Szkolenia

 

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :  20-21.03.2018.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu

 

Dział Szkoleń SIPiP
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl
91/432-98-64

 

Aktualności

 

Lublin, 11.01.2017 r.


Nurseum szuka pielęgniarek do płatnej akcji edukacyjnej dot. stomii


Nurseum sp. z.o.o, twórca Terminarza Medycznego NURSEUM, czyli pierwszej w Polsce aplikacji ułatwiającej pracę pielęgniarek i położnych, organizuje wspólnie z jednym z czołowych dystrybutorów wyrobów farmaceutycznych akcję edukacyjną dot. prawidłowej pielęgnacji dolegliwości stomijnych.
Do 14 stycznia br. trwa nabór pielęgniarek zainteresowanych płatnym udziałem w akcji.

 

Nurseum poszukuje pielęgniarek na indywidualnych praktykach z całej Polski, które na co dzień opiekują się pacjentami stomijnymi. Ich zadaniem będzie edukowanie pacjentów w trakcie wizyt domowych w kwestiach dotyczących pielęgnacji dolegliwości stomijnych z użyciem określonych wyrobów medycznych. W zamian organizator przedsięwzięcia oferuje stosowne wynagrodzenie.

 

By zgłosić chęć udziału w akcji, wystarczy przesłać swój kontaktowy nr telefonu na adres info@nurseum.pl . Organizator oddzwoni i przekaże wszelkie szczegóły dotyczące zasad współpracy.

 

Więcej informacji:

Anna Kłodnicka – Zespół Marketingu Terminarza Medycznego NURSEUM

tel.: +48 602 268 296

e-mail: pr@nurseum.pl

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska i PZWL Wydawnictwo Lekarskie mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję  „Położna w świecie nauki i praktyki”, która odbędzie się 23-24 marca 2018 r. w Warszawie.

Podczas spotkania wspólnie z ekspertami, poruszymy różne zagadnienia dotyczące położnictwa w tym m.in. postępowania w krwotokach położniczych, opieki neonatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem noworodków o niskiej masie urodzeniowej, jego pielęgnacji a także sposobów odżywiania i znaczenia odpowiedniej ilości wody w naszym organizmie. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na te tematy i dokonanie (a może nie?) rewizji dotychczasowych poglądów.

W programie m.in.:

SESJA WARSZTATOWA (piątek) – praktycznie, w małych grupach!
▶ Hospicja perinatalne
▶ Metodyka badań cytologicznych
▶ Prawo – jak bronić się przed oskarżeniami?

SESJA WYKŁADOWA (sobota)
▶ Współczesne możliwości diagnostyki i terapii płodu
▶ Noworodek o małej i bardzo małej masie urodzeniowej
▶ Dieta kobiety karmiącej
▶ Wpływ wody na rozwój ciąży
▶ Szkoły rodzenia
▶ Masaż Shantala

Zapisy i rejestracja za pośrednictwem strony wydarzenia  http://i.pzwl.pl/PSNIP/

Szkolenia

Komunikat

 

Informujemy, że wychodząc naprzeciw pielęgniarkom i położnym  Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  pozyskała  kolejne środki z funduszu Unii Europejskiej  aby umożliwić bezpłatne  szkolenia w ramach projektu „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Będą prowadzone następujące szkolenia:

KURSY KWALIFIKACYJNE dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo rodzinne – dwie edycje
  • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki  – dwie edycje

 

KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek i położnych

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – trzy edycje
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – dwie edycje
 • Szczepienia ochronne – dwie edycje
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe- dwie edycje
 • Wywiad i badania fizykalne – dwie edycje
 • Leczenie ran

 

 

Rekrutacja na w/w szkolenia w systemie SMK zostanie rozpoczęta w lutym 2018r. 

 

Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:

 1. Należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs za pośrednictwem systemu SMK
 2. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w II  Konferencji  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych pt. „NEONURSING- 2018„.
Termin:  13-14 kwietnia 2018.
Miejsce:  Hotelu Borowiecki w Łodzi  ul. Kasprzaka 7/9

Konferencja ma charakter ogólnopolski i skierowana jest do pielęgniarek i położnych pracujących na oddziałach neonatologicznych i OION-ach.

Szczegółowe informacje w tym ramowy program oraz formularz rejestracji są dostępne na stronie www.ptpipn.eu   w zakładce poświęconej Konferencjom

Będziemy zobowiązani za przekazanie informacji o Konferencji innym potencjalne zainteresowanym uczestnikom.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorem logistycznym: biuro@provena.com.pl lub telefonicznie 695 271 227

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 

„Mózg – umysł – uczenie się”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Ciechanowie

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ

ul.Wojska Polskiego 51

Ciechanów, 20 kwietnia 2018 r.

 

KOMUNIKAT  I

Serdecznie zapraszamy

do udziału w XVIII Ogólnopolskiej i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Mózg – umysł – uczenie się”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51.

 

W centrum uwagi naszej konferencji stawiamy dziecko, szerzej młodego człowieka, który egzystując w świecie nowych mediów elektronicznych, narażony jest – zdaniem jednych – na popadanie w cyfrową demencję, ale zdaniem innych otwierają się przed nim nieograniczone możliwości kształtowania swojej osobowości i pogłębiania kompetencji poznawczych i społecznych. Konferencja zostanie poświęcona powiązanym ze sobą zagadnieniom funkcjonowania mózgu (problemy medyczne), umysłu (problemy psychologii poznawczej) i problematyki uczenia się (zagadnienia neurodydaktyki i konektywizmu, czyli technik uczenia się w epoce cyfrowej).

 

Mamy nadzieję, że konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów, zarówno medycznych, jak i niemedycznych. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, położne, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, logopedów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, studentów! Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i podzielenia się własnymi doświadczeniami, poglądami, refleksjami i wynikami badań naukowych.

 

Proponowane tematy sesji:

 

 1. Mózg jako najważniejsza, centralna część ośrodkowego układu nerwowego i jego najważniejsze funkcje: sterowania, nadzorowania działania, a także wyższe funkcje nerwowe (funkcje poznawcze, popędowe, pamięci i uczenia się:

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – symptomy, przyczyny, diagnozowanie, zapobieganie, leczenie, rokowania, stosowane terapie, funkcjonowanie ludzi z mózgowym porażeniem dziecięcym,

Dyzartria jako jeden z typów zaburzeń mowy, wynikający z dysfunkcji aparatu wykonawczego (języka, podniebienia, gardła, krtani); problematyka tzw. mowy dyzartrycznej, zjawisko anartrii,

Dyslalia – to opóźnienie w przyswajaniu sobie języka na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych czy zjawisko dotyczące tylko aspektu artykulacyjnego języka?

 

 

 1. Umysł jako ogół aktywności mózgu ludzkiego:

– Spostrzeganie, myślenie i zapamiętywanie w dobie inwazji i rozwoju mediów elektronicznych,

– Odczuwanie emocji, uczenie się i regulowanie uwagi w wirtualnym świecie technologii cyfrowej,

– Modelowanie działania zmysłów, mózgu i umysłu jako domena kognitywistyki,

– Neuronauka w psychoterapii.

 1. Uczenie się jako proces nabywania określonej wiedzy i umiejętności w społeczeństwie informacyjnym – najnowsze orientacje metodologiczne i dydaktyczne:

– wykorzystywanie wiedzy o pracy mózgu do zmiany metodyki nauczania,

– procesy neuroedukacyjne jako źródło zwiększenia skuteczności kształcenia i uczenia się,

– opisywanie uczenia się jednostki z perspektywy procesów neuronowych w mózgu i konstruowanie metod nauczania opartych na aktualnych badaniach mózgu,

– znaczenia emocji i motywacji w nauczaniu dzieci i młodzieży,

– konektywizm i idee konstruktywistyczne jako odpowiedź na wyzwania społeczeństwa informacyjnego.

 

Do zobaczenia w Ciechanowie !

                                   dr n. hum. Bożena Ostrowska

                                 Dziekan                                                                                                                                                                                                           

                                     Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych                                                                                                                         

                                    PWSZ w Ciechanowie

GŁÓWNY ORGANIZATOR  KONFERENCJI :

 • Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

 • Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego WOZiNH PWSZ w Ciechanowie
 1. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów

tel./fax. (023) 672 22 13, tel. (023) 674 37 04,  kom. 604 247 512

e-mail:  konf.ped2018.ciechanow@gmail.com   ;   www.pwszciechanow.edu.pl

www.facebook.com/pielegniarstwo.pwszciechanow

 

WAŻNE  TERMINY:

 • Termin zgłoszenia CZYNNEGO uczestnictwa i przesyłania streszczeń prac – do 24.03.2018r. (karta zgłoszenia i prezentacji pracy)
 • Termin zgłoszenia BIERNEGO uczestnictwa – 04.2018r. (karta BIERNEGO uczestnictwa)
 • Opłata rejestracyjna CZYNNEGO uczestnictwa (do 24.03.2018r.) : 100,00zł
 • Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, uczestniczący czynnie – są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej!!!
 • Opłata rejestracyjna BIERNEGO uczestnictwa (do 12.04.2018r.): 120,00zł
 • Opłata rejestracyjna BIERNEGO uczestnictwa STUDENTÓW studiów stacjonarnych I i II stopnia                                     (do 12.04.2018r.) : 30,00zł

 

 • Opłata rejestracyjna upoważnia do:
  – uzyskania materiałów zjazdowych, identyfikatora, certyfikatu uczestnictwa

–  uczestnictwa w warsztatach (oraz certyfikatu)
–  korzystania z „przerw kawowych”

–  obiadu w dniu konferencji

Numer konta:

PWSZ w Ciechanowie – PKO BP S.A. O/ Ciechanów 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701

Hasło: konferencja „Mózg – umysł – uczenie się”

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

20 kwietnia 2018 r. – piątek

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

ul.Wojska Polskiego 51

 

08.00 – 10.00  –  Rejestracja uczestników;

przyjmowanie opisanych prezentacji multimedialnych i prac na płytach CD; montaż plakatów

10.00 – 11.40 

UROCZYSTE  OTWARCIE  KONFERENCJI  oraz  I  SESJA  PLENARNA

11.40 – 12.10   –  przerwa na kawę
12.10 – 13.50 – obrady w sekcjach:

– sekcja medyczna i pielęgniarska

– sekcja psychologiczna

– sekcja ogólnopedagogiczna i dydaktyczna

12.10 – 13.50     SESJA STUDENCKA

13.50 – 14.30   –   OBIAD     
14.30 – 15.00 – prezentacja działalności Uniwersytetu Dziecięcego
15.00 – 16.30  – WARSZTATY
16.30 – 16.45  – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
10.00-16.30   SESJA  PLAKATOWA

 

Karta zgłoszeniowa  (czynne uczestnictwo) – pobierz

Karta zgłoszeniowa (bierne uczestnictwo) – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Kiedy parę lat temu rozpoczynaliśmy serię spotkań poświęconych terapii podciśnieniowej ten sposób leczenia ran był pewnego rodzaju nowością. Dziś terapia podciśnieniowa stała się powszechnie akceptowanym, dobrze znanym, często rekomendowanym sposobem leczenia rozmaitych ran i zaburzeń gojenia. Zapraszamy na kolejną edycję konferencji „Terapia podciśnieniowa. Ciąg dalszy nastąpił”.
Nastawimy się tym razem jeszcze bardziej na interaktywność i praktyczność działań – zachęca do udziału w spotkaniu prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji.Zachęcamy do zgłaszania tematów wartych uwzględnienia w programie!

Stwórz program konferencji

UWAGA: Jeszcze do 10 stycznia obowiązują niższe opłaty konferencyjne!

Rejestracja
Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl

Bądź z nami w kontakcie:

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w:

V Ogólnopolskiej Konferencji „Kobieta poza macierzyństwem”

28 luty- 01 marzec, Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Boss, Warszawa

 

OPIS SZKOLENIA:

 

 • Zmiany hormonalne a rak piersi
 • Zmiany ogólnoustrojowe w okresie menopauzalnym
 • Jakość życia seksualnego w chorobach ginekologicznych
 • Rehabilitacja seksualna po zabiegach w obrębie miednicy
 • Nowości dotyczące leczenia nowotworów

 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo na naszej stronie www.pce.com.pl w zakładce „konferencje” lub po kliknięciu tutaj.

 

Pozdrawiam,
Anna Osińska

 

Aktualności
Ruszają zapisy na Konkurs “Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”.
Karty zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 15 stycznia 2018r. :
– listownie na adres siedziby SIPiP ul. Kusocińskiego 16LU1, 70-237 Szczecin
– faxem na nr 91/4329868
– emailem (skan karty zgłoszenia) na adres sipip@sipip.szczecin.pl
Karta zgłoszeniowa – pobierz
Szkolenia

KOMUNIKAT

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzi nabór na bezpłatny kurs dokształcający:Psychologiczna relacja pomagania i metody wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny” w ramach projektu: „Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.07.00-32-K030/16.

Rozpoczęcie kursu dokształcającego  planowane jest na dzień  12.01.2018r.

 

 

Kurs dokształcający obejmuje 2 weekendy zajęć teoretycznych:

 • 12-14.01.2018
 • 19-21.01.2018

Cel kształcenia:

 • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:

 1. Złożenie wniosku o założenie konta w systemie SMK,
 2. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych i pełnej aktywacji konta należy kliknąć:
  Dane o planowanych szkoleniach –>wybrać: rodzaj oraz dziedzina kształcenia –> kliknąć wybierz –> wybrać województwo zachodniopomorskie –>  wybrać organizatora: SIPIP i kliknąć zapisz się na kurs

Rejestracji w systemie należy dokonać najpóźniej do dnia 29.12.2017r

 

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl


oraz  złożenie u organizatora:

 • Wypełnionej ankiety rekrutacyjnej, którą należy dostarczyć  do Działu Szkoleń do 29.12.2017r. Ankietę można przynosić osobiście, przesyłać mailowo, faxem lub pocztą tradycyjną. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Ankiet rekrutacyjna – pobierz

Aktualności

W związku z tym wnioski będą realizowane w kolejności ich wpływu aż do całkowitego wyczerpania środków finansowych Komisji ds. kształcenia do 31 grudnia 2017r.

 

Przewodnicząca Rady SIPiP

Gabriela Hofman

Aktualności

Kasia to nasza koleżanka, znajoma, sąsiadka, szczęśliwa mężatka i matka trzech córek. Od zawsze pomagała innym, jeszcze do niedawna pracowała jako pielęgniarka w jednej ze szczecińskich przychodni, śpiewała w chórze, cieszyła się życiem. Zawsze uśmiechnięta i pomocna. W czerwcu tego roku poczuła silny ból brzucha.

Wyniki okazały się dramatyczne – złośliwy rak trzustki.

Dnia 10 sierpnia 2017r. w trakcie operacji okazało się, że guza nie można usunąć i trzeba rozpocząć inne metody leczenia. Metody bardzo kosztowne i przekraczające możliwości rodziny Kasi. Szansę na wyleczenie daje metoda IRE, która nie jest refundowana przez NFZ. Koszt leczenia kształtuje się między 45-75 tys. zł. Potrzebne jest również zastosowanie szczepionki dendrytycznej (koszt 12 tys. zł), która ma uniemożliwić wznowę nowotworu. Dodatkowo Kasia musi stosować specjalistyczną dietę wysokobiałkową, Nutridrinki i codzienną kurację witaminową, której miesięczny koszt wynosi 2 tys. zł.
Marzeniem Kasi jest móc patrzeć, jak dorastają Jej dzieci, zakładają rodziny i towarzyszyć im w najważniejszych chwilach ich życia.

 

Dzięki Waszej pomocy możemy zrealizować to marzenie. Liczy się każda złotówka wpłacona na konto. Pamiętajmy, że nawet nasze niewielkie  zaangażowanie może dać Kasi siłę do walki z chorobą.

 

Już 19.11.2017r. o godz.15.00 w Kościele Garnizonowym w Szczecinie odbędzie się Koncert Szczecińskich Chórów  „Pomoc dla Kasi”, na który serdecznie zapraszamy!

Wystąpią chóry:

 1. Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I° pod dyrekcją Anny Tarnowskiej
 2. Chór Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych pod dyrekcją Katarzyny Rydzak
 3. Żeński Chór Nauczycielski „Primo Vere” pod dyrekcją ks. Zbigniewa Woźniaka
 4. Chór „Słowiki 60 prof. Jana Szyrockiego” pod dyrekcją Jacka Kraszewskiego
 5. Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Ryszarda Handtke

Kasia nigdy nie prosiła o pomoc, pomagała innym, a teraz to my prosimy Kasię, żeby przyjęła naszą pomoc. Nadszedł moment, kiedy Kasia potrzebuje pomocy i wsparcia od Was!!!

Udział w koncercie będzie dla Was przyjemnością, a zarazem ogromną pomocą dla naszej Koleżanki!

Pomóżmy Jej w tej jakże trudnej walce!

Po koncercie przeprowadzimy zbiórkę pieniędzy na leczenie i pomoc dla rodziny.

Nie bądźmy obojętni! Razem możemy więcej!!!
Każda złotówka się przyda. Tu liczy się czas!…

 

Wpłaty można dokonywać na konto Caritas z dopiskiem „POMOC DLA KASI KMIEĆKOWIAK” http://www.szczecin.caritas.pl/

21 1020 4795 0000 9302 0004 5757 w PLN

82 1020 4795 0000 9302 0309 8316 w EUR – kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Dziękujemy!

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na  bezpłatny kurs specjalistyczny „Dializoterapia” dla pielęgniarek w ramach projektu: „Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.07.00-32-K030/16.

Zajęcia rozpoczną się 26.01.2018r.

Cel kształcenia:

 • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Czas kształcenia

Liczba godzin przeznaczona na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie

z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 165 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 75 godzin,

zajęcia praktyczne – 90 godzin.

 

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:

 1. Założenie konta w systemie SMK,
 2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

CLOSE
CLOSE