Konferencje, Sympozja, Szkolenia

I Zachodniopomorskie Repetytorium z Diabetologii

dla Pielęgniarek i Położnych ,

06.03.2018 r. Sala Owalna

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ,

Ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin

 

                         W trosce o poprawę jakości opieki nad pacjentem z cukrzycą, Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego zapraszają: Pielęgniarki i Położne, które w swojej pracy na co dzień mają kontakt z osobami chorymi na cukrzycę, starają się im zapewnić pełność i ciągłość postępowania terapeutycznego oraz te, które chciałby  uzyskać wiedzę na temat opieki skoordynowanej oraz nowoczesnych narzędzi  do monitorowania glikemii.

                     Gościem Honorowym będzie Pani Profesor Lilianna Majkowska,  Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diabetologii.

 

   Udział w Repetytorium jest bezpłatny.

                                       

 

Program spotkania:

 

10.30  – 10.45   Powitanie gości, kawa , herbata na dobry początek,

 

10.45 – 11.30 – Udar mózgu u pacjenta z cukrzycą – Prof. L. Majkowska,

 

11.30 – 12.00 – System ciągłego monitorowania  glikemii – Dariusz Prawucki, Roche Diabetes Care ,    

 

12.00 – 12.30 –  Przerwa  na poczęstunek,

 

12.30 –  13.15  – Pacjent z cukrzycą na oddziale kardiologicznym – Dr R. Kaliszczak , Klinika Kardiologii PUM ,

 

13.15 –  14.00  zakończenie spotkania , rozdanie certyfikatów.

 

Zgłoszenia kierować należy drogą e-mailową itrzepialowska.edu@gmail.com do 26.02.2018r.

                           

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w pobycie rozszerzonym z wycieczką na Węgry podczas

 

II EDYCJI II Ogólnopolskiego Szkolenia Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących

20 – 24 maja, Krynica Zdrój, Hotel Prezydent, Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3

 

W programie wycieczki: Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach (wody termalne o temperaturze 28°C -35°C). Przejazd w okolice Tokaju, degustacja oryginalnego węgierskiego wina z możliwością zakupu.

 

Poniżej załączam również zarys tematyczny szkolenia:

 

 1. „Roszczeniowy pacjent a ochrona prawna pielęgniarki i położnej. Odpowiedzialność personelu POZ i opieki zamkniętej”
 2. „Osoby niezdolne do samodzielnego wyrażania zgody – jak uzyskać zgodę na leczenie i upoważnienie do przekazywania informacji (np. dzieci, osoby z demencją, pacjent psychiatryczny)”
 3. Dokumentacja medyczna oraz standardy akredytacyjne w POZ i szpitalach:
 4. Aspekty prawne
 5. „Granice formalnej konieczności w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w szpitalu. Opinia praktyka medycznego na temat wpisów koniecznych i zbędnych, formularzy wymaganych i zalecanych, podpisów i autoryzacji, zleceń, protokółów, zgód będących podstawą dla podejmowania działań i interwencji medycznych”
 6. Ochrona danych osobowych i elektroniczna dokumentacja pacjenta
 7. Zarządzanie personelem
 8. Normy pracy, czas pracy, układanie grafików przy zachowaniu norm, zwolnienia
 9. Komunikacja jako podstawowy element zarządzanie zespołem
 10. Motywowanie i ocenianie pracownika
 11. Aktualne zagadnienia dotyczące środowiska pielęgniarskiego

 

Prowadzący szkolenie:

 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • Andrzej Peńsko, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog
 • Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • dr n. med. Sylwia Marczewska, wizytator Ośrodka Akredytacji CMJ w Krakowie
 • Beata Mazurek-Kucharska, doktor psychologii, Kierownik Zakładu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

 

Więcej informacji na temat naszych wykładowców a także samego wydarzenia odnajdą Państwo na  stronie internetowej www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia” i „konferencje” lub po kliknięciu tutaj.

 

Pozdrawiam i zapraszam serdecznie,

Anna Osińska

Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

 

w imieniu organizatorów i własnym zapraszam Państwa do wzięcia udziału w konferencji  „Tajemnica Medyczna  Praktyczne Dylematy Ochrony Danych Pacjentów „.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 5 marca 2018 roku w Sali Konferencyjnej Hotelu Marriott w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 65/79.

 

Koszt Konferencji wynosi 200,00 zł. Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto NIPiP 12191010482262017304610002 z dopiskiem  szkolenie RODO .

 

Potwierdzenie uczestnictwa i opłatę należy dokonać do dnia 15 lutego 2018 roku , potwierdzenie udziału proszę przesłać na adres e-mail a.korda@nipip.pl

 

Program Konferencji – pobierz

 

Aktualności

Warszawa dnia 31 stycznia 2018r.

Szanowni Państwo,

 

W związku z podjęciem współpracy NRPiP ze  Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie przeprowadzenia badania którego celem jest określenie faktycznego stosowania regulacji prawnych dotyczących wypisywania przez pielęgniarki i położne recept w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja leczenia) oraz prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa Izby informacji o możliwości wypełniania ankiety.

 

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CN4BDedz60SDkabTxcvJHD17zdyNsQlCs0YJaZDFB_JURFRPUTRTVlg5OENORkVIWlZJTTJHSjRXVi4u

Po zakończeniu badania przekażemy  wyniki ankiety do Państwa wiadomości.

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezes NRPiP

(-)Zofia Małas

 

Pozdrawiam
Paweł Jędrysiak
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

tel. 22 327 61 81 | admin@nipip.pl

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa
tel. 22 327 61 61 | www.nipip.pl

Fax 22 327 61 60 | nipip@nipip.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

“Zatrudnianie pielęgniarek i położnych w 2018 roku z uwzględnieniem zmian”.

 Szkolenie poprowadzi Pan Piotr Ciborski

TERMINY SZKOLENIA

HOTEL POD JEDLAMI***

WISŁA – ul. Beskidzka 17

TERMIN: 14-16.03.2018 r.

CENA: 1090 zł netto/os.

lub

HOTEL OLYMP 3***

KOŁOBRZEG – ul. Kasprowicza 15

TERMIN: 21-23.03.2018 r.

CENA: 1090 zł netto/os.

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych (m.in. dla wszystkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej).

DLA IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ INNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH FINANSUJĄCYCH SZKOLENIE, UDZIELAMY 10% RABATU.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM CENA SZKOLENIA WYNOSI 981 ZŁ NETTO/OS.

 

Szczegóły programu zawarte w załączniku

 

Od 9 lat Akademia Rozwoju Budżetu wraz z Panem Piotrem Ciborskim realizuje szkolenia z zakresu prawa pracy, przeznaczone tylko dla podmiotów leczniczych. Szkolenia organizowane są w formie warsztatowej, wzbogaconej o liczne przykłady. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz stałej współpracy z zakładami opieki zdrowotnej, każde warsztaty jest w pełni dostosowane do specyfiki jednostek służby zdrowia.

Zapraszamy obecnie Państwa na 3-dniowe szkolenie, którego celem jest omówienie w praktyce realiów stosowania przepisów prawa pracy w podmiotach leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu planowania i rozliczania czasu pracy pielęgniarek i położnych, zaktualizowane o najnowsze przypadki. Prowadzący przygotuje liczne wskazówki, które zoptymalizują działania podmiotu leczniczego w zakresie zatrudniania pielęgniarek i położnych. Przybliżone zostaną planowane nowelizacje przepisów mających wpływ na politykę zatrudnienia pracowników medycznych. Prowadzący podejmie również dyskusję na temat doświadczeń po stosowaniu przepisów Kodeksu pracy, które weszły w życie w 2016 i 2017 roku.

Oświadczenie – pobierz

Formularz – pobierz

Program – pobierz

 

Z poważaniem

Lidia Borycka

Akademia Rozwoju Budżetu

tel 46 833 42 36

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na  II edycję bezpłatnego kursu specjalistyczny „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe” dla pielęgniarek w ramach projektu: „Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.07.00-32-K030/16.

Zajęcia rozpoczną się 26.01.2018r.

Cel kształcenia:

 • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Czas kształcenia

Liczba godzin przeznaczona na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie

z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 165 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 75 godzin,

zajęcia praktyczne – 90 godzin.

 

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:

 1. Założenie konta w systemie SMK,
 2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Aktualności

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne „Stany naglące w neonatologii”

Szanowni Państwo,

Katedra Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim  Sympozjum Neonatologicznym z cyklu „Stany naglące w neonatologii” nt. „Praktyczna neonatologia”, które odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2018 r. w Hotelu Novotel w Poznaniu.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: www.noworodek.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. Tomasz Szczapa
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencja NEONATUS 2018

 

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej NEONATUS 2018, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2018r. w Hotelu Andersia w Poznaniu. Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie internetowej: www.neonatus.org
NEONATUS to cykl konferencji poświęcony klinicznie użytecznej tematyce opieki nad noworodkiem adresowany do neonatologów, pediatrów, anestezjologów i chirurgów dziecięcych z mocnym akcentem na promocje postępowań klinicznych wspartych jednoznacznymi dowodami medycznymi. Spotkania mają stałe sesje tematyczne: Edukacja podyplomowa, Nowości, Leczenie/diagnostyka: skuteczne vs. nieskuteczne, Wieloośrodkowe badania kliniczne, Doniesienia własne, Warsztaty praktyczne.

Do zobaczenia w Poznaniu,
Dr hab. Jan Mazela
Prof. Janusz Gadzinowski

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencja PRO INFANTIS 2018

Zauważalny jest coraz wyraźniej brak neonatologów w Polsce. Skutkiem takiej sytuacji jest coraz częstsza aktywność pediatrów w oddziałach neonatologicznych poziomu pierwszego i drugiego opieki referencyjnej. Dlatego zapraszamy pediatrów, neonatologów oraz pielęgniarki i położne do wysłuchania ciekawych wykładów oraz dyskusji dotyczących opieki i leczenia noworodków oraz niemowląt podczas drugiej edycji Konferencji PRO INFANTIS 2018 w dniach 7-8 czerwca 2018r. w Hotelu Aurora w Międzyzdrojach.

 

Ramowy program:
SESJA I – Choroby metaboliczne: diagnostyka chorób metabolicznych, hiperglikemia, hiperamonemie (Ł. Kałużny, B. Czeszyńska)

SESJA II – Żywienie: alergie pokarmowe, leczenie żywieniowe dziecka, zalecenia żywieniowe, tłuszcze (A. Horvath, P. Juszczak, D. Gruszfeld)

SESJA III – Więcej niż żywienie: prebiotyki i probiotyki, mleko z banku mleka kobiecego, HMO, funkcjonowanie banków mleka (A. Bartnicka, B. Królak-Olejnik, J. Mazela, A. Wesołowska)

SESJA IV – Zakażenia: ZUM, gorączka, PCT, CMV, choroby odzwierzęce, RSV (T. Jarmoliński, P. Kwinta, A. Piotrowski, J. Kazubska, W. Służewski, A. Kornacka)

SESJA V – Szczepienia: kalendarz PSO, wyszczepialność, odwrót od szczepień (T. Jackowska, A. Pająk)

SESJA VI – Przypadki kliniczne

SESJA VII – Choroby układu oddechowego od urodzenia po liceum: cytrynian kofeiny, wsparcie oddechu, przewlekła choroba płuc, aerozoloterapia, fitoterapia, mukowiscydoza (K. Kornacka, A. Pogorzelski, G. Matusiak, H. Krauss)

SESJA VIII – OUN: krwawienia dokomorowe, ocena rozwoju, badanie neurologiczne (E. Helwich, A. Montgomery, A. Jopek) 

SESJA IX – Diagnostyka obrazowa: KT płuc, USG płuc, zakrzepica, NEC i USG (K. Jończyk, K. Mielnik, R. Bokiniec)

SESJA X – Zaburzenia hematologiczne: trombofilia, niedokrwistość, nadpłytkowość, zaburzenia homeostazy (A. Kurylak, T. Urasiński, K. Dylewska, P. Korbal)

Warsztaty praktyczne: Bankowanie mleka, Nowe metody nieinwazyjnego monitorowania na OIOM

Szczegółowe informacje oraz rejestracja uczestników: www.proinfantis.pl

 

Do zobaczenia w Międzyzdrojach!

 

Z poważaniem,

dr hab. Jan Mazela
Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

 

 

CLOSE
CLOSE