Aktualności

Aktualności

Ruszyły bezpłatne konsultacje psychologiczne – kolejne działania Zarządu WZ w obszarze wsparcia zdrowia psychicznego mieszkanek i mieszkańców PZ.

Na potrzeby działania powstała strona www  https://konsultacjaupsychologa.pl

Regulamin – pobierz

Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 31 14 910
mpieczynska@wzp.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70 – 421 Szczecin

Aktualności

Aktualności

Aktualności
 1. XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów VIII kadencji odbędzie się 18 marca 2023r. w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie /Delegaci o szczegółach Zjazdu zostaną powiadomieni pisemnie/
 2. Uchwała NRPiP z 23.06.2022r. w sprawie kalendarza wyborczego 2023 – czytaj
 3. Uchwała NRPiP z 23.06.2022r. w sprawie terminu VIII KZPiP – czytaj 

Aktualności

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału jako Partner i Wystawca/Sponsor podczas VIII Ogólnopolskiego Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia.

 

Ogólnopolskie Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia to szereg spotkań, które dedykowane są dla szeroko pojętej kadry zarządzającej – zarówno szpitalami jak również prywatnymi centrami medycznymi, dla zarządów spółek medycznych, dyrektorów SPZOZ, zakładów rehabilitacyjnych etc.

 

V, VI oraz VII edycja cyklu, która odbywała się pod tematem przewodnim „Zarządzanie w dobie Pandemii” zyskała bardzo duże uznanie wśród uczestników tj. dyr. szpitali i kadry zarządzającej prywatnymi placówkami medycznym. Dodatkowo uczestnicy wskazywali jako bardzo dużą korzyść samą formułę tj. II dniowy integracyjno – edukacyjny charakter, obejmujący II noclegi, uroczystą część wieczorną oraz pełne wyżywienie w trakcie pobytu.

 

Wyjątkowa II dniowa formuła, realizowana od 2021 (a ogólnie cały cykl od 2016r) roku z częścią wieczorną, warsztatami praktycznymi oraz integracyjnym charakterem sprawa, że jest to jedna z najciekawszych konferencji w Polsce, wspierana przez liczne stowarzyszenia, federacje i instytucje, związane z branżą medyczną.

 

W załączniku pragniemy przesłać prezentację, zawierającą pakiety sponsorskie oraz pojedyncze formy reklamy oraz wstępny program. Program oczywiście jest cały czas otwarty, dlatego też zapraszamy obok prezentacji stoiska, do przedstawienia prelekcji z prezentacją Państwa firmy oraz Państwa rozwiązań.

 

Tematyka (ogólna):

 

– zarządzanie w ochronie zdrowia

– informatyzacja i cyfryzacja sektora opieki zdrowotnej

– skuteczny manager placówki medycznej

– wyzwania związane z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną

– jakość w ochronie zdrowia

– bieżące problemy systemu opieki zdrowotnej

– nowoczesny pion techniczny i aparatura medyczna, budownictwo medyczne

– finanse w ochronie zdrowia

– bezpieczeństwo Pacjenta

– zmiany Ministerstwa, NFZ, SANEPID, UODO

– innowacje medyczne w ochronie zdrowia

– innowacyjny sprzęt medyczny i aparatura medyczna

– prawo medyczne

 

Profil uczestników:

 

– managerowie i zarządy spółek medycznych

– dyrektorzy szpitali i zastępcy dyrektorów

– właściciele placówek medycznych, SPZOZów, Klinik rehabilitacyjnych, prywatnych centrów medycznych

– pion techniczny i kierownicy aparatury medycznej

– przedstawiciele jednostek samorządowych

– przedstawiciele działów IT

 

Poprzednie terminy spotkań 2022:

3-4 marca – Karpacz, Hotel Mercure

12-13 maja – Sopot, Hotel Haffner ***** (Konferencja międzynarodowa z partycypacją 7 Państw UE i tłumaczeniem symultanicznym) – Conference: Our Hospitals – Challenges and Reality (ohcr.pl)

15-16 września – Krynica Górska, Hotel Pegaz ****

27-28 października – Lublin, Hotel Luxor

 

Korzyści udziału dla wystawcy:

 

– możliwość promocji produktów i usług,

– możliwość dotarcia do dedykowanej grupy docelowej,

– ogólnopolski jak również międzynarodowy charakter,

– możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych,

– możliwość zdobycia wiedzy z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz zmian jakie czeka sektor ochrony zdrowia w ujęciu prawnym jak również praktycznym,

 

Mamy nadzieję, że w ramach cyklu spotkań uda nam się również nawiązać współpracę w tym roku, a nasza oferta spotka się z Państwa aprobatą i uznaniem.

 

Szczegółowy program na najbliższe terminy już niebawem. Więcej informacji odnośnie poszczególnego wydarzenia dostępne jest również na naszej stronie głównej (zakładka „konferencje” w menu głównym):

 

https://ibfgroup.pl/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału, a w przypadku dodatkowych pytań – zapraszam do kontaktu na dane, podane w stopce.

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Mail: biuro@ibfgroup.pl
Tel: +48 537 117 992

Program – pobierz

Aktualności

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego życzę Wam siły i determinacji w pokonywaniu codziennych trudności, nie tylko tych związanych z technicznymi stronami wykonywanych przez nas czynności, ale żebyśmy zauważali także ludzkie aspekty naszej specjalności.

,,Ucz się, bądź liderem, inspiruj”

Niech hasło tegorocznego święta stanie się przyczynkiem do tego, by każdy z nas poczuł potrzebę dzielenia się wiedzą z innymi, realizował ją i spotkał się z życzliwym odbiorem.

Pozdrawiam
Ewa Zamojska-Kościów

Przewodnicząca Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego.

Aktualności

AktualnościAktualności

Karta rekrutacyjna – pobierz

Aktualności

Samorządy zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego prowadzą zbiórkę pieniężną na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie. Centralny Szpital Miejski w Izium był największą placówką medyczną w okupowanym obwodzie charkowskim. Podczas zdobywania miasta przez wojska rosyjskie zniszczono cztery bloki operacyjne i intensywnej terapii, zniszczono lub skradziono sprzęt medyczny. Obecnie instytucja pracuje na 10% możliwości.

Zbiórka prowadzona jest na portalu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/zygdc2  pod hasłem: „Razem odbudujmy szpital w Izium – Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego dla Ukrainy”. Zbiórka prowadzona będzie przez najbliższe trzy miesiące.

Aktualności
Aktualności

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie i analiza sytuacji w zawodach pielęgniarki i położnej. Jest to zarazem pierwszy projekt badawczy, który skierowany jest do członków naszego samorządu.

Ankieta pt. Stan pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” jest próbą odpowiedzi na wiele pytań.

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Chcemy poznać Wasze motywacje do podjęcia zawodu w przeszłości, a także te, które sprawiają, że wykonujecie go obecnie. Zapytamy o Waszą sytuację zawodową: o wynagrodzenia, miejsca pracy, satysfakcję z wykonywanej pracy, a także o czas, jaki na nią poświęcacie.

Stawiamy na transparentność i otwartą dyskusję, dlatego będą także pytania o ocenę działań Samorządu i oczekiwania wobec Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Będzie także możliwość wypowiedzi na temat nowych uprawnień i kompetencji, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Wszystkie te kwestie są niezwykle ważne dla rozwoju i przyszłości naszych zawodów, dlatego prosimy o jej wypełnienie.

Pamiętajcie – każda ankieta ma znaczenie, bo przynosi rzetelne informacje o aktualnym stanie środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wziąć udział w badaniu. Jego wyniki posłużą nam do rozmów z osobami i instytucjami decydującymi o ochronie zdrowia w Polsce, a więc także o sytuacji naszych zawodów. Będą dla nas istotnym argumentem w prowadzeniu negocjacji o lepszą przyszłość pielęgniarek i położnych.

Ankieta jest anonimowa – jej wypełnienie zajmie Wam nie więcej niż kilkanaście minut. Na wypełnione ankiety czekamy do 27 stycznia 2023 roku.

Raport z ankiety zostanie opublikowany na stronie NIPiP.

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78 lok. 10

02-757 Warszawa

Opracował: Paweł Jędrysiak

Aktualności

W 2023 r. Urząd Statystyczny w Krakowie realizuje zadania w zakresie zbierania i analizy danych statystycznych na sprawozdaniach o symbolu MZ od podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województw zachodniopomorskiego.

Wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań MZ z danymi za rok 2022 prosimy kierować ‑ zgodnie z zestawieniem ‑ do Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków.

Obowiązek sprawozdawczy wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.06.1995r. o statystyce publicznej (Dz.U.2022.459 z późń.zm.) oraz z rozporządzenia RM z 19.11.2021r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2022 (Dz.U. poz.2303 z późń.zm.) – dział 1.29.

 

Od 2022r. obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie praktyki zawodowe niezależnie od kodu w księdze rejestrowej.

Informacje szczegółowe – pobierz

 

Urząd Statystyczny w Krakowie

ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków

tel. +48 12 33 49 870

SekretariatUSKRK@stat.gov.pl
krakow.stat.gov.pl

 

 

Informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .

 

Gdzie uzyskać pomoc:

 w sprawach metodologicznych prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa Urzędem Wojewódzkim lub Urzędem Statystycznym:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia?modSingleId=88631

 z zakresu medycyny pracy (MZ-35A, MZ-35B) – pytania prosimy kierować do właściwego dla Państwa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy lub Instytutu Medycyny Pracy

(nr telefonu: 42 631 46 71);

 z zakresu sprawozdań MZ-15, MZ-19, MZ-30 – informacji udziela Instytut Psychiatrii i Neurologii (nr telefonu: 22 458 26 15);

 pomoc techniczną w sprawach Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia?modSingleId=88626

 

 

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE proszę o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej  https://krakow.stat.gov.pl/rodo/  informacją o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez  Urząd Statystyczny w Krakowie Pani/Pana danych osobowych.

Aktualności

Wiadomości w czepku nr 3(140) maj-grudzień 2022 – pobierz

Szkolenia

OSTATNIE MIEJSCA !!!

 

Zapraszamy na ostatnie w tym roku bezpłatne  szkolenie w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych –  – 16.12.2022r. (zapisy w systemie SMK)

 

 1. W kursach mogą uczestniczyć osoby, które:
 • posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/,
 • członkowie  Szczecińskiej Izby  Pielęgniarek i Położnych mający opłacone składki członkowskie,
 • złożą kartę zgłoszenia uczestnictwa na wybraną edycję kursu w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)
 1. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie spełnienie wymogów formalnych oraz miejsce na liście rankingowej Kandydatów .
 2. Po zamknięciu rekrutacji osoby ubiegające się do udziały w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie lub e- mail w celu wypełnienia dokumentacji projektu . zakwalifikowane osoby w umówionym terminie będą zobowiązane zgłosić się do działu szkoleń SIPIP przed rozpoczęciem kursu.
 3. W przypadku braku zrekrutowania minimalnej liczby uczestników na daną edycję kursu (32 osoby) Organizator ma prawo odwołać edycję lub zaproponować nowy termin jej przeprowadzenia.

 

 

Uwaga !

 • Projekt UE  przewiduje  uczestnictwo pielęgniarki/pielęgniarza / położnej /tylko w  JEDNYM kursie.  
 • Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają bezpłatnie materiały dydaktyczne (książka) oraz zestawy szkoleniowe (tablet, notes, długopis, pendrive) w ramach zajęć teoretycznych zostanie zapewniony catering.

 

Aktualności

W głosowaniu w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim, w ramach projektów ogólnomiejskich, na pozycji 39. występuje projekt „Wspólny Dom Hospicyjny”, który ma na celu pozyskanie funduszy na remont budynku przy al. Wojska Polskiego mającego być siedzibą dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Kluczowe jest, aby jak największa ilość szczecinian wzięła udział w głosowaniu. Oddanie głosu w plebiscycie jest całkowicie bezpłatne, głosować może każdy mieszkaniec Szczecina, również dzieci. Głosy można oddawać internetowo do 13.12.2022r., link do głosowania dostępny na stronach zhdd.pl oraz na profilu facebookowym Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. W załączniku przesyłam materiały promocyjne projektu.

Remont nowej siedziby pozwoli Fundacji na poprawę jakości świadczonych dotychczas usług w zakresie centrum opieki paliatywnej oraz rozwój w postaci otwarcia kolejnych jednostek jak Poradnia Leczenia Bólu czy Hospicjum Perinatalne oraz Poradnia Psychologiczna wsparcia osób po stracie. Pozyskiwanie środków z innych źródeł niż kontrakty z NFZ jest podstawą funkcjonowania i jedyną możliwością rozwoju dla jednostek opieki paliatywnej, co pozwala na łatwiejszy i szybszy dostęp mieszkańców naszego rejonu do świadczeń z tego zakresu.

Mam nadzieję, że mając na celu wspólne dobro mieszkańców Szczecina w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej i dostępu do usług medycznych, będą Państwo chcieli pomóc nam zachęcić jak największą liczbę szczecinian do oddania swoich głosów na ten projekt.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dr n. med. Jędrzej Stolarczyk

Kierownik Medyczny Hospicjum Domowego dla Dorosłych ZHDD

Tel. 604227615

e-mail: jedrzej.stolarczyk@gmail.com

 

 

 

Aktualności

Aktualności