Debata „Sytuacja i bezpieczny rozwój położnych w Polsce” – 10 listopada br. godz. 12.00

W dniu 10 listopada o godz.12.00 w Warszawie odbędzie się Debata:
„Sytuacja i bezpieczny rozwój położnych w Polsce”, w trakcie której poruszymy najistotniejsze problemy z perspektywy rozwoju i bezpieczeństwa wykonywania zawodu położnej, położnego w naszym kraju. Wśród zaproszonych gości znajdują się reprezentanci środowiska położnych: w tym Pani Grażyna Iwanowicz-Palus Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.
Obecni będą również: praktycy, przedstawiciele kadry zarządzającej, przedstawiciele towarzystw naukowych, stowarzyszeń oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Debata będzie transmitowana online na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie będzie dostępne na żywo również za pośrednictwem platformy FACEBOOK.

Serdecznie zapraszamy.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa
T. 22 327 61 61 | www.nipip.pl [1]
F. 22 327 61 60 | E. nipip@nipip.pl