Szanowni Państwo,

Informuję, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie został wyznaczony jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szpital węzłowy).

W związku z powyższym istnieje możliwość wykonywania w naszej placówce szczepień dla personelu innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek.

Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o zgłaszanie liczby osób wyrażających gotowość do zaszczepienia do dnia 17.12.2020r.

Uzupełniony wg wzoru formularz, zawierający odpowiednio zabezpieczone dane osobowe,  należy przesłać w wersji edytowalnej na adres szczepieniacovid@109szpital.pl

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Przy zgłoszeniach proszę o podanie nazwy placówki oraz danych osób do kontaktu wraz z numerem telefonu.

Jednocześnie przypominam, że Państwo jako administrator danych powinni uzyskać od pracowników stosowne zgody na przetwarzanie danych wg wzoru zamieszczonego na stronie www.gov.pl/web/zdrowi/znamy-szpitale

pozdrawiam
Monika Brzezińska

St. Specjalista ds. marketingu
—————————
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
SP ZOZ w Szczecinie
tel.kom. 606 722 305