Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że zwolniło się jedno bezpłatny kurs specjalistyczny  Leczenie ran  dla pielęgniarek finansowany środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek i położnych nr RPZP.08.06.00-32-K064/18,

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem systemu SMK, decyduje data wpłynięcia wniosku.

Zajęcia rozpoczną się w dniu 12.04.2019 o godzinie 15.00 w ZS nr 4 im. Armii Krajowej, ul. Kusocińskiego 3 w Szczecinie.

 

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 140 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 60 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 80 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się weekendowo (pt-ndz) . Zajęcia praktyczne i ćwiczeniowe  w oddziałach odbywają się w tygodniu (pon-pt) w podziale na grupy

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

W kursie mogą wziąć udział osoby , które :

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 5. zamieszkują obszar miast średnich pracujące, uczące  się lub zamieszkujących (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą.
 6. załączenie zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność.
 7. aktualne prawo wykonywania zawodu

Harmonogram zajęć – pobierz

Aktualności

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept  z dnia 18.04.2018 roku z dniem 18.04.2019  wchodzi w  życie nowy wzór recept Rp oraz Rpw.

 

Pod adresem  https://mgr.farm/aktualnosci/stare-recepty-tylko-do-17-kwietnia-czy-lekarze-o-tym-pamietaja/ mogą Państwo zapoznać się ze zmianami.

Ukazał się projekt zmiany rozporządzenia w sprawie recept, który zakłada , że termin ważności starych druków recept zostanie przedłużony do 17 kwietnia 2020r.  Zmiana zostanie prawdopodobnie podpisana w dniu 17.04.2019r.

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że trwa  nabór uzupełniający na bezpłatny kurs  kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa onkologicznego  dla pielęgniarek w ramach projektu nr RPZP.08.06.00-32-K064/18-00  o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek  i położnych

            W SMK proszę szukać kursu kwalifikacyjnego, którego rozpoczęcie przypada na dzień: 26.04.2019r.  

 

Serdecznie zapraszamy chętnych, ponieważ jest to ostatni w tym roku kurs kwalifikacyjny w tym zakresie.

 

W kursie mogą wziąć udział osoby, które :

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 4. pracujące, uczące  się lub zamieszkujących (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą.
 5. załączenie zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność, 6-miesięczny staż pracy w zawodzie ( które należy załączyć w systemie SMK przy składaniu wniosku na kurs)
 6. aktualne prawo wykonywania zawodu

 

Szkolenia
KOMUNIKAT
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych po uzyskaniu informacji z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie informuje, że z powodu wcześniej ustalonego harmonogramu prac, w miesiącach: MAJ i CZERWIEC nie będą prowadzone szkolenia w wymiarze podstawowym i uzupełniającym w zakresie “Przetaczania krwi i jej składników” dla pielęgniarek i położnych. Za zaistniałą sytuację Szczecińska Izba Pielęgniarek i położnych nie odpowiada.
Osoby, którym kończą się uprawnienia we wskazanych miesiącach, będą kwalifikowane w najbliższych dostępnych terminach.
Ponadto informujemy, że realizacja kursów podstawowych zostanie wznowiona od września 2019 roku.
W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń SIPiP:
91 432-98-64 lub mailowo:  as-szkolenia@sipip.szczecin.pl
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Informacja o XIV Konferencji naukowo- szkoleniowej z cyklu:
PACJENT, PIELĘGNIARKA- PARTNERZY W DZIAŁANIU.

 

Szanowni Państwo!

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie wraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu CMUJ kontynuuje podjętą przed laty inicjatywę organizowania Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu  Pacjent- pielęgniarka, partnerzy w działaniu uznając ważność partnerstwa w jakości i bezpieczeństwie opieki. XIV konferencja Pacjent- pielęgniarka, partnerzy w działaniu odbędzie się w dniach 16-17 maja 2019 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. 29- listopada 46. Rozpoczęcie konferencji nastąpi w dniu 16.05.2019 o godzinie 9,00

Konferencja składać się będzie z 5 głównych sesji tematycznych, z których cztery poświęcone będą tematyce klinicznej oraz jedna związana będzie z nowymi trendami w pielęgniarstwie.

Tematy kliniczne to:

– wybrane problemy w ortopedii operacyjnej

– rehabilitacja w chorobach wewnętrznych

– zakażenia szpitalne

– ból

Bogaty i różnorodny program konferencji powstał dzięki życzliwości i zaangażowaniu znakomitego grona przedstawicieli różnych zawodów medycznych oraz samych pacjentów, co należy podkreślić z uwagi na przewodni temat, czyli partnerstwo w działaniu, leczeniu, pielęgnowaniu.

Konferencji towarzyszyć  będą warsztaty dla pielęgniarek.

W konferencji przewidujemy uczestnictwo ponad 300 pielęgniarek z całego kraju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV konferencji.

Komitet Organizacyjny

www.su.krakow.pl/konferencje/pacjent-pielegniarka/

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Dzień Dobry,

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na Państwa stronie zaproszenia na II Konferencję „Położna w świecie nauki i praktyki”,

której organizatorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie.  Wydarzenie odbędzie się 24-25 maja br. w Warszawie.

Kierownikiem Naukowym konferencji jest prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska.  

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji. W załączeniu przesyłam informację prasową dot. wydarzenia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Informacja prasowa – pobierz

Zaproszenie – pobierz

 

Pozdrawiam,

Wioletta Reluga
Specjalista ds. marketingu

 
tel. kom. 502 796 059
tel. 22 695 41 70
PZWL Sp. z o. o. Wydawnictwo Lekarskie
Grupa PWN
ul. G. Daimlera 2
02-460 Warszawa
 
 
Instytut PWN
www.instytutpwn.pl
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o. o.
www.pzwl.pl
 
 
PZWL Wydawnictwo Lekarskie z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Daimlera nr 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265613, REGON: 140 718 275  NIP: 521 340 83 19, kapitał zakładowy w wysokości 13 940 000 zł.
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Pielęgniarek Medycyny Szkolnej, która odbędzie się w dniach 26 – 27 czerwca 2019 r.w Warszawie.

Program

* Pielęgniarki w środowisku szkolnym – relacje i współpraca na rzecz uczniów. Kompetencje i obowiązki, współpraca z kadrą pedagogiczną na określonych zasadach dwustronności
* Prowadzenie dokumentacji medycznej

Jolanta Zając, Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania  przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,PROFIL – MED.” MEDYCYNA SZKOLNA w Gdańsku

* Rola, kompetencje i miejsce pielęgniarki szkolnej w opiece nad uczniem w aspekcie przepisów prawa
* Nagła pomoc
* Świadczenia profilaktyczne
* Edukacja zdrowotna

mgr Wisława Ostręga, Instytut Matki i Dziecka

* Kontraktowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej
* Tryb zawierania umów.
* Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ

mgr Bożena Kaczmarczyk, piel. specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

* Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Narzędzia, interpretacje, najczęstsze błędy
prof. dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka

* Problemy zdrowia psychicznego uczniów
dr n med. Lidia Popek, Konsultant Wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Józefowie

* Funkcjonowanie uczniów z chorobami przewlekłymi w szkole

dr n. hum. Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

* Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań
Przedstawiciele  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie www.pce.com.pl w zakładce szkolenia i konferencje.

Deklaracja zgłoszeniowa – pobierz

 

Z poważaniem,
Ewelina Madej

Polskie Centrum Edukacji
kom. 603773091
ebiuro@pce.com.pl

stopka 2

Aktualności

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Szanowni Państwo,

 

Czy zastanawialiście się kiedyś Państwo nad tym, jak mało wiemy o sobie – o naszych poglądach, opiniach i stanowiskach w różnych sprawach. I chociaż każda nasza konferencja, każde spotkanie branżowe dostarcza bardzo wielu obserwacji, informacji i refleksji, to jednak mamy stosunkowo małą wiedzę na temat postaw wobec wielu, kluczowych spraw, z którymi się borykamy i radzimy sobie skutecznie na co dzień. Istnieje stosunkowo mała liczba badań i raportów naukowych dotyczących wielu kwestii, które pośrednio i bezpośrednio dotyczą działalności samorządów zawodu zaufania społecznego. Przygotowana przez nas propozycja sondażu być może będzie cennym uzupełnieniem wiedzy o nas samych – samorządowcach zaangażowanych w doskonalenie działalności na rzecz bardziej skutecznego pełnienia swoich funkcji i realizacji zadań na rzecz zwiększania dobrostanu naszych środowisk zawodowych, co w rezultacie przekłada się  na dobro społeczne.

W związku ze zbliżającą się konferencją na temat Odpowiedzialności społecznej zawodów zaufania społecznego organizowaną przez Okręgową Radę pielęgniarek i Położnych w Radomiu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w sondażu i odpowiedź na pięć pytań dotyczących odpowiedzialności społecznej samorządów zawodowych. Wyniki sondażu zostaną przedstawione na konferencji w Warszawie, w dniu 5 kwietnia 2019 r.

Celem sondażu jest poznanie opinii i postaw środowiska samorządów zawodowych wobec wybranych aspektów funkcjonowania samorządów oraz istotnych wymiarów etyczności zawodowej, która jest ważnym kierunkiem działania każdego z samorządów.

Będziemy wdzięczni za przekazanie wypełnionej (przez podkreślenia) ankiety do dnia 29 marca br. wysyłając ją na adres:  mfszzpankieta@gmail.com 

 

Z poważaniem

(-) Małgorzata Sokulska

Przewodnicząca ORPiP w Radomiu

Przewodnicząca Mazowieckiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego

 

Ankieta – pobierz

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  informuje, że nadal trwa  nabór na bezpłatny kurs  kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego”  dla pielęgniarek w ramach projektu nr RPZP.08.06.00-32-K064/18-00  o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek  i położnych

            Planowany termin rozpoczęcia kursu oraz pierwszych zajęć teoretycznych to: 10.05.2019r.  

Pierwszy weekend zajęć teoretycznych przypada w terminach:

 • 10.05.2019 – 15.00
 • 11.05.2019 – 8.30
 • 12.05.2019 – 8.30

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 150 godzin,
zajęcia praktyczne – 175 godzin.

W kursie mogą wziąć udział osoby, które:

 1. pracują, uczą się lub zamieszkują (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego,
 2. osoby z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą!!!
 3. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu

PONADTO:

 1. Przy składaniu wniosku wymagane jest załączenie zaświadczenia: potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ALE NIE DZIAŁALNOŚĆ!!!
 2. Przy składaniu wniosku w SMK wymagane jest załączenie zaświadczenia: o posiadanym co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie, wnioski niepełne tj. bez stosownego załącznika nie biorą udziału w rekrutacji, są z automatu odrzucane

Zgłoszenia na kurs tylko za pośrednictwem systemu SMK

Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP  i kliknąć złóż wniosek na kurs.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń SIPiP: 91 432-98-64

Praca

„Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o. zatrudni osobę do pracy na stanowisku Pielęgniarki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej

 1. Rodzaj zatrudnienia : Umowa o pracę- cały etat ( praca w systemie dziennym)
 2. Wykształcenie: kierunkowe (pielęgniarki)
 3. Główne zadania:

1) asysta pielęgniarska dla lekarzy zatrudnionych w Poradni Chirurgii Stomatologicznej przy kontraktach NFZ oraz obsługa pacjentów.

 1. Wynagrodzenie: do uzgodnienia – w zależności od posiadanych kwalifikacji

Kandydatka powinna charakteryzować się miłym usposobieniem w kontakcie z pacjentem, rzetelnością w wypełnianiu obowiązków, znajomością obsługi komputera,  dobrą organizacją pracy oraz kulturą osobistą,

Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. w szczególności: imię (imiona) i nazwisko,  datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach aplikacyjnych – jeśli w zakresie przekazanych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO|*;

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w odrębnym oświadczeniu (Załącznik nr 1) lub w liście motywacyjnym.

Sposób składania dokumentów:

1)Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja – Pielęgniarka ,należy składać osobiście w siedzibie UKS PUM Sp. z o.o. budynek XVIII (teren szpitala na Pomorzanach) , parter- pokój 11,  lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:  Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, 70-111 Szczecin

2)Termin składania ofert: do 19.04.2019 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do UKS PUM Sp. z o.o.

3)CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

4)Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

5)Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.

6)Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1i2 RODO) dla kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy o pracę

Administrator danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną PUM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18,70-111 Szczecin, NIP: 9552334985, REGON: 321228909, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych

1.Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 i wyłonienia kandydata, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

2.UKS PUM Sp. z o.o. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi  Pani/Pan na to odrębną, dobrowolną zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna, dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 12 miesięcy. Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz wykonawcy świadczący usługi na rzecz UKS PUM Sp. z o.o.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych;

2.wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;

3.kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych UKS PUM Sp. z o.o. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4.Dane teleadresowe Inspektora Ochrony Danych: Al. Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18, 70-111 Szczecin, email:iod@ukspum.pl

Przywoływane akty prawne

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na  bezpłatny kurs specjalistyczny  Leczenie ran  dla pielęgniarek finansowany środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek i położnych nr RPZP.08.06.00-32-K064/18,

Termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 12.04.2019r.  

 

Czas trwania kształcenia

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 140 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 60 godzin,

zajęcia praktyczne – 80 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w od piątku do wtorku . Zajęcia praktyczne i ćwiczeniowe  w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

W kursie mogą wziąć udział osoby , które :

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 5. zamieszkują obszar miast średnich pracujące, uczące  się lub zamieszkujących (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą.
 6. załączenie zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność.
 7. aktualne prawo wykonywania zawodu

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że trwa  nabór na bezpłatny kurs  kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa onkologicznego  dla pielęgniarek  w ramach projektu nr RPZP.08.06.00-32-K064/18-00  o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek  i położnych

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 05.04.2019r.  

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 240 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 135 godzin;

zajęcia praktyczne – 105 godzin.

W kursie mogą wziąć udział osoby , które :

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 4. pracujące, uczące  się lub zamieszkujących (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą.
 5. załączenie zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność, 6-miesięczny staż pracy w zawodzie ( które należy załączyć w systemie SMK przy składaniu wniosku na kurs)
 6. aktualne prawo wykonywania zawodu

 

Harmonogram kursu – pobierz

CLOSE
CLOSE