, lub skan e-mail: biuro@oipip.gda.pl  do dnia 31.08.2016r  .

Opłatę  uczestnictwa w  wysokości 100 złotych należy dokonać  na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 80-147

Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17A

nr konta: 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

z dopiskiem: Imię i nazwisko, konferencja pediatryczna 10-11.10.2016r.

Zgłoszenia wystąpień prosimy przesłać do dnia 30.06.2016r.

Szczegółowy program będzie umieszczony na stronie OIPiP w Gdańsku we wrześniu 2016r.  po otrzymaniu od prelegentów zgłoszeń wystąpień.

Rezerwacja noclegów na hasło „konferencja pediatryczna” bezpośrednio w Hotelu Dal tel. 58 511 23 /08,  www.hoteldal.pl  .

 

Przewodniczące komisji:

Małgorzata Oklińska

Krystyna Paszko

Jolanta Zając

 

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że 08.04.2016r. planujemy rozpoczęcie   kursu specjalistycznego w dziedzinie: „Szczepień ochronnych ” dla pielęgniarek i „Szczepień ochronnych” dla położnych
Wg nowego programu po  zmianach zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24.08.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego Szczepień ochronnych dla pielęgniarek w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 80 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,

zajęcia praktyczne – 45 godzin.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK

 1. Wykonanie szczepień ochronnych w ramach kalendarza szczepień i na zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych z tym zaświadczeń.
 1. Wykonanie i odczytanie próby tuberkulinowej.
 2. Rozpoznanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich wystąpienia.
 1. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych oraz dokonywanie analizy wykonalności szczepień ochronnych.
 1. Edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie szczepień ochronnych.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego Szczepień ochronnych dla położnych w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi
52 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 25 godzin,

zajęcia praktyczne – 27 godzin.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA POŁOŻNYCH

 1. Wykonywanie szczepień ochronnych u noworodków w ramach kalendarza szczepień.
 2. Wykonywanie szczepień ochronnych przeciw HPV zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 3. Rozpoznawanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich wystąpienia.
 1. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień oraz dokonywanie analizy wykonalności szczepień ochronnych u noworodków.
 1. Edukowanie rodziców/opiekunów w zakresie szczepień ochronnych u noworodków.
 2. Edukowanie w zakresie szczepień ochronnych przeciw HPV.
Szkolenia

 Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że 26.02.2016r. planujemy rozpoczęcie   kursu specjalistycznego w dziedzinie: Wykonania  i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych
Wg nowego programu po  zmianach zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24.08.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 38 godzin;

zajęcia praktyczne – 70 godzin.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISYTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

 1. Wykonanie zapisu EKG w spoczynku u osoby dorosłej.
 2. Ocena jakości zapisu EKG.
 3. Identyfikowanie prawidłowego elektrokardiogramu u dorosłych według kryteriów rozpoznawczych.
 1. Różnicowanie podstawowych zaburzeń w zapisie EKG (zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe).
 1. Założenie aparatu do całodobowego zapisu EKG – Holtera.
 2. Przygotowanie pacjenta do wykonania testu wysiłkowego.
 3. Pomiar ciśnienia i tętna podczas testu wysiłkowego.
 4. Ocena zapisu EKG na monitorze.
Szkolenia

20160203_akt1

20160203_akt2

20160204_akt1

Szkolenia

 

 Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że 27.02.2016r. planujemy rozpoczęcie  kursu dokształcającego w dziedzinie Pielęgnacja portów donaczyniowych i innych dojść dożylnych” dla pielęgniarek i położnych.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu dokształcającego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

CZAS TRWANIA: łączny 15 godzin;

 • zajęcia teoretyczne – 8 h
 • ćwiczenia na fantomie – 3 h
 • zajęcia praktyczne – 4 h

 

Zajęcia teoretyczne odbędą się 27.02.2016r.  Zajęcia ćwiczeniowe  w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy. Koszt kursu wynosi 120 zł .

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

 

Szkolenia

 

 Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na  kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie  „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii” dla położnych.

     Zgodnie z nowym  programem kształcenia po  zmianach  zatwierdzonych przez. Ministra Zdrowia, obowiązującego od 24.08.2015r.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)
 • zaświadczenie potwierdzające półroczny staż pracy
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu specjalistycznego w dziedzinie Resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarek i położnych (kopia)
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu specjalistycznego w dziedzinie Wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiografii dla pielęgniarek i położnych (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 377 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 160 godzin

zajęcia praktyczne – 217 godzin.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII

 1. Przygotowanie do znieczulenia ogólnego, przewodowego (leków, sprzętu i aparatury).
 2. Przygotowanie pacjentki do znieczulenia ogólnego, przewodowego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa (identyfikacja pacjentki, kontrola ułożenia na stole operacyjnym i do znieczulenia, założenie i pielęgnowanie dostępu naczyniowego oraz podłączenie aparatury monitorującej).
 3. Udział w znieczuleniu (asystowanie przy indukcji znieczulenia, kondukcji i podczas budzenia pacjentki).
 4. Pomiar ciśnienia w balonie uszczelniającym rurkę inkubacyjną/tracheotomijną.
 5. Opieka nad pacjentką w sali wzbudzeń (ocena stanu świadomości, stanu ogólnego, obserwacja w kierunku powikłań, wykonywanie zleceń lekarskich, dokumentowanie CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  str. 50wykonanych czynności). Przygotowanie pacjentki do przekazania na oddział, delegowanie zadań celem zapewnienia pacjentce dalszej opieki – zalecenia pooperacyjne).
 6. Ocena poziomu natężenia bólu, przygotowanie i podawanie leków przeciwbólowych różnymi drogami.
 7. Udział w znieczuleniu przewodowym (asystowanie przy znieczuleniu, ocena wysokości znieczulenia przewodowego, obserwacja i zapobieganie powikłaniom).
 8. Ocena stanu pacjentki w zakresie wydolności poszczególnych układów.
 9. Pobieranie materiału i ocena wyników badań laboratoryjnych.
 10. Udział w procedurach inwazyjnych i uczestnictwo w procesie leczenia.
 11. Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCZ) metodą hydrostatyczną i w sposób inwazyjny oraz pomiar ciśnienia tętniczego w sposób bezpośredni (metoda krwawa).
 12. Prowadzenie żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
 13. Ocena podstawowych parametrów życiowych i badań laboratoryjnych.
 14. Rozpoznawanie powikłań i zapobieganie im w stanach zagrożenia życia.
 15. Planowanie i realizowanie działań w stanach zagrożenia życia na podstawie stanu ogólnego i położniczego.
 16. Zaintubowanie pacjentki w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta.
 17. Przygotowanie, asystowanie, monitorowanie i zapobieganie powikłaniom podczas analgezji zewnątrzoponowej porodu.
 18. Udział w krótkich znieczuleniach dożylnych bez intubacji dotchawiczej, monitorowanie stanu ogólnego.
 19. Dokumentowanie wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

 

Szkolenia

K o m u n i k a t

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że 04 marca  2016r.  planujemy rozpoczęcie odpłatnego kursu specjalistycznego w dziedzinie: „ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT„ dla pielęgniarek i położnych po zmianach z 16.11.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

do części I

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)
 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo (kopia)

lub

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa / położnictwa (kopia)

 

do części II

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo (kopia)

lub

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa / położnictwa(kopia)

 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

Czas trwania kształcenia części I

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 65 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 45 godzin

zajęcia praktyczne – 20 godzin.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art.15aust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435,z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
 1. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
 1. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.
 2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
 1. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
 2. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

 

Czas trwania kształcenia części II

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 44 godziny dydaktyczne, w tym:

zajęcia teoretyczne – 30 godzin,

zajęcia praktyczne – 14 godzin.

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia
 1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
 1. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Witam Serdecznie,

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematyką konferencji „Choroby Zakaźne”, 8 kwietnia 2016r., odbędzie się jej II edycja.

 

W imieniu Pani Prof. dr hab. Beaty Karakiewicz, zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji o drugiej edycji wydarzenia na Państwa stronie internetowej.

Program wydarzenia dostępny jest tutaj: http://prolongavita.pl/services/konferencja-szkoleniowa-n-choroby-zakazne-n-26-02-2016-r

jak również w załączniku.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Jolanta Kamola

Koordynator Centrum Edukacji

 

Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Prolongavita”

Al. Wojska Polskiego 78/17

70- 482 Szczecin

Tel. 533 335 774

Nip: 85 226 104 34

 

Program konferencji – pobierz

Aktualności
Składka za miesiąc styczeń 2016 bez zmian – 41,39 zł. Od lutego 2016 roku składka członkowska dla osób prowadzących działalność wynosi 32,10 zł. Pozostałe osoby płacą składki zgodnie z tekstem jednolitym Uchwał nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału – czytaj
Aktualności