Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że rozpoczynamy na kurs specjalistyczny w dziedzinie „Endoskopii” dla pielęgniarek.

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 06.02.2015r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń Izby: osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl bądź fax-em na nr 91/432 98 64.


CZAS TRWANIA KURSU DLA PIELĘGNIAREK

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Endoskopia wynosi 184 godziny dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne 93 godziny
 • zajęcia praktyczne 91 godzin.
Praca

Obecnie proponujemy pracę na kontrakt na stanowisko:
– pielęgniarki w poradni ortopedycznej i gabinecie zabiegowym przy poradni, w pełnym wymiarze pracy, tj 8 godzin dziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
– pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, w pełnym wymiarze godzinowym, dni robocze od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie.

Osoby chętne proszone są o przesłanie CV bezpośrednio na wskazane poniżej dane.
Będę wdzięczna za współpracę i przekazanie informacji szerszemu gronu pielęgniarek.

z poważaniem

Aleksandra Kasperska
Pielęgniarka Koordynująca
Porta Medyk Sp. z o.o.
tel. 509 698 410

Szkolenia
Praca

Informujemy, że w SPSK nr 1 PUM w Szczecinie prowadzony jest nabór kandydatów na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza. Zakres obowiązków obejmuje świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz jednostek:

Kliniki Ortopedii i Traumatologii;

Kliniki Hematologii;

Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych;

Kliniki Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych;

Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej.

Warunki zatrudnienia – umowa o pracę lub umowa cywilno – prawna. Zachęcam do składnia podań wraz z CV w kancelarii Szpitala lub u Naczelnej Pielęgniarki przy ul .Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie .

Przyjmujemy również zgłoszenia na adres e-mail m.grodzinska@spsk1.szn.pl

Mariola Grodzińska

Szkolenia

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie informuje, że prowadzi nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Rozpoczęcie projektu planowane jest na 27.02.2015r.

 

Liczba godzin dydaktycznych w ramach kursu wynosi 40 godzin, w tym:

 • 18 godzin wykładów
 • 18 godzin warsztatowo- seminaryjnych w podgrupach 15-osobowych
 • 4 godziny ćwiczeń w podgrupach 5-osobowych

 

Rekrutacja:

 1. Uczestnikiem Kursu może być pielęgniarka/pielęgniarz, która/y:
 2. a) w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, 1027, z późn. zm.) jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

– ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

 

– odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

 1. b) jest zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) i realizuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 2. c) posiada prawo wykonywania zawodu;

 

 1. Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia:
 2. a) wniosku o dopuszczenie do Kursu
 3. b) kserokopii prawa wykonywania zawodu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 4. c) dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej:
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu – pobierz
 • lub oświadczenie uczestnika Kursu o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową; (do pobrania ze strony internetowej)

 

 

WAŻNE: W zależności od ilości zgłoszeń istnieje możliwość realizacji kursu na terenie miasta KOSZALIN

 

 

Przewodnicząca Rady

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

mgr Maria Matusiak

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Szczegóły pod adresem: http://prolongavita.pl/?page_id=726
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20150206_konf120150206_konf220150206_konf3

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa ŚUM w Katowicach,

Polskie Towarzystw Pielęgniarskiego Koło Terenowe w Częstochowie

serdecznie zaprasza na

XIX Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

„Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień”

która odbędzie się w dniach

22-24 stycznia 2015 w Częstochowie na Jasnej Górze.

Poruszana tematyka dotyczyć będzie: aspektów medycznych, bólu i innych objawów towarzyszących chorobie, aspektów socjalnych, bioetycznych, psychologicznych i duchowych chorych i ich rodzin, dziecka w rodzinie z chorobą, form pomocy i wsparcia oraz komunikacji interpersonalnej.

 

Podczas konferencji wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej w Polsce i na świecie.

Wśród wykładowców mamy zaszczyt gościć m. in.:

-prof. dr n. md. Jadwiga Jośko – Ochojska Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

-dr hab. n. med. Wojciech Leppert Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

-dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan  Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Uniwersytet Medyczny w Gdańsku ,

-dr n. med. Marcin Janecki Kierownik Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

-dr n. med. Jadwiga Pyszkowska Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Paliatywnej, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej , Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

-dr Beta Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia,

-dr n. med. Agata Panas Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku,

-dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

 

Miejsce konferencji:

Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31 Częstochowa

 

REJESTRACJA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE

http://www.hospicjum-konferencja.pl/2015/

Telefon do Biura Organizatora+48 666 281 777, +48 500 333 969

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Hospicjum „Światło” oraz Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre zapraszają na Jubileuszową XV Ogólnopolską Konferencję Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2015″, XIII Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii oraz Wystawę sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i ratowniczego
termin: 15-16.05.2015r.
miejsce: Hotel Filmar w Toruniu ul. Grudziądzka 45
więcej informacji na stronie www.expo-andre.pl
Aktualności

20141215_akt1

20141215_akt2

20141215_akt3