PRACA W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

ZIELONA LINIA – Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia

Pracownicy Zielonej Linii służą pomocą wszystkim osobom potrzebującym pomocy w zakresie usług rynku pracy, świadczeń oraz innych form wsparcia oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Więcej informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy znajdziecie Państwo na stronie ZIELONEJ LINII: zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

Zachęcamy i prosimy o wykorzystywanie ulotek w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy.

Dodatkowe informacje:

https://www.wup.pl/pl/dla-bezrobotnego/ciipkz-poradnictwo-zawodowe/aktualnoci/pomoc-w-korzystaniu-z-usug-publicznych-sub-zatrudnienia-dla-obywateli-ukrai/


Praca w zawodzie pielęgniarki i położnej

  1. Komunikat MZ w sprawie zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy w Polsce z 09 marca br. – czytaj
  2. Інформація у справі працевлаштування медичного персоналу з України до Польщі 09.03.2022r. – czytaj
  3. Uzyskanie PWZ dla cudzoziemców – czytaj
  4. Nostryfikacja dyplomu dla studiów wyższych I i II stopnia – bakaławr, magistr – czytaj
  5. Procedury uproszczonego dostępu do uzyskania prawa wykonywania zawodu /na stronie MZ/ – link

Oferty pracy

Praca w Niemczech – czytaj


Bezpłatna infolinia NFZ

Szanowni Państwo,

od 21 marca 2022 roku konsultanci infolinii /Гаряча лінія/ Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590 – informują personel medyczny z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach.

Komunikacja odbywa się w językach ukraińskim i polskim /інформувати медичний персонал з України про правила працевлаштування в польських закладах./

Infolinia NFZ jest bezpłatna. Pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. /Гаряча лінія НФЗ безкоштовна. Працює цілодобово, 7 днів на тиждень./

Konsultant krok po kroku poinstruuje medyka z Ukrainy, jak może podjąć zatrudnienie w placówce leczniczej, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Chodzi o:

lekarza/lekarza dentystę z Ukrainy (bez lub z tytułem lekarza specjalisty/lekarza dentysty specjalisty uzyskanym poza UE)

pielęgniarkę/położną z Ukrainy.

лікар/стоматолог з України (без звання лікаря-спеціаліста/стоматолога-спеціаліста, отриманого за межами ЄС)

медична сестра/акушерка з України

Poniżej link do komunikatu:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/praca-dla-medykow-z-ukrainy-w-polsce-informacji-udziela-infolinia-nfz,8165.html