KOMISJA DS. MEDYCYNY SZKOLNEJ

Strzelecka Katarzyna – Przewodnicząca Komisji

Silecka Barbara – Wiceprzewodnicząca Komisji

Rak Barbara – Sekretarz Komisji

Bogus Lidia

Gawłowicz Anna

Janek Monika

Kotecka Emilia

Nowy Joanna

Parylak Iwona

Stojko Magdalena

Suterska Jolanta

Wojtkowiak Stefania

 

Spotkania Komisji w trzeci wtorek miesiąca