Covid 19. KOMUNIKATY i APELE

– Obowiązek szczepienia przeciw COVID – 19 dla zawodów medycznych – link

– Komunikat MZ dot. uprawnień pielęgniarek i położnych w zakresie zlecania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 – pobierz

– Potrzebny personel medyczny do Szpitala Południowego /tymczasowego/ w Warszawie – czytaj 

– ANKIETA dotycząca COVID-19 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – pobierz

– Warunki uzyskania PWZ pielęgniarek lub położnych będących cudzoziemcami – czytaj

– Pismo Pana Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia dot. przygotowań do rozpoczęcia realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 – pobierz

– Ankieta dla personelu pielęgniarskiego – pobierz

– Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie serdecznie zaprasza na bezpłatne badania, na obecność przeciwciał w kierunku SARS-CoV-2 w ramach „Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”. Szczegóły w załącznikach poniżej :

Zaproszenie na badania – pobierz

Deklaracja uczestnictwa – pobierz

– Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z działań związanych z koronawirusem na terenie Pomorza Zachodniego – pobierz

– Włącz się do walki z koronawirusem – oferta pracy w Szpitalu Narodowym – czytaj

– Wojewoda Zachodniopomorski prosi o zgłaszanie się pielęgniarek i pielęgniarzy z uprawnieniami w dziedzinie PAiIO – czytaj

-Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prowadzi badania naukowe w ramach środowisk medycznych. Badania te mają się przysłużyć do opracowania strategii wspierania zdrowia psychicznego i zasobów pracowników medycznych w czasie pandemii. „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, która dostępna jest pod tym linkiem

– Sprzeciw Fundacji Rodzić po Ludzku  – pobierz

– Odpowiedź NRPiP – pobierz

– Apel Rady SIPiP w sprawie pracowników transgranicznych – pobierz

– Stanowisko Rady SIPiP w sprawie ograniczeń wykonywania zawodu – pobierz

– Apel Rady SIPiP w sprawie badań w kierunku COVID 19 dla pracowników ochrony zdrowia zał. 8

– Covid 19 chorobą zawodową – odpowiedź na stanowisko Prezydium NRPiP – pobierz

– Covid 19 chorobą zawodową – odpowiedź na stanowisko Prezydium NRL – pobierz

– Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w sprawie „szybkiej ścieżki” diagnostycznej i pracy pielęgniarek w trakcie kwarantanny – pobierz

– Pomoc dla DPS – Pismo Prezydenta Miasta Szczecin – pobierz

– Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa 03.04.2020 r. – pobierz

– Stanowisko NRPiP w sprawie wprowadzenia w trybie natychmiastowym procedury w zakresie przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2- pobierz

– Apel do pracowników sektora ochrony zdrowia Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego – pobierz

– Apel do pracowników sektora ochrony zdrowia Józefy Szczurek – Żelazko sekretarza stanu – pobierz

– APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków – pobierz

– APEL Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- link

– Stanowisko Prezydium MOiPiP w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia położnej przez Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu – pobierz

– Zalecenia prof. Mirosława Wielgosia, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii i prof. Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii z dnia 19 marca 2020r. – pobierz

– Apele zawodów medycznych – link

– Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 17.03.2020 – pobierz

– Komunikat NRPiP dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV2  – pobierz

– Komunikat dotyczący realizacji i rozliczenia świadczeń – link

– Środki ochronne dla POZ i opieki długoterminowej – pobierz

– Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (sars-cov-2) na obszarze polski skierowany do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej – pobierz

– Apel GIS w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny – link

– Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 02.03.2020r –  pobierz