Covid 19. SZCZEPIENIA OCHRONNE PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Opinia Prawna Radcy Prawnego NIPiP Moniki Drab w przedmiocie obowiązkowych szczepień przeciw COVID – 19 przez osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach leczniczych – szczegóły

Szczepienia w SPZOZ MSWiA w Szczecinie – szczegóły

Szczepienia w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie – szczegóły