2024.05.13 – Szkolenie w tematyce Elektronicznej dokumentacji medycznej

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i przepisy ustaw
szkolenia online – 18 marca, 13 maja

 

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących obecnie oraz nowo wprowadzanych regulacji prawnych, a także wynikających z nich wiążących terminów wdrażania poszczególnych rozwiązań. Program uwzględnia elektroniczne karty urodzenia, obowiązkowe od początku 2024 roku oraz karty zgonu.
PROGRAM:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 2. Konieczne elementy dokumentacji medycznej.
 3. Przekazywanie do SIM danych zdarzenia medycznego.
 4. Indeksacja EDM.
 5. e-Skierowanie.
 6. e-Recepta.
 7. Digitalizacja dokumentacji medycznej.
 8. Podłączenie systemów usługodawców do systemu P1.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.
 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.
 11. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), w tym elektroniczna karta urodzenia, elektroniczna karta martwego urodzenia oraz karta zgonu (w jakiej formie może być wystawiana).
 12. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej.
 13. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.
 14. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).
 15. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.
 16. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.
 17. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.
 18. Udostępnianie dokumentacji medycznej.
 19. Zgody na zabieg medyczny.
 20. Case study.
 21. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.
ZAPISY – 18 marca 2024

500 zł netto/os.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publ. w min. 70% są zwolnione z podatku VAT.

ZAPISY – 13 maja 2024

500 zł netto/os.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publ. w min. 70% są zwolnione z podatku VAT.

Prelegent
Adwokat, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Kontakt
Centrum Szkoleniowe AGAMON
Lucyna Piotrowska-Zuber

kom: 509 896 162
tel./fax.: 33 818 22 33
lucyna.piotrowska@agamon.bizKARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Polecamy również:
 

Zarządzanie   jakością w placówce medycznej
online – 7 marca 2024r.
online – 27 maja 2024r.
Kontraktowanie   świadczeń z NFZ
online – 26 marca 2024r.
online – 24 maja 2024r.
Monitoring wizyjny w podmiocie leczniczym
online – 16 kwietnia 2024r.
Rozliczanie świadczeń onkologicznych i karta DiLO w praktyce
Katowice – 19 kwietnia  2024r.
Prawa pacjenta w ochronie zdrowia
online – 10 czerwca 2024r.