KOMISJA DS. PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO

 

Edyta Kensik – Przewodnicząca
Teresa Grzegórzek – Wiceprzewodnicząca
Sylwia Sołowiej – Sekretarz
Dorota Bonisławska
Zofia Cerzniewska
Elżbieta Figaj
Irena Gortych – Sadowska
Krystyna Grzelczak
Renata Pęciak
Iwona Rogowiec
Irena Słowińska
Edyta Tracz
Halina Wamka
Grzegorz Wąchała