Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
I edycja odbyła się w Szczecinie przeszkolono  – 23 osoby
II edycja planowana jest w styczniu 2018r. -zakładana liczba uczestników 27 osób