Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego