Zgłoś się na kurs

Tradycyjna karta zgłoszenia

PDF

Internetowa karta zgłoszenia

Wypełnij zgłoszenie

Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych (Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej art.10c ust. 4; Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z póź. zm.)

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek /programy ramowe/

Dializoterapia dla pielęgniarek Szczegóły
Kompresjoterapia dla pielęgniarek Szczegóły
Leczenie ran dla pielęgniarek Szczegóły
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla pielęgniarek Szczegóły
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek Szczegóły
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi dla pielęgniarek Szczegóły
Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania dla pielęgniarek Szczegóły
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek Szczegóły
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej dla pielęgniarek Szczegóły
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek Szczegóły
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Szczegóły
Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek Szczegóły
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek Szczegóły
Wykonywanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek Szczegóły
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek Szczegóły

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych /programy ramowe/

Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Podstawy języka migowego dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Szczególy

Kursy specjalistyczne dla położnych /programy ramowe/

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Szczegóły
Leczenie ran dla położnych Szczegóły
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych Szczegóły
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym dla położnych Szczegóły
Szczepienia ochronne dla położnych Szczegóły

Archiwalne programy ramowe dostępne na stronie