KOMISJA DS. ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Bożena Rasińska – Przewodnicząca
Joanna Woźnicka – Wiceprzewodnicząca

Małgorzata Szymankiewicz – Sekretarz

Stępień Maria Jolanta
Szkutnik Grażyna