KOMISJA DS. ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Rasińska Bożena – Przewodnicząca Komisji

Rusin – Hajdasz Beata – Wiceprzewodnicząca Komisji

Strzelecka Katarzyna – Sekretarz Komisji

Czajka Edyta

Krysiak Magdalena

Musiał Iwona

Omietańska Edyta

Reszko – Szydłowska Bogusława

Sawczuk Maciej

Sawczuk Paweł

Woźnicka Joanna