Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie zaprasza do udziału w studiach podyplomowych w ochronie zdrowia