Covid 19. REKOMENDACJE i WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA

– Korespondencja NIPIP z GIS w sprawie zaleceń dotyczących realizacji przez pielęgniarki POZ świadczeń zdrowotnych u pacjenta z COVID-19, w zakresie przewożenia odpadów medycznych – pobierz

– Stanowisko zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z dnia 19.01.2021 r. dotyczące obsady pielęgniarskiej podczas opieki nad pacjentem dorosłym i dzieckiem, gwarantującej bezpieczeństwo pacjentom poddanym pozaustrojowemu utlenowieniu krwi w oddziałach anestezjologii intensywnej terapii – pobierz

– Zalecenia dotyczące postępowania osób z chorobą COVID – 19 leczonych w domu – link 

– Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (Aktualizacja z dnia 02.07.2020r) – pobierz

– Awaryjna adaptacja do pracy w oddziale intensywnej terapii dla pielęgniarek niepracujących w oddziałach intensywnej terapii

https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps

https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA

https://ump-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/p009731_ump_edu_pl/EZjY0zBlgeZNtcqaXTG7e0wBtqWyQC4PLmtFEazat6DIOg?e=y4ZIp0

– Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ – aktualizacja z dnia 23.10.2020 r. – pobierz

– Opinia prawna z dnia 7 września 2020 r. w sprawie pobierania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego – pobierz

– Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu opracowany przez dr hab. Dorota Karkowska, prof. nadz., radca prawny oraz załącznik do ww. komentarza stanowiący opinię prawną z dnia 8.04.2020 r. w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych. – Komentarz – pobierz, Opinia prawna – pobierz

– Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej Aktualizacja z dnia 03.06.2020 r. – pobierz

– Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Aktualizacja z dnia 05.05.2020r – pobierz

– Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Aktualizacja z dnia 08.05.2020r – pobierz

– Zalecenia opieka długoterminowa z dnia 06.05.2020 r. – pobierz

– Opieka nad pacjentem z majaczeniem z COVID-19 – link

– Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 – pobierz

– Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii PORADNIK – pobierz

– DECYZJA WOJEWODY o skierowaniu pielęgniarki do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa – pobierz

– Pismo Departamentu Pielęgniarek w sprawie oddelegowania do pracy przy zwalczaniu epidemii – pobierz

– ZALECENIA dla pielęgniarek diabetologicznych COVID-19 – pobierz

– Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 – pobierz

– Zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień – pobierz

– Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej Aktualizacja z dnia 30.03.2020 – pobierz

– Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – link

– Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – pobierz

– Zalecenia PTEiChZ, konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i GIS dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa w warunkach izolacji domowej – pobierz

– Zalecenia PTEiChZ, konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i GIS w postępowaniu z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, nie wymagającymi hospitalizacji – pobierz

– Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19 – pobierz

– Zalecenia dla matek karmiących – pobierz

– Zalecenia dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu związane z COVID-19 – link

– Zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i Prezesa PTEILCHZ – link

– Podsumowanie rekomendacji CDC i The Academy of Breastfeeding Medicine z dn. 10.03.2020 dot. karmienia piersią noworodków matek podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19 – pobierz

– Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ – pobierz

– Postępowanie przy podejrzeniu zakażenia 2019-nCoV u noworodka- pobierz

– Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) – pobierz

– Rekomendacje dotyczące sposobu postępowania w opiece nad matką i noworodkiem w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 – pobierz

– Wskazówki postępowania dla lekarzy POZ w związku z zagrożeniem epidemią CoViD-19  Wybrane aspekty organizacyjne   stan na 15.03.2020 – pobierz

– Wskazówki postępowania dla lekarzy POZ w związku z zagrożeniem epidemią CoViD-19 – pobierz

–  Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2(COVID-19) – pobierz