Aktualności

Aktualności

List Gratulacyjny od SIPiP – czytaj
Informacja o Laureatce – czytaj
Prezentacja Laureatki – czytaj

Aktualności
Aktualności

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy,

 

W sytuacji nadzwyczajnej dla bezpieczeństwa pielęgniarek i położnych,

w związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiczną oraz mając na uwadze działania prewencyjne zapobiegające rozprzestrzenianiu się zakażenia Koronawirusem (COVID-19) informujemy, że biuro SIPiP będzie pracowało w zmniejszonej obsadzie do odwołania.  Proszę o ograniczenie wizyt w biurze przy ulicy Kusocińskiego 16 LU 1 do niezbędnego minimum . Sprawy prosimy zgłaszać / wysyłać on-line pod
adres: sipip@sipip.szczecin.pl  lub
telefonicznie: (91) 432 98 61

PORADY  PRAWNE udzielana będą pod numerami telefonów:

+48 607 456 451
+48 604 122 223

W 1,3,5 poniedziałek miesiąca w godz. 1100 – 1300
W 2,4    poniedziałek miesiąca w godz. 1400 – 1600

Wszystkie rodzaje kształcenia podyplomowego prowadzone przez SIPiP odwołane są na czas nieokreślony. O wznowieniu kursów będziemy informować.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  ZDROWIE  NAS  WSZYSTKICH  JEST  NAJWAŻNIEJSZA!

 

 

 

Przewodnicząca SIPiP

Gabriela Hofman

Aktualności

– Pomagamy Rozmawiamy – pobierz

– Koronawirus: 8 sposobów dbania o zdrowie psychiczne – pobierz

– Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla personelu medycznego

– Porady Dominika Wyrwa Psycholog 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej tel: 691 552 561 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15

Aktualności

– Porady prawne – biuletyn – pobierz

– Bezpłatne porady prawnika – pobierz

– Pismo Naczelnej Rady Adwokackiej do NRPiP – pobierz

Aktualności

– Ankieta – uwarunkowania i dylematy pracy pielęgniarki w czasach koronawirusa – pobierz

– Odpowiedź ws. porodów rodzinnych – pobierz

– Notatka z konferencji online w sprawie wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ z 29.05.2020r. – pobierz

– Pismo NRPiP do MZ w sprawie dodatkowego ubezpieczenia pielęgniarek i położnych – pobierz

– Odpowiedź z MZ w sprawie dodatkowego ubezpieczenia pielęgniarek i położnych – pobierz

– Pismo NRPiP do GIS – pobierz

– Pismo NRPiP w sprawie kształcenia podyplomowego – pobierz

– Odpowiedź w sprawie kształcenia podyplomowego – pobierz

– Pismo NRPiP do Marszałka Woj. Wielkopolskiego – pobierz

– Pismo NRPiP do Prezesa RM w sprawie Transgranicznych Pracowników Medycznych – pobierz

– Pismo NRPiP do Prezesa Rady Min. – pobierz

– Odpowiedź PRM – pobierz

– Pismo NRPiP do Prezes ZUS – pobierz

– Pismo NRPiP do MF – pobierz

– Odpowiedź z MF – pobierz

– Pismo NRPiP do MEN – pobierz

– Pismo do MZ w sprawie organizacji udzielania świadczeń w POZ – pobierz

– Pismo NRPiP w sprawie kwoty bazowej – pobierz

– Odpowiedź w sprawie kwoty bazowej – pobierz

– Pismo do MEN – pobierz

– Pismo NRPIP do Ministra Finansów – pobierz

– Pismo NRPIP do Prezesa Rady Ministrów – pobierz

– Pismo NRPIP do Ministra Zdrowia – pobierz

– Pismo do Przew. Komisji Budżetu i finansów w sprawie powołania do pracy przy zwalczaniu epidemii – pobierz

– Pismo do MZ w sprawie powołania do pracy przy zwalczaniu epidemii – pobierz

– Pismo NRPiP o utrzymanie w formie opłat jednostkowych wizyt patronażowych oraz wizyt edukacji przedporodowej – pobierz

– Pismo NRPi P do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pobierz

– Odpowiedź MRPiPS – pobierz

– Pismo Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej – pobierz

– Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii PORADNIK – pobierz

– Pismo NRPiP do wojewodów PRACA PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII – pobierz

– Pismo NRPiP do przewodniczących PRACA PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII – pobierz

– Praca po przerwie w wykonywaniu zawodu – pobierz

– Opinia o dopuszczalności wykonywania świadczeń dla zawodu pielęgniarki przed zdaniem egzaminu przez studentów pielęgniarstwa – pobierz

– Pismo do MRPiPS w sprawie wysokości wynagrodzenia pracowników medycznych – pobierz

– Pismo do Prezesa NFZ w sprawie patronażu POZ – pobierz

– Opinia prawna dotycząca oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem – pobierz

– Zespół Zarządzania Kryzysowego NRPiP – link

Aktualności

Punkt informacyjno-konsultacyjny PTP – link

Aktualności

– Opinia prawna z dnia 7 września 2020 r. w sprawie pobierania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego – pobierz

– Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu opracowany przez dr hab. Dorota Karkowska, prof. nadz., radca prawny oraz załącznik do ww. komentarza stanowiący opinię prawną z dnia 8.04.2020 r. w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych. – Komentarz – pobierz, Opinia prawna – pobierz

– Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej Aktualizacja z dnia 03.06.2020 r. – pobierz

– Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Aktualizacja z dnia 05.05.2020r – pobierz

– Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Aktualizacja z dnia 08.05.2020r – pobierz

– Zalecenia opieka długoterminowa z dnia 06.05.2020 r. – pobierz

– Opieka nad pacjentem z majaczeniem z COVID-19 – link

– Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 – pobierz

– Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii PORADNIK – pobierz

– DECYZJA WOJEWODY o skierowaniu pielęgniarki do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa – pobierz

– Pismo Departamentu Pielęgniarek w sprawie oddelegowania do pracy przy zwalczaniu epidemii – pobierz

– ZALECENIA dla pielęgniarek diabetologicznych COVID-19 – pobierz

– Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 – pobierz

– Zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień – pobierz

– Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej Aktualizacja z dnia 30.03.2020 – pobierz

– Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – link

– Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – pobierz

– Zalecenia PTEiChZ, konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i GIS dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa w warunkach izolacji domowej – pobierz

– Zalecenia PTEiChZ, konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i GIS w postępowaniu z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, nie wymagającymi hospitalizacji – pobierz

– Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19 – pobierz

– Zalecenia dla matek karmiących – pobierz

– Zalecenia dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu związane z COVID-19 – link

– Zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i Prezesa PTEILCHZ – link

– Podsumowanie rekomendacji CDC i The Academy of Breastfeeding Medicine z dn. 10.03.2020 dot. karmienia piersią noworodków matek podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19 – pobierz

– Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ – pobierz

– Postępowanie przy podejrzeniu zakażenia 2019-nCoV u noworodka- pobierz

– Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) – pobierz

– Rekomendacje dotyczące sposobu postępowania w opiece nad matką i noworodkiem w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 – pobierz

– Wskazówki postępowania dla lekarzy POZ w związku z zagrożeniem epidemią CoViD-19  Wybrane aspekty organizacyjne   stan na 15.03.2020 – pobierz

– Wskazówki postępowania dla lekarzy POZ w związku z zagrożeniem epidemią CoViD-19 – pobierz

–  Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2(COVID-19) – pobierz

Aktualności

-Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prowadzi badania naukowe w ramach środowisk medycznych. Badania te mają się przysłużyć do opracowania strategii wspierania zdrowia psychicznego i zasobów pracowników medycznych w czasie pandemii. „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, która dostępna jest pod tym linkiem

– Sprzeciw Fundacji Rodzić po Ludzku  – pobierz

– Odpowiedź NRPiP – pobierz

– Apel Rady SIPiP w sprawie pracowników transgranicznych – pobierz

– Stanowisko Rady SIPiP w sprawie ograniczeń wykonywania zawodu – pobierz

– Apel Rady SIPiP w sprawie badań w kierunku COVID 19 dla pracowników ochrony zdrowia zał. 8

– Covid 19 chorobą zawodową – odpowiedź na stanowisko Prezydium NRPiP – pobierz

– Covid 19 chorobą zawodową – odpowiedź na stanowisko Prezydium NRL – pobierz

– Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w sprawie „szybkiej ścieżki” diagnostycznej i pracy pielęgniarek w trakcie kwarantanny – pobierz

– Pomoc dla DPS – Pismo Prezydenta Miasta Szczecin – pobierz

– Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa 03.04.2020 r. – pobierz

– Stanowisko NRPiP w sprawie wprowadzenia w trybie natychmiastowym procedury w zakresie przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2- pobierz

– Apel do pracowników sektora ochrony zdrowia Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego – pobierz

– Apel do pracowników sektora ochrony zdrowia Józefy Szczurek – Żelazko sekretarza stanu – pobierz

– APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków – pobierz

– APEL Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- link

– Stanowisko Prezydium MOiPiP w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia położnej przez Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu – pobierz

– Zalecenia prof. Mirosława Wielgosia, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii i prof. Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii z dnia 19 marca 2020r. – pobierz

– Apele zawodów medycznych – link

– Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 17.03.2020 – pobierz

– Komunikat NRPiP dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV2  – pobierz

– Komunikat dotyczący realizacji i rozliczenia świadczeń – link

– Środki ochronne dla POZ i opieki długoterminowej – pobierz

– Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (sars-cov-2) na obszarze polski skierowany do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej – pobierz

– Apel GIS w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny – link

– Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 02.03.2020r –  pobierz

Aktualności

– Stanowisko Rady SIPiP w sprawie Transgranicznych Pracowników Medycznych – pobierz

– Odpowiedź MZ w sprawie Transgranicznych Pracowników Medycznych – pobierz

– Sprzeciw wobec projektu Rozp. MZ w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy – pobierz

– Apel Rady SIPiP w sprawie pracowników transgranicznych – pobierz

– Stanowisko Rady SIPiP w sprawie ograniczeń wykonywania zawodu – pobierz

– Apel Rady SIPiP w sprawie badań w kierunku COVID 19 dla pracowników ochrony zdrowia – pobierz

– Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP – pobierz

– Odpowiedź Sekretarza Stanu J. Szczurek – Żelazko – pobierz

– NRPiP wniosek o standardy organizacyjne – pobierz

– Bez środków ochrony osobistej pielęgniarka jest jak żołnierz na linii walk bez karabinu – link

– Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 – pobierz

– Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  z dnia 11 marca 2020  w sprawie roli i zadań pielęgniarek w działaniach związanych z zapobieganiem rozwoju zagrożenia  koronawirusem SARS-CoV-2 – pobierz

Aktualności

– Wytyczne MZ- po rozwinięciu – pobierz

– Ochotnicy do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19 – pobierz

– Pismo Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 17.04.20r. – pobierz

– Odpowiedź Przewodniczącej SIPiP z dnia 20.04.20r. – pobierz

– Pismo Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 21.04.20r. – pobierz

– Odpowiedź Przewodniczącej SIPiP z dnia 22.04.20r. – pobierz

– Pismo Sekretarz Stanu J. Szczurek – Żelazko – pobierz

– Poradnik …gdy dostanę skierowanie do pracy…… – pobierz

 

Aktualności

– Rozporządzenie MZ z dnia 28 kwietnia 2020 r. ograniczające miejsca pracy medykom – pobierz

– Informacje na temat Rozporządzenie MZ z dnia 28 kwietnia 2020 r. ograniczające miejsca pracy medykom opracowane i udostępnione dzięki prawnikom Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Katowicach i Częstochowie – pobierz

– Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19 – pobierz

– Rozporządzenie RM z 2 maja 2020r. pracownicy transgraniczni – pobierz

– ZARZĄDZENIE Nr 42/2020/DEF PREZESA NFZ z 20.04.2020 – pobierz

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – pobierz

– USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -191 – pobierz

– USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – pobierz

– USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju- pobierz

– NIPiP opublikowała informację dot. zmian przepisów związanych z epidemią COVID-19 – link

– Rozporządzenie przedłużające tzw. „zembalowe’ do 31.12.2020r. – pobierz

– Hospitalizacja pacjentów psychiatrycznych (dorosłych oraz dzieci) w stanie nagłym, z podejrzeniem COVID-19 – uzupełnienie – pobierz

– Wykaz aktów prawnych Kancelaria prawna NRPiP – pobierz

– Rozporządzenie MZ z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – pobierz

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną – pobierz

– Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pobierz

– Rozporządzenie MZ  z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego – pobierz

– Rozporządzenie MZ z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji – pobierz

Aktualności

Koronorowirus  – pobierz

Informacje na temat postępowania- pobierz

Aktualności

Decyzją Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zjazdy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych zostają przesunięte.

W związku z powyższym XI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy SIPiP zaplanowany na 21 marca br. NIE ODBĘDZIE SIĘ.

O nowym terminie Delegaci zostaną powiadomieni w stosownym czasie.

Wybory samorządowe na VIII Kadencję

21 marca 2020 r. – XI Okręgowy Zjazd

Sprawozdawczo-Wyborczy SIPiP

– Uchwała nr 387/VII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 05 czerwca 2019 w sprawie określenia kalendarza wyborczego – pobierz

– Uchwała nr 388/VII/2020 z dnia 11.03.2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 05 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych pobierz

– Pismo do MZ prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego w sprawie organizacji okręgowych zjazdów wyborczych i budżetowych na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych – pobierz

– Odpowiedź na pismo do Ministra Zdrowia – pobierz