Obowiązek sprawozdawczy o symbolu MZ dla praktyk pielęgniarek i położnych z województwa zachodniopomorskiego