Komisja ds. pielęgniarstwa przyszłości

Wysocki Łukasz – Przewodniczący Komisji

Rogalska Ewelina – Wiceprzewodnicząca Komisji

Trzcińska Dominika – Sekretarz, Skarbnik Komisji

Atówko Sebastian

Olszyna Jarosław

Reczek – Chachulska Aldona

Wiśniewska Żulieta