Kurs dokształcający Aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stomią, w tym zapobieganie powikłaniom

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

Szczecin, dnia 26.06.2023r.

 

 

Szanowni Państwo

zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w ramach deklaracji wyboru pielęgniarki poz,

w przypadku objęcia opieką świadczeniobiorców po przebytej hospitalizacji, finansuje się Kompleksową Opiekę Pielęgniarską w ramach opieki przejściowej obejmującej typy porad:

1)           poradę pielęgniarską leczenia ran,

2)           poradę pielęgniarską stomijną,

3)           poradę pielęgniarską urologiczną.

W Załączniku 3 do ww. zarządzenia – Kompleksowa Opieka Pielęgniarska (KOP) w ramach opieki przejściowej. Typy porady pielęgniarskiej – są określone do każdej z wyżej wymienionych porad: kryteria kwalifikacji, zakres świadczenia oraz liczba porad.

 

Mając na uwadze powyższe Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych planuje organizację kursu dokształcającego: Aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stomią, w tym zapobieganie powikłaniom (założenia do kursu dokształcającego stanowią załącznik nr 1 – pobierz).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację zwrotną czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w ww. kursie. Jeżeli tak to ile osób wzięło by udział?