Aktualności

 

NRPiP wybory samorządowe link
Informacje ogólne o wyborach czytaj
Kalendarium czytaj
Uchwała powołująca Komisję Wyborczą z regulaminem wyborczym czytaj
Uchwała określające rejony wyborcze i klucz wyborczy czytaj
Algorytm wyborczy czytaj
Weryfikacja prawa wyborczego czytaj
Rejony wyborcze czytaj
Rejony i listy wyborcze (do weryfikacji przez pielęgniarki i położne) czytaj
Terminy wyborów w rejonach wyborczych czytaj
Druk zaświadczenia do potwierdzenia biernego prawa wyborczego pobierz

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

26 listopada 2019 r. w Warszawie (Hotel Airport Okęcie, Warszawa ul. 17 stycznia 24) odbędzie się I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”, którego organizatorem jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Wykładowcy – znani eksperci w dziedzinie profilaktyki chorób zakaźnych, omówią tak istotne zagadnienia, jak:

 1. Działania Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zwiększenia wyszczepialności w Polsce, sytuacja w innych krajach UE.
 2. Postawa wobec szczepień – co na to psychologia?
 3. Podstawy prawne realizacji szczepień ochronnych (w tym odmowa, zdarzenia niepożądane)
 4. Fakty i mity na temat szczepień ochronnych
 5. Edukacja rodziców przez położne w zakresie szczepień w okresie oczekiwania na dziecko, pobytu na oddziale oraz w trakcie wizyt patronażowych
 6. Źródła wiedzy na temat szczepień ochronnych
 7. Szczepienia zalecane, czyli mniej ważne?
 8. Choroby, które wracają
 9. Badanie kwalifikacyjne, odraczanie, NOP

 

Rejestracja w formie elektronicznej, szczegóły na stronie nipip.pl/kongrespoz/

 

Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 50 zł.

Zapewniamy całodzienne wyżywienie oraz materiały kongresowe.

 

Pozdrawiam
Paweł Jędrysiak
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

tel. 22 327 61 81 | admin@nipip.pl

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa
tel. 22 327 61 61 | www.nipip.pl

Fax 22 327 61 60 | nipip@nipip.pl

_____________________________________________________________________________________________________________
Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami zawiera poufną korespondencję. Jeżeli odbiorca tej wiadomości nie jest jej adresatem, informujemy, że otrzymali ją Państwo omyłkowo oraz że jej rozpowszechnianie lub kopiowanie jest zabronione. W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy oraz o usunięcie otrzymanej wiadomości oraz ewentualnych załączników.
Numer REGON 010001339, numer NIP 526-10-32-094

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pory 78 lok. 10 02-757 Warszawa, NIP: 526-10-32-094 REGON: 010001339, tel. 22 327 61 61 („NIPiP”).

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane przez NIPiP w celu obsługi korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jeśli nie są już przetwarzane na innej podstawie.

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez NIPiP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na zasadach i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej NIPiP w zakładce „RODO”.

 

Aktualności

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

W imieniu Zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” serdecznie zapraszam do udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej opiece długoterminowej.

 

Konferencja „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE – DZISIAJ I JUTRO”, którą organizujemy w dniach 26-27 listopada 2019 roku w hotelu Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94), ma zapoczątkować publiczną debatę o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.

Chcemy, aby obejmowała rekomendacje kierunków zmian w tym sektorze w oparciu o raport przygotowywany na zlecenie Koalicji przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Konferencja ma mieć charakter cykliczny, ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, i możliwości państwa polskiego z drugiej.

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji na stronie: www.niesamodzielnym.pl (banner po prawej stronie).

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Przed dokonaniem rejestracji prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Program konferencji – pobierz

 

Kontakt z organizatorem logistycznym konferencji:

Karolina Ciepiela, tel. 22 279 49 02, k.ciepiela@ocinfo.pl

Milena Bękarska, tel. 22 279 49 04, m.bekarska@ocinfo.pl

 

Serdecznie zapraszam

dr Elżbieta Szwałkiewicz

Prezes Zarządu Koalicji

 

———————————————————
KOALICJA NA POMOC NIESAMODZIELNYM
Związek Stowarzyszeń zarejestrowany w KRS pod numerem: 0000659917

Biuro Koalicji:
ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa
tel.: +48 22 279 49 02

www.niesamodzielnym.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

NOWE INFORMACJE

 • Aktualizacja programu
 • Termin składania wniosków o refundację mija

OSTATECZNIE 28.10.2019r

 

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych

Zaprasza do udziału
w  Konferencji szkoleniowej:
„UKŁAD ODPORNOŚCIOWY – STRAŻNIK CZY AGRESOR?

Tematyka: Choroby autoimmunologiczne tarczycy, skóry, tkanki łącznej, przewodu pokarmowego oraz choroby autoimmunologiczne u dzieci.

                     Termin:  15-17 listopada 2019r.

               Miejsce:  Hotel „Aurora” Międzyzdroje, ul. Bohaterów Warszawy 17.

Koszt:    850 zł

Zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować drogą elektroniczną na adres

mk-szkolenia@sipip.szczecin.pl lub tel. 91/4329864

UWAGA! Karta zgłoszeniowa nie obliguje Izby do refundacji.

Aby ja otrzymać należy złożyć wniosek o refundację.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w konferencji,
refundacja nie zostaje cofnięta.

              Informacje dotyczące godziny wyjazdu w kolejnym komunikacie

 

Program konferencji – pobierz

Wniosek o refundacje – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Aktualności
Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Na uczestników FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ 2019 w programie przygotowano sesje:

 • Problemy opieki paliatywnej
 • Wybrane aspekty farmakoterapii objawów somatycznych w medycynie paliatywnej
 • Współpraca interdyscyplinarna – Medycyna Paliatywna i Onkologia
 • Jubileuszowa z okazji X czasopisma Medycyna Paliatywna
 • Wybrane problemy pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • Potrzeby duchowe osób umierających i ich rodzin wyznań innych niż chrześcijańskie
 • Wybrane aspekty farmakoterapii bólu w medycynie paliatywnej
 • Sprawozdania z prac Grupy Roboczych PTMP
PROGRAM

Spotkanie pod naukowym kierownictwem dr n. med. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz oraz dr. n. med. Tomasza Dzierżanowskiego odbędzie się 22-23 listopada w Warszawie.

Zachęcamy do rejestracji!

REJESTRACJA
Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl
Bądź z nami w kontakcie:

    

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na:

 

II Ogólnopolska Konferencja RODO w Medycynie

18 listopada 2019 r. Warszawa

 

OPIS SZKOLENIA:

 • „Prawa pacjenta a prawo administratora” – Jarosław Feliński, praktyk, wykładowca wyższych uczelni. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA], Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce
 • „Rejestr czynności przetwarzania w praktyce” – Kamila Kulczyk, radca prawny z dwudziestoletnią praktyką zawodową. Praktyk, trener. Wieloletni doradca szerokiego kręgu podmiotów medycznych takich jak: szpital, hospicjum, gabinet lekarski, przychodnia
 • „Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej w kontekście przepisów RODO” – dr n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie
 • „RODO Sender, jako profesjonalne narzędzie do bezpiecznego udostępniania dokumentacji medycznej w zaszyfrowanej postaci, zabezpieczonej indywidualnym hasłem przekazywanym odrębnym kanałem do odbiorcy”. Zagadnienia natury prawnej przedstawi: mgr Dominik Spałek, ekspert i zarazem członek zespołu Proste to RODO, posiadający 12 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie zagadnień prawnych z dziedziny m.in. ochrony danych osobowych. Zagadnienia natury informatycznej zaprezentuje: mgr inż. Michał Kubik, oraz Kamil Kubik specjaliści w dziedzinie informatyzacji podmiotów medycznych. Wieloletni praktycy w zakresie realizacji wdrożeń systemów informatycznych w służbie zdrowia oraz kompleksowej obsłudze IT podmiotów medycznych
 • „Praktyczne aspekty bezpieczeństwa danych medycznych w rejestracji oraz gabinecie lekarskim” – RODO-MED.PL, Radosław Dziedzic. Inspektor Ochrony Danych w placówkach medycznych. Certyfikowany auditor wewnętrzny QMS i ISMS. Praktyk od 12 lat związany z placówkami medycznymi – m.in. z wdrażaniem i projektowaniem oprogramowania dla służby zdrowia
 • „Szacowanie ryzyka i ocena skutków” – Józef Waniek, Inspektor Ochrony Danych. Wieloletni Dyrektor zarządzający państwowymi i publicznymi jednostkami ochrony zdrowia z dużym doświadczeniem i stażem zawodowym. Jednostka przez Niego zarządzana pozytywnie przeszła kontrolę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Legitymuje się posiadaniem Międzynarodowego Certyfikatu Audytora Wiodącego Normy ISO – 27001:2005 wydanego przez TUW Nord Group – Polska oraz certyfikatu z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych
 • „Ochrona danych osobowych pacjenta” – Zuzanna Rohn, Pełnomocnik Dyrektora ds. Wdrożenia EDM i Obsługi Pacjenta, Kierownik Ambulatorium ds. organizacyjno-administracyjnych
 • „Obsługa pacjenta w świetle RODO” – Dorota Uliasz, doradza osobom zarządzającym podmiotami leczniczymi w opracowywaniu i wdrażaniu procedur podnoszących jakość obsługi pacjenta; prowadzi szkolenia dla: lekarzy, pielęgniarek, pracowników rejestracji oraz całych zespołów placówek medycznych

 

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, Al. Solidarności 12

CENA SZKOLENIA: 190 zł/os.

ZAPEWNIAMY: udział, przerwy kawowe, poczęstunek

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.pce.com.pl

 

Pozdrawiam,
Anna Osińska

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że 23.11.2019r. planujemy rozpoczęcie odpłatnego kursu dokształcającego w dziedzinie „Pielęgnacja portów donaczyniowych i innych dojść dożylnych” dla pielęgniarek
i położnych.  

Każda pielęgniarka , która będzie chciała wziąć  udział w  szkoleniu podyplomowym musi złożyć  swoje zgłoszenie poprzez system SMK.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę. Zajęcia praktyczne i ćwiczeniowe w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu za wrażeniem zgody będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z  ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. , poz.1991 z późn. zm.)

Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:

 1. Założenie konta w systemie SMK,
 2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

 

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że rozpoczynamy  bezpłatny kurs specjalistyczny „Leczenie ran ” dla położnych  w ramach projektu: finansowany środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek i położnych nr RPZP.08.06.00-32-K064/18.

Zajęcia rozpoczną się 29.11.2019r.

Cel kształcenia:

 • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego  w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 115 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne  –  45 godzin,
zajęcia praktyczne  –  70 godzin.

W kursie mogą wziąć udział osoby , które :

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 5. zamieszkują obszar miast średnich pracujące, uczące  się lub zamieszkujących (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą.
 6. załączenie zaświadczeni a w systemie SMK potwierdzające aktualne zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność.
 7. aktualne prawo wykonywania zawodu

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia