Aktualności
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

Zapraszamy na

MIĘDZYWOJEWÓDZKĄ DEBATĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA RAN

która odbędzie się w dniach 9 – 10 grudnia 2020 r.
w godz. 15:55 – 20:00

Wydarzenie dedykowane jest lekarzom i pielęgniarkom z całej Polski, osobom które podejmują wspólne problemy występujące w każdym miejscu pracy oraz demaskują mity w leczeniu ran.

Po raz pierwszy będziemy mówić o ranach powstających po wynaczynieniach podczas chemioterapii, poruszymy zagadnienia oparzeń, ran w ginekologii, leczenia ran w cukrzycy i owrzodzeń goleni.

Zobacz program szczegółowy >>>

ZOBACZ PROGRAM

KIEROWNICTWO NAUKOWE:

Zarejestruj się już dziś, aby otrzymać link do transmisji i przypomnienie >>>

BEZPŁATNA REJESTRACJA

 

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER

 

Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl
 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

ZAPRASZAMY

w dniu 2 grudnia 2020 o godzinie 19:15

DOŁĄCZ DO SPOTKANIA

po więcej informacji zapraszamy na stronę:

www.dann.edu.pl

oraz

www.bibliotekadiabetyka.pl/lekarz/centrumedukacji/

 

Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl
 

 

 

 

Aktualności

Praca

Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ w Szczecinie zatrudni pielęgniarkę do Pracowni kwalifikacji dawców lub ratownika medycznego (jako osobę do poboru krwi) w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy od 01.12.2020 r.

Wymagania:
– wykształcenie w zawodzie pielęgniarki,
– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
lub
– tytuł zawodowy ratownika medycznego i realizacja obowiązku doszkalania zawodowego
określonego w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dopuszczamy również możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy zlecenia lub kontraktu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres kadry@wckik.pl.

Opublikowano dnia: 2 listopada 2020 o 08:07

Aktualności

Komunikat

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska na poniższe szkolenia planujemy rozpoczęcie bezpłatnych kursów dla członków Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki”  dla pielęgniarek  

 Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 30.10.2020r.

 

Do  kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, która :

1. posiada aktualne prawo wykonywania zawodu,
2. legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie ( które należy załączyć w systemie SMK przy składaniu wniosku na kurs)
3 regularnie opłaca składki członkowskie zgodnie z regulaminem kształcenia .
4.założyła konto w Systemie Monitorowania Kształcenia
5.złożyła wniosek w Systemie Monitorowania Kształcenia o modyfikację uprawnień,
6.po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek
o przyjęcie na w/w kurs
7.posiada zaświadczenia o ukończeniu: (lub uczestnik ukończy niżej wymienione kursy do zakończenia szkolenia)
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
– posiadają dyplom ratownika medycznego lub
-zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

 

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego
w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 445 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 200 godzin,
zajęcia praktyczne – 245 godzin.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym , zajęcia praktycznie w tygodniu.

 

 • Kurs specjalistyczny  „Wykonania  i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych ” dla pielęgniarek i położnych 

Do  kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna która :

1. posiada aktualne prawo wykonywania zawodu,
2 regularnie opłaca składki członkowskie zgodnie z regulaminem kształcenia ,
3.założyła konto w Systemie Monitorowania Kształcenia,
4.złożyła wniosek w Systemie Monitorowania Kształcenia o modyfikację uprawnień,
5.po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs.
Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 50 godzin;
zajęcia praktyczne – 58 godzin.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w od piątku do wtorku . Zajęcia praktyczne i ćwiczeniowe  w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy
Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 04.12.2020r.

 

 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa ” dla pielęgniarek i położnych

 

Do  kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna która :

1. posiada aktualne prawo wykonywania zawodu,
2 regularnie opłaca składki członkowskie zgodnie z regulaminem kształcenia ,
3.założyła konto w Systemie Monitorowania Kształcenia,
4.złożyła wniosek w Systemie Monitorowania Kształcenia o modyfikację uprawnień,
5.po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs.

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego
w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 20 godzin,

ćwiczenia w warunkach symulowanych – 40 godzin,

zajęcia praktyczne – 30 godzin.
Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 20.11.2020r.


Wszystkie informacje o zakwalifikowaniu na kurs należy sprawdzać w systemie SMK Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl
Uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
następstw  nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW.
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP pod nr 914329864 lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl

 

 

Przewodnicząca Rady

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Gabriela Hofman

Aktualności

Dzień dobry,

zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym bezpłatnym szkoleniu on-line, które poprowadzą:

dr n. o zdr. Anna D. Talar 

 • „NDT- Bobath czy metoda Vojty – która z metod rehabilitacji niemowląt jest lepsza”
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht  pt. „Czynnościowe zaburzenia pokarmowe u niemowląt”

Pierwsze 1000 osób, które ukończą szkolenie otrzyma:

 • certyfikat uczestnictwa (on-line)
 • skrypty tematyczne (on-line)
 • upominek (przesyłka kurierska)

____________________________________________________________________________________________________

https://www.pelargos.pl/oferta/konferencje-i-szkolenia/szkolenia-dla-pielegniarek-i-poloznych/

https://elearning.easygenerator.com/334a2bc9-7e41-4a4b-aa7c-3ebeb7ccdba5/#/login

Zaproszenie – pobierz

____________________________________________________________________________________________________

 

Serdecznie pozdrawiam,

_____________________
Małgorzata Czerwonka
Młodszy Kierownik Projektu

Mob.: +48 604 643 856
Mob.: +48 602 735 704
m.czerwonka@pelargos.com.pl

Pelargos Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 71; 01-651 Warszawa
www.niebieskiepudelko.pl
NIP PL 5251568829

Praca

Alab Laboratoria Sp. z o.o. to ogólnopolska sieć laboratoriów diagnostycznych.

Poszukujemy Pielęgniarki mobilnej/Pielęgniarza mobilnego na teren Szczecina.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • pobieranie materiału biologicznego do badań diagnostycznych od naszych pacjentów we wskazanym miejscu
 • przygotowanie i oznaczanie materiału do badań oraz do przewozu zgodnie z obowiązującymi standardami firmy i przepisami prawa

W zamian za zaangażowanie i pracę oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • zniżki na nasze usługi dla naszych Pracowników, ich rodzin oraz współpracowników,
 • szkolenie wprowadzające z procedur obowiązujących w punktach pobrań,
 • udział w specjalistycznych szkoleniach,
 • swobodną atmosferę i pracę w zgranym zespole.

Prosimy o aplikowanie na adres: kariera@alab.com.pl lub za pomocą formularza: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=F36B9672-9D6A-4B9A-9466-591E75C73B2D&skkcfg=a2cf18e49849412a9c57fd45dad286a7&skklocationId=660&skkExternalOfferId=75706&skkCountryId=1&skkRegionId=7

 

Opublikowano dnia: 14 października 2020 o 13:45

Aktualności

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W KRAJU

NA PROŚBĘ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ

PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY

POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA

W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI

DO PRACY Z PACJENTAMI ZAKAŻONYMI

SARS-COV-2

ZGŁOSZENIA DEKLARACJI PRZYJMUJE

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

TEL. 91/4303243

Szkolenia

KOMUNIKAT IV

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie informuje, że trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dotyczące szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Projekt zakłada rozwiązania dotyczące przedłużeń zaświadczeń, jak i możliwości przeprowadzania szkoleń on-line, pod warunkiem zaistnienia określonych w nim okoliczności, a także zawiera zmienione wzory programów szkoleń podstawowych i uzupełniających.

 

Zamieszczono 06.11.2020r.


KOMUNIKAT III

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w związku z sytuacją pandemiczną  w kraju, Szczecińskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zawiesza wszystkie kursy do ODWOŁANIA.

W związku z powyższym, osoby, którym kończą się uprawnienia mogą wystąpić z prośbą o przedłużenie zaświadczenia wydanego przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych /na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 26.03.2020r. Dz.U. Poz. 536, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników/

W tym celu należy przesłać kartę zgłoszeniową na adres sipip@sipip.szczecin.pl, która dostępna jest na stronie Izby – zakładka „karta zgłoszenia”.

Do wniosku załączyć należy:

-ksero PWZ,

-ksero ostatniego ukończonego kursu przetaczania krwi, przeprowadzonego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Wszelkie informacje udzielane są w dziale szkoleń

pod nr telefonu 91 432 98 64

 

zamieszczono 08.10.2020r.

 

Aktualności

Szanowni Państwo!

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalistycznym pt.: “Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym”.
W ramach szkolenia oferujemy zwrot kosztów transportu. Organizator zapewnia także nocleg i wyżywienie.

Szczegóły dostępne na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego PUM:

https://www.pum.edu.pl/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/szkolenia-zwiekszajace-kompetencje-identyfikacja-i-przeciwdzialanie-zagrozeniom-epidemiologicznym

W załączeniu także plakat promujący Wydarzenie.

Aktualności

Szanowni Państwo,

w związku z rezygnacją członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1a ustawy z 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849), Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza do współpracy do składu ww. Komisji na kadencję 2018-2023.

 

Chętne Pielęgniarki i Położne powinny spełniać następujące warunki:

– posiadać co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł mgr lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych;

– wykonywać zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych;

– posiadać wiedzę w zakresie praw pacjenta;

– korzystać z pełni praw publicznych.

 

Chętne Pielęgniarki i Położne proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

– życiorys i list motywacyjny;

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

– oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych;

– oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu Karnego;

– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (za zgodność z oryginałem);

– kopie dokumentów poświadczających wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych (za zgodność z oryginałem);

– dane kontaktowe: adres, tel/fax, email.

 

Dokumenty należy przesłać w terminie do 22.10.2020r. na adres Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy 70-237) przy ul. Kusocińskiego 16LU1.

Aktualności

Szanowni Państwo,

Jak co roku mam zaszczyt zaprosić pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji. Celem nagrody jest promocja zawodu pielęgniarskiego oraz umożliwienie rozwoju zaangażowanym pielęgniarkom i pielęgniarzom.

Jest to wyjątkowa edycja, ponieważ zgłoszenia dotyczą rozwoju opieki zdrowotnej w kontekście wyzwań, jakie stawia pandemia COVID-19. Temat prac jest bardzo szeroki, dlatego liczymy na kreatywność talentów pielęgniarskich.

 

Nagrodą jest stypendium w wysokości 25 000zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż.

Zgłoszenia można wysyłać do 6 listopada 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej: https://qsna.awardsplatform.com/?language=pl_PL

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku – pobierz

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.

 

Pozdrawiam

Agnieszka Karasińska

Koordynator ds. Projektów

Fundacja Medicover

 

tel.kom.: +48 881 068 252

e-mail: agnieszka.karasinska@medicover.pl

www.medicover.pl

 

 

Fundacja Medicover z siedzibą w Warszawie 00-807, Al. Jerozolimskie 96. Tel. 48 22 592 70 00,

Fax 48 22 597 70 79. KRS 0000283132, NIP 701 009 01 26

Szkolenia

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że w art. 78 ust 6-8 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzono następujący zapis:
w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone:
1) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia;
2) w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego, także w podmiocie,
w którym aktualnie pielęgniarka, położna uczestnicząca w kształceniu jest zatrudniona. Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia, z wyłączeniem egzaminu państwowego, może odbywać się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.

Zgodnie z wytycznymi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych każdy uczestnik biorący udział w szkoleniach  z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość  musi posiadać :

 • komputer/laptop z kamerką internetową, mikrofonem, głośnikami i łączem internetowym
 • dostęp do platformy np. Moodle, Microsoft Teams ,Click Meeting, Meet Google Chrome ( wybór platformy ustalany jest z Organizatorem Kształcenia ponieważ wszyscy uczestnicy i wykładowcy muszą posiadać tą samą platformę ),
 • aktualną przeglądarkę internetową Google Chrome lub Mozilla Firefox,
 • system operacyjny minimum Windows 7, zalecany to Windows 10
 • prywatny adres e-mail,
 • w ustalonym dniu zajęć wykładowca wysyła każdemu uczestnikowi na wskazany adres e-mail zaproszenie do szkolenia. Uczestnik klikając w link rozpoczyna szkolenie.

Osoby chętne do kształcenia w takiej formie, mogą wysyłać swój akces na adres email: szkolenia@sipip.szczecin.pl podając imię, nazwisko, nazwę kursu i numer telefonu.

Aktualności