Covid 19. REKOMENDACJE i WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA

– Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – pobierz

– Zalecenia PTEiChZ, konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i GIS dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa w warunkach izolacji domowej – pobierz

– Zalecenia PTEiChZ, konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i GIS w postępowaniu z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, nie wymagającymi hospitalizacji – pobierz

– Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19 – pobierz

– Zalecenia dla matek karmiących – pobierz

– Zalecenia dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu związane z COVID-19 – link

– Zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i Prezesa PTEILCHZ – link

– Podsumowanie rekomendacji CDC i The Academy of Breastfeeding Medicine z dn. 10.03.2020 dot. karmienia piersią noworodków matek podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19 – pobierz

– Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ – pobierz

– Postępowanie przy podejrzeniu zakażenia 2019-nCoV u noworodka- pobierz

– Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) – pobierz

– Rekomendacje dotyczące sposobu postępowania w opiece nad matką i noworodkiem w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 – pobierz

– Wskazówki postępowania dla lekarzy POZ w związku z zagrożeniem epidemią CoViD-19  Wybrane aspekty organizacyjne   stan na 15.03.2020 – pobierz

– Wskazówki postępowania dla lekarzy POZ w związku z zagrożeniem epidemią CoViD-19 – pobierz

–  Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2(COVID-19) – pobierz