Jubileusz 30-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych