Wysokość składki członkowskiej w roku 2016

Składka za miesiąc styczeń 2016 bez zmian – 41,39 zł. Od lutego 2016 roku składka członkowska dla osób prowadzących działalność wynosi 32,10 zł. Pozostałe osoby płacą składki zgodnie z tekstem jednolitym Uchwał nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału – czytaj