List otwarty do Prezydenta RP Prezesów samorządów medycznych w sprawie niepodpisywania ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienie w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.