Leczenie ran

I  edycja odbyła się w Szczecinie przeszkolono 24 osoby
II edycja w trakcie trwania uczestniczą 24 osoby
III edycja  odbędzie się w styczniu 2018r.  – zakładana liczba uczestników 24 osoby