2024.06.08 – Międzynarodowy Kongres Dietetyki

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 jest towarzystwem naukowym zrzeszonym w ramach rodziny organizacji europejsko-amerykańskiego towarzystwa naukowego Center for American Studies (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for Medical Studies i Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Center for Medical Studies zaprasza do czynnego i biernego udziału w Międzynarodowym Kongresie Dietetyki.

Głównym założeniem Kongresu jest dyskusja na temat osiągnięć i wyzwań dietetyki.

🗓️Konferencja odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2024 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

⏰Chcesz wystąpić z prezentacją na konferencji jako prelegent? Zgłoś abstrakt swojej prezentacji do 26 maja 2024 roku.

💻Chcesz uczestniczyć w konferencji jako słuchacz? Zarejestruj się do 30 maja 2024 roku.

Więcej informacji o konferencji (w tym formularze rejestracji) można znaleźć pod linkiem: https://fb.me/e/4YczMJ6Cv