Stanowisko Prezydium NRPiP i Prezydium NRL z 14.02.2024r. w sprawie znajomości języka polskiego przez osoby wykonujące zawód medyczny