Szkolenia

Komunikat

 

Informujemy że, najbliższy kurs uzupełniający będzie organizowany w terminie:  31.10.2017.
Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie są proszone o składanie kart zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em pod nr 91-432-98-68

Zgłoszenie na kurs uzupełniający musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 • kserokopia zaświadczenia ostatniego ukończonego kursu przetaczania krwi i jej składników.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 16.05.2017r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:

Kurs uzupełniający:      110 zł

Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :   17-18.10.2017.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu

 

KOSZT KURSU:

Podstawowy:         190 zł

Dział Szkoleń SIPiP
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl
91/432-98-64

 

Aktualności

W przypadku, gdy we wniosku nie zamierzasz skorzystać
z elektronicznego podpisu (ePUAP) – to należy wybrać wersję „papierową” (do zaznaczenia w rejestrze SMK).
Wybierając  wersję papierową – konieczne są niezbędne dodatkowe czynności. Konieczne jest  wydrukowanie  swojego wypełnionego wniosku i przyniesienie osobiście do SIPIP ul. Kusocińskiego 16 LU 1
w Szczecinie

Prosimy pamiętać  aby zabrać ze sobą DOWÓD OSOBISTY.
Wizyta w SIPIP  jest etapem, który zakończy sukcesem rejestrację.

Uwaga! Polecamy i zachęcamy do rejestracji w wersji elektronicznej.

Wersja elektroniczna z ePUAP jest wersją wygodniejszą , którą można  wykonać z sukcesem bez wychodzenia z domu.  

Szczegółowe informacje i instrukcję obsługi  SMK znajdziecie Państwo w linku poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel: 91 432 98 64

 

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-pol…/

 

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na następujące specjalizacje:

 • pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek ( badania fizykalne, RKO , EKG)
 • pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek (badania fizykalne, RKO , EKG)
 • pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek (badania fizykalne)
 • pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek (badania fizykalne, RKO , EKG)
 • pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek (badania fizykalne, RKO , EKG)
 • pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek (badania fizykalne, leczenie ran)
 • pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek (badania fizykalne, RKO ,ROKN EKG)
 • pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek (badania fizykalne, RKO)

 

 • pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych (badania fizykalne, ROKN , leczenie ran)

 

W celu zapisania się na wybraną formę kształcenia podyplomowego należy:

 1. Złożyć wniosek o założenie konta w systemie SMK
 2. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Szczecińską Izbę
  Pielęgniarek i Położnych  i pełnej aktywacji konta należy kliknąć:
 • dane o planowanych szkoleniach – rodzaj kształcenia

dziedzina- kliknąć wybierz – znaleźć kurs w województwie zachodniopomorskim organizowany przez SIPIP i kliknąć zapisz się na kurs

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

Szkolenia

Podręcznik użytkownika Systemu Monitorowania Jakości Kształcenia – pobierz

Szkolenia

Treść rozporządzenia w pliku pdf – pobierz

Szkolenia

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, o ostatnich wolnych miejscach na bezpłatny kurs dokształcający Psychologiczna relacja pomagania i metody wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny w ramach projektu: „Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.07.00-32-K030/16.

 

 

Kurs składa się z dwóch weekendów zajęć teoretycznych.

Plan zajęć teoretycznych:

Wykłady 09.06.2017r. godz. 15.00 – 20.15             Ćwiczenia 23.06.2017r. godz.   15.00 – 20.15

Przerwa obiadowa 15.00- 15.30                               Przerwa obiadowa 15.00- 15.30

 

10.06.2017r. godz. 09.00-15.45                              24.06.2017r. godz. 09.00-15.45

Przerwa obiadowa 12.45- 13.15                                Przerwa obiadowa 12.45- 13.15

 

11.06.2017r. godz. 09.00-15.00                                25.06.2017r. godz. 09.00-15.00

Przerwa obiadowa 12.45- 13.15                             Przerwa obiadowa 12.45- 13.15

 

Cel kształcenia:

 • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Wszystkich chętnych do przystąpienia do kursu prosimy o złożenie wymaganych dokumentów:

 • kartę zgłoszenia,
 • kserokopii prawa wykonywania zawodu,
 • wypełniona ankiety rekrutacyjnej,
 • wypełniony komplet dokumentów unijnych, do pobrania w dziale szkoleń SIPiP

Wniosek – pobierz

Ankieta – pobierz

Szkolenia

Ankieta rekrutacyjna – pobierz

Szkolenia

Szkolenia

Ankieta rekrutacyjna – pobierz

Wniosek – pobierz

Szkolenia
Szkolenia

20161123_szkol

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Oświadczenie – pobierz

Szkolenia

Ankieta rekrutacyjna – pobierz