2024.06.10-12 – Kistowo – VII Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek, Położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych