Stanowisko Prezydium NRPiP i Prezydium NRL z 14.02.2024r. w sprawie zmiany zasad odpowiedzialności personelu medycznego

20240221_3_1