Konferencje, Sympozja, Szkolenia

I Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek i Położnych

30 listopada- 02 grudnia 2017, Zakopane, Hotel TATRA

 

 

OPIS SZKOLENIA:

 1. Aktualne zagadnienia dotyczące środowiska pielęgniarskiego–  przedstawiciel NRPiP
 2. Kształcenie podyplomowe –rozwój , tendencje, ocena, wnioski– przedstawiciel CMKPPiP
 3. „Pielęgniarko i położno pielęgnuj swoje zdrowie i nie daj się chorobie”- Zdzisław Jarecki, mgr fizjoterapii
 4. „Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności pielęgniarki i położnej oraz zasady wyboru optymalnych polis ubezpieczeniowych. Ryzyka związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki a wybór polisy ubezpieczeniowej (roszenie pacjenta, ekspozycja zawodowa, agresja pacjenta, praca na kontrakcie, prowadzenie działalności)” – Paweł Strzelec – radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 5. „Dokumentacja medyczna po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta”–dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 6. „Zasady skutecznej komunikacji Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog
 7. „Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji” Maciej Kierył, lekarz, muzykoterapeuta
 8. „Depresja, dystymia a śmiechoterapia. Czyli jak zachować równowagę zdrowia psychicznego”-Anna Osińska, pedagog
 9. „Epidemiologiczne ujęcie błędów” – Małgorzata Giemza, Konsultant ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego woj. Mazowieckiego

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia” lub po kliknięciu tutaj

Pozdrawiam,
Anna Osińska

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
To już siódme spotkanie odbywające się pod patronatem redakcji czasopism „Medycyna Paliatywna” oraz „Menedżer Zdrowia”.
Zaproszenie na konferencję OPIEKA PALIATYWNA W POLSCE 2018 kierujemy do zarządzających jednostkami opieki paliatywnej, lekarzy, pielęgniarek oraz innych osób, które na co dzień stykają się z pacjentem chorującym na postępujące choroby niepoddające się leczeniu przyczynowemu. Kierunki koniecznych zmian organizacyjnych i finansowych w medycynie paliatywnej, ocena stanu leczenia przeciwbólowego w Polsce, fakty i mity dotyczące opieki paliatywnej a także nowe możliwości terapii pacjentów – to główne tematy konferencji.
Kierownikiem naukowym konferencji jest dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.
UWAGA: Do końca stycznia obowiązują niższe opłaty!

Rejestracja
Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl
Bądź z nami w kontakcie:

Galeria Szkoleń
Aktualności

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że 24.11.2017r. rozpoczynamy  kurs specjalistyczny  w dziedzinie: „Wykonania  i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych
Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć  udział w  szkoleniu podyplomowym musi złożyć  swoje zgłoszenie poprzez system SMK.
Prosimy zapoznać się z systemem i nie zwlekać z założeniem konta.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 38 godzin;

zajęcia praktyczne – 70 godzin.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w od piątku do wtorku . Zajęcia praktyczne i ćwiczeniowe  w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy, w ramach kosztu kursu, będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków HIV /WZW.

 

 

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Zgodnie z  ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. , poz.1991 z późn. zm.),od dnia 1 lipca 2017r. za pośrednictwem SMK będą przeprowadzane:

 • postepowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji , kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 

 W celu korzystania z SMK niezbędne jest posiadanie:

 

1) dostępu do Internetu;

2) zainstalowanej wersji oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją;

3) przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

 

W celu dokonywania czynności w SMK niezbędne jest:

 

1)założenie własnego konta w tym systemie, za pośrednictwem strony internetowej smk.ezdrowie.gov.pl. (SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA W SYSTEMIE SMK ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE  www.sipip.szczecin.pl

 

2) uwierzytelnienie tożsamości . Po założeniu konta konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości  czego będzie można dokonać na kilka sposobów:

– za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu dostępne na stronie epuap.gov.pl/wsp/portal);

– przez właściwą, z uwagi na przynależność, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych,

3) Weryfikacja uprawnień

Kolejną czynnością jest złożenie wniosku o weryfikację uprawnień w tym celu należy złożyć wniosek, za pośrednictwem SMK, do właściwej, z uwagi na przynależność, okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Ważne jest aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada SIPIP.

Najlepiej zacząć od aktualizacji danych w Centralny Rejestrze Pielęgniarek i Położnych: wypełnij arkusz znajdujący się na stronie www.sipip.szczecin.pl – druki do pobrania – prawo wykonywania zawodu – wniosek o aktualizację danych zawartych w rejestrze SIPIP i należy załączyć  kserokopie zaświadczeń i dyplomów.
W celu przyspieszenia załatwiania spraw związanych z SMK i składaniem aktualizacji do Centralnego Rejestru w SIPIP zwracamy się z uprzejmą prośbą o przynoszenie ze sobą kompletu dokumentów: arkusza aktualizacyjnego i kserokopii dokumentów, czyli zaświadczeń ukończonych kursów, szkoleń, dyplomów zawodowych oraz dowodu osobistego.

Po dopełnieniu powyższych czynności możliwym będzie np.: złożenie wniosku o  zakwalifikowanie na konkretny rodzaj kształcenia, u wybranego organizatora.

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Program ramowy – pobierz

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Galeria Szkoleń
Aktualności

Studia trwają 2 lub 3 semestry i są adresowane do absolwentów liceów i pomaturalnych szkół medycznych. W ramach VI edycji będą one prowadzone wyłączne na zasadach odpłatności:

 • ścieżka AB (dla absolwentów 5-letnich liceów medycznych)
  – 2500 zł / semestr (studia 2-semetralne)
 • ścieżka C (dla absolwentów 2-letnich szkół medycznych)
  – 3000 zł / semestr (studia 3-semetralne)
 • ścieżka D (dla absolwentów 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych) – 3200 zł / semestr (studia 2 –semestralne)

Szczegółowe informacje na temat studiów pomostowych dla pielęgniarek można uzyskać:

 • pod numerem telefonu 94 342 67 66 w. 30
 • mailowo kursy@pwsz-koszalin.pl
Aktualności

UWAGA ! Lista zamknięta

KOMUNIKAT

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza na bezpłatne Spotkanie Edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w ramach
OTWARTEJ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ.
Spotkanie odbędzie 3 października 2017r. w godzinach 15:30 – 18:00
w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych przy
ul. Kusocińskiego 16lu1.

W trakcie spotkania przeprowadzone będą zajęcia teoretyczne
i praktyczne – ćwiczenia na fantomach.

Kartę zgłoszenia proszę dostarczyć osobiście,
przesyłać faxem na nr: 91 432-98-68 lub
e-mailem na adres: administracja@sipip.szczecin.pl

Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.

 Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Aktualności
Aktualności

Galeria Szkoleń
CLOSE
CLOSE