Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania leku Olfen 75 mg oraz Dicloratio 75mg przez pielęgniarki POZ

20190918_akt2