Anonimowa ankieta zachowań agresywnych wobec pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo,

chcąc poznać skalę zjawiska agresji wobec pielęgniarek i położnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przygotowała ankietę.

Badanie powinno dać odpowiedź na pytanie, jaka jest skala zjawiska, w jakich obszarach opieki zdrowotnej, jakie są rodzaje zachowań agresywnych i w jaki sposób pielęgniarki i położne reagują na takie zachowania.

 

https://nipip.pl/kwestionariusz-ankiety-zachowania-agresywne-wobec-pielegniarek-i-poloznych/