Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych w 2023 roku

Kursy specjalistyczne

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla położnych czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Endoskopia” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Dializoterapia” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych” czytaj

Kursy kwalifikacyjne

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii” dla położnych czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie bezpłatnego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa operacyjnego” dla położnych czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie bezpłatnego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa operacyjnego” dla pielęgniarek czytaj

Kursy dokształcające

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na bezpłatny kurs dokształcający w dziedzinie „Aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stomią, w tym zapobieganiu powikłaniom” dla pielęgniarek czytaj
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na webinar

 

Projekty zabawek terapeutycznych wydrukowanych na drukarce 3D

oraz scenariuszy zajęć terapeutycznych

dla dzieci przedwcześnie urodzonych,

 

 

który odbędzie się w poniedziałek, 11 grudnia 2023, o godz. 12:00

 

 

 

Celem webinaru jest upowszechnienie innowacji społecznej dotyczącej indywidualnie zaprojektowanych zabawek terapeutycznych dostosowanych do możliwości wcześniaków z możliwością wydrukowania ich na drukarce 3D.

Innowacja dostarcza wiedzy, ale także gotowe zabawki pomocne w terapii, dopasowane do możliwości rozwojowych, wynikających z masy urodzeniowej czy też funkcjonowania psychoruchowego wcześniaków.

Innowacyjne zabawki dopasowane są do niedojrzałego układu nerwowego, obniżonego lub podwyższonego napięcia mięśniowego i trudności w nabywaniu sprawności ruchowych oraz intelektualnych wcześniaków.

Innowacja stanowi cenne narzędzie dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, ośrodków terapeutycznych, terapeutów pracujących z dziećmi z różnego typu niepełnosprawnością, rodziców dzieci  przedwcześnie urodzonych.

 

Z webinarium dowiesz się:

 • Jaki problem rozwiązuje innowacja?
 • Co nowego wnosi innowacja do praktyki?
 • Na czym polega wykorzystanie 11 zabawek terapeutycznych w zabawie lub terapii wcześniaków?
 • Jak można ten pomysł wykorzystać dalej? Potencjał dalszego upowszechniania rozwiązania.

 

Autorki innowacji:

 

dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler – psycholog, specjalista z zakresu integracji sensorycznej, a także wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych.  Od 25 lat pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest autorką wielu książek, publikacji naukowych dotyczących problematyki rozwoju dzieci i młodzieży.

 

dr Monika Deja – psycholog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych. Jest zatrudniona na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i prowadzi zajęcia głównie z psychologii rozwoju człowieka. Jest autorką licznych publikacji z zakresu psychologii rozwoju człowieka i psychologii rodziny.

 

 

Webinar organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. Uczestnictwo jest bezpłatne.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w webinarum prosimy o wysłanie podpisanego skanu zgłoszenia (pobierz) do dnia 7 grudnia 2023 r. na adres: mszymanska@wzp.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,

– nazwa reprezentowanego podmiotu/instytucji – jeżeli dotyczy,

– wyrażenie zgody na publikację wizerunku.

 

Link do spotkania:  https://zoom.us/j/98577906062?pwd=QVJFWjhsTG9OdVNTTklFa2pyK2lGdz09

Identyfikator spotkania: 985 7790 6062
Kod dostępu: 115288

Webinar prowadzony jest w związku z realizacją projektu pn.: ,,Włącznik Innowacji Społecznych’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

 

Z poważaniem,

 

Magdalena Szymańska

Główny Specjalista

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Biuro Integracji Społecznej

 

Adres siedziby:

ul. Korsarzy 34, 70-506 Szczecin

Adres korespondencyjny:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

 

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

 

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Nowa ustawa o jakości w ochronie zdrowia – zmiany dla świadczeniodawców

on-line

06 grudnia 2023r.

09:00 – 15:00
PROGRAM 

 1. Cel wprowadzenia ustawy.
 2. Autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 3. Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem.
 4. Zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi
 5. Elementy zarządzania ryzykiem i narzędzia dochodzenia przyczyn źródłowych.
 6. Nowe zasady akredytacji w ochronie zdrowia.
 7. System świadczeń kompensacyjnych.
 8. Wskaźniki jakościowe.
 9. Terminy, okresy przejściowe, harmonogram dostosowania do nowych wymagań.
 10. Zagrożenia i szanse dla podmiotów leczniczych.

 

450 zł netto/osoba

 

Zobacz inne tematy

 

Realizacja i kontrola umowy z NFZ

on-line – 5 grudnia 2023r.

Aktualne wytyczne w rozliczaniu świadczeń w ramach umów z NFZ

Katowice – 8 grudnia 2023r.

Wrocław – 18 grudnia 2023r.

Statystyka i prowadzenie archiwum w podmiocie leczniczym

on-line – 26 stycznia 2024r.

Prawa pacjenta w ochronie zdrowia

Szkolenie uwzględnia nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

on-line – 22 stycznia 2024r.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

on-line – 12 lutego 2024r.

Kodowanie, ewidencja i rozliczanie świadczeń medycznych realizowanych ambulatoryjnie

on-line – 2 lutego 2024r.

Kodowanie, ewidencja i rozliczanie świadczeń medycznych w leczeniu szpitalnym

on-line – 26 lutego 2024r.

Centrum Szkoleniowe AGAMON

Agnieszka Mieszczak

tel 512 640 837

agnieszka.mieszczak@agamon.biz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności
Bezpłatny kurs dla położnych pt.:
„Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”

 

Szanowni Państwo!

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CM WUM) uprzejmie informuje, że jest organizatorem, bezpłatnego kursu specjalistycznego dla położnych „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Kurs jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania „Promocja karmienia piersią” Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i przygotowanie położnej do kompleksowej opieki nad kobietą w okresie laktacji, a także realizacji zadań na stanowisku edukatora ds. laktacji (szczegółowy opis pod tym linkiem).

Kurs przeznaczony jest dla położnych, które:
– mają licencjat,
– są w trakcie studiów magisterskich,
– pracują w środowisku i udzielają porad laktacyjnych,
– pracują w szpitalu położniczym lub innych placówkach z mamami karmiącymi,
– chciałyby pracować na stanowisku edukatora ds. laktacji w szpitalu,
– pracują na uczelni,
– chwilowo nie pracują, ale chciałyby poszerzyć wiedzę z zakresu laktacji.

Cały kurs trwa 84 godziny dydaktyczne (63 zegarowe). Zajęcia teoretyczne: 48 godzin wykładów i ćwiczeń, 8 godzin samokształcenia. Grupy do 50 osób.
Część 1. Czwartek, piątek – 9 – 16, sobota 8 -12 (w tym przerwy)
Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z kobietą karmiącą. Poradnictwo laktacyjne.
Część 2. Czwartek, piątek – 9 – 16, sobota 8 -12 (w tym przerwy).
Problemy i sytuacje trudne w okresie karmienia piersią.
Zajęcia stażowe: 28 godzin dydaktycznych (21 zegarowych) w grupach do 3 osób od poniedziałku do niedzieli, w dni pracy podmiotów leczniczych, w których będą realizowane zajęcia.

Chciałbym prosić Państwa o poinformowanie i zachęcenie położnych do udziału w kursie. Zapisy odbywają się wyłącznie przez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji projektu:
Paulina Gugulska, tel.: +48 507 961 724, e-mail: paulina.gugulska@cmwum.pl

Z poważaniem
Justyna Mieszalska
Prezes Centrum Medycznego WUM

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium „LECZENIE WSPOMAGAJĄCE I STANY NAGŁE W ONKOLOGII”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 7 grudnia br. o godzinie 18.00.

Bezpośrednia rejestracja na stronie https://www.programedukacjionkologicznej.pl/wydarzenia

Powyższe wydarzenie jest certyfikowane. Szczegóły i program –  pobierz

Przypominamy, że zapisy na wydarzenie są możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się na nowym Portalu Edukacyjnym www.programedukacjionkologicznej.pl

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji,

Katarzyna Kowalska i Ewa Podymniak

PRIMOPRO Sp. z o. o. Sp. K.

Organizator
Programu Edukacji Onkologicznej

 

Strona internetowa PEO:

www.programedukacjionkologicznej.pl

Facebook PEO:

https://www.facebook.com/ProgramEdukacjiOnkologicznej/

Facebook Grupa zamknięta Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego:

https://www.facebook.com/groups/peo.apo/

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

XXI Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Gdańsk, 12–14 września 2024 roku

 


Szanowni Państwo
,

 

serdecznie zapraszam do udziału
XXI Międzynarodowym Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

który odbędzie się w Gdańsku w dniach 12–14 września 2024 roku.

Miejscem obrad będzie Polska Filharmonia Bałtycka
im. Fryderyka Chopina (ul. Ołowianka 1).

 

Przewodniczący Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

REJESTRACJA

Opłaty promocyjne obowiązują do 30 kwietnia 2024 roku.

 

 
Informacje o zjeździe znajdą Państwo na stronie:

www.anestezjologia.viamedica.pl

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY
VM Media Group sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60

e-mail: viamedica@viamedica.pl

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

 

 

Szanowni Państwo!!!

W imieniu Komitetu naukowego i organizacyjnego z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXVI

Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się

w Częstochowie w dniach 18-20 stycznia 2024 roku. Tematem przewodnim Konferencji będą słowa Św. Jana Pawła II

„Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy”.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pielęgniarki, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów,

pracowników socjalnych, duszpasterzy, wolontariuszy, studentów, doktorantów oraz wszystkie osoby zainteresowane

zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci i praktycy

zaangażowani w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej.

Podczas Konferencji odbędzie się również Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa

Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Pielgrzymka Hospicjów Polskich na Jasną Górę. Nadchodzącą konferencję

ponownie organizujemy dla Państwa w nowoczesnym i komfortowym Hotelu Arche****, przy ul. Oleńki 20

www.hotelczestochowa.com, w bliskiej lokalizacji Jasnej Góry.

Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej: www.hospicjum-konferencja.pl

W załączeniu program szczegółowy Konferencji – pobierz

 

Praca

Zatrudnię pielęgniarkę środowiskowo-położną do gabinetu lekarza rodzinnego w Szczecinie.
Wynagrodzenie 11 500 zł. tel. 606 640 259

Opublikowano dnia: 16 listopada 2023 r.

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencja CODE BLUE 2024 organizowanej przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCK ROOM w dniach 15-17.03.2024r.
W programie wydarzenia znajdą się sesje dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, lekarzy oraz studentów kierunków medycznych.
Zachęcamy zarówno do czynnego udziału w postaci zgłaszania prac, jak i do biernego uczestnictwa.
Szczegółowe informacje w załączniku (pobierz) oraz na stronie www.shockroom.pl.

Z poważaniem
mgr piel. Ada Lisowska
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCK ROOM

Aktualności

W dniu 10 listopada o godz.12.00 w Warszawie odbędzie się Debata:
„Sytuacja i bezpieczny rozwój położnych w Polsce”, w trakcie której poruszymy najistotniejsze problemy z perspektywy rozwoju i bezpieczeństwa wykonywania zawodu położnej, położnego w naszym kraju. Wśród zaproszonych gości znajdują się reprezentanci środowiska położnych: w tym Pani Grażyna Iwanowicz-Palus Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.
Obecni będą również: praktycy, przedstawiciele kadry zarządzającej, przedstawiciele towarzystw naukowych, stowarzyszeń oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Debata będzie transmitowana online na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie będzie dostępne na żywo również za pośrednictwem platformy FACEBOOK.

Serdecznie zapraszamy.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa
T. 22 327 61 61 | www.nipip.pl [1]
F. 22 327 61 60 | E. nipip@nipip.pl

Aktualności

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Hej, hej Koleżanki Położne,

 

ciągle dostaję od Was pytanie o szkolenie „Interpretacja zapisu KTG”

Dlatego też postanowiłam ponownie zrobić webinar na ten temat

Spotkanie odbędzie się 08.12.2023 roku o godzinie 16.00 i potrwa 2,5 h – tuż po Mikołajkach

Może to dobry czas na zrobienie sobie prezentu 🎁 w postaci szkolenia 🧑‍💻?

Prezenty materialne są z nami jakiś czas. Wiedza, umiejętności, doświadczenie pozostają z nami na całe życie i nikt nie jest w stanie nam tego zabrać.

Inwestowanie w swój rozwój jest najlepszą inwestycją z gwarancją pewnego zwrotu

👇Link do rejestracji i płatności👇

https://dorota534.clickmeeting.com/interpretacja…/register

Wiem, że KTG jest powszechnie używane i od dawna stało się standardem w ocenie dobrostanu płodu, ale też wiem, że ciągle interpretacja zapisu budzi wątpliwości

Zapis jest inny w niskiej ciąży, inny w różnych patologiach położniczych i jeszcze inny przy zaburzeniach w pracy macicy podczas skurczów porodowych

Jak to wszystko różnicować? Jak interpretować? O tym wszystkim będziemy mówić

W trakcie webinaru będzie możliwość zadawania pytań

Nagranie będzie udostępnione na jeden tydzień

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie dokształcającym oraz na indywidualną prośbę fakturę

Przede wszystkim jednak uczestnictwo w webinarze „Interpretacja zapisu KTG” daje wiedzę, umiejętność interpretacji zapisu

oraz poczucie spokoju w pracy z kobietą w okresie okołoporodowym

Oferuję 2,5 h mojej ciągle uaktualnianej wiedzy, umiejętności i doświadczenia

Zapraszam też 13.12.2023 roku o godzinie 16.00 na bezpłatny webinar

„Dlaczego nie ja Kobieta i Człowiek?

 

 

https://dorota534.clickmeeting.com/dlaczego-nie-ja-kobieta-?

 

Czasami trzeba powiedzieć NIE, aby mogło stać się nowe. 

Jeżeli ciągle mówimy staremu TAK, to nie ma przestrzenie na coś innego.

Zapraszam

Dorota

Spotkania Położnicze Dorota Fryc

Jestem Położną – prowadzę fizjologiczną ciążę – dr n.zdr Dorota Fryc CDL

#położna #interpretacjaKTG #poród #salaporodowa #ciąża #nieprawidłowyzapisKTG #interpretacjaKTG #poród

 

 

dr n. zdr. Dorota Fryc POŁOŻNA

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Położnicza

Certyfikowany Doradca Laktacyjny

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego

 

www.porody-domowe.pl

https://www.facebook.com/ciazazpolozna

https://www.facebook.com/spotkaniapolozniczebydorotafryc/

 

Mentorka – ZAPRASZAM CIĘ DO PRACY MENTORINGOWEJ ZE MNĄ

Coach

Mówczyni motywacyjna

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Videpodcast Bezpieczeństwo stosowania szczepionek skojarzonych wśród najmłodszych pacjentów w serwisie edukacjapacjenta.pl

Videpodcast został zrealizowany w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Położnych w ramach programu edukacyjnego Akademia Położnej. Patronat honorowy nad programem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Partnerami programu są GSK i Nestle.

Przekierowanie do strony z videpodcastem:

https://www.edukacjapacjenta.pl/programy/podcasty/nestle/bezpieczenstwo-stosowania-szczepionek#pageMain

Informacja do ewentualnego wykorzystania:

Szczepionki skojarzone to jedno z lepszych rozwiązań zmniejszające ilość wizyt szczepiennych, jakie musi przejść dziecko na wczesnym etapie życia. Niektórzy uznają je za niebezpieczne i szkodliwe dla dzieci, w efekcie rezygnują z szczepionek skojarzonych i wracają do pojedynczych szczepień. Jednak badania wskazują jednoznacznie, że szczepionki skojarzone są bezpieczne, nie wywołują także powikłań, choć – jak w przypadku każdej szczepionki – może wystąpić niepożądany odczyn poszczepienny. Nie ma również żadnego związku między szczepionkami skojarzonymi a autyzmem. Dyskusję o zasadności stosowania szczepionek skojarzonych powinna poprzedzić więc rzetelna rozmowa dotycząca ich bezpieczeństwa i działania. Być może wtedy uda się rozwiać przynajmniej część dręczących rodziców wątpliwości. 

Czy szczepionki skojarzone są bezpieczne i skuteczne, czy można je stosować wśród wcześniaków i jakie korzyści wynikają z zastosowania szczepionek dla wszystkich uczestników procesu szczepienia – na te i inne pytania odpowiedział dr hab. n. med. Ernest Kuchar, pediatra, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w rozmowie z Iwoną Schymallą, redaktor naczelną portalu medycznego MedExpress.pl.

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu naukowego i organizacyjnego z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 18-20 stycznia 2024r. Tematem przewodnim Konferencji będą słowa Św. Jana Pawła II „Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy”.

Nadchodzącą konferencję ponownie organizujemy dla Państwa w Hotelu Arche**** przy ul. Oleńki 20 (w bliskiej lokalizacji Jasnej Góry).

Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej: www.hospicjum-konferencja.pl

 

W załączeniu oficjalny komunikat – pobierz oraz program ramowy – pobierz

Zapraszamy!!!

 

mgr Anna Kaptacz – Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

dr n. o zdr. Izabela Kaptacz – Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

 

Aktualności

Aktualności

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie kontynuuje cykl porad telefonicznych, skierowanych zarówno do pracodawców jak i do pracowników.

Dyżur telefoniczny dla szeroko pojętej branży medycznej zaplanowany został na 5 października (czwartek).
Na pytania odpowie inspektor pracy Anna Bułgajewska. Dzwonić można w godz. 10-13 (tel. 91 431.19.64).  Szczegóły poniżej.

Szkolenia
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia „Szkoła Rodzenia na medal” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych.

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa, prof. UM dr hab. Beata Pięta.

 

Konferencja odbędzie się w Sopocie w dniach 8-9 10 grudnia 2023 w hotelu Radisson Blu, ul. Bitwy pod Płowcami 54.

Zapraszamy do wysłuchania wielu wykładów naukowych oraz wzięcia udziału warsztatach.

Zachęcamy do odwiedzenia strefy wystawców i spotkania z przedstawicielami firm medycznych, którzy zaprezentują produkty dla kobiet w ciąży, mam oraz noworodków.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym programie – pobierz

 

Zapraszamy do rejestracji https://akademiapoloznej.pl/szkolenie/300,szkoa-rodzenia-na-medal-sopot

Konferencja płatna.

Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku dodatkowych pytań pozostają do dyspozycji.

 

 

Pozdrawiam
PRENATALIS

 

Monika Roszczyniała
Koordynator Szkoleń
tel. 887 119 119
www.akademiapoloznej.pl

www.prenatalis.online

www.poloznanamedal.info

www.ksiazeczkazdrowia.pl
www.wyprawkanoworodka.pl
www.szkolarodzenianamedal.pl.

www.prenatalis-polska.pl

 

Aktualności
 1. Notka o powołaniach – pobierz
 2. Michalska o sobie – pobierz
 3. Michalska powołanie – pobierz
 4. Pawlicka powołanie 1 – pobierz
 5. Pawlicka powołanie – pobierz