Wykreślenie z rejestru SIPP

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka / położna składa wniosek o wykreślenie z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją  o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chce zostać członkiem.

(  według art.  5 .5 ustawy o  samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r. Dz. U. z 2021r., poz.628 )

 

W przypadku wykonywania  zawodu  wyłącznie  poza  terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej  pielęgniarka  i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o kraju  wykonywania zawodu.

 

(  według art.  5 .7 ustawy o  samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r. Dz. U.  z 2021r., poz.628)