Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

 

W dniach 11-12 października 2019 r organizujemy III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej w Hotelu Skalite w Szczyrku. Konferencja skierowana jest do Pielęgniarek różnych specjalizacji oraz do Położnych. W trakcie obrad specjaliści przedstawią stan wiedzy, ciekawe przypadki i praktyczne wskazówki z zakresu pediatrii, dermatologii dzieci i dorosłych, położnictwa, chorób układu oddechowego, psychiatrii, żywienia, szczepień etc.

W załączeniu ramowy program oraz adres strony: www.fpp.edu.pl

Program – pobierz

Alicja Matraszek

mobile: +48 505 692 482

www.medical-experts.pl

3medicalexperts@gmail.com

 

 

 

 

Szkolenia

Komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z małym zainteresowaniem prowadzonym naborem na kurs kwalifikacyjny z zakresu “Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania” dla pielęgniarek informujemy, że rozpoczęcie kursu planowanego na 14.06.2019 zostaje odwołane. Realizacja kursu będzie prowadzona w późniejszym czasie, prawdopodobnie wrzesień/październik 2019. Osoby chętne do odbywania kursu w późniejszym terminie prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej SIPiP, tam najszybciej zostaną podane informację o nowych terminach i rozpoczynającym się naborze.
Informujemy również, że każda osoba chcąca zgłosić się na nowy termin szkolenia zobowiązana jest złożyć nowy wniosek przez SMK na nowy proponowany termin szkolenia.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń:
91 432-98-64 lub   szkolenia@sipip.szczecin.pl
dodano 28.05.2019r.
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szczegółowe informacje na stronie www.nipip.pl/konferencja-niepozadane

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

UWAGA!!! ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ NA LISTĘ REZERWOWĄ.

KOMUNIKAT I

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych

Zaprasza do udziału
w
 Konferencji szkoleniowej:
„UKŁAD ODPORNOŚCIOWY – STRAŻNIK CZY AGRESOR?

Tematyka: Choroby autoimmunologiczne tarczycy, skóry, tkanki łącznej, przewodu pokarmowego oraz choroby autoimmunologiczne u dzieci.

                     Termin:  15-17 listopada 2019r.

               Miejsce:  Hotel „Aurora” Międzyzdroje, ul. Bohaterów Warszawy 17.

Koszt:    850 zł

Osoby chętne do uczestnictwa prosimy o składanie kart zgłoszeń osobiście lub

drogą elektroniczną na adres  mk-szkolenia@sipip.szczecin.pl

Termin składania kart zgłoszeń do dnia         13.09.2019r.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

UWAGA! Karta zgłoszeniowa nie obliguje Izby do refundacji.

Aby ja otrzymać należy złożyć wniosek o refundację.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w konferencji,
refundacja nie zostaje cofnięta.

              Więcej informacji organizacyjnych w II komunikacie.

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Wniosek o refundacje – pobierz

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie odpłatnego   kursu  kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa neurologicznego”  dla pielęgniarek  

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 22.11.2019r. 

Koszt kursu 1550 zł

Do  kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która zgodnie z wymogami zawartymi w art. 71 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2016r. 6r., poz. 1251 tj.:
– posiada prawo wykonywania zawodu,
– legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie (należy załączyć w systemie SMK przy skłądaniu wniosku na kurs)
– posiada zaświadczenie o ukończeniu: (lub ukończy niżej wymienione kursy do zakończenia szkolenia)  dołączyć do systemu SMK zaświadczenia o ukończeniu:

a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Warunek o którym mowa w ppkt a) nie dotyczy pielęgniarek, które:

-są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub

-posiadają dyplom ratownika medycznego lub

-zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 360 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 160 godzin,

zajęcia praktyczne – 200 godzin.

Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:

 1. Założenie konta w systemie SMK,
 2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie odpłatnego   kursu  kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego”  dla pielęgniarek

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 25.10.2019r.  

Koszt kursu 1300 zł

Do  kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która zgodnie z wymogami zawartymi w art. 71 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2016r. 6r., poz. 1251 tj.:
– posiada prawo wykonywania zawodu,
– legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie ( które należy załączyć w systemie SMK przy skłądaniu wniosku na kurs)

Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:

 1. Założenie konta w systemie SMK,
 2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 365 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 155 godzin,

zajęcia praktyczne – 210 godzin.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP

 

Aktualności

Szanowni Państwo.

 26 czerwca organizujemy ostatnią w tym półroczu edycję kursu w zakresie postępowania z odpadami medycznymi
Jeśli szukacie Państwo odpowiedzi na pytanie:
1. Jak postępować z „wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi”?

 1. Jak w praktyce  stosować kody lustrzane?
 2. Czy odpady medyczne można magazynować w brudowniku?
 3. Jakie odpady medyczne wytwarzamy w laboratorium – odpady uwodnione czy ścieki?


zapraszamy do udziału w organizowanym przez Narodowy Instytut Leków kursie kierowanym do osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem nad postępowaniem z odpadami medycznymi zatrudnionych m.in. w:

 • podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych lub innych niż szpitalne
 • podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
 • gabinetach indywidualnej lub zbiorowej praktyki zawodowej
 • medycznych laboratoriach diagnostycznych i instytutach naukowych

Po ukończeniu kursu uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Szczegółowe informacje o szkoleniu i karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach.

Informacja ogólna – pobierz

Karta zgłoszeniowa – pobierz

  mgr Anna Ziółko
Biuro Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej z Biblioteką
a.ziolko@nil.gov.pl
tel. 22 851 52 05 (03) wew. 218

Narodowy Instytut Leków

ul Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP: 521-32-12-384

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że trwa  nabór na pełnopłatny  kurs  kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania  dla pielęgniarek.

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 14.06.2019r.

Koszt kursu 1900 zł

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 395 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 150 godz.,

zajęcia praktyczne – 245 godz.

W kursie mogą wziąć udział osoby, które : 

1.Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu
2.Założyły konto w systemie SMK,
3.Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
4.Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
5.Załączyły zaświadczenie potwierdzające 6-miesięczny staż pracy w zawodzie ( które należy załączyć w systemie SMK przy składaniu wniosku na kurs)

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki  od godz. 15.00 , soboty , niedziele od godz. 08.00 Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu, w podziale na grupy.

Na zajęcia praktyczne niezbędny jest (fartuch, obuwie zmienne, ksero aktualnej książeczki zdrowia). Wszyscy uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW.

Aktualności

Aktualności

Szkolenia

Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z małym zainteresowaniem prowadzonym naborem na kurs specjalistyczny z zakresu “Szczepień ochronnych” dla pielęgniarek informujemy, że rozpoczęcie kursu planowanego na 24.05.2019 zostaje odwołane. Realizacja kursu będzie prowadzona w późniejszym czasie, prawdopodobnie wrzesień/październik 2019. Osoby chętne do odbywania kursu w późniejszym terminie prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej SIPiP, tam najszybciej zostaną podane informację o nowych terminach i rozpoczynającym się naborze.

 

Informujemy również, że każda osoba chcąca zgłosić się na nowy termin szkolenia zobowiązana jest złożyć nowy wniosek przez SMK na nowy proponowany termin szkolenia.

 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń

91 432-98-64 lub as-szkolenia@sipip.szczecin.pl

 

dodano 15.05.2019r.

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności”, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 r. w Barlinku.

Zapraszamy do czynnego lub biernego uczestnictwa. W przypadku uczestnictwa czynnego, prosimy o podanie tematu i przesłanie streszczenia do 15 września 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/zaklad-nauk-humanistycznych-w-medycynie/konferencje

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego: ksamotni@pum.edu.pl lub telefonicznego: (91) 4414751

W załączeniu przesyłamy Komunikat II zawierający szczegóły Konferencji.

Komunika II – pobierz

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr n. zdr. Weronika Wolińska

CLOSE
CLOSE