Aktualności
Decyzją Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zjazdy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych zostają przesunięte.
W związku z powyższym XI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy SIPiP zaplanowany na 21 marca br. NIE ODBĘDZIE SIĘ.
O nowym terminie Delegaci zostaną powiadomieni w stosownym czasie.

Wybory samorządowe na VIII Kadencję

21 marca 2020 r. – XI Okręgowy Zjazd 

Sprawozdawczo-Wyborczy SIPiP

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

z dniem 30 stycznia br. zakończyliśmy Wybory w 28 Rejonach Wyborczych. Wybrano 183 Delegatów.

Wszystkim Delegatom gratulujemy kredytu zaufania jakim obdarzyło Was środowisko pielęgniarek i położnych.

Życzymy trafnych i przemyślanych wyborów podczas Okręgowego Zjazdu.

Informujemy, iż XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych odbędzie się
21 marca 2020r. w Hotelu Radisson Blu przy pl. Rodła 10 w Szczecinie.

Wybrani Delegaci otrzymają pełną informację listownie.

 

Wybrani Delegaci 8 kadencji pobierz
Wybrani Pełnomocni Przedstawiciele SIPiP na 8 Kadencję pobierz
Uchwała powołująca Komisję Wyborczą z regulaminem wyborczym czytaj
Uchwała określające rejony wyborcze i klucz wyborczy czytaj

 

Aktualności

Szkolenia

Komunikat

 

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, prowadzimy nabór  na  pełnopłatny  kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek

Termin rozpoczęcia 08.05.2020r.

 

Czas trwania kształcenia

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 80 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,

zajęcia praktyczne – 45 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu
w podziale na grupy

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

W kursie mogą wziąć udział osoby , które :

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 5. Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu

 

Po zakończonym kursie można ubiegać się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem kształcenia.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP pod nr 914329864
lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl

 

 

 

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, prowadzimy nabór  na  pełnopłatny  kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla położnych

Termin rozpoczęcia 08.05.2020r.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 52 godziny dydaktyczne: zajęcia teoretyczne –27 godzin, zajęcia praktyczne –25 godzin

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu
w podziale na grupy

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

W kursie mogą wziąć udział osoby , które :

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 5. Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu

 

Po zakończonym kursie można ubiegać się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem kształcenia.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP pod nr 914329864
lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl

 

 

 

 

 

 

Szkolenia

KOMUNIKAT

 Informujemy że, najbliższe kursy z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych będą organizowane w następujących terminach:

 

UZUPEŁNIAJĄCY: 21.04.2020r – pozostały cztery wolne miejsca

Kolejny planowany termin to 28.04.2020r

 

PODSTAWOWY:

Planowany termin to 14-15.04.2020r

 

W przypadku małej ilości osób chętnych na dany termin, wnioski będą przesuwane na kolejny.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie są proszone o składanie wniosków o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego.

Wnioski należy dostarczyć do siedziby SIPiP.

Można to zrobić osobiście lub przesłać za pomocą poczty tradycyjnej, mailem bądź fax-em pod

nr 91-432-98-68

Wniosek dostępny jest również pod linkiem:  https://sipip.szczecin.pl/karta-zgloszenia/

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu,

Do kursu uzupełniającego, oprócz wniosku i kserokopii PWZ należy dodatkowo dołączyć ksero ostatniego ukończonego kursu przetaczania krwi.

Koszt kursu uzupełniającego: 120,00 zł

Koszt kursu podstawowego: 200,00 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 16.05.2017r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

Ponadto informujemy, że w 2020r, w każdym miesiącu będą realizowane kursy podstawowe, oraz uzupełniające w zakresie przetaczania krwi i jej składników. Osoby zgłaszające się na szkolenie uzupełniające są proszone, aby na wnioskach dodawały zapis kiedy kończyły poprzedni kurs.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64
mk-szkolenia@sipip.szczecin.pl

Dodane 27.02.202

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że rozpoczynamy  bezpłatny kurs dokształcający „Komunikacja z pacjentem w pielęgniarstwie i położnictwie” dla pielęgniarek i położnych  w ramach projektu: finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek i położnych  nr RPZP.08.06.00-32-K064/18.

Zajęcia rozpoczną się 13.03.2020 r.

Cel kształcenia:

 • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

 

W kursie mogą wziąć udział osoby , które :

 1. założyły konto w systemie SMK,
 2. złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs,
 5. zamieszkują obszar miast średnich pracujące, uczące  się lub zamieszkujących (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą,
 6. załączą w systemie SMK zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność,
 7. aktualne prawo wykonywania zawodu,
 8. regularne opłacanie składek członkowskich .

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie pełnopłatnego    kursu  kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii ” dla położnych.

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 15.05.2020r.  

Do  kursu kwalifikacyjnego może przystąpić położna, która :

1.posiada prawo wykonywania zawodu,
2.legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie ( które należy załączyć w systemie SMK przy składaniu wniosku na kurs)
3..Założyła konto w systemie SMK,
4.Złożyła wniosek o modyfikację uprawnień,
5.Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs
6.posiada zaświadczenie o ukończeniu: (lub uczestnik ukończy niżej wymienione kursy do zakończenia szkolenia)
a) kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pięlęgniarek i położnych
b) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
– posiadają dyplom ratownika medycznego lub
-zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

Wszystkie informacje o zakwalifikowaniu na kurs należy sprawdzać w systemie SMK Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

Czas trwania kształcenia

teoretyczne – 160 godzin
zajęcia praktyczne – 217 godzin.

Wszyscy uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw  nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW.
Po zakończonym kursie można ubiegać się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem kształcenia
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP pod nr 914329864 lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl

Aktualności

Informacja dla praktyk pielęgniarek i położnych z województwa zachodniopomorskiego

 

Realizując zadania na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje sprawozdania o symbolu MZ.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2103 z późn. zm.) ‑ dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia. Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nieidentyfikowalność danych jednostkowych.

Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe prowadzące działalność leczniczą wyłącznie
w zakładzie leczniczym.

 

Szczegóły dotyczące rodzajów sprawozdań, które dana praktyka powinna wypełnić oraz terminów przekazania przedstawia poniższa tabela.

 

Rodzaj

sprawozdania

Terminy Praktyki zobowiązane do realizacji obowiązków sprawozdawczych
MZ-11 do 31.03.2020 r. Formularze MZ-11 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych, mające kontrakty NFZ na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3 oraz na długoterminową opiekę domową.
MZ-88 do 13.03.2020 r. Formularze MZ-88 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych.
MZ-89 do 13.03.2020 r. Formularze MZ-89 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki, prowadzone przez specjalistów, dla których praktyka jest głównym miejscem pracy.

 

 

Na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dostępne są:

 • formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/

 • program do elektronicznego przesyłania danych ‑ System Statystyki w Ochronie Zdrowia:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/

Do przekazania danych w formie elektronicznej w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika. W celu założenia konta należy przejść przez proces rejestracji, który jest uruchamiany przez wybranie linku Zarejestruj znajdującego się na stronie logowania do SSOZ.

Po przekazaniu sprawozdań w formie elektronicznej nie należy przesyłać wersji papierowej.

 

 

 

Wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań należy kierować do pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie:

 

Rodzaj formularza Imię i nazwisko Telefon kontaktowy Adres e-mail
MZ-11 Sylwia Furman

Jacek Cisek

Jakub Świątek

12 36 10 112

12 33 49 852

12 33 49 850

S.Furman@stat.gov.pl

J.Cisek@stat.gov.pl

J.Swiatek@stat.gov.pl

MZ-88

MZ-89

Małgorzata Banach

Jolanta Joniec

Genowefa Krawczyk

Sławomir Wojcieszczak

12 65 63 155  w. 22

12 65 63 155 w. 17

12 65 63 155  w. 15

12 65 63 155  w. 13

M.Banach@stat.gov.pl

J.Joniec@stat.gov.pl

G.Krawczyk@stat.gov.pl

S.Wojcieszczak@stat.gov.pl

 

Adres do korespondencji:

Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków.

Obowiązek statystyczny realizowany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/rodo/.

 

 

 

 

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Szanowni Państwo,

w imieniu zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do Gdańska na wyjątkowe wydarzenie. W dniach od 3 do 5 września 2020 roku organizujemy VI Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Spotkanie będzie miejscem wymiany doświadczeń dla tych wszystkich, dla których ważne jest leczenie ran w Polsce. Do stolicy pomorza przyjdzie wielu uznanych specjalistów zajmujących się leczeniem ran, z Polski i ze świata.

Tym razem chcemy zaproponować Państwu zupełnie nową formułę. Chcemy odejść od tradycyjnych wykładów na rzecz spotkań interaktywnych, warsztatów i wspólnej wymiany doświadczeń wszystkich, którzy zajmują się tym niezwykle trudnym tematem, jakim jest leczenie ran.

Jeszcze raz bardzo zapraszam wszystich Państwa do Gdańska. Razem twórzmy nową jakość dla chorych z ranami w Polsce!

Dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
INFORMACJE O OPŁATACH
REJESTRACJA
Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl

    

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Znamy już tematykę, która będzie prezentowana podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego 2020. Uczestnicy tegorocznego wydarzenia omówią zagadnienia:

 • Pielęgniarstwo w chirurgii, angiologii i opiece wieloaspektowej – co nowego?
 • Opieka nad chorym w chirurgii – najnowsze doniesienia
 • Udział pielęgniarki zabiegowej w zespole terapeutycznym
 • Nowości w pielęgniarstwie operacyjnym
 • Zakażenia w chirurgii – jak ich uniknąć?
 • Kompresjoterapia w chirurgii i w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni
 • Rany przewlekłe – diagnostyka i leczenie jako problem interdyscyplinarny
 • Zespół stopy cukrzycowej – postępowanie interdyscyplinarne

Zachęcamy do zgłaszania prac dotyczących najnowszych wyników badań naukowych o tematyce ogólnochirurgicznej, chirurgii naczyniowej/angiologicznej, związanych z opieką pielęgniarską nad pacjentem chirurgicznym i naczyniowym, raną przewlekłą o etiologii naczyniowej, rehabilitacją i usprawnianiem chorych po zabiegach operacyjnych i z obrzękami, żywieniem chorych w chirurgii i angiologii, zakażeniami, wsparciem psychospołecznym, rozwojem kształcenia w tej dziedzinie w Polsce oraz innymi ważnymi problemami oddziałów zabiegowych. Termin zgłaszania prac: 14 kwietnia 2020 r.

PANEL STRESZCZEŃ
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
REJESTRACJA
Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl

    

Szkolenia

Komunikat

 

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że rozpoczynamy  pełnopłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badania fizykalne” dla pielęgniarek i położnych . Termin rozpoczęcie kursu 06.03.2020r.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 100 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 75 godzin,

zajęcia praktyczne – 25 godzin.

W kursie mogą wziąć udział osoby , które :

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs. Status wniosku prosimy śledzić w systemie SMK .
 5. aktualne prawo wykonywania zawodu

Terminy zajęć teoretycznych :

 • 06,07,08.03.2020r.
 • 13,14,15.03.2020r.
 • 20,21,22.03.2020r.

Zajęcia praktyczne odbywają się   w  tygodniu  w  podziale na grupy w  placówkach wyznaczonych przez organizatora kształcenia podyplomowego. Terminy zajęć stażowych   prosimy  ustalać telefonicznie pod nr tel. 91  432 98 64  lub osobiście w dziale szkoleń SIPIP.

Wszyscy uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw

nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW.

Szkolenia

 Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że organizujemy pełnopłatny kurs specjalistyczny w dziedzinie „Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek i położnych.

Termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 06.03.2020r.   

 

Łączna liczna godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy wynosi  96 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 96 godzin,

zajęcia praktyczne – 64 godziny.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu za wrażeniem zgody będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

 

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:

 1. Założenie konta w systemie SMK,
 2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP

 

Szkolenia

 Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na pełnopłatny kurs specjalistyczny w dziedzinie „Dializoterapii” dla pielęgniarek.

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 24 kwietnia 2020r. 

Czas kształcenia

Liczba godzin przeznaczona na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 165 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 75 godzin,

zajęcia praktyczne – 90 godzin.

Wszystkie informacje o zakwalifikowaniu na kurs należy sprawdzać w systemie SMK Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:

 1. Założenie konta w systemie SMK,
 2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu za wrażeniem zgody będą ubezpieczeni.
Po zakończonym kursie można ubiegać się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem kształcenia

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP pod nr 914329864 lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl