Aktualności

zyczenia2014

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa ŚUM w Katowicach,

Polskie Towarzystw Pielęgniarskiego Koło Terenowe w Częstochowie

serdecznie zaprasza na

XIX Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

„Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień”

która odbędzie się w dniach

22-24 stycznia 2015 w Częstochowie na Jasnej Górze.

Poruszana tematyka dotyczyć będzie: aspektów medycznych, bólu i innych objawów towarzyszących chorobie, aspektów socjalnych, bioetycznych, psychologicznych i duchowych chorych i ich rodzin, dziecka w rodzinie z chorobą, form pomocy i wsparcia oraz komunikacji interpersonalnej.

 

Podczas konferencji wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej w Polsce i na świecie.

Wśród wykładowców mamy zaszczyt gościć m. in.:

-prof. dr n. md. Jadwiga Jośko – Ochojska Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

-dr hab. n. med. Wojciech Leppert Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

-dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan  Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Uniwersytet Medyczny w Gdańsku ,

-dr n. med. Marcin Janecki Kierownik Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

-dr n. med. Jadwiga Pyszkowska Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Paliatywnej, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej , Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

-dr Beta Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia,

-dr n. med. Agata Panas Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku,

-dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

 

Miejsce konferencji:

Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31 Częstochowa

 

REJESTRACJA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE

http://www.hospicjum-konferencja.pl/2015/

Telefon do Biura Organizatora+48 666 281 777, +48 500 333 969

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Hospicjum „Światło” oraz Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre zapraszają na Jubileuszową XV Ogólnopolską Konferencję Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2015″, XIII Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii oraz Wystawę sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i ratowniczego
termin: 15-16.05.2015r.
miejsce: Hotel Filmar w Toruniu ul. Grudziądzka 45
więcej informacji na stronie www.expo-andre.pl
Aktualności

20141215_akt1

20141215_akt2

20141215_akt3

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
II Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni  / 2nd International  Conference of the Higher School’s Pulse / 7-8 maja 2015, Opole
Konferencja skierowana jest do studentów, naukowców, wydawców, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami publikowania naukowego i wydawania czasopism naukowych. Więcej informacji pod linkiem - http://www.2mkpu.wsm.opole.pl/1276/ii-miedzynarodowa-konferencja-pulsu-uczelni-international-conference of-the-higher-schools-pulse.html
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20150129_konf1 20150129_konf2

Kwestionariusz – pobierz

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs specjalistyczny w dziedzinie WYKONANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO” dla pielęgniarek.

 

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

  • kartę zgłoszenia
  • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  Izby:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.
CZAS KSZTAŁCENIA :

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego wynosi 76 godzin dydaktycznych,
w tym:

  • zajęcia teoretyczne       –   26 godzin,
  • zajęcia praktyczne        –   50 godzin.

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs specjalistyczny w dziedzinie PIELĘGNOWANIE W CHOROBACH NARZĄDU WZROKU” dla pielęgniarek.

 

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

  • kartę zgłoszenia
  • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  Izby:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.
CZAS KSZTAŁCENIA :

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Pielęgnowanie w chorobach narządu wzroku wynosi 169 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne       –   78 godzin,
  • zajęcia praktyczne        –   91 godzin.

 

Aktualności
Szanowni Państwo,
w związku ze zgłaszanymi trudnościami przy zakładaniu kont w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i obsługą tegoż rejestru jak również trudnościami przy realizacji podpisu elektronicznego, Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych po raz trzeci zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenie praktyczne w powyższej tematyce.
Miejsce szkolenia: siedziba Izby
Terminy szkoleń:
Do ustalenia po zebraniu grupy chętnych
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w sekretariacie Izby pod nr tel. 91/4329861.
Marzena Słowińska
Dział PWZ i Rejestru
Aktualności

W dniu 31 października 2014r. na mitingu w Tallinie odbyło się głosowanie zarządu EORNA i 100% zagłosowało za przyjęciem OSI, a tym samym Polski, do EORNA.
Wprowadziliśmy nasze pielęgniarstwo operacyjne do Europy. Jesteśmy bardzo dumni z tego i cieszymy się, że będziemy reprezentować Polskę i pielęgniarstwo operacyjne na forum Europy.
Na stronie EORNA http://www.eorna.eu/ jest już polska flaga.
W związku z członkostwem w EORNA, w dniu 15 lutego będziemy obchodzić Europejski Dzień Pielęgniarki Operacyjnej wprowadzony przez tą organizację w całej Europie.