Covid 19. NRPiP INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

– Pismo NRPIP do Ministra Finansów – pobierz

– Pismo NRPIP do Prezesa Rady Ministrów – pobierz

– Pismo NRPIP do Ministra Zdrowia – pobierz

– Pismo do Przew. Komisji Budżetu i finansów w sprawie powołania do pracy przy zwalczaniu epidemii – pobierz

– Pismo do MZ w sprawie powołania do pracy przy zwalczaniu epidemii – pobierz

– Pismo NRPiP o utrzymanie w formie opłat jednostkowych wizyt patronażowych oraz wizyt edukacji przedporodowej – pobierz

– Pismo NRPi P do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pobierz

– Odpowiedź MRPiPS – pobierz

– Pismo Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej – pobierz

– Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii PORADNIK – pobierz

– Pismo NRPiP do wojewodów PRACA PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII – pobierz

– Pismo NRPiP do przewodniczących PRACA PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII – pobierz

– Praca po przerwie w wykonywaniu zawodu – pobierz

– Opinia o dopuszczalności wykonywania świadczeń dla zawodu pielęgniarki przed zdaniem egzaminu przez studentów pielęgniarstwa – pobierz

– Pismo do MRPiPS w sprawie wysokości wynagrodzenia pracowników medycznych – pobierz

– Pismo do Prezesa NFZ w sprawie patronażu POZ – pobierz

– Opinia prawna dotycząca oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem – pobierz

– Zespół Zarządzania Kryzysowego NRPiP – link