Aktualności
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Od dłuższego czasu obserwujemy rosnące znaczenie pielęgniarki i położnej w procesie leczenia pacjenta. Ta poniekąd niedoceniana kadra może już dziś m. in. częściowo odciążać lekarzy w zakresie recept, prowadzić teleporady pielęgniarskie i stale pracuje przy dokumentacji medycznej. Nowe obowiązki to szansa na rozwój, ale i zagrożenie pod kątem popełnienia kosztownego błędu, dlatego tak ważna jest świadomość nt. aktualnych przepisów regulujących pracę kadry pielęgniarskiej

Program szkolenia

1. Bieżące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej oraz świadczeń pielęgniarskich
a. Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej
b. Elektroniczna dokumentacja medyczna
c. Teleporada pielęgniarska

2. Dokumentacja medyczna z perspektywy pielęgniarki
a. Opieka pielęgniarska zakres dokumentacji medycznej oraz informacja medyczna w kontekście pracy pielęgniarki i położnej
b. Zgoda pacjenta
c. Specyfika pielęgniarskiej dokumentacji medycznej

3. Współpraca lekarza z pielęgniarką
a. Aktualny zakres uprawnień i obowiązków w opiece pielęgniarskiej
b. Realizacja ordynacji lekarskiej – formułowanie i dokumentowanie zaleceń lekarskich
c. Bezpieczeństwo farmakoterapii – ogólne zasady, definicje, leki pacjenta, apteka szpitalna i oddziałowa

4. Ochrona danych osobowych
a. Niezbędne dokumenty związane z ochroną danych osobowych
b. Standardy postępowania personelu zgodnie z RODO
c. Jak wygląda kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5. Prawa pacjenta – obrona przed roszczeniami pacjentów
a. Podstawowe prawa pacjenta
b. Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej – karna i cywilna
c. Postępowanie z agresywnym pacjentem

Prowadzący

Adwokat Jakub Urban

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Prawo oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunku Prawo medyczne i bioetyka. Prowadzi Kancelarię Adwokacką Urban specjalizującą się w obsługę podmiotów medycznych i gospodarczych. W pracy zawodowej szczególnym zainteresowaniem obejmuje tematykę prawa medycznego i obsługi podmiotów medycznych.

Warunki udziału

W ramach inwestycji 449 zł brutto gwarantujemy:

– udział w szkoleniu otwartym online (platforma ZOOM)
– materiały elektroniczne opracowane przez trenera
– imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

Dostępne terminy szkoleń otwartych:

01.08.2022 – 9.00-14.00

Szkolenie zamknięte

Opłata od grupy szkoleniowej, jednorazowo uczestniczy do 20 pracowników, już od 2800 zł netto.

Zgłoś udział

W przypadku chęci zgłoszenia udziału, zapraszamy do kontaktu:
Mail: szkolenia@akademiamcb.pl – proszę o podanie nazwy placówki, adresu, numeru NIP, imion i nazwisk zgłaszanych osób, numeru i maila kontaktowego
Telefon: 533 163 882
Formularz internetowy: Tutaj
Formularz w załączniku: – proszę o wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@akademiamcb.pl

Biuro organizatora

Mazowieckie Centrum Biznesowe Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Modlińska 6/202
e-mail: szkolenia@akademiamcb.pl
tel:  533-163-882

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,
zapraszam do udziału w szkoleniu internetowym:
BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa prawnego pielęgniarek i położnych są niezwykle szerokie i wieloaspektowe. Wynika to między innymi z mnogości przepisów opartych o różne gałęzie prawa. Wykonywanie tych zawodów medycznych wiąże się z wieloma obowiązkami, a także prawami.
Naraża to personel medyczny zarówno na odpowiedzialność zawodową, a także karną i cywilną za wykonane czynności.

Na szkoleniu przedstawimy Państwu aspekty bezpieczeństwa prawnego pielęgniarek i położnych począwszy od odpowiedzialności za udzielenie świadczenia zdrowotnego, poprzez odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta, skończywszy na osobistym bezpieczeństwie w toku udzielania świadczenia.

Szkolenie odbędzie się on-line 13 lipca w godzinach: 10:00 – 13:00.

Program szkolenia:

1. Aspekty i podstawy prawne bezpieczeństwa pielęgniarek i położnych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Odpowiedzialność zawodowa personelu pielęgniarskiego za wykonywane czynności:

 • Odpowiedzialność za farmakoterapie – wykonywanie zleceń lekarskich, przepisywanie leków, wystawianie recept
 • Odpowiedzialność za dokumentację medyczną – prowadzenie wywiadu z pacjentem ,
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta – zgłaszanie działań niepożądanych,

3. Osobiste bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych.

 • Ustawowa ochrona personelu medycznego
 • Postępowanie z „trudnym pacjentem”
 • Mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo prawne.

4. Bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne.

 • Dodatkowe obowiązki wynikające ze standardu opieki okołoporodowej

5. Praktyczne działania podmiotów leczniczych zapewniające bezpieczeństwo prawne.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: anna.janiszewska@iuz.org.pl

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Program, informacje organizacyjne – pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Z pozdrowieniami
Anna Janiszewska

tel. 693-793-600

tel. 22/ 610 42 39
Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski
ul. Patriotów 181 / lok. 4, 04-881 Warszawa
www.kancelariajaniszewski.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w jednej z największych w Polsce konferencji poświęconych kadrze zarządzającej placówkami medycznymi. III Kongres Menedżera Zdrowia odbędzie się już 22 września 2022 roku, we Wrocławiu, w Hotelu Novotel Centrum przy ul. Powstańców Śląskich 7.

 

Kongres jest przygotowany z myślą o kadrze zarządzającej placówkami medycznymi i ma za zadanie przedstawianie aktualnych zmian w sektorze ochrony zdrowia oraz umożliwienie prezentacji najlepszych rozwiązań z zakresu obsługi pacjenta, prawa medycznego, finansowania oraz szeroko pojętego zarządzania podmiotem leczniczym.

Tematyka wydarzenia (pełen program wraz z opisem prelegentów znajduje się w załączniku):

 • Etapy podróży pacjenta w naszej placówce. Jak zaplanować ścieżkę obsługi pacjenta aby na każdym etapie tej podróży czuł się empatycznie zaopiekowany przez wszystkich pracowników.
 • Pozyskiwanie i obsługa pacjentów online
 • Wyzwania i rekomendacje dla kadry zarządzającej – przegląd aktualnych zmian prawnych w sektorze ochrony zdrowia
 • Rola telefonicznej obsługi w budowaniu pozytywnych relacji z pacjentami. Standard profesjonalnej rozmowy telefonicznej.
 • Jak znaleźć dobrą rejestratorkę? Profesjonalna rekrutacja pracowników Działu Obsługi Pacjenta.
 • Nagrywanie przez pacjentów personelu medycznego – aspekt prawny
 • Zarządzanie prawami pacjenta – Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów
 • Błędy w dokumentacji medycznej i ich konsekwencje – znaczenie dokumentacji medycznej w postępowaniu sądowym (karnym i cywilnym).
 • Aktualne programy unijne dla  sektora ochrony zdrowia – podział środków, główne priorytety i terminy składania wniosków
 • Realizacja kontraktu oraz rozliczenia z NFZ –  przegląd zmian, kontrole, nadwykonania
 • Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w placówce medycznej
 • Nowy menadżer w placówce medycznej – jak zbudować autorytet i wdrożyć nowego menadżera?
 • Zarządzanie zmianą w kierowaniu placówką medyczną
 • Kliniki.pl – czyli narzędzia do promocji placówki i budowania jej silnej marki
 • Mediacje z pacjentami i współpracownikami. Jak skutecznie rozwiązywać sytuacje konfliktowe?
 • Kiedy można ujawnić tajemnicę zawodową w postępowaniu karnym i cywilnym?
 • Jak reagować na agresję pacjentów ? Jak postępować z opiniami zniesławiającymi w internecie? Prawa medyka w postępowaniu z agresywnym pacjentem
 • Najczęstsze skargi na placówki medyczne w zakresie RODO
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – przegląd aktualności związanych z procesem informatyzacji
 • Budowanie pozytywnego wizerunku i marki placówki medycznej.
 • Nowoczesne budowanie strategii – czarne łabędzie i metody scenariuszowe.
 • Wiele innych tematów dedykowanych menedżerom i osobom zarządzającym placówką medyczną – pełen program w załączeniu

Dla kogo dedykowane jest wydarzenie?

 

 • Prezes oraz pozostali członkowie zarządu spółek prowadzących działalność leczniczą
 • Dyrektor szpitala oraz przychodni
 • Menedżer placówki medycznej
 • Kierownik przychodni oraz danych komórek organizacyjnych
 • Pozostała kadra zarządzająca podmiotów leczniczych, której zakres obowiązków jest zbieżny z obszarem tematycznym wydarzenia

Jak zgłosić udział?

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o skorzystanie z 1 z 3 możliwości:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w załączeniu, a następnie przesłanie go na adres: kongres@akademiamcb.pl.
 2. Wypełnienie formularza internetowego na stronie wydarzenia pod adresem https://mcbkonferencje.pl/konferencje;4;200;1.
 3. Zgłoszenie telefoniczne pod numerem 506-421-646.  

Jakie są dostępne opcje udziału?

Pakiet bezpłatny – skład pakietu: udział w konferencji, serwis kawowy, podstawowe materiały konferencyjne
Wysokość inwestycji: 0 zł brutto/os.,
Pakiet standard+ – skład pakietu: udział w konferencji, serwis kawowy, podstawowe materiały konferencyjne, lunch konferencyjny, przewodnik konferencyjny.
Wysokość inwestycji: w przypadku zgłoszenia w pakiecie standard+ 1 osoby 249zł brutto, 2 osób  229zł brutto/os., 3 osób i więcej-  199zł brutto/os.,
Pakiet rozszerzony –  skład pakietu: udział w konferencji, serwis kawowy, podstawowe materiały konferencyjne, lunch konferencyjny, przewodnik konferencyjny, ebooki, wideo szkolenie z zakresu „Stawianie sobie wymagań i dyscyplinowanie pracowników”, prezentacje z wykładów ze wszystkich sal
Wysokość inwestycji w przypadku zgłoszenia w pakiecie rozszerzonym 1 osoby 499 zł brutto/os., 2 osób i więcej 399 zł brutto/os

Uwaga liczba dostępnych miejsc jest ograniczona, w przypadku ich wyczerpania decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Program – pobierz

Serdecznie zapraszamy!
Jakub Wyszogrodzki
Mazowieckie Centrum Biznesowe

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do rezerwacji miejsc, bo zaraz po wakacjach spotykamy się w Busku-Zdroju na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych.

XVII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych
Busko-Zdrój, Hotel Słoneczny Zdrój Medical Spa&Wellness
19 – 22 WRZEŚNIA 2022 R.

REJESTRACJA

W programie:

 • Kluczowe problemy stosowania prawa pracy w podmiotach leczniczych
  Zarządzanie konfliktem
 • Pielęgniarskie projekty poprawy jakości
 • Wypalenie zawodowe czy życiowe?
 • Niedostarczona opieka – spojrzenie z perspektywy dowodów naukowych w Polsce
 • Gdzie kończy się polecenie służbowe a zaczyna mobbing. Na co uważać w relacjach z podwładnymi – okiem  prawnika
 • Jak osiągać cele i odnawiać energię życiową

 

PROWADZĄCY :
Dariusz Hajdukiewicz, lekarz, specjalista chirurg, specjalista zdrowia publicznego, dr nauk prawnych, nauczyciel akademicki w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP i w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Agnieszka Olchawska, wieloletni trener biznesu i coach od 1995 roku, prowadzi warsztaty, szkolenia i programy rozwojowe dla menadżerów.

Greta Kanownik, Pielęgniarka Naczelna Szpitala Solec i Szpitala Południowego w Warszawie, dr nauk ekonomicznych, w latach 2018-2020 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog.

Beata Wieczorek-Wójcik, doktor nauk o zdrowiu, magister pielęgniarstwa. Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Wizytator akredytacyjny.

Mec. Arkadiusz Gil –  radca prawny, emerytowany Naczelnik Wydziału Prawnego – Radca Prawny Komendy Stołecznej Policji. Obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w ochronie oraz odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Prowadzi procesy cywilne związane z naruszeniem praw pracowniczych. Wielokrotnie, występował jako profesjonalny pełnomocnik procesowy w sądowych sprawach cywilnych związanych z działaniami mobbingowymi ora z zachwianiami naruszającymi dobra osobiste. Autor szkoleń dla administracji publicznej oraz sektora ochrony zdrowia.

dr Grażyna Dykowska, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego WUM

Anna Osińska, pedagog, propagator wiedzy dotyczącej holistycznego spojrzenia na zdrowie. Śmiechoterapeuta, właściciel firmy szkoleniowej.

Program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz informacje organizacyjne dostępne na naszej stronie internetowej: www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia i konferencje” lub po kliknięciu w tytuł wydarzenia.

 

Pozdrawiamy,
Zespół Polskiego Centrum Edukacji
+48 603 773 091
pce@pce.com.pl

www.pce.com.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Zapraszamy do rejestracji na
Ogólnopolską Konferencję Opieki Paliatywnej
„Odchodzić bez bólu” 2022

 

 

 

Mamy przyjemność ogłosić, że już 23 września 2022 r. w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie naukowe – Ogólnopolska Konferencja Opieki Paliatywnej „Odchodzić bez bólu”. Spotkanie to zgromadzi ponad 350 specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy związanych zawodowo z opieką nad pacjentem u kresu życia. Zapraszamy do rejestracji: www.odchodzicbezbolu.pl.

 

23 września 2022 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego głos zabiorą najważniejsze osobistości medycyny paliatywnej oraz pielęgniarstwa opieki paliatywnej w Polsce – eksperci podczas wystąpień
i dyskusji poruszą m.in. takie tematy, jak: nowoczesne metody leczenia bólu, ból przebijający, żywienie pacjentów u kresu życia, rany w hospicjach – postępowanie z odleżynami i owrzodzeniami nowotworowymi, sedacja paliatywna u dzieci, osoby nieheteronormatywne (LGBTQ+) w opiece paliatywnej i wiele, wiele innych. W spotkaniu weźmie udział ponad
350 pielęgniarek i lekarzy.

 

O Dobrej Śmierci i najwyższych standardach opieki

 

– Głęboko wierzę w to, że istnieje Dobra Śmierć – mówi dr n. med.
i n o zdr. Paweł Witt, Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz pomysłodawca konferencji. – Wierzę w to, że w 2022 roku jako personel medyczny jesteśmy
w stanie zapewnić pacjentowi dobrą śmierć i opiekę na światowym poziomie. Że możemy czerpać z lepszych wzorców i stopniowo podwyższać poziom opieki nad umierającymi w Polsce. Że żeby to się stało – musimy o tym rozmawiać i dzielić się doświadczeniami – dodaje dr Witt.

 

Wrześniowa konferencja „Odchodzić bez bólu” otwiera cykl spotkań z tej serii,
a także zawiązuje społeczność wokół tak ważnego tematu, jakim jest ból
w odchodzeniu.

 

– Tworzymy „Odchodzić bez bólu” nie jako pojedyncze spotkanie, ale jako początek wieloletniej dyskusji o bólu u kresu życia – mówi dr Paweł Witt. – Bólu fizycznym, ale też mentalnym, emocjonalnym, wielowymiarowym. Bólu codziennie obecnym w naszych hospicjach.

 

Najlepsi eksperci i prestiżowe patronaty

 

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Opieki Paliatywnej wykłady poprowadzą kluczowi eksperci w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej w Polsce.

 

Spotkanie objęły patronatem honorowym następujące instytucje: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Europejskie Stowarzyszenie „Czyste Leczenie”, Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Uczelnia Łazarskiego, a także Konsultanci Krajowi: w dziedzinie medycyny paliatywnej – prof. Wojciech Leppert, w dziedzinie geriatrii – prof. Tomasz Targowski, w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej – dr n o zdr. Mariola Rybka, w dziedzinie onkologii klinicznej, prof. Maciej Krzakowski, w dziedzinie farmakologii klinicznej – prof. Bogusław Okopień oraz w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej – prof. Jan Styczyński.

 

Organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Opieki Paliatywnej są: Wydział Nauk o Zdrowiu WUM, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci UCK WUM, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci oraz Vicommi Media.

 

Zapraszamy do rejestracji!

 

Ogólnopolska Konferencja Opieki Paliatywnej to wydarzenie o nieocenionej wartości naukowej, szkoleniowej, ale też motywacyjnej i terapeutycznej.

 

Zapraszamy do rejestracji na stronie wydarzenia:

www.odchodzicbezbolu.pl

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

Jak prowadzić leczenie ran pooperacyjnych u chorych onkologicznych?

Jakie mamy nowe możliwości profilaktyki odleżyn?

Jak postępować z ranami u chorych paliatywnych?

Odpowiedzi udzielą wybitni specjaliści podczas cyklu konferencji online:

e-Praktyka Leczenia Ran
Część trzecia – 4 października, godz. 17:00

Dla uczestników przygotowane zostały wykłady, praktyczne warsztaty oraz dodatkowe materiały edukacyjne takie jak artykuły i poradniki, które będą stopniowo dodawane do teczki uczestnika. Program wydarzenia został podzielony na bloki tematyczne, podczas których zaproszeni specjaliści przedstawią interesujące wykłady.

Rada Programowa

Główne cele cyklu:

Poprawa jakości kształcenia kadry medycznej w zakresie trudno gojących się ran.
Promocja nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych chorób przewlekłych, które stanowią czynnik ryzyka w rozwoju ran.
Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez personel medyczny dla pacjentów w zakresie leczenia ran.
Poprawa jakości leczenia ran w Polsce.

Zarejestruj się bezpłatnie już teraz!

REJESTRACJA

 

Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl
 

 

 

Praca

Położna Klinika Bocian

Klinika Bocian należy do wiodących ośrodków zajmujących się leczeniem niepłodności w Polsce. Nasza pozycja poparta jest bardzo wysoką skutecznością leczenia oraz systematycznie rosnącą liczbą pacjentów, również przyjeżdzających do nas z zagranicy. Oferujemy kompleksową diagnostykę i leczenie kobiecej oraz męskiej niepłodności z zastosowaniem najbardziej zaawansowanych technologii medycyny rozrodu, w tym zapłodnienia in vitro. Realizujemy liczne usługi z zakresu ginekologii i położnictwa. Zapewniamy pacjentom opiekę wysoko wykwalifikowanego personelu, dbamy przy tym o najlepszy standard obsługi. Prowadzimy intensywną działalność w kraju i na arenie międzynarodowej. Jesteśmy także aktywni w mediach społecznościowych. Zachęcamy do odwiedzenia naszych profili na Facebook’u, YouTube i Instagramie.

 

 

Miejsce pracy: Plac Brama Portowa 1, Szczecin

W ramach swojej pracy będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny za bieżącą opiekę i budowanie relacji z pacjentami min. poprzez:

 • Rejestrowanie wizyt pacjentów i pracę z dokumentacją medyczną
 • Przygotowywanie pacjentów do zabiegów i procedur medycznych
 • Asystowanie przy zabiegach i pracę w punkcie pobrań
 • Obsługę programu informatycznego

 

Od idealnego kandydata oczekujemy

 • Aktywnego prawa wykonywania zawodu Położnej
 • Sprawności manualnej i predyspozycji do pracy w gabinecie zabiegowym oraz przy rejestracji pacjentów
 • Komunikatywności i szczególnego zorientowania na pacjenta
 • Empatii, pasji do pracy z ludźmi i miłego usposobienia
 • Chęci do zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności
 • Wysokiej samodzielności

 

Możemy Ci zaproponować:

 • Stabilne zatrudnienie na cały etat na podstawie umowy o pracę
 • System pracy 7,35, bez konieczności pracy w systemie nocnym, niedzielę i w święta
 • Możliwość pracy w doświadczonym i sympatycznym zespole
 • Możliwość rozwoju swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Klinikę Bocian
 • Pakiet świadczeń pracowniczych (m.in. prywatna opieka medyczna, karta sportowa MultiSport, polisa na życie)

 

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do aplikowania:

https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?a014ec5bed2a2aee259e11d877d58373

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

rerkrutacja@klinikabocian.pl

 

Opublikowano dnia: 15 czerwca 2022 r.

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Aktualności

Stowarzyszenie „Erudycja” z Olsztyna, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, rozpoczyna realizację 3-dniowych szkoleń dla personelu mającego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne i odbywają się w formie hybrydowej na terenie całej Polski (8h dydaktycznych zajęć teoretycznych w formie zdalnej, 8h dydaktycznych warsztatów w formie stacjonarnej).

Szkolenia skierowane są do:

 • personelu medycznego i niemedycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych ( lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, pracownicy rejestracji, pracownicy ochrony, itp.).

Uczestnikom szkoleń zostaną zapewnione bezpłatnie:

 • materiały szkoleniowe
 • podczas warsztatów: wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdów i nocleg dla osób spoza miejsca szkolenia
 • dostęp do tłumacza języka migowego i/lub asystent osoby niepełnosprawnej (w przypadku uprzednio zgłoszonej potrzeby).

Aby zgłosić się na szkolenie należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną na adres:

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja”, ul. Staromiejska 15 lok. 2, 10-017 Olsztyn.

Równocześnie, zeskanowany formularz można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: erudycja@tlen.pl

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.stowarzyszenie-erudycja.pl

Szkolenie stanowi realizację zadania pod nazwą Szkolenia dla personelu mającego kontakt
z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną, w ramach Zadania 2 Podnoszenie kompetencji kadr medycznych i innych specjalistów uczestniczących w realizacji działań profilaktycznych na rzecz opieki psychiatrycznej, Celu Operacyjnego 3 Promocja zdrowia psychicznego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021- 2025.

Aktualności

 

Piątek, 27 maja 2022

 

 

Wiedza pielęgniarek na temat ran przewlekłych i metod ich leczenia
Zgodnie z przepisami pielęgniarka może leczyć rany trudno gojące się na zlecenie lekarskie lub samodzielnie. Czy personel pielęgniarski ma odpowiednią wiedzę, aby zajmować się tym trudnym zagadnieniem? Czy jest do tego właściwie przygotowywany w toku kształcenia? Jakie czynniki wpływają na kompetencje w tym zakresie? Na te pytania starały się odpowiedzieć autorki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 145 pielęgniarek i pielęgniarzy. więcej…
Techniki leczenia ran stopy cukrzycowej przy użyciu komórek macierzystych
Naukowcy i klinicyści dokonali metaanalizy prac zawierających wyłącznie ukończone terapie, terapie doświadczalne oraz studia przypadków z ośrodków klinicznych na całym świecie. więcej…

 

Mukormykoza – trudna w terapii, groźna powypadkowa infekcja grzybicza
Mukormykoza jest rzadko pojawiającą się infekcją angioinwazyjną wywoływaną przez grzyby filamentalne. więcej…

 

Odkryto białko kluczowe w gojeniu się ran
Jak wykazały badania naukowców brytyjskich, białko p53 odgrywa niezwykle istotną rolę w migracji komórek nabłonka i odnowie tkanek. Odkrycie to wykazało, jakie procesy są wykorzystywane przez komórki do regeneracji tkanek, co może posłużyć do opracowania leków, które mogą przyspieszyć i ułatwić gojenie ran. więcej…

 

Chorzy na cukrzycę – trudne gojenie ran
Podczas normalnego gojenia ran liczba starzejących się fibroblastów i komórek śródbłonka w skórze przejściowo wzrasta, a zamykanie ran jest przyspieszane przez wydzielanie płytkopochodnego czynnika wzrostu AA (PDGF-aa), który indukuje różnicowanie miofibroblastów. więcej…

 

Łuszczyca i ryzyko innych chorób
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (VTE) i choroba naczyń obwodowych (PVD) – ich występowanie jest nieco bardziej prawdopodobne u pacjentów z łuszczycą niż u osób bez diagnozy tej choroby. Tak wynika z przeglądu opublikowanego w „JAMA Dermatology”, w którym przypomina się o tej zależności. więcej…

 

Beta-blokery zmniejszają śmiertelność pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu
Urazy czaszki i idące za nimi urazowe uszkodzenie mózgu (TBI), następujące często w czasie wypadków drogowych i katastrof (np. budowlanych) to jedna z wiodących przyczyn śmiertelności wśród pacjentów urazowych na całym świecie. więcej…

 

 

Zbyt łatwo zdjęliśmy maseczki
– Rekomendacje dotyczące łagodzenia obostrzeń w korzystaniu z praw pacjenta nadal wskazują na konieczność zasłaniania ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego – podkreśla prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka. więcej…

 

Dlaczego recepty od farmaceuty to domena miast?
Po zmianach w przepisach w czasie pandemii wzrosła liczba recept wystawianych przez farmaceutów. Z takiego rozwiązania najchętniej skorzystali mieszkańcy większych miast. Na wsiach nie wypisywano recept farmaceutycznych. więcej…

 

Nie można ograniczać odwiedzin u pacjentów
– Z uwagi na zmniejszenie zagrożenia epidemicznego oraz zniesienie stanu epidemii COVID-19 utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń odwiedzin może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – informuje rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. więcej…

 

 

Bezpieczeństwo pacjenta operowanego. Część IV
Jak zapobiegać zakażeniom miejsca operowanego? Jakie są aktualnie obowiązujące wymagania dotyczące obłożeń i fartuchów chirurgicznych? Jakie obowiązki i zasady wynikają z nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznamy podczas bezpłatnego webinaru, który odbędzie się 8 czerwca! więcej…

 

Weź udział w jubileuszowej edycji Kongresu Starzenia!
Już po raz dziesiąty, tradycyjnie w Trójmieście, odbędzie się Kongres Starzenia Pacjent 65+ w Codziennej Praktyce Lekarskiej. Na uczestników czekają niespodzianki i przede wszystkim bardzo bogaty program wystąpień. więcej…

 

Konferencja Czasopisma „Current Topics In Diabetes”
„Current Topics in Diabetes” zawiera oryginalne artykuły z zakresu badań podstawowych i klinicznych, najnowsze doniesienia oraz wytyczne diabetologiczne. Wszystkie te kwestie poruszone zostaną podczas konferencji, która odbędzie się 24 i 25 czerwca w formule online. więcej…

 

IX Ogólnopolska Konferencja Pułapki Codziennej Praktyki Lekarskiej
Pułapki – jak ich uniknąć? Dowiemy się we wrześniu, podczas kolejnej edycji popularnej konferencji, która w tym roku odbędzie się w Poznaniu! więcej…

 

e-Akademia Farmaceuty – kolejna część już 4 czerwca
Jaka jest rola farmaceuty podczas opieki nad pacjentem z raną? Jak dobrać opatrunek specjalistyczny ze względu na fazę rany? Jak postępować w przypadku bólu w ranie przewlekłej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymają uczestnicy cyklu edukacyjnego e-Akademia Farmaceuty – Gorące Tematy w Farmacji. Zapraszamy na kolejne spotkania – 4 czerwca i 8 października. więcej…

 

 

Redaktor prowadzący: Iwona Konarska

 

AktualnościKonferencje, Sympozja, Szkolenia

Kongres

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta

Kraków, 15–17 września 2022 roku
Hotel Metropolo by Golden Tulip, ul. Orzechowa 11
oraz online

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

WSTĘPNY PROGRAM
W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

 

 • Bezpieczeństwo pacjenta w erze pandemii koronawirusa —
  12 lat od publikacji Deklaracji Helsińskiej o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii
  Patient Safety during pandemic time — 12 years of Helsinki Declaration
 • Bezpieczeństwo II — Interdyscyplinarna współpraca dla bezpieczeństwa pacjenta — uczenie się od najlepszych
  Safety II — Learning from excellence and interdisciplinary cooperation
 • Narzędzia i metody oceniające i zapewniające bezpieczeństwo pacjenta
  Methods and tools for defining and ensuring patient safety
 • Interdyscyplinarna prewencja powikłań
  Interdisciplinary prevention of complications
 • Jak zapewnić bezpieczną chirurgię, znieczulenie i sedację?
  How to ensure safe surgery, anaesthesia and sedation?
 • Bezpieczeństwo pacjenta w intensywnej terapii
  Patient Safety in Intensive Care Medicine
 • Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu i poza nim
  Patient safety in the hospital and beyong 
 • Stanowiska Towarzystw, Organizacji pacjentów i przemysłu oraz podpisanie Deklaracji Interdyscyplinarnego Forum Bezpieczeństwa Pacjenta Kraków 2022
  Statements of the Societies and Signing of Polish Interdisciplinary Patient Safety Declaration Krakow 2022
Szczegółowe informacje i rejestracja

na stronie internetowej:

www.bezpieczny-pacjent2022.pl

 

 

 

Kontakt: bezpieczny-pacjent2022@viamedica.pl

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

 

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60,

e-mail: viamedica@viamedica.pl

 

Szkolenia

Komunikat

 

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na  bezpłatny kurs specjalistycznyWywiad i badania fizykalne” dla pielęgniarek i położnych dla Członków Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Zajęcia teoretyczne w trybie o-nline (webinaria)  rozpoczną się 24,25,26.VI. 2022r.

Zajęcia ćwiczeniowe  na fantomach odbędą się w podziale na grupy 01,02,03,07,08,09,10.VII.2022r.

Zajęcia stażowe w podziale na grupy w placówkach i terminach wyznaczonych przez Organizatora Kształcenia  po wcześniejszym zapisaniu się do grupy.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 100 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 75 godzin,

zajęcia praktyczne – 25 godzin.

 

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • przynależność członkowska do Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • regularne opłacanie składek członkowskich bez zaległości przez okres 36 miesięcy, nowi członkowie SIPIP po upływie 6 miesięcy regularnego opłacania składek zgodnie z regulaminem Komisji Kształcenia dostępnym na stronie internetowej sipip.szczecin.pl i Uchwała Rady SIPIP .
 • założenie konta w systemie SMK,
 • złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 • po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny,
 • wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

 

Każdy uczestnik biorący udział w szkoleniach online z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość
musi posiadać :

 • komputer/laptop z kamerką internetową, mikrofonem, głośnikami i łączem internetowym,
 • zainstalowany program Teams,
 • aktualną przeglądarkę internetową Google Chrome lub Mozilla Firefox,
 • system operacyjny minimum Windows 7, zalecany to Windows 10,
 • prywatny adres e- mail ,
 • na wskazany adres e-mail zostaną wysłane linki do każdych zajęć. Uczestnik klika w link , który przenosi go na zajęcia zgodnie z planem zajęć. Na każde zajęcia będzie wygenerowany oddzielny link zgodnie z podanym wcześniej planem zajęć,
 • po kliknięciu na link z maila na komputerze uczestnika zostanie otwarta przeglądarka internetowa w której będzie informacja o dołączeniu do spotkania przez zainstalowaną aplikacje Microsoft Teams lub kontynuowanie spotkania w tej przeglądarce,
 • jeżeli aplikacja Microsoft Teams lub przeglądarka internetowa zażąda dostępu do kamery internetowej i mikrofonu, należy na taki dostęp zezwolić,
 • po dołączeniu do spotkania przez uczestnika, wykładowca ma zasygnalizowane na ekranie, że dana osoba chce dołączyć do zajęć i zaprasza do spotkania poprzez kliknięcie myszką każdego z uczestników,
 • po zakończonych zajęciach każdy opuszcza spotkanie, aby rozpocząć następne  zajęcia o wyznaczonej godzinie  klika kolejny link wysłany na podany adres e-mail.

 

Ilość miejsc jest ograniczona 32 osoby mogą zostać zakwalifikowane do udziału w w/w szkoleniu.

Istnieje również możliwość odpłatnego uczestnictwa w kursie dla osób nie będących członkami SIPIP oraz nie spełniających warunków opłacania składek zgodnie z regulaminem Komisji Kształcenia.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP pod nr 914329864
lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl

AktualnościAktualności
 1. Informacja ogólna – czytaj
 2. Informacja prasowa – czytaj
 3. Komunikat KAS – czytaj
Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na  bezpłatny kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych ” dla pielęgniarek i położnych dla Członków Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Zajęcia teoretyczne  w trybie stacjonarnym rozpoczną się 03.06.2022r.  

Zajęcia ćwiczeniowe  i stażowe  w odbędą się  trybie stacjonarnym w podziale na grupy w placówkach i terminach wyznaczonych przez Organizatora Kształcenia.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 50 godzin;

zajęcia praktyczne – 58 godzin.

 

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • przynależność członkowska do Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • regularne opłacanie składek członkowskich bez zaległości przez okres 36 miesięcy, nowi członkowie SIPIP po upływie 6 miesięcy regularnego opłacania składek zgodnie z regulaminem Komisji Kształcenia dostępnym na stronie internetowej sipip.szczecin.pl,
 • założenie konta w systemie SMK,
 • złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 • po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny,
 • wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Ilość miejsc jest ograniczona 24 osoby mogą zostać zakwalifikowane do udziału w w/w szkoleniu.
Istnieje również możliwość odpłatnego uczestnictwa w kursie dla osób nie będących członkami SIPIP oraz nie spełniających warunków opłacania składek zgodnie z regulaminem Komisji Kształcenia.
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP pod nr 914329864 lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl

AktualnościAktualności