Link do badania naukowego do pielęgniarek pracujących czynnie zawodowo

ANALIZA WPŁYWU STRESU I METOD RADZENIA SOBIE Z NIM NA RÓŻNICE MIĘDZYPOKOLENIOWE WŚRÓD PIELĘGNIAREK – PRZEKROJOWE BADANIE OPISOWE – link