KOMISJA DS. MEDYCYNY SZKOLNEJ

 

Katarzyna Strzelecka – Przewodnicząca
Barbara Rak – Wiceprzewodnicząca
Barbara Silecka – Sekretarz
Lidia Bogus
Monika Janek
Emilia Kotecka
Magdalena Stojko
Jolanta Suterska
Stefania Wojtkowiak
Joanna Nowy
Iwona Parylak