Życzenia z okazji Dnia Położnej od prezes NRPiP Zofii Małas