Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED – Poznań 15 do 17 marca 2018 roku