Wydawanie opinii w sprawie podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej.

Informujemy Świadczeniobiorców, że składanie wniosków o wydanie opinii w sprawie podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne odbywa się wg dotychczasowych zasad. Jednocześnie informujemy, że wnioski należy złożyć po uzyskaniu z ZOW NFZ aneksu dotyczącego liczby etatów (nie dotyczy POZ).